Dela

Anders Lagergren

 • Javautvecklare

Översikt

Anders är en mycket erfaren Javautvecklare som har arbetat med systemutveckling och som konsult i över 20 år. Anders har arbetat mycket med utveckling av e-handelsplattformar.

Anders har en bred erfarenhet, han har arbetat med både administrativa och industriella system, i projekt från 1 till 2000 personer, i privat och statligt verksamhet etc. Han har erfarenhet av systemutveckling i Java/Spring, JBoss, Mikrotjänster såväl som andra utvecklingsmiljöer och programspråk. Har arbetat med olika metoder som SCRUM, RUP, PROPS etc och inom hela SDLC

Egenskaper

Anders är metodisk, drivande och van att nå resultat oavsett vilka typer av problem som dyker upp. Han trivs bra i komplexa situationer som kräver övergripande såväl som detaljerad förståelse för olika teknikområden och för verksamheter i dess skiftande former. Anders erfarenhet vilar på ett genuint intresse för teknik och utveckling.

Konsultens CV

 • Novamedia - Postkodlotteriet

  2017 -

  Systemutvecklare

  Javautveckling av olika mikrotjänster i DropWizard. Utveckling av GDPR relaterad funktionalitet i ett spelsystem som hämtning och borttagning av personlig data. Tekniskplattform: IntelliJ, Java, Microservice cluster, AngularJS, JSON, Rest, Docker, Pact, HAProxy, Liquibase, Active-MQ, Nagios, Protractor, node, npm, Hiera configuration, Spring, Oracle, Postgres, Github, TeamCity, Mac

 • Arbetsförmedlingen

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Utveckling i Java av backendsystem för hantering av upphandlade leverantörer och utbildningar. Konvertering av befintliga system från Tomcat Spring till Wildfly (JBoss). Prestandaoptimering av lucenesökningar i HibernateSearch. Stöd för Kibanaloggning och övervakning. Export via JBeret JSR-352. Teknisk plattform: SOAP-tjänster, Active-MQ, EJB, Spring, Kibana, Hibernate, HibernateSearch, Lucene, Java, AngularJS, Liquibase, Maven, Jenkins, Puppet, Jira

 • Istone Xplore

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Lead developer i ett hybris uppgraderingsproject och utveckling av ny B2C frontend på en äldre hybris B2B plattform. Javautveckling i alla delar av ehandelsplattfomen. Från frontend ajax,JSP/Controller till databaslager och integrationer.

  Tekniskplattform: Eclipse, Jira, Assembla, Movex, Scrum, Java EE, Spring MVC, JSP, Tomcat, Ajax, JavaScript, JQuery, SQL, MS SQL Server, Git etc

 • Smilehouse

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Utveckling på Hybris 5.2 B2B e-handelsplattform integrerat mot ny SAP. Både frontend och backend.
  Från frontend ajax, JSP/Controller till databaslager och integrationer. Angular JS frontend för order history hantering, Tekniskplattform: Jira, AngularJS, SOAP, JSON, eclipse, Webstorm, bitbucket, Scrum, Java EE, Spring MVC, JSP, Ajax, JavaScript, SQL, Git, Linux etc

 • Brightstep

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Utveckling av InkClub multisite e-handelsplattform baserad på Hybris. Arbetsuppgifterna var systemutveckling i alla hybrisrelaterade serverside-delar av systemet. Involverade att lösa många olika uppgifter och problem i systemet vid projektavslut och uppstart av förvaltningsfas. Tekniskplattform: Java Eclipse, Hybris 4.7, MS SQL Server, svn/Git-svn, Jira, Scrum, Java EE, Spring MVC, JSP, Tomcat, Ajax, JavaScript, SQL, Subversion etc

 • Istone Xplore

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Utveckling av olika WWW-baserade Hybris e-handelssystem i olika kundprojekt som Jernia, XXL, Maxpo och Granngården. Hybris är en JavaEE/Spring-baserad Multi-channel e-commerce plattform vilken centraliserar administration och publikation av produktinformation. Arbetsuppgifterna omfattade design, dokumentation, utveckling, test och driftsättning av utvecklade anpassningar. B2C och B2B. Systemutveckling i alla delar som Frontend, Backend och Systemintegration WS och fil mot ERP Affärsystem.
  Tekniskplattform: Java EE, Eclipse, Spring MVC. Javascript, JAXB, JQuery, JSP, Less, REST, XML, Impex, Tomcat, Ajax, JSP etc. Prestandatest, JVisualvm. SqlServer, Subversion, Git. Jenkins, Jira, Scrum mm.

