Dela

Viktoria Svensson

 • Kravanalytiker
 • Verksamhetsutvecklare
 • Scrummaster

Översikt

Viktoria brinner för att få människor att förstå varandra. Hon är en länk mellan verksamhet och IT-organsationen. Hon är en positiv och engagerad person som har mycket lätt att samarbeta.

Egenskaper

Viktoria är en engagerad person som försöker hitta det optimala sättet att få verksamheter att jobba effektivt. Genom sin analytiska förmåga ser hon vad som ger nytta för verksamheten och personalen.
På ett effektivt och roligt sätt jobbar hon med workshops för att komma fram till vad kunden vill ha ut av sina IT-system.

Konsultens CV

 • Kriminalvården

  2015 -

  Kravanalytiker, Metodik, delprojektledare

  Viktoria arbetar med att kravställa Kriminalvårdens IT system till att bli mer moderna och mer användarvänliga.
  Viktoria arbetar också med att hjälpa systemförvaltningsavdelningen och IT avdelningen att jobba enligt en agil metodik.
  Viktoria arbetar för att kunden ska få så effektiva system som möjligt och att systemen ska ge den information som krävs vid rätt tillfälle. Detta bidrar till att kunden inte behöver ägna all sin tid till att registrera massa uppgifter, utan systemet gör beräkningar och presentationer som ger rätt information.
  Sedan januari 2016 har Viktoria rollen som delprojektledare. Projektet ska leverera funktioner för att kunna avveckla ett gammalt system och införa de nya funktionerna i det nyare modernare systemet.

 • Migrationsverket

  2009 - 15

  Kravanalytiker, Scrummaster, Produktägare

  Viktoria arbetar med att kravanalysera Migrationsverkets olika verksamhetsområden inom projektet e-Migration (nytt projektnamn, BBM100).

  Projektets uppdrag är att digitalisera verksamhetsområdet BBM (Besök, Bosättning och Medborgarskap). Som kravanalytiker inom projektet kravställer Viktoria format och innehåll i bl a webbaserade e-ansökningar och handläggningen av dessa i det egenutvecklade ärendehanteringssystemet E3.

  Dokumentation sker i Jira och i Word. Begrepps-, informations och processmodellering sker i Sparx Enterprise Architect och Oracle JDeveloper.

  Prototyping och användbarhetsskisser dokumenteras i Vision. Projektet och utvecklingsteamen arbetar med Lean och systemutvecking bedrivs enligt Scrum-metoden. En stor del av kravarbetet genomförs i workshops och seminarier med verksamheten och med expertgrupper.

  Sedan 2011-09 har Viktoria genomgått utbildning i och även praktiskt tillämpat Oracle BPM och ritat processer i Oracle JDeveloper.

  Under januari 2013 har Viktoria även innehaft rollen Scrum-master för ett utvecklingsteam. Hon har även arbetat med att definiera roller inom Scrum och hur Migrationsverket ska tillämpa dessa. Viktorias uppdrag inkluderar även ansvar för planering av test, leveranser och driftsättning.

  Sedan 2014-08 har även Viktoria varit mentor för en anställd kravanalytiker på Migrationsverket.
  Mentorskapet har inneburit att stötta och leda personen genom kravanalays, kravinsamling, dokumentation, interaktionsdesign, workshop/seminarier, verksamhetsanalys och scrummetoden.

  Sedan 2015 har Viktoria även rollen som PA (Produktägare) vilket kan till viss del likställas med backloggansvarig och objektägare.

  I och med att Viktoria har kunden i fokus, så har hon sett till att systemen blivit mera effektiva att arbeta med, vilket har gynnat kunderna, så att de kunnat fatta snabbare beslut, vilket i sin tur gynnat slutkunden, personen som vill komma till Sverige.

 • Migrationsverket

  2009 - 09

  Verksamhetsutvecklare/Utredare

  Viktorias roll i uppdraget var att utreda Bostads och Stadsbidragsenhetens processer och system i syftet att visa vilka processer och systemförändringar som behövde förändras i syfte att öka effektiviteten och nyttan.

 • Migrationsverket

  2008 - 08

  Kravanalytiker

  Ett lagförslag låg till grund för att förändringar behövde genomföras i systemen för tillståndsprocessen på Migrationsverket. Viktorias roll innebar att kravställa och utreda vilka system som behövde förändras. Uppdraget innebar även framtagande av systemtestspecar och systemtester inför leverans.

