Dela

Fredrik Källhammar

 • Systemdesigner
 • Systemutvecklare

Översikt

Fredrik har mer än 20 års erfarenhet av systemutveckling och jobbar framförallt med back-end utveckling i Java, men även med front-end utveckling. Fredrik jobbar strukturerat, är kreativ och har lätt att ta till sig ny kunskap och uppskattar att jobba i agila projekt, enligt t ex Scrum och då även som Scrum Master.

Egenskaper

Fredrik är en social person och upplevs som engagerad och hjälpsam av sina kollegor. Gillar agil utveckling i allmänhet och problemlösning i synnerhet och vill gärna ha en helhetsbild för ökad förståelse. Under åren har Fredrik lärt sig uppskatta ordning och reda och är en stor förespråkare av kodgranskning och gemensam kodstil.

Konsultens CV

 • SEB

  2017 - 18

  WebSphere Technician

  Mitt uppdrag var att stärka upp SEB's Java Hosting Platform team, med ansvar för att underhålla, uppdatera och övervaka maskiner och applikationsservrar i samtliga miljöer som SEB's java-applikationer driftas i.

  Dagligt arbete inkluderade felsökning, konfigurering, produktionssättning och assistans till utvecklarteam samt migreringsarbete med flytt av applikationer från WebSphere till Liberty i OpenShift.

  Arbetet genomfördes mestadels i Linux med även i Windows för mer administrativa uppgifter så som ärendehantering och dokumentation.

  Tekniker: Linux, WebSphere, AppDynamics, OpenShift, Liberty, Kubernetes, Docker, Wiki, Jira, SPM, Oracle, Agresso.

 • Unibet

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av Unibets spelportal med nya funktioner som bl a en Social Content Hub där Unibets sports fans kan blogga om sina favoritsporter, Rest-API:er, införande av BankID som inloggnings metod för den svenska spelsjaten. Byte av versionshanteringssystem från Subversion till Git mm.

  Agilt arbetssätt enligt Kanban, JIRA för ärendehantering , IntelliJ IDEA som utvecklingsplattform och för loggning och felsökning används Splunk, samt Jenkins för automatisk testning.

  Tekniker: Java, Spring, Maven, Ant, JBoss, MySQL, Solr, Lucene, Polopoly, SVN, Git, IntelliJ IDEA, JUnit, REST, Cygwin, Splunk, Jenkins, Confluence, Kanban, JIRA, XML, Javascript, HTML5 m.fl.

 • Unibet

  2014 - 15

  Systemutvecklare

  Unibet tilldelas nya nationella licenser, vilket medför många nya krav på t ex inloggning med NemID i Danmark, personnummerkontroll i Italien m.m. Den mobila plattformen flyttar över till Polopoly, vilket nu ställer krav på back-end att kunna leverera innehåll i enlighet med responsive design för desktop, tablet och mobile. Nya Rest API:er byggs kontinuerligt. Under projektet bytes projektmodell från Scrum till Kanban.

  Agilt arbetssätt enligt Scrum/Kanban, JIRA för ärendehantering , IntelliJ IDEA som utvecklingsplattform och för loggning och felsökning används Splunk, samt Jenkins för automatisk testning.

  Tekniker: Java, Spring, Maven, Ant, JBoss, MySQL, Solr, Lucene, Polopoly, SVN, IntelliJ IDEA, JUnit, REST, Cygwin, Splunk, Jenkins, Confluence, Scrum, Kanban, JIRA , XML, Javascript, HTML m.fl.

 • Unibet

  2011 - 13

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av Unibet’s spelportal med back-end utveckling i CMS-plattformen byggd i Polopoly där JBoss används som applikationsserver. Unibet 2.0, en helt ny grafisk profil arbetas fram som kräver mycket ny funktionalitet och ökade möjligheter till konfigurering där polopoly är spindeln in nätet . Även Rest API:er byggs för access utanför Polopoly-ramverket. Under projektets gång byttes också utvecklingsplattform från Eclipse till IntelliJ IDEA.

