Dela

Elin Berg

 • Systemutvecklare
 • Utvecklingsprojektledare

Översikt

Elin har arbetat med utveckling av webb- och Windowsapplikationer sedan 1999. Hon har på senare år även jobbat med handdatorbaserade system. Elin har arbetat inom flertalet projektfaser men implementationen har haft störst fokus.

Egenskaper

Elin är en strukturerad och noggrann person med hög social kompetens. Hon tar stort ansvar i sina projekt och arbetar ofta i rollen som projektledare. Hon har en god förmåga att se kundens behov och utifrån det sammanställa krav och ta fram hållbara lösningar.

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2016 -

  Scrummaster

  Scrummaster för ett av utvecklingsteamen inom Yrkestrafiken

 • Transportstyrelsen

  2015 -

  Systemutvecklare

  Förvaltning av externa och interna system inom Yrkestrafiken. Nyutveckling av system för insamling av information och beräkning av riskvärde som ligger till grund för tillsyn av tillstånd för yrkestrafik.
  Teknisk miljö: MVC, WCF, SQL Server, TFS 2013, C#, jQuery, Bootstrap

 • Introva

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av handdatorbaserad applikation för spårning av sprängämnen. Införande av lagerhantering. Applikationen är skriven i C# och körs på Windows Mobile 6.5.

 • Mio AB

  2014 -

  Systemutvecklare/Projektledare

  Vidareutveckling och redesign av kundens reklamationsportal.

 • Sectra AB

  2013 - 14

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling och felrättning av administrativt system för röntgen. Systemet är utvecklat i VB6 och C# med en Oracledatabas.

 • Bygg och Industrigross i Sverige AB

  2013 - 14

  Systemutvecklare

  Införande och rättningar i tidigare konverterad applikation (från VB6 till C# .Net).

 • Unilever (via DGC Örebro AB)

  2013 -

  Systemutvecklare

  Övertagande av befintligt handdatorbaserat sälj- och leveranssystem skrivet i C++ och MFC. Nyutveckling samt support mot kund.

 • Lagena

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Utveckling och utvecklingsprojektledning av beräkningsmodul för fakturering i samband med uppgradering av affärssystem. Utveckling i C# och Oracle.

 • Introva

  2012 -

  Systemutvecklare

  Utveckling av applikation för sammanställande av information inom bergssprängarbranschen. Applikationen underlättar för företag att uppfylla de juridiska krav som finns samt stödja de administrativa rutinerna och dokumentationskraven för detta.

 • Sapa Group AB

  2012 - 12

  Projektledare

  Sammanhållning av mindre utvecklingsprojekt på Sapas publika webb och intranät. Kontaktperson mot kund gällande vidareutveckling.

 • Lagena

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Uppgradering av kundens EPiServerbaserade intranät.

 • Polestar (via Zooma by Semcon AB)

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Support och mindre utvecklingsarbeten på Polestars EPi Serverbaserade websajt.

 • Mio AB

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av kundens reklamationsportal. Införande av modul för hantering av transportskador.

 • Introva

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Utveckling av prototyp av handdatorapplikation för spårning av sprängämnen enligt lagkrav.

 • DGC Örebro AB

  2010 -

  Systemutvecklare

  Support och vidareutveckling av DGCs system som ligger som underlag för fakturering. Utveckling av automatiska avläsningar från olika kringssytem. Systemet är utvecklat i VB .Net och C# med en SQL Serverdatabas.

 • Sapa Group AB

  2010 - 11

  Projektledare

  Projektledare för uppgradering av EPi Serverbaserad web.

 • Mio AB

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Utveckling av kundens reklamationsportal. Införande av central faktureringsmodul.

 • Bygg och Industrigross Sverige AB

  2009 - 10

  Systemutvecklare

  Konvertering av befintlig applikation från VB6 till C# .Net.

 • Sectra AB

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Utveckling av ett administrativt röntgensystem. Applikationen är utvecklad i VB6 och delvis i C#. Även fungerat som mentor för nyanställda då djup kunskap i systemet finns som tidigare anställd.

 • Capto/Inpension

  2008 - 10

  Systemutvecklare

  Utveckling av ett webbaserat pensions/riskförsäkingssystem med tillhörande backofficesystem. Applikationen är helt utvecklad i med Microsoft-teknik. Systemet kommunicerar med ett flertal olika försäkrings- och personalsystem.

 • Sectra AB

  2001 - 08

  Systemutvecklare

  Under anställningen som utvecklare på Sectra arbetade Elin med administrativa system för röntgen. Hon arbetade även med kundanpassade integrationer för bland annat fakturering. Under sitt sista år som anställd arbetade hon som planeringsansvarig för beställda kundanpassningar.

 • Aerotech Telub AB

  1999 - 01

  Systemutvecklare

  Under sin anställning på Aerotech arbetade Elin med system som tillhandahåler information till radion i JAS. Stora delar av arbete var klassat som hemligt och krävde stor disicplin i hanteringen av information.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS Access, mySQL, Oracle, SQLite, MS SQL-server

 • - Affärssystem

  IFS

 • - Verktyg & Middleware

  Cordova/PhoneGap, CVS, Episerver, MS Visual Source Safe, Team Foundation Server, TeamCity, Entity Framework, MS Explorer, Subversion, MS Office, MS Visual Studio, Windows Communication Foundation, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  ASP, C++, Delphi, Javascript, MFC, Pascal, SOAP, XSD, XSL, XSL-T, HTML, HTML5, MVC, PL/SQL, Webservices, XML, ASP.NET, C#, SQL, Visual Basic, Visual Basic .NET

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Projektfaser

  Förstudie, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektledning, Projektadministratör/assistent

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Integrationstest

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Stordatorsystem, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Försäkring, Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster

Anställningar

 • 2008 - 2013

  Systemutvecklare, Palmarium Konsult AB

 • 2001 - 2008

  Systemutvecklare, Sectra Imtech AB

 • 1999 - 2001

  Systemutvecklare, Aerotech Telub

Utbildningar

 • 1996 - 99

  Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60