 • Saab Linköping

  2002 - 08

  Systemutvecklare, medlem i förvaltningsgrupp

  Viktorias roll i uppdraget var att vara teknisk resurs för det nyinköpta dokument och ärendehanteringssystemet Livelink. Hennes roll var även att utveckla och kundanpassa systemet. Hon arbetade som kravanalytiker och utvecklare av workflows och rapporter. Viktoria var även ansvarig för implementation, patchning, konfiguration, support och utbildning.

 • Studsvik Nuclear AB

  2002 - 02

  Systemutvecklare

  Viktoria arbetade med att ta fram rapportunderlag om radioaktivt avfall.
  Viktoria arbetade i Delphi och SQLServer.

 • Alstom Power AB/Siemens

  1995 - 99

  Systemutvecklare

  Viktoria arbetade med systemutveckling inom Alstoms servicefunktion för GAS-turbiner. Hon tog fram rapporter med hjälp av MS Access mot Oracledatabas. Rapporterna presenterade varje turbins-servicenivå.
  Viktoria arbetade med införande, test och kundanpassning av ett PDM-system (Product Data Management). Systemet syftade till att visa varje komponent och dess dokumentation för turbinerna.

 • Sjöfartsverket

  1988 - 95

  Systemutvecklare

  Viktoria arbetade på IT-avdelningen på Sjökarteavdelningen på Sjöfartsverket. Hon programmerade i huvudsak i Fortran. Hon var med och tog fram administrativa system för sjökort till främst båtsporten. Hon arbetade också med att testa och kundanpassa/utveckla GIS-system för digitalisering av sjökort.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Utbildning, Kravanalys, Kravmodellering, Processutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  ITIL, PM3, Processer och metoder allmänt, PROPS, Agila metoder allmänt, BPM, LEAN, RUP/UP, Ratten/Pilen, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor, Mentorskap, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testledning, Acceptanstest, Systemtestning, Funktionstestning

 • - Drift/Support/Service

  Installation/underhåll, Användarsupport

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  GIS, Affärssystem, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 1 år

 • - Roller

  Databasadministratör, Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Kommunikationscoach, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Testledare, Förändringsledare, Testare, Kravanalytiker, Utredare, Workshopledare

Anställningar

 • 2013 -

  Kravanalytiker, VISMIJA IT Consulting AB

 • 2012 - 2013

  Konsult-Kravanalytiker, Sogeti

 • 1995 - 2011

  Systemutvecklare - Konsult, WM-Data/Logica

 • 1988 - 1995

  Programmerare, Sjöfartsverket Norrköping

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certifierad Scrum Master, Linköping

 • 2012 - 12

  Oracle BPM - JDeveloper, Norrköping, intern Migrationsverket

 • 2011 - 11

  Enterprise Architect, krav-test 1 dag, Norrköping, internt Migrationsverket

 • 2011 - 11

  BPMN 1.0-2.0, Norrköping, intern Migrationsverket

 • 2010 - 10

  Enterprise Architect. 2 dagar, Norrköping, internt Migrationsverket

 • 2009 - 09

  Informationsmodellering 2 dagar, Stockholm, Dataföreningens kompetenser

 • 2005 - 05

  Systemutvecklarkonferens i Livelink, Phoenix, 5 dagar

 • 2005 - 05

  Java J2EE certifieringsutbildning, Linköping, AddSkills

 • 2002 - 02

  Systemadm dokumenthant.system Livelink, Amsterdam, 5 dagar

 • 2002 - 02

  Systemutveckling i dokumenthant.system Livelink, Chicago, 5 dagar

 • 1998 - 98

  Projektledning, fortsättningsutbildning, Stockholm, Logica intern

 • 1997 - 97

  Grundläggande projektledarutbildning, Stockholm, Logica intern

 • 1997 - 97

  Grundläggande Unixutbildining, Stockholm, Learningtree

 • 1995 - 95

  Microsoft - Accessutbildning 2 dagar, Norrköping, Gajasystems

 • 1987 - 88

  ADB-linjen 40 poäng, Högskolan Norrköping - Linköping

 • 1984 - 87

  3-årig ekonomisk linje, Kungsgårdsskolan, Norrköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757