 • Linkon AB

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Design av en plattform för att driva webbläsarna Firefox, Internet Explorer och Chrome med hjälp av Selenium 2. Utvecklad i Java och Eclipse, med Maven, körd med Jenkins och mot virtuella maskiner. Plattformen driver 350 testfall i ett Webbaserat biljettbokningssystem.
  Tekniskplattform: Java, Eclipse, Subversion, Windows 7, XPath, Firebug, JUnit, VirtualBox, AutoIt, mm

 • Handelsbanken

  2011 - 11

  Configuration Manager (CM)

  Ansvarat för byggen, leveranser och produktionssättning för SHB och Stadshypoteks treasury verksamhet. Utveckling av toolkit i .NET. MS SQL-server databashantering. Git och Clearcase för versionshantering. Byggen med Hudson. WCF klient-server-baserat handelssystem med batchinterface.
  Tekniskplattform: Hudson, .NET, Git, MS-SQL, Windows XP, Server 2003 & 2008, Scrum mm

 • SL

  2010 - 10

  Prestandatestutvecklare

  Utveckling av testprogram över HTTP till WWW-baserad E-handelssplats i IIS. Mätning i SOA gränsnitt mot JBoss i ERG SL Access biljettsystem. Kravställning.
  Tekniskplattform: Jyton, Java, Grinder, JBoss, EPiServer, Unix, Windows Server, mm

 • Ericsson

  2007 - 08

  Systemutvecklare

  Utveckling i Java och Eclipse av delar av klientapplikation för basstationsstyrning . Utveckling i Matlab av ett verktyg för automatiska mätningar av basstation med hjälp av instrumentstyrning. Windows miljö. Utveckling av ett verktyg för prestandamätning av IP-trafik mellan radiobasstation och mobiltelefon på Linux-plattform, i Expect.
  Tekniskplattform: Java, Eclipse, Expect, Matlab

 • Länsförsäkringar

  2007 - 07

  Testautomatiserare

  Utveckling av POC i .NET för drivning av WPF klient. Genomgång av motorförsäkringssytem map automatiserad test. Utvärdering av verktyg som QTP och VSTS. Analys och förslag på lösning. Tekniskplattform: .NET3.0 WPF, Visual Studio Team Foundations Server, RUP.

 • Länsförsäkringar

  2007 - 07

  Testautomatiserare

  Utveckling av POC för drivning av Internet Explorer och utföra Web Service-tester i .Net . Utvärdering av verktygsalternativ för automtiserad test av livförsäkringssytem. Analys och förslag till genomförande. Tekniskplattform: SOA, Microsoft Visual Studio Team System, Visual Studio Team Foundation Server. VSTS, QTP, Watin

 • Posten AB

  2006 - 07

  Teknisk Testare

  Arbetat i systemtest med uppgifter som exekvering av testfall, felsökning i systemets alla komponenter, databaskontroller, kodarkitektur, kommunikation med externa system, klientserver kommunikation, transaktionshantering, kodmodifiering för loggspårning, serverscript, utveckling av testtools. Systemet som används av Postens ombud, har 20000 användare, består av tusentals java klienter, ett 10-tal webbtjänster och är kopplat till ett 10-tal kringsystem.
  Tekniskplattform: Oracle, Weblogic, Toad, SQLplus, CVS, ITIL, RUP, Windows 2000/XP. TestDirector, Winrunner, Java, Eclipse, mm

 • Kvadrat

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Utveckling av applikation för konvertertering av data i Microsoft SQL-server.
  Tekniskplattform: ADO, SQL, Microsoft Access, SQL Server.

 • 68Technologies

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Förstudie för kommunikationsapplikation.
  Tekniskplattform: Java, Eclipse.

 • Ericsson

  2004 - 05

  Systemutvecklare

  Utveckling av nytt verktyg för automatiserad systemtest. Web-rapport mha XML, XSL, Xpath, Javascript och CSS. Utformning av verktygsarkitektur och anpassning till befintliga system. Framtagning av arbetsprocesser.
  Tekniskplattform: Javascript, Expect, XML, XSL, Xpath,CSS, Xalan

 • MobilAssistenten AB

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Serverapplikation för mobiler. Konstruerade en OTA, OMA och sms-serverapplikation för att via sms konfigurera mobiltelefoner, för bland annat SyncML
  Tekniskplattform: Java, Eclipse

 • Andrew AT Sweden AB

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Utveckling i Java och Javascript löste problemet att koppla ihop helt skilda instrument för automatisk test.
  Tekniskplattform: Java, Javascript, XSL, HTML, MS Windows.

