Dela

Mikael Johansson

 • Databasutvecklare
 • Systemutvecklare

Översikt

Mikael har lång erfarenhet av att arbeta i projekt med att implementera avancerade, databasbaserade IT-lösningar i Microsoft- och Oraclemiljö. Han är en lagspelare med hög social kompetens som inte räds för att ta stort ansvar i sina uppdrag, där han gärna arbetar i roller kring arkitektur- och principbeslut kring helhetslösningen. Mikael har god analytisk förmåga och kan på ett snabbt sätt omsätta verksamheters krav och behov, till lösningar med hög skalbarhet-, prestanda- och kvalitetsnivå.

Egenskaper

Kännetecknande för Mikael är att han är strukturerad, analytisk, noggrann och kreativ. Mikael är självgående, mycket effektiv och målinriktad i sitt arbete samt har en vilja att leverera kvalitet inom given tid och budget. Hans styrkor kommer till sin rätt i komplexa uppdrag där det ställs höga krav på både analytiskförmåga och social kompetens.

Konsultens CV

 • FörsäkringsGirot AB

  2013 -

  Databasutveckling och databasadministration

  Stöd vid den dagliga IT-driften i företagets linjeorganisation samt utveckling av ny funktionalitet i produkten Coins. Ansvarig för migrering från SQL Server 2000 till SQL Server 2008.

 • Bygg och Industrigross Sverige AB

  2013 - 13

  Systemuveckling och databasutveckling

  Konvertering av befintlig indataapplikation från VB6 till MS.Net.
  Migrering från SQL Server 2000 till SQL Server 2008.
  Ingående delar: VB6, C#, SQL Server 2000 och SQL Server 2008

 • Lagena Distribution AB

  2012 - 13

  Systemuveckling och databasutveckling

  Utveckling av beräkningsmodul för Lagenas fakturering mot leverantörer. Modulen är framtagen i samband med uppgradering av affärssystem.
  Ingående delar: Oracle, C#

 • Introva AB

  2012 - 12

  Databasutveckling

  Utveckling av applikation för sammanställande av information inom bergssprängarbranschen. Applikationen underlättar för företag att uppfylla de juridiska krav som finns samt stödja de administrativa rutinerna och dokumentationskraven för detta.
  Ingående delar: SQL Server 2005, ASP.Net 3.5 och C#

 • Lagena Distribution AB

  2012 - 12

  Systemuveckling och databasutveckling

  Framtagning och utveckling av ett webbaserat system för mottagning och bokning av infrakter. Systemet är integrerat mot Lagenas affärssystem IFS.
  Ingående delar: Oracle, ASP.Net 4.0, C#

 • Lagena Distribution AB

  2011 - 12

  Teknik, systemutveckling och drift

  Tekniker med ansvar för den dagliga driften på IT-avdelningen. Allt från att reparera trasiga truckterminaler till att utveckla mindre applikationer. I rollen ingick det även att ge support till användare. I verksamheten finns c:a 45 truckterminaler, ett hundratal PC:s och c:a 40 servrar.
  Ingående delar: AD, Citrix, Exchange, IFS, Juniper, Nomadix, Oracle, Sattstore, SQL Server 2005, TSM, Unix, VB6 och Windows server

 • Bygg och Industrigross Sverige AB

  2009 - 10

  Systemuveckling och databasutveckling

  Konvertering av befintlig applikation från VB6 till MS.Net.
  Migrering från SQL Server 2000 till SQL Server 2008.
  Ansvarig för leverans.
  Ingående delar: VB6, C#, SQL Server 2000 och SQL Server 2008

 • Fondberg & CO AB

  2009 - 10

  Databasutveckling

  Utveckling av procedurer i SQL-server.
  Stöd vid framtagande av SSIS paket för kommunikation mellan databaser samt inläsning av filer.
  Ingående delar: VB 6.0 och SQL Server 2005

 • SAAB TSS

  2009 - 10

  Systemuveckling och databasutveckling

  Vidareutveckling av diagnosmodul med funktion för felsökning. Genom ett grafiskt gränssnitt presenteras diagnosinstruktioner för användaren. Användaren får efter att ha svarat på x antal frågor ett förslag på tänkbart fel.
  Ingående delar: C# och SQL-server 2000

 • Sectra AB

  2008 - 09

  Systemuveckling

  Utveckling av ett administrativt röntgensystem. Applikationen är utvecklad i VB6.
  Ingående delar: VB6 och Oracle

 • Inpension Asset Management AB

  2006 - 10

  Systemuveckling och databasutveckling

  Support och utveckling av ett webbaserat pensions/riskförsäkringssystem med tillhörande backofficesystem. Ansvarig för databas samt programversioner och leveranser.
  Applikationen är helt utvecklad med Microsoft-teknik. Systemet kommunicerar med ett flertal olika bank- försäkrings- och personalsystem.
  Ingående delar: SQL-server 2005, ASP.Net 2.0 och C#

 • FMV TSS

  2006 - 06

  Systemuveckling och databasutveckling

  Diagnosmodul med funktion för felsökning. Genom ett grafiskt gränssnitt presenteras diagnosinstruktioner för användaren. Användaren får efter att ha svarat på x antal frågor ett förslag på tänkbart fel.
  Ingående delar: C# och SQL-server 2000

 • FMV TSS

  2005 - 06

  Systemuveckling och databasutveckling

  Utveckling av en elektronisk reservdelskatalog som läser in data från en XML-fil till en SQL-databas.
  Ingående delar: C# och SQL-server 2000

 • ESAB Aktiebolag

  2005 - 05

  Databasutveckling och databasadministration

  SQL stöd till ESAB:s IT-avdelning. Förslag på nya lösningar och hjälp med implementering. Stöd i det dagliga arbetet.
  Ingående delar: SQL-server 2000

 • FMV ILS / Arméns Tekniska Skola

  2000 - 04

  Systemuveckling och databasutveckling

  Utveckling och vidareutveckling av ett decentraliserat reservmaterielsystem inom försvarets mekaniserade enheter.
  Ingående delar: VB 6.0, SQL Server 7.0 och Access 2000

 • FMV Arboga

  2000 - 00

  Systemuveckling

  Konvertering och förbättring av ett PC baserat ”standalone” system (RMB) för reservmateriels hantering.
  Ingående delar: VB 6.0 och Access 2000

 • Bygg och Industrigross Sverige AB

  2000 - 09

  Underhåll och förvaltning

  Vidareutveckling av PDB:n (Produkt DataBasen) som används för att läsa in och lagra stora mängder leverantörsdata och utifrån detta producera generella och kundspecifika produktkataloger.
  Ingående delar: VB 6.0, SQL Server 2000 och SQL Server 7

 • TCM

  2000 - 00

  Systemuveckling och databasutveckling

  Design och utveckling av ett e-handelssystem avseende mjukavarulicens avtal.
  Ingående delar: Datamodellering, objektmodellering, VB 6.0, ASP, HTML, IIS, MTS och SQL Server 7.0

 • Bygg och Industrigross Sverige AB

  1998 - 00

  Systemuveckling och databasutveckling

  Utvecklade ett system för att läsa in och lagra stora mängder leverantörsdata och utifrån detta producera generella och kundspecifika produktkataloger.
  Ingående delar: VB 6.0, SQL Server 6.5, HTML och ASP

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MSSQL Server Integration Services, mySQL, MS Access, Oracle, MS SQL-server, SQL server

 • - Affärssystem

  IFS

 • - Modulkunskap affärssystem

  Order/Distribution

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Inobiz Integration Server, Jira, MS Exchange, MS Explorer, MS Sharepoint, MS Visual Source Safe, Netscape, CVS, MS Visual Studio, Subversion, Visual Studio .NET, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  ASP.NET, HTML, Javascript, Office VBA, VBA, Visual Basic, Visual Basic .NET, XSD, XSL, ASP, C#, XML, PL/SQL, SQL

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Infrastruktur och logistik, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning

 • - Databaser

  Databaskonstruktion, Datalager, Databasadministration, Databaser allmänt, DBA, Prestandaoptimering, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Objektorienterade system, Operativsystem och drivrutiner, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Systemintegration, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Detaljhandel, Medicinsk Teknik, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Transport/Spedition/Flyg, Försvar, Försäkring

 • - Roller

  Delprojektledare, Designer, Driftstekniker, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Lärare, Projektadministratör, Systemanalytiker, Teknisk projektledare, Testare, Utbildningsledare, Utredare, Databasadministratör, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2013 -

  IT-konsult, LOEBIT AB

 • 2004 - 2013

  IT-konsult, Palmarium

 • 2002 - 2004

  IT-konsult, SYSteam Infogrator

 • 2000 - 2002

  IT-konsult, Infogrator

 • 1998 - 2000

  IT-konsult, IMS Data

 • 1997 - 1998

  IT-konsult, WM-data

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Att styra och förvalta med ITIL och PM3, BiTA

 • 1994 - 97

  Maskiningenjörsprogrammet , Linköpings Tekniska Högskola

 • 1987 - 91

  Tekniskt gymnasium, Allé skolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60