Dela

Nicolas Erixson

 • Systemutvecklare
 • Webbutvecklare

Översikt

Nicolas är en utvecklare med stort tekniskt kunnande och lång erfarenhet av att implementera och leverera avancerade IT-lösningar till små, medelstora och stora företag.

Egenskaper

Nicolas är en en ypperlig team-player med hög social kompetens. God förmåga att snabbt kunna ta fram hållbara lösningar på problem med höga skalbarhets-, prestanda- och kvalitetskrav. En nyckelspelare som inte räds för att ta stort ansvar i sina uppdrag. Han har jobbat med utveckling av webb- och Windows-applikationer i Microsoft-miljö sedan 1999.

Konsultens CV

 • ICA

  2016 -

  Systemutveckling och förvaltning

  Utveckling och förvaltning av ICA.se samt interna system för ICAs matkasse. I utvecklingen har det ex. ingått integration mot ett nytt system för erbjudanden, utbrytning av funktioner till separata mikrotjänster samt prestandaoptimering av webbplatsen.
  Inngående delar: ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Razor, Entity Framework, StructureMap, ASP.NET Web API, NUnit, Redis, NewRelic, TeamCity och Octopus Deploy.

 • ICA

  2015 -

  Systemutveckling och förvaltning

  Utveckling och förvaltning av applikation för ICAs stamkunder där kunden kan se sina erbjudanden, inköpslistor samt få inspiration och middagstips. I utvecklingen har det även ingått kommunikation med inkopplade enheter som NFC-läsare, Magnetkortsläsare, kvittoskrivare och handscanner samt integrationer med ICA bakomliggande system för erbjudanden, CRM och ICA banken. I dagsläget är jag teknisk ägare för plattformen
  Inngående delar: ASP.NET Web API, AngularJS, xUnit, NHibernate, GIT, SQL Server

 • Creuna

  2012 - 15

  Systemutveckling och förvaltning

  Utveckling och förvaltning av en webbplattform för alla ASSA ABLOYs företags-, divisions-, varumärkes- och mikrosajter. I dag finns över 200 sajter och 120 olika varumärken i plattformen och den ökar med 30-50 webbplatser per år. plattformen är integrerad mot e-handels system, olika produktdatabaser, leverantörer av pressmeddelanden och olika sociala medier. Under 2014 inleddes ett ugraderingsprojekt där plattformen upgraderades till EpiServer 7 och gjordes om till att bli responsiv. Projektet drivs agilt med Scrum och TDD
  Inngående delar: EpiServer 7, ASP.NET MVC, Razor, ASP.NET MVP, C#, Autofac, NHibernate, NUnit, WCF , ASP.NET Web API, AngularJS, RequrieJS, Stylys och Node.js.

 • Halvarrson & Halvarsson

  2010 - 11

  Systemutveckling och förvaltning

  Utveckling och förvaltning av ett flertal EPiServer-sajter. Bla nyutveckling av en sajt för ett stort logistikföretag, support och vidareutveckling av en företags-sajt för ett telekombolag och utveckling av ett nyhetsrum för en bank. De olika sajterna har integrerats med Cision för hämta och visa pressreleaser och olika sociala medier som ex. Twitter.
  Ingående delar: ASP.net 3.5 och 4.0, C#, WCF, EPiServer 5.2 och EPiServer 6.0, TFS

 • Bertil.com

  2010 - 11

  Systemutveckling och förvaltning

  Support och vidareutveckling av spelsajt som är baserad på EPiServer 4.5. Sajten är integrerad mot två olika spelsystem, ett för bingodelen och ett för tivolidelen. Uppdraget har bl.a. handlat om att modifiera integrationen för inloggningen mot spelsystemen och ändringar i betalsystemet samt nyutveckling av en kampanjsida
  Ingående delar: ASP.net 3.5, C#, EPiServer 4.5

 • Lagena Distribution

  2009 - 10

  Systemutveckling

  Driftsupport av Lagenas affärssystem och utveckling av applikation för produktionsplanering. Oracle och PL/SQL

 • Mio

  2008 - 12

  Systemutveckling

  Utveckling av ett system för reklamationshantering för butiker och leverantörer. Systemet är baserat på EPiServer CMS 5.2 men har en fristående lagring och hantering av reklamationerna. Systemet är integrerat med Mios affärssystem.
  Ingående delar: SQL Server 2005, ASP.net 3.5, C#, EPiServer 5.2, SSIS

 • Sapa

  2008 - 08

  Systemutveckling

  Uppgradering och migrering av Sapas intranät från EPiServer 4.62 till EPiServer 5.2

 • Mio

  2007 - 07

  Systemutveckling

  Utveckling av e-handelsfunktion för Mios publika webb. E-handelsfunktionen består av två delar, en publik del med varukorg och olika steg för att komplettera ordern med information och en Backoffice del där produkter och artiklar administreras samt butiker kan kontrollera och hantera lagda ordar. E-handelsfunktionen är integrerad med Mios affärssystem.

 • Inpension

  2006 - 08

  Systemutveckling

  Utveckling av webbaserat pensions-/riskförsäkingssystem med tillhörande Backoffice-system. Applikationen är helt utvecklad med Microsoft-teknik. Systemet kommunicerar med ett flertal olika försäkrings- och personalsystem.
  Ingående delar: SQL Server 2005, ASP.net 3.5, C#, SSIS

 • Lagena Distribution

  2005 - 05

  Systemutveckling

  Utveckling av applikation för ersättning av arbete avsende volym och kvalitet samt rapportgenerering för produkivites uppföljning. Systemet är integrerat med Lagenas lagerhanteringssystem.
  Ingående delar: Oracle, Visual basic

 • Mercuri Urval

  2005 - 06

  Systemutveckling

  Utveckling av Mercuri Urvals publika webbplats i EPiServer. Siten finns på 15 språk och använder sig av EpiServers standardfunktioner för flerspråksstöd. På siten kan besökarna söka bland Mercuri Urvals jobbannonser och göra ansökningar. De kan även välja att få jobbövervakning samt lägga in och redigera sin CV i Mercuri Urvals CV-databas. Kategorisering och utsökning av jobbannonser för sökning på siten, i ”back office”-applikationen för CV-databasen och för jobbövervakningen bygger på en egenutvecklad applikation för kategorisering och utsökning av jobbannonser. Den publika delen av CV-databsen är integrerad med den publika webplatsen och kommunicerar med ”back office”-applikationen via webbtjänster för att spara och hämta data.
  Ingående delar: SQL Server 2000, ASP.net, C#, HTML och EPiServer 4.50

 • Lagena Distribution

  2005 - 05

  Systemutveckling

  Utveckling av Lagenas intranät. Speciell funktionalitet för att presentera realtidsdata från affärssystemet, t ex grafer över nyckeltal mm.
  Ingående delar: Oracle, ASP.net, C#, HTML och EPiServer 4

 • Unibet.com

  2004 - 05

  Systemutveckling

  Utveckling av Intranät i EpiServer. Funktioner som ingår bl a Resursbokning, importering av information från Unibet.com siten, personalisering och flerspråksstöd.
  Ingående delar: Oracle, ASP.net, C#, HTML och EPiServer 4.

 • Sapa web

  2004 - 05

  Systemutveckling och förvaltning

  Utveckling av Sapas koncern webbplats i EPiServer. Lösningen är uppdelade på ca 30 siter, en för varje bolag i koncernen. Siten finns på 16 språk och använder sig av EpiServers standardfunktioner för flerspråksstöd.
  Ingående delar: SQL Server 2000, ASP.net, C#, HTML och EPiServer 4

 • Svenska Kraftnät

  2003 - 03

  Systemutveckling

  Utveckling av Svenska Kraftnäts hemsida och Intranät. Några av de funktioner som ingår är bl.a Personaldatabas och Replikering av Information.
  Ingående delar: SQL Server 2000, ASP.NET, C#, HTML och EPiServer 4

 • Sapa

  2002 - 04

  Systemutveckling och förvaltning

  Utveckling och förvaltning av Sapas koncernens intranät. Några av de funktioner som ingår i Intranätet är bl.a telefonbok, bilddatabas, personalisering och teamroom
  Ingående delar: SQL Server 2000, ASP.net, C#, HTML och EPiServer 4

 • Seco Tools

  2002 - 02

  Systemutveckling

  Utveckling av Seco Tools hemsida. Samarbete med Elektropost för utvecklingen av EpiServers flerspråksstöd.
  Ingående delar: SQL Server 2000, ASP, ASP.net, C#, HTML, EPiServer 3 och EpiServer 4

 • Eterra

  2002 - 02

  Systemutveckling

  Utveckling av Licete som är ett system för försäljning av mjukvarulicenser. Systemet har ett antal funktioner för att förenkla licenshanteringen för användarna bl.a. har anvädarna översikt på gällande avtal, de kan generera licens- och inköpsstatistik i Excel och köpa licenser via ett webgränsnitt.
  Ingående delar: Visual Basic, ASP, HTML, SQL Server 2000, IIS 5.0, Windows 2000

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  mySQL, MS SQL-server, Oracle

 • - Verktyg & Middleware

  Hibernate, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Visual Studio .NET, Episerver

 • - Utvecklingsspråk

  HTML, Rest, SOAP, Webservices, XML, ASP.NET, C#, MS .NET, MVC

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Systemarkitektur - systemnivå, Windowsapplikationer, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Försäkring, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2004 - 2013

  IT-konsult, Palmarium Konsult AB

 • 2002 - 2004

  IT-konsult, SYSteam Infogrator

 • 2000 - 2002

  IT-konsult, Infogrator

Utbildningar

 • 1996 - 99

  Dataingenjör, Örebro univeritet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60