 • Ericsson Radio Systems

  2000 - 01

  Systemutvecklare

  Utvecklade ett övergripande testverktyg för helautomatisk test. Både hantering av teknisk miljö och testscript automatiserades. Arbetsområdet var integration och verifiering av programmoduler, Main Processor Software i 3G radiobasstation. Hårdvara med simulerad kringmiljö. Nod-nivå i target miljö. O&M-konfiguration och uppsättning av radiokanaler, interface mot device boards och RNC.
  Tekniskplattform: TCL, Expect, ClearDDTS, RUP, ObjectTime.

 • Ericsson Business Networks

  1998 - 99

  Systemutvecklare

  Programutveckling och implementering av SSL i WWW-server och en generell TCP/IP-driver i plattform kallad OTP.
  Tekniskplattform: C, Microsoft Visual Studio, Windows NT.

 • Ericsson Business Networks

  1997 - 97

  Systemutvecklare

  Programutveckling och utformning av ett WWW-baserat driftstödssystem (O&M) för DECT. Utveckling av bibliotek för automatgenererade HTML-sidor. Ansvarat för utformning av IT-säkerhetsarkitektur.
  Tekniskplattform: Erlang, JavaScript och Java

 • MedCom

  1996 - 97

  Systemutvecklare

  Utveckling av EDI-baserad kvittoapplikation för privatläkare. Programutveckling och kundsupport.
  Tekniskplattform: Microsoft Visual Basic, MS Access db

 • HSN, Stockholms Läns Landsting

  1995 - 96

  Systemutvecklare

  Konstruktion av system för automatisk publicering av Worddokument på Webserver i Unixmiljö. Utveckling av WWW-baserat konferenssystem med diskussionsgrupper, via CGI. Design, konfiguration och drift av WWW servrar.
  Tekniskplattform: C, Unix

 • Callide

  1994 - 94

  Systemutvecklare

  Programutveckling av databasbaserat registrerings- och passagesystem för en Marina-anläggning.
  Tekniskplattform: Microsoft Access, MS Visual C++.

 • ENST France Telecom

  1993 - 93

  Systemutvecklare

  Programutveckling av säkerhetsprogramvara för åtkomststyrning av Internetapplikationer.
  Tekniskplattform: C, Unix.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Mac OS7, MS Internet Information Server, OSE, Windows CE, Apache HTTP Server, Dos, Erlang/OTP, HP, Mac OS, Solaris, Windows 2003, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, Oracle, Postgresql, MS Access

 • - Verktyg & Middleware

  Hibernate, JBoss, JMS, Protractor, SoapUI, Clearcase, ClearQuest, CVS, Eclipse, Git, J2EE, MS Visual Studio, Quality Center, Spring, Subversion, Test Director, Tomcat, Selenium, Ant, Tcl

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, IntelliJ, JUnit, Rest, Spring, C, C++, Java, Javascript, Jquery, MS .NET, Pascal, Visual Basic, XML, XSL-T, Erlang, Expect, HTML, Unix Shell script

 • - Metoder & Processer

  PPS, PROPS, RUP/UP, ISTQB, ITIL, Microsoft Solution Framework, Scrum

 • - Projektfaser

  Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - Mobila Telesystem

  RNC, WCDMA (3G), Basstation

 • - IT-säkerhet

  Kryptering, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys

 • - Systemtyper

  Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  SOA

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Postorder/ e-handel, Spel, Stat/kommun/Landsting, Tillverkare av Telekomutrustning, Passagerartransport

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2000 -

  IT-konsult, Noventek AB

 • 1997 - 2000

  IT-konsult, HiQ Data AB

 • 1994 - 1997

  IT-konsult, Media Communications Eur AB

 • 1994 - 1994

  Hårdvarukonstruktör, Media Communications Tech. AB

 • 1993 - 1993

  Programutvecklare, ENST France Telecom

 • 1993 - 1994

  Eget företag, Callide

Utbildningar

 • 2013 - 13

  HTML5 Fast-Track, Stormfors

 • 2010 - 10

  Certified ScrumMaster, Crisp

 • 2009 - 09

  Upphandlingsstöd, Allego Competens AB

 • 2006 - 06

  Certified Java Programmer, Sun Microsystems

 • 2003 - 03

  Grundkurs .NET och C#, Kvadrat

 • 2000 - 00

  RUP Rational Universal Process, An Introduction,

 • 2000 - 00

  Scientific Software Testing, ENEA Training

 • 1999 - 99

  Requisite Pro, Rational Software

 • 1989 - 93

  Civilekonom Ekonomlinjen, Stockholms Universitet

 • 1987 - 93

  Civilingenjör Elektrotekniklinjen, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336