Dela

Jonny Eriksson

 • Teknisk projektledning Systemarkitekt Kravanalytiker

Översikt

Jonny har en lång och gedigen erfarenhet som projektledare, arkitekt, verksamhetsanalys, kravhantering, främst inom pension, logistik, administration och Telecom.

Har stor kunskap om metoder och standards för ett projekts genomförande från projektledning och planering till systemkonstruktion och implementering.

Han är van att styra projekten från start, d.v.s. från prototyping och offertarbete till implementation av färdigt system.

Egenskaper

Jonny har ett målinriktat, strukturerat och drivande arbetssätt och arbetar gärna enligt effektiva metoder och processer. Jonny kan snabbt sätta sig in i nya verksamheter och uppgifter och har lätt för att samarbeta med både affärsverksamhet och IT-verksamhet. Strukturerad, social, kommunikativ kille med en stor portion driv.

Konsultens CV

 • KPA/Folksam

  2013 -

  Systemarkitekt

  Systemarkitekt för att implementera CGIs pensionssystem för kommunala avtal hos KPA/Folksam

 • Logica

  2009 - 13

  Systemarkitekt

  Systemarkitekt för att ta fram ett pensionssystem åt Logica’s Pension BPO tjänst.
  Projektets mål är att implementera funktionalitet för att administrera kommunal tjänstepension åt SPP (Kommunal plan). Tjänsten ska kunna administrera, beräkna och betala ut tjänstepensioner åt anställda på kommun eller kommunala bolag som är kunder hos SPP.

  I detta projekt har Jonny även rollen av delvis produktägarskap genom sin gedigna kunskap om pensionsadministration samt medverkan vid affärsuppgörelsen med SPP.

 • Bankpensions Sverige AB

  2006 - 09

  Teknisk projektledare/Systemarkitekt

  Teknisk projektledning, systemarkitekt och systemdesign för ett projekt vars uppdrag var att utveckla ett nytt system för administration, beräkning och utbetalning av bankanställdas tjänstepensioner (BTP-Plan).
  Som teknisk projektledare ansvarade Jonny för utveckling av alla delsystem och integrationer med andra intressenter. I rollen ingick bl.a. att säkerställa resurser, planera och följa upp planerade (och icke planerade) aktiviteter och leveranser inom respektive delsystem. I detta projekt hade Jonny även rollen som både systemarkitekt och systemdesigner som kortfattat handlar om att säkerställa den tekniska arkitekturen, designa objekmodell och beskriva dess funktionalitet.

  Jonny deltog även i aktiviteter som t.ex.
   Säkerställa att affärskraven beskrivs på ett begripligt sätt för designers, utvecklare och testare.
   Samordna utveckling med test och produktionssättningar.

  Projektet omfattade utveckling av både försäkringssystem, behörighetssystem, beräkningssystem, reskontrasystem, utbetalningstransaktioner samt integrationssystem med StreamServe som utskriftsmotor.

 • AB Storstockholm Lokaltrafik

  2005 - 06

  Teknisk projektledning/kravanalys

  Teknisk projektledare för ett projekt vars uppdrag är att ta fram ett system som ska dataförsörja informationssystem (BussPc) som finns i bussar för att informera resenärer om nästa hållplats.

  Jonny ansvarade även för ett utredningsuppdrag för att ta fram en teknisk beskrivning av hur samtrafiksuppgifter skulle kunna exporteras och hanteras i BussPc systemet.

 • Svenska Kyrkans Pensionskassa

  2003 - 05

  Teknisk projektledare/Systemarkitekt

  Teknisk projektledning, systemarkitekt och systemdesign för ett projekt vars uppdrag var att utveckla ett nytt system för administration, beräkning och utbetalning av Svenska kyrkans anställdas tjänstepensioner.

  Som teknisk projektledare ansvarade Jonny för utveckling av alla delsystem och integrationer med andra intressenter. I rollen ingick bl.a. att säkerställa resurser, planera och följa upp planerade (och icke planerade) aktiviteter och leveranser inom respektive delsystem. I detta projekt hade Jonny även rollen som både systemarkitekt och systemdesigner som kortfattat handlar om att säkerställa den tekniska arkitekturen, designa objektmodell och beskriva dess funktionalitet.

  Jonny deltog även i aktiviteter som t.ex.
   Säkerställa att affärskraven beskrivs på ett begripligt sätt för designers, utvecklare och testare.
   Samordna utveckling med test och produktionssättningar.

  Projektet omfattade utveckling av både försäkringssystem, behörighetssystem, beräkningssystem, reskontrasystem, bokföringssystem, bruttosamordningssystem, utbetalningssystem samt integrationssystem med StreamServe som utskriftsmotor.

