Dela

Musie Minas

 • Testare
 • Testanalytiker
 • Testspecialist

Översikt

Musie är en testare/testledare med gedigen och lång erfarenhet inom test. Hans uppdrag har omfattat testledning, testdataframställning, kravanalys, testdesign, specifikation av testfall, testfallsutveckling, genomförande av test och dokumentation av resultatet. Testerna har varit både manuella och automatiserade. I ett flertal projekt inom bank, finansbolag,telekom,industri samt myndigheter har Musie arbetat med HP Quality Center, JIRA och Scrum metodik.

Musie har verifierat allt från fondhanteringssystem på bank, drift och övervakningssystem för mobilnät till webbaserade dokument- och ärendehanteringssystem för stora myndigheter.

Egenskaper

Musie är driven och ivrig att lära sig nya saker. Han är van att arbeta både självständigt och i team och har lätt för att samarbeta med olika människor. Han tycker om att arbeta med utmanande projekt som ställer krav på kreativitet. Som person är han strukturerad, metodisk, analytisk och har gott tålamod.

Konsultens CV

 • DeLaval International AB

  2016 -

  Testautomatiserare,Testmiljöansvarig

  Tekniker/Metoder: Javascript, Protractor, Linux, DelPro, MySQL, JIRA, InteliJ,nodejs,Jenkins, Angular.

  På mitt uppdrag hos DeLaval jobbade jag tillsammans med utvecklare i Polen. Uppdraget var att utveckla automatiserade e2e-tester för en ny mjölkningsrobot vars gränssnitt är utvecklat i Angular. Protractor (som bygger på Selenium och Javascript) är ett testautomatiserings verktyg som är speciellt utvecklat (och fortfarande utvecklas av Google) för testautomation av Angular applikationer.

  I mitt uppdrag utvecklade jag automatiserade testfall samtidigt som jag tog hand om all testmiljö, testdata, undersöka uppkomna hinder/problem samt andra arbetsuppgifter som måste lösas på plats i Tumba.

 • Rikspolisstyrelsen (RPS)

  2014 - 16

  Testare

  Tekniker/Metoder: QC, UFT, VB.NET, JAVA, Linux, Ingress db, MySQL db, Eclipse Luna, PICT, Scrum.

  I rollen som testare arbetade Musie med testautomatisering och systemtest av COPS och Palasso. I uppdraget ingick att granska krav skriva manuella testfall, implementera automatiserade testfall, överföra kunskap om testaautomatisering till anställda, integrationstesta, exekvera testfall och skriva felrapporter i QC. För testautomatisering använde Musie UFT ( Unified Functional Testing) och QC där han utvecklade testerna i UFT och kördes i olika omgångar från QC. Eventuella fel som hittades loggades i QC och länkades med relaterade krav och testfall. Utvecklingsmetodiken i projektet var en anpassat scrum-variant där varje dag började med femton minuters möte framför scrum-tavlan.

 • Cale AB

  2013 - 14

  Testanalytiker och testare

  Tekniker/Metoder: IOs-mobiler, Android-mobiler, Genymotion, TFS, Linux, MySQL, Firefox, Internet Explorer, Scrum, Exploratory test.

  I rollen som testanalytiker och testare arbetade Musie med test av mobilapplikation för bilparkering. Appen och backoffice systemet för andriod och IOs mobiler utvecklades i både Indien och Sverige. I uppdraget ingick att granska krav (diskutera krav med medarbetarna), skriva testfall, exekvera testfall och skriva felrapporter i TFS (Team Foundation Server). Mycket av testerna var utforskande tester i olika modeller av IOS-mobiler, Android-mobiler, firefox samt emulatorn Genymotion. Kommunikationen med medarbetarna i Indien skede med hjälp av Skype och dagliga scrummöten via Skype.

 • HiQ

  2013 - 13

  Testare, Utvecklare, Kravställare

  Tekniker/Metoder: Drupal, PHP, mySQL, JavaScript, HTML.

  Musie byggde en responsiv site, www.taxinara.se, för bokning av taxibilar. Siten är utvecklad med principen ’mobile first’. Musie gjorde allt från ide’ till produktionssättning. Syftet med projektet var att Musie ville sätta sig in i de olika rollerna samt lära sig de olika teknikerna som han använde för att bygga siten.

 • Wasakredit

  2013 - 13

  Testare

  Tekniker/Metoder: Responsiv, Smarttelefon, Surfplatta, Selenium, Google chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Screenfly.

  Musie testade wasakredits webbsite. Testerna handlade om att kontrollera att sidorna på siten visades på korrekt sätt i olika skärmstorlekar, smarttelefoner, surfplattor och webbläsare. Musie använde onlineverktyg såsom screenfly, olika surffplattor, olika smarttelefoner och selenium för att testa den responsiva sitens beteende.

 • Rikspolisstyrelsen (RPS)

  2012 - 13

  Testare

  Tekniker/Metoder: Agilt, QC, SQL, Palasso, COPS, UFT

  I rollen som testare arbetade Musie med systemtest och systemintegrationstest av Palasso och COPS. Palasso är ett system för frånvarorapportering som köptes av en extern leverantör till RPS och COPS är utvecklad internt av RPS. COPS används i huvudsak för att planera tid och resurser. Musies arbetsuppgifter bestod av i stort sett att testa integrationen mellan dessa system samt verifiera rättade defekter och kravändringar i båda systemen. Defekterna och ändringarna registrerades i QC och kommunikationen mellan projekt medlemmarna gick via QC och morgonmöten, där olika frågor togs upp varje morgon. Kravändringarna beskrevs i form av user stories. Musies uppgifter bestod av att tolka och analysera dessa och verifiera att implementeringen stämde med kraven. Alla upptäckta fel rapporterades i QC och vid behov togs det upp direkt med utvecklarna för att kunna rätta felen så snabbt som möjligt. I slutet av uppdraget implementerade Musie automatiserade GUI-tester och testdataframställning med hjälp av UTF (Unified Functional Testing).

 • SEB

  2011 - 12

  Testanalytiker och testdataanalytiker

  Tekniker/Metoder: SEBup (SEBs anpassning av RUP), ReqPro, QC, QTP, SQL, Stordator, Internet Explorer.

  Musie arbetade som testanalytiker och testdataanalytiker. I rollen som testanalytiker arbetade Musie med systemtest och systemintegrationstest av ett webb-baserat fondsystem som SEB köpte av sin kund. I jobbet ingick uppgifter som skrivning av testfall, testdataframställning, uppdatering av testfall, exekvering samt rapportering av avvikelser och testresultat. I rollen som testdataanalytiker arbetade Musie med framställning av testdata som beställdes av olika projekt inom SEB. Musies arbetsuppgift bestod av att ta emot testdatabeställningar och producera testdata enligt kundens önskemål. Testdata framställdes dels manuellt i olika bassystem dels med automatiska QTP-skript samt direkt genom att ändra i databaser eller söka igenom databaserna för lämplig testdata. De automatiska QTP-skripten som användes i framställningen av testdata utvecklades av en annan grupp inom SEB. För det behövdes instruktioner på vad som ska automatiseras. Musie skrev en del av dessa instruktioner.

 • Arbetsförmedlingen

  2010 - 11

  Testanalytiker och testare

  Tekniker/Metoder: IRMA (Arbetsförmedlingens agila anpassning av RUP), ReqPro, Rational Test Manager, Rational Clear Quest, Library, SQL, Firefox, Internet Explorer, NET, Java.

  Musie arbetade som testare av applikationer för externa aktörer som samarbetar med Arbetsförmedlingen. Uppdraget började med test av applikationer för jobbcoacher och senare tillkom tjänster för Lotsar. I uppdraget ingick att granska krav, skriva testfall, exekvera testfall och skriva felrapporter.

 • HSB

  2009 - 10

  Testare

  Tekniker/Metoder: Selenium, Firefox, Polopoly

  Musie utförde kvalitetssäkring vid serverflytt. I detta uppdrag använde han verktyget Selenium för att spela in testfallen och sedan (efter genomförd flytt) verifiera att inte felaktigheter uppstått. I uppdraget ingick även att översätta relevanta dokument, som t.ex. manualer och testfall.

 • TeliaSonera

  2009 - 09

  Testare

  Tekniker/Metoder: Windows, Mac OS, Webmail, Microsoft Office Outlook, Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, Jira

  Musie utförde acceptanstest av en mailtjänst som vänder sig till företags- och privatkunder. Testerna omfattade verifiering av applikationen via PC-klient, mobilemulator samt webbgränssnitt med olika kombinationer av OS/browsers. Arbetet omfattade även uppdatering av testfall, exekvering samt rapportering av avvikelser och testresultat.

 • Cybercom

  2009 - 09

  Testare, Utvecklare

  Tekniker/Metoder: Drupal, Selenium RC, JUnit, Scrum, JIRA

  Musie har deltagit på ett internt projekt på Cybercom där han var med och byggde ett seminariesite baserad på Drupal. Utöver det skapade Musie datadrivna (in/ut data i Excel-fil) testfall som testar webbsiten mha Selenium RC och JUnit.

 • Skatteverket

  2007 - 09

  Testare och testanalytiker

  Tekniker/Metoder: Process Cycle Test, HP Quality Center, SQL, Visio, Rational Rose, Rational Clear Case, Emacs, Shell script, VBscript, JScript, Java, Javascript, HTML, DOJO, TUXEDO, Tibco Active Enterprise, Enterprise JavaBeans, Oracle, RUP, Quick Test Professional, HP-UX, Windows XP

  Musie arbetade som testare i projektet TINA (Taxering I Ny Applikation). Arbetet omfattade testdesign, testspecifikationer, exekvering av manuella tester, defekthantering samt sammanställning av testresultat. Han deltog även i framtagande av testfall för automatiska tester samt bistod ”automatiserarna” med information och förtydliganden samt framtagande av testdata. Han var även administratör för HP Quality Center.

 • skatteverket/Kronofogden

  2007 - 07

  Testare

  Tekniker/Metoder: Rational ClearCase, RequisitePro, Toad, SQL, HP Quality Center, UNIX, Windows NT/2000

  Uppdraget omfattade funktions- och systemtest av en webb-applikation för hantering av kronofogdens ärenden. Systemet ersätter pappersarbete med elektroniska dokument för Skatteverkets handläggare. Musie skrev testspecifikationer, utförde manuella tester samt sammanställde testresultatet.

 • Linköpings Universitet

  2006 - 06

  Testare

  Tekniker/Metoder: Polopoly, Internet Explorer, Windows XP

  Portering av extern webb. Anpassning av universitetets webbsidor till ett nytt publiceringsverktyg baserat på produkten Polopoly.

 • Linköpings Kommun

  2006 - 07

  Mattelärare

  Timvikarierande mattelärare på högstadiet och gymnasiet samt lärarassistent.

 • Ericsson

  2001 - 03

  Testare

  Tekniker/Metoder: Shell script, Crystal Reports, Rational ClearCase
  Java, Sun Solaris, UNIX, Windows NT/2000, Rational Robot, Rational Test Manager, RequisitePro, Testdirector

  Arbetsuppgifterna omfattade manuella och automatiserade funktions- och systemtester på en plattform för underhåll och övervakning av mobiltelefonnätverk (CIF). En annan uppgift var systemintegrationstest av GSM OSS. I uppdraget ingick att ta fram testspecifikationer och testfallsutveckling, genomförande av testerna samt sammanställning av testresultatet. Utöver detta arbetade Musie med underhåll och exekvering av automatiska regressionstester med Rational Robot.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Affärssystem

  Palasso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Lönehantering, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Astra QuickTest, Clearcase, ClearQuest, MS Office, Quality Center, Test Director

 • - Utvecklingsspråk

  Java, SQL, Visual Basic

 • - Hårdvara

  IBM AS/400, IBM Stordator, Mac, PC, Sun

 • - Metoder & Processer

  ISTQB, PROPS, RUP/UP, Scrum

 • - Projektfaser

  Test

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Funktionstestning, Systemtestning

 • - Fast datakommunikation

  Unix

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, Mobilsystem allmänt, RNC, Basstation, GSM

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Tillämpningar

  Finanssystem, OSS (Operational Support Systems), Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Lärare, Testare

Anställningar

 • 2013 -

  Testare, Kvadrat

 • 2011 - 2013

  Testare, HIQ

 • 2007 - 2011

  Testare, Cybercomgroup

 • 2006 - 2007

  Lärare och lärarassistant, Linköpings Kommun

 • 2006 - 2006

  Testare, Linköpings Universitet

 • 2001 - 2003

  Testingenjör, Ericsson

Utbildningar

 • 1996 - 98

  Elektroteknik 60p, Högskolan i Halmstad

 • 1993 - 96

  Elektroteknik 120p, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363