Dela

Hans Kalldal

 • Dataskydd (GDPR)
 • Ledningssystem
 • Informationsstyrning (Information Governance)

Översikt

Hans har 35 års yrkeserfarenhet varav 25 år som konsult, senast med ett flertal uppdrag inom myndigheterna Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. De har spänt över ett stort område, från teknikuppdrag som chefsingenjör i stort teknikutvecklingsprojekt till verksamhetsmodellering och utveckling av metoder och processer. Hans fokuserar numera på informationsstyrning och dataskydd (GDPR) och har bland annat arbetat med den strategiska planen för informationsstyrning inom hela Försvarsmakten.

Efter att ha spenderat många år med ren IT brinner Hans nu för att etablera informationsstyrning som en egen disciplin i organisationer. Den snabbt ökande mängden information i kombination med samhällets förväntningar på digitalisering och krav i form av ny lagstiftning som exempelvis EU's dataskyddsförordning (GDPR) kommer att kräva insatser av informationsspecialister med förmåga att öka verksamhetsnyttan hos organisationens information samtidigt som man förhåller sig till de ständigt ökande kraven. Den accelererande digitaliseringen i både offentlig och privat sektor tydliggör behovet av en levande informationskultur där information ses som en strategisk tillgång under professionellt informationsledarskap.

Hans har kompletterat sin civilingenjörsutbildning med utbildningar i informationsvetenskap och EU dataskydd (GDPR) samt är certifierad inom förändringsledning (Prosci) och Culture Transformation Tools (Barrett Value Centre). Detta i kombination med en lång yrkeserfarenhet inom både privat och offentlig sektor har gett Hans en bred kunskapsbas att stå på när det gäller att strukturera upp både information, system, processer och workshops.

Egenskaper

”Hans är en lysande pedagog som med professionellt bemötande agerar brygga mellan människa och teknik”.

Hans inspirerar och skapar engagemