Dela

Lars Norrsell

 • Projektledare
 • Teamledare / interimchef
 • Systemförvaltare

Översikt

Lars arbetar som senior konsult framför allt inom projektledning men även som förändringsledare och mentor. Han har också lång erfarenhet av olika roller inom IT-management t.ex systemförvaltning inom offentlig sektor, configuration management, förstudier och teknisk försäljning.

Lars är en driven resultat- och utvecklingsorienterad ledare med mer än 30 års erfarenhet från olika branscher.
Tyngdpunkten i hans arbete är processförbättringar och projektledning, gärna med många utmaningar.

Egenskaper

- Lång och dokumenterad erfarenhet av projektledning inom projekt med upp till 50 personer.
- Van att prata inför stora grupper och chefer, både på engelska och svenska
- God förståelse av försäljning, marknad, kundservice
- Positiv attityd som ständigt ser alternativa lösningar till uppkomna problem
- Har arbetat i en internationell miljö, med parallell utveckling i tre världsdelar.
- Drivande, men en historia av att leverera kvalité enligt tidplan.
- Tycker om att arbeta i en miljö där det händer mycket
- Lojal och professionell

Konsultens CV

 • Distriktsveterinärerna/Jordbruksverket

  2016 - 18

  IT-strateg/Systemförvaltare

  Distriktsveterinärerna är en distribuerad organisation med ca 600 anställda över hela landet. Lars var systemförvaltare över deras kritiska verksamhetssystem som hanterade journaler, läkemedelsförskrivning och alla ekonomiska transaktioner. Lars tog fram tekniska specifikationer och utvecklade processer för systemet och verksamheten. Han hade också ansvaret för leverantörskontakterna inom IT och telefoni med förhandlingar och framtagande av avtal.
  Vidare arbetade Lars med att byta växellösning för mottagningarna runt om i landet, ta funktionella krav och genomförde också en pilot innan han slutade på uppdraget.

 • BTJ

  2014 - 16

  Logistik & Platschef

  Som Logistik- och platschef på BTJ produktionsenhet i Stockholm hade Lars ett totalt verksamhetsansvar när det gäller budget, personal arbetsprocesser och flöden.
  - Process- och flödesförbättringar infördes med bla. en värdeflödesanalys med tidsstudie som utvärderande metod.
  - Lars rapporterade till VD och var medlem i ledningsgruppen.

 • Ablano

  2013 - 14

  Kravställare/projektledare

  Projektet var en teknisk förstudie till en ny produkt som skulle användas som närvaroregistrering av personer inom ett begränsat område.
  - Lars utförde en kravanalys och föreslog en teknisk lösning.

 • Mobytech

  2012 - 13

  Konsult

  - Affärsutveckling & analyser med fokus på BI
  - Försäljningsarbete av konsulttjänster
  - HR, selektering av kandidater och kontaktperson mot rekryteringsbolag.
  - Support mot HQ i Paris rörande kontrakt och andra legala frågor.

 • SonyMobile, Lund

  2011 - 12

  Projektledare

  Lars var projektledare för ett antal processförbättringsprojekt inom mjukvaruutveckling, QA och intern kommunikation.
  - Utvärderingar av uppsatta mål, tillhörande processer, utvärdering KPI för mäta förbättringar.
  - Förbereda/genomföra workshops och daglig koordinering för att uppnå planer och mål.
  - Rapportering till högsta ansvarig chef för Lund SW Developpment.
  - Genomföra processförbättringar och dokumentation
  - Förbereda material för “customer audits” (Processes, WoW, Success stories, Quality benchmark etc.)

 • ST-Ericsson, Lund

  2010 - 11

  Prokjektledare

  - Lars var PL för ett portnings projekt inom ”Radio access” sidan på ST Ericsson.
  I ansvarsområdena ingick:
  - Leverans av mjukvara enligt program planer och uppsatta mål.
  - Budgetering, kvalité, planering, genomförande och koordinering av projektet (~30 designers)
  - Leverans- och rapportansvarig gentemot programmet.
  - Processförbättringar
  - Projekt koordinering mellan tre internationella utvecklingsenheter.

 • ST-Ericsson, Lund

  2009 - 09

  Projektledare

  Lars var ansvarig för leverera “Ny funktionalitet” inom Network signaling, i ett stort plattforms program.
  I arbetsuppgifter ingick:
  - Leverans av mjukvara enligt programplaner och uppsatta mål.
  - Delta i Change Control Board, plannering/exekvering /uppföljning i nära samarbete med kundens leveransorganisation.
  - Budgetering, kvalite, planering, genomförande och koordinering av projektet (~50 designers)
  - Ansvarig för att projektrapportering till programmet
  - Processförbättringar
  - Projektkoordinering mellan utvecklingsenheter i tre världsdelar

 • EMP, Lund

  2006 - 08

  Configuration Manager

  Lars har arbetat med baseline hantering och identifierat vad som ska hanteras i respektive baseline, samt uppföljning och spårbarhet gentemot dessa. Detta inbegriper arbete kring dokumentkontroll, ändringshantering, release hantering, granskning av beslutspunkter, milstolpar etc.
  I arbetsuppgifterna ingick:
  - Planering, uppföljning av alla SW uppdateringar inom NS.
  - Change management, inklusive att förbereda och driva CCBer. .
  - Arbete som inbegriper release-, dokumenthantering och granskning av milstolpar.
  - Process förbättringar, implementation och utbildning

 • MicroSoft, USA

  2006 - 06

  Teamledare

  Projektets mål var att lansera en ny mobilplattform baserat på Microsoft Windows Mobile. Telecas del involverade 80 ingenjörer i Sverige i U.K.
  Lars Norrsell arbetade som “on site manager” för de svenska konsulterna i U.K + var en av två teamledare för den engelska enheten.
  Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
  - Leverans av mjukvara enligt programplaner och uppsatta mål.
  - Budgetering, kvalite, planering, genomförande och koordinering av projektet (~15 designers)
  - Ansvarig för att projektrapportering till programmet och linjen.
  - Processförbättringar och synkronisering mellan 3 enheter.
  - Projektkoordinering mellan tre internationella utvecklingsenheter.

 • Toshiba

  2005 - 06

  Release- och Integration Manager

  Projektets mål var att bidra med en stor del av applikationsmjukvaran till ett antal Toshibas modeller. Telecas del involverade 60 ingenjörer i Europa och Japan.
  Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
  - Dagligen; arbete som inbegriper release, integration, and felhantering.
  - Veckovis; flertal kundmöten och uppdatering av releaseintegrationsplaner.
  - Ansvarig för att rapportera till programmet och linjen.

 • Toshiba

  2004 - 05

  Resursansvarig

  Projektets mål var att bidra med en stor del av applikationsmjukvaran till ett antal Toshibas modeller. Telecas del involverade 250 ingenjörer i Europa, USA och Japan.
  - Lars roll var att se till att projektet bemannades med korrekt kompetens och hanterade förhandlingar med linjen och leverantörer av underkonsulter.

 • KY-myndigheten, Hässleholm

  2003 - 04

  Projektledare

  Ett antal projekt genomfördes, tex:
  - Säkerhetsstudie map drift- och webmiljö (200h).
  - Introduktion av registreringsverktyg, automat. hantering av ansökningshandlingar, dokument hanterings verktyg med analys av nuvarande arbetsflöden med tillhörande utbildning och förändring av arbetsrutiner (500h).
  - Implementation, driftsättning av en ny web plattform för att hantera ansökningar elektroniskt med integration i KY-myndighetens backbone system för ekonomisk planering och dokumenthantering (1000h).
  - Införande av IT stöd till interna arbetsprocessen för automatgenering av dokument. (300h)
  - Pilot studie för en ny extern web-platform som även skulle inkludera ett publiseringsverkty för webben. (100h)

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  CVS, Git, MS Office, MS Project

 • - Hårdvara

  PC

 • - Standarder

  3GPP, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continious Delivery, HR, LEAN, Lean-baserad processmetodik, PPS, RUP/UP, Continuous Integration, Processer och metoder allmänt, Scrum, PROPS

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Produktionsinförande, Test, Förstudie, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Systemförvaltning, Inbyggda system, Mobila telesystem, Systemintegration

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Systemförvaltare, Teknisk projektledare, Utredare, Configuration Manager (CM)

Anställningar

 • 2013 -

  konsult, ablano

 • 2007 - 2013

  Konsult & BU-chef, Mobytech Consulting AB

 • 2002 - 2007

  Konsult, AU-System/Teleca

 • 2001 - 2002

  Konsultchef, AU-System AB

 • 1997 - 2001

  Konsult, AU-System AB

 • 1986 - 1997

  Projektingenjör, TA-Control AB (Schneider Electric)

 • 1985 - 1986

  Projektingejör, Inor AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Scrum Master, Scrum Alliance

 • 2015 -

  MiniMBA, Probana

 • 1987 - 89

  Företagsekonomi, 40p, Lunds universitet

 • 1980 - 85

  Civilingenjör Teknisk Fysik, Lund

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025