  Agilt arbetssätt enligt Scrum, JIRA för ärendehantering , Eclipse/IntelliJ IDEA som utvecklingsplattform och för loggning och felsökning används Splunk, samt Jenkins för automatisk testning.

  Tekniker: Java, Spring, Maven, Ant, JBoss, MySQL, Solr, Lucene, Polopoly, SVN, Eclipse, IntelliJ IDEA, JUnit, REST, Cygwin, Splunk, Confluence, Scrum, JIRA , XML, Javascript, HTML m.fl.

 • Sony Ericsson

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Uppdraget är att vidareutveckla och underhålla CWS (Sony Ericssons Consumer Web Site) som är utvecklat i Java och har JBoss som applikations server, Apache Tomcat som webb server och Polopoly som CMS system.

  Agilt arbetssätt enligt Scrum.

  Tekniker: SVN, Java, J2EE, Polopoly, JBoss, Ant, Tomcat, HTML, XML/XSLT, JSP, Javascript, Eclipse, Rally, Scrum

 • KGK

  2010 - 10

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av sajten autokatalogen.se , en E-handels sajt där KGK säljer sina produkter. Kunderna kan söka produkter med hjälp av registreringsnummer, fordonstyp, artikelnummer eller varumärke. Huvuduppgift var att byta ut den gamla CM applikationen som användes för att publicera nyheter på sajten mot en ny för att få bättre prestanda och för att få mer kontroll över vem som får se de publicerade artiklarna. Javautveckling och Webbutveckling.

  Agilt arbetssätt enligt Scrum.

  Tekniker: SVN, Java, J2EE, Ant, Tomcat, Spring, Struts,HTML, XML/XSLT, JSP, Javascript, jQuery, Eclipse, Rally, Scrum

 • Tidigare uppdrag

  1997 - 10

  Systemutvecklare

  1002--1004 SL - Behörighetssystem - Utredare
  0811--0911 118100 - Söktjänst, nummerupplysning på nätet, Java Solr
  0810--0811 MktWebb - Publicering av digitala Tidningar, Systemutveckling, Java, Polopoly
  0702--0809 SEB Kort AB - E-saldo och registreringstjänst, Systemutveckling, Java
  0611--0702 Sony Ericsson - Applikationen WLR för On-line registration, Systemutveckling, Java
  0605--0610 Cinnober - Administrationsklient för On-line betting, Systemutveckling, Java
  0601--0604 Cybercom - Införsäljningsarbeten - Utredare
  0510--0512 Glocalnet - RA-system, Systemutveckling, Java
  0503--0510 Sony Ericsson Radio - eShop, Systemutveckling, Java
  0301--0405 Premiepensionsmyndigheten - Ärendehanteringssystem, Systemutveckling, Java
  0104--0212 SAS - Arbetsledningssystem, Systemutveckling, Java
  0008--0103 Bonnier Magazines - Prenumerationsssystem, Systemutveckling, Java
  9801--0007 Ericsson Radio - Inköpssystem, Systemutveckling, Java
  9709--9712 Modul1 - Traineeutbildning

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  mySQL, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Git, JBoss, Maven, Subversion, Websphere, Eclipse

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, Cobol, HTML5, Pascal, Javascript, JUnit, Spring, SQL, UML, IntelliJ, J2SE, Java

 • - Metoder & Processer

  Parprogrammering, RUP/UP, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, KANBAN, Scrum

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest

 • - Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Databaskonstruktion

 • - Tillämpningar

  e-handel, Lagerhanteringssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Konsumentelektronik, Media, Spel

 • - Roller

  Scrum master, Team-ledare, Testare, Utredare, Delprojektledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2013 -

  Konsult, Fredrik Källhammar Consulting AB

 • 2010 - 2013

  Konsult, Cybercom

 • 2008 - 2010

  Konsult, XLENT

 • 2005 - 2008

  Konsult, Cybercom

 • 1997 - 2005

  Konsult, Modul 1 Data AB

Utbildningar

 • 1994 - 97

  Data- och Systemvetenskap, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363