Dela

Alexis Wu

 • Testledare Testare Kravanalytiker

Översikt

Egenskaper

Konsultens CV

 • Alecta

  2015 -

  Systemtestare

 • Movestic

  2012 - 15

  Releaseansvarig, Testledare och Systemtestare

  Movestic är ett försäkringsbolag som fokuserar mest på sparandeförsäkringar och som tidigare hette Moderna Försäkringar Liv. Under detta uppdrag jobbade Alexis med flertal olika projekt som drevs i bolaget som Releaseansvarig, testledare och systemtestare. Som Releaseansvarig koordinerade han alla projekten och rapporterade status för ledningen innan produktionssättningen. Under denna perioden jobbade han även som systemtestare där det bland annat ingick att verifiera krav, sätta upp testfall, skapa testdata, utföra testning, skriva testrapporter.

 • SEB AB

  2010 - 12

  Testanalytiker och Testledare

  SEB projektet strävar efter att vara med i ett gemensamt eurobetalningsområde, SEPA (Single Euro Payment Area). Detta görs för att möjliggöra kontantlösa betalningar till vilken mottagare som helst i Euro-området från ett enda bankkonto och ett enda betalningsinstrument. Betalningsflödet går idag igenom ett 20-tal olika system, från gamla stordatorer, integrationsverktyg till nya Windows-miljöer.
  Alexis jobbar som testanalytiker och testledare i ett flertal olika SEPA projekt så som SEPA Migration, Rulebook, SEPA Stabilization med flera. Han ansvarade för att skriva teststrategin, testplanen, testrapporter och leda testerna i rollen som testledare. Som testanalytiker utförde han analyser, skapade testfall, tog fram testdata och utförde tester. Han jobbade i nära samarbete med kravanalytiker och arkitekter där han granskade både kravdokumentationen och Solution Architect Document.

 • Eniro AB

  2009 - 09

  Arkitekt/Kravanalytiker

  Projektet hade som mål att förbättra och bygga ut sina sponsrade länkar system för Norden. Dagens sponsrade länkar system ska bytas ut, nya system med andra funktionaliteter ska integreras och arkitekturen ska göras om. Alla dessa system integrerades tillsammans med Microsoft BizTalk. Ny inloggningslösning med OpenID ska implementeras. Alexis jobbade som kravanalytiker i ena projektet där Eniro gjorde en utvärdering av ett flertal sponsrade länkar system. I andra projektet jobbade han som arkitekt och skrev lösningsförslag (Solution Architecture Document) på hur arkitekturen skulle se ut för de fungerande systemen skulle göras om när det nya systemet skulle integreras med resten av Nordens back-end systemen i respektive land (Sverige, Finland, Norge och Danmark).

 • Ericsson AB

  2007 - 09

  Testledare och Kravanalytiker

  På Ericsson hade man startat upp en ny avdelning som jobbade med Master Data. Detta för att förbättra datakvalitet i organisationen och förenkla hanteringen av all kund- och leverantörsdata. För att underlätta arbetet för de på avdelningen beslutade man att införa ett Master Data Management system från SAP. Denna information distribuerades ut till ett flertal olika system inom Ericsson.
  Alexis utförde detta arbete hos IBM och skrev kravspecifikationer när nya system skulle integreras med SAP MDM. Han var även testansvarig för enhetstester, integrationstester och acceptanstester för dessa MDM projekt.

 • IBX AB

  2005 - 07

  Testare, Testledare och Kravanalytiker

  IBX är en europeisk leverantör av tjänster och lösningar för effektivt inköp. De hjälper företag och organisationer att förändra sina funktioner för upphandling, avrop och fakturor, med besparingar i inköpsprocessen som mål. Alexis jobbade med testplanering, uppsättning av testrutiner och utförande av tester. I arbetet ingick det att hitta verktyg för automatiserade tester som IBX kunde använda sig av i sin webblösning. Han jobbade även med kravanalyser för nya kunder som skulle börja använda IBX tjänster.

 • Projectplace International AB

  2005 - 05

  Testare

  Projektplatsen är en onlinetjänst med vilken man kan driva ett eller många projekt på ett enkelt och effektivt sätt. Alexis jobbade som testare för denna webbtjänst och utförde förbättringar i testskripten.

 • Tietoenator AB

  2005 - 05

  Webbutvecklare

  Uppdraget gick ut på att skapa webbenkäter för Tietoenators kunder. Alexis uppdaterade hemsida och skapade enkätundersökningar på webben som deras kunder kunde fylla i.

 • Interverbum AB

  2004 - 04

  Testare

  Interverbum jobbade med att översätta olika Microsoft produkter (Word, Excel, Powerpoint och Access). De översatte även e-learning utbildningar. Alexis jobbade som testare och testplanerare för de översatta programmen och utbildningar.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Linux, Novell Netware, Red Hat, Solaris, Dos, iOS, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows CE, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  Oracle, MS SQL-server, mySQL

 • - Affärssystem

  Agresso, SAP

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Biztalk, Eclipse, Fit Nesse, FrontPage, MQSeries, MS Project, MS Sharepoint, MS Visual Studio, Subversion, Visual Studio .NET, Jira, MS Explorer, Quality Center, Selenium, Team Foundation Server, Xcode, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  C#, Java, Perl, UML, Visual Basic, Pascal, PHP, SQL, HTML, XML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravmodellering, Kravanalys

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, PROPS, REQB, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Scrum, ISTQB

 • - Ledarskap

  Mentor

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Projektadministratör/assistent

 • - Test & Verifiering

  Quality center, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest, Testledning, Funktionstestning, Systemtestning, Validering & Test - Mjukvara

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemintegration, Windowsapplikationer, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Skola och utbildningsväsende, Detaljhandel, Postorder/ e-handel, Teleoperatörer, Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Delprojektledare, Systemanalytiker, Utvecklare/Programmerare, Kravanalytiker, Testledare, Testare

 • - Kommunikation & Information

  Sociala medier

Anställningar

 • 2011 -

  It-konsult, Brawu AB

 • 2009 - 2011

  It-konsult, Bouvet AB

 • 2007 - 2009

  SAP konsult, Ecenta AB

 • 2004 - 2007

  It-konsult, Perido Skills AB

 • 2002 - 2004

  Webbutvecklare, Dataregistrerare, Institute for International Research AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  IREB Certified Professional for Requirement Engineering (CPRE), Stockholm

 • 2013 - 13

  QAMP Quality Assurance Management Professional, Stockholm

 • 2011 - 11

  ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Manager, Oslo

 • 2011 - 11

  ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst, Stockholm

 • 2010 - 10

  Professional Penetration Testing, Stockholm

 • 2010 - 10

  ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL), Stockholm

 • 2009 - 09

  Certified Scrum Master, Stockholm

 • 2007 - 07

  SAP MDM 100 Master Data Management, Bryssel

 • 2000 - 00

  IT-kurser (programmering och nätverkssäkerhet), Queensland’s University of Technology

 • 1998 - 98

  Engelsk grundkurs (20 poäng), Stockholms universitet

 • 1998 - 98

  Företagsekonomi grundkurs (20 poäng), Stockholms universitet

 • 1997 - 01

  Data- och systemvetenskapliga linjen (160 poäng), Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557