 • Eget intresse

  2003 - 03

  Design/konstruktion

  Av eget intresse tyckte jag det skulle vara bra att ha ett PC baserat system i båten som kan sammanställa all information som div givare i en båt kan leverera.
  Resultatet blev SEAtool:

  SEAtool är ett system för båtfolket. SEAtool är tänkt att användas som ett komplement i båt för att via dator eller iPac(Handdator) kunna se uppgifter om positionering, djup, fart, vind eller waypoint information. SEAtool kopplas till en GPS eller en Silva server via en komport, för läsning av data i NMEA format. Informationen tolkas av samt visas i egna displayer i dator eller iPac. SEAtool hanterar även loggning av inkommet data för analys av båtens fart kontra vind/segeluppsättning/vågor m.m. SEAtool kan även hantera en Bluetooth koppling mellan en PC och en iPac för trådlös kommunikation mellan dessa komponenter, vilket ger en fördela att kunna ha en PC i båten med all information samt även kunna ha en iPAC i sittbrunnen med samma information trådlöst.

 • Nordwaggon AB

  2001 - 02

  Systemdesign, konvertering

  Systemdesigner, ansvarig för konvertering och implementation av ett nytt system NTIS (Nya Totala Informations System ) åt Nordwaggon. Systemets huvudsakliga uppgift är att dirigera och fakturera hyrda godsvagnar.

  Jonny har i projektet medverkat som hjälp designer av NTIS, expert av VDS som han var designer och konstruktionsledare för under åren 1991-1992, design av gränssnitt mellan NTIS och VDS, skrivit testspecifikationer samt tagit hand om konvertering av VDS data till NTIS SQL server databas. Har även skapat dokument och processer för produktionssättning av NTIS

 • IMP International Masters Publishers AB

  1999 - 99

  Testledare

  Testledare för ett utvecklingsprojekt vars syfte var att implementera ett intranet system med ett standardsystem i botten och till det ett antal egenutvecklad funktionalitet såsom hantering av utveckling nya produkter, valuta hantering, termkatalog m.m.

  Jonny har arbetat som testledare där han även har tagit fram en testmodell för testgenomförande av webb applikationer.

 • Statens Fastighetsverk

  1997 - 97

  Systemarkitekt

  Systemarkitekt för ett projekt vars uppgift var att ta fram nya anpassningar i Statens Fastighetsverk´s fastighet och hyres system.

 • Ericsson AB

  1997 - 04

  Teknisk projektledare/Systemarkitekt/Kravanalys

  Delprojektledare för ett projekt vars uppgift var att ta fram nya systems stöd för att skriva den tekniska dokumentationen för Ericsson’s AXE system, samt systemstöd för att generera/parameter sätta en AXE växel. Målet var att ta fram två verktyg:

  WROOM, verktyg för den tekniska dokumentationen. I verktyget så skapar man små informations element för producering av en fullständig dokumentation i SGML/XML format till kund eller till något av Ericssons efterföljande systemprocesser. Informations elementen är även grund för det stödsystem som används för mjukvarukonfigurering utav AXE växlar. Verktyget är ett grafiskt verktyg och skrivet i Java med Oralce som databas.

  DTHtool (Data Transcript handling tooI), verktyg för att på ett enkelt och kontrollerat sätt skapa DT-data för mjukvarukonfigureringen utav AXE växel. Verktyget har grafisk presentation av alla Kommandoformat samt en inbyggd kontroll av kommandon och dess parametersyntaxregler utifrån den tekniska dokumentation som skapas i WROOM. Verktyget är ett grafiskt verktyg och skrivet i VB6 med SQL-server som databas.

  Jonny har i projektet även arbetat med design av både DTHtool och WROOM, både vad gäller klient och databas. Jonny har även under en tid i projektet haft projektledarrollen för hela projektet. Har även utbildat Ericsson´s designer för att använda WROOM i Tyskland, Kroatien och Mexico.

 • WM-data Norge AS

  1997 - 97

  Utbildnin

  Har utbildat Norska kollegor i systemutveckling med hjälp av AS/SET(utvecklingsverktyg i AS/400). Har även varit stödperson vid konstruktion av ett utlåningssystem till en Norsk Bank.

 • Arla Förskvaror

  1995 - 96

  Teknisk projektledning/kravanalys

  UPPDRAG Projektledare för ett projekt vars uppgift var att ta fram ett nytt faktureringssystem i AS/400 miljö.

  Jonny har i projektet även arbetat med metoder och standards för projektet samt design av systemet både vad gäller klient och databas.

 • Nordconsept

  1994 - 96

  Teknisk projektledare/Systemarkitekt

  UPPDRAG Projektledare för ett projekt vars uppgift var att ta fram ett nytt faktureringssystem i AS/400 miljö.

  Jonny har i projektet även arbetat med metoder och standards för projektet samt design av systemet både vad gäller klient och databas.

 • ARLA Food Sverige

  1994 - 94

  Projektstöd

  Projektstöd för ett projekt vars uppgift var att ta fram ett nytt ordersystem i AS/400 miljö.

  Jonny har i projektet arbetat med att ta fram metoder/standards och mall program för projektet, samt varit med och assisterat vid start av projektet.

 • WM-data

  1993 - 94

  Support/Säljstöd/Utbildning

  Har ingått i verktygsgruppen AS/SET och arbetat med säljsupport/utbildning, metodstöd i införande av verktyg, datamodellering, standards/mallprogram till div. företag.

 • Margarinbolaget

  1992 - 93

  Projektstöd

  Projektstöd för ett projekt vars uppgift var att ta fram ett nytt faktureringssystem i AS/400 miljö.

  Jonny har i projektet arbetat med att ta fram metoder/standards och mall program för projektet, samt varit med och assisterat vid design av systemet.

 • Nordwaggon AB

  1991 - 92

  Teknisk projektledare/Systemarkitekt

  Projektledare för ett projekt vars uppgift var att ta fram ett vagndirigeringssystem i IBM S/36 miljö.

  Nordwaggon är ett nystartat företag med inriktning på uthyrning av egna järnvägsvagnar. Saknar ett affärssystem för att kunna dirigera sina godsvagnar inom Europa.

  Första fasen var att designa och konstruera ett vagndirigeringssystem (VDS) där man skall kunna registrera order och planera vagnsindivider till kund. Dirigera vagnsindivider inom Europa samt hålla reda på var en vagnsindivid befinner sig och när den planeras vara framme hos kund. Innehåller även en funktionalitet för teknisk information om vagnsindividen och intervaller för service och reparationer.

  Fas två var att designa och konstruera en faktureringsrutin integrerat med STYR ekonomi och reskontra system.

  Jonny har i projektet även arbetat med metoder och standards för projektet samt design av systemet både vad gäller klient och databas.

 • GOTA -MRL

  1991 - 91

  Kravanalys

  Arbetade med en förstudie/kravhantering och design av system och databas i syfte att ta fram underlag för utveckling av ett nytt releasingsystem.

 • SAAB Scania Lastvagnar

  1990 - 90

  Kravanalys

  Arbetade med en förstudie/kravhantering och design av system och databas i syfte att ta fram underlag för utveckling av ett nytt offertsystem för säljkonfiguration av lastbilar i IBM AS/400 miljö.

 • NFB

  1989 - 89

  Systemutveckling

  Systemutvecklare i ett projekt vars uppgift var att ta fram ett flytande lagersystem, anpassat till befintligt standardsystem i IBM S/36 miljö.

 • SAAB Scania Lastvagnar

  1989 - 90

  Systemutveckling

  Systemutvecklare i ett projekt vars uppgift var att ta fram ett säljstöd och order system i IBM AS/400 miljö.

 • Panasinic

  1988 - 89

  Systemutveckling

  Systemutvecklare i ett projekt vars uppgift var att ta fram ett nytt order/lager/faktureringssystem i IBM S/36 miljö

 • BORE Lines

  1987 - 88

  Systemutveckling

  Systemutvecklare i ett projekt vars uppgift var att göra anpassningar av funktionalitet i befintligt ordersystem i IBM S/36 miljö.

 • Däckarna

  1987 - 88

  Systemutveckling

  Systemutvecklare i ett projekt vars uppgift var att göra anpassningar av funktionalitet i befintligt ordersystem i IBM S/36 miljö.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows CE, Windows 7, Windows XP

 • - Databashanterare

  MS SQL-server

 • - Modulkunskap affärssystem

  Redovisning, Inköp/lager, Kundreskontra, Fakturering, Order/Distribution

 • - Verktyg & Middleware

  MS Project, Stream Serve, Team Foundation Server, Visual Studio .NET, MS Office, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  C#, RPG, SQL, Visual Basic

 • - Hårdvara

  IBM AS/400, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Kravmodellering

 • - Försäljning

  Säljsupport

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum, PROPS, RUP/UP

 • - Projektfaser

  Test, Förstudie, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning, Funktionstestning

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Trådlösa system, Objektorienterade system, Realtidssystem, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Tillverkare av Telekomutrustning, Försäkring, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Delprojektledare, Kravanalytiker, Arkitekt

Anställningar

 • 2011 - 2000

  Teknisk projektledare/System arkitekt, Knowit AMHS

 • 1987 - 2011

  Teknisk projektledare/System arkitekt, WM-data/Logica

 • 1986 - 1987

  Systemutvecklare, Scandic Hotell

Utbildningar

 • 2007 - 07

  Microsoft ASP.Net, Stockholm

 • 2003 - 03

  Visual Basic 6.0, Stockholm

 • 2001 - 01

  RUP, Analys och Design, Stockholm

 • 1983 - 96

  3-årig Systemvetenskaplig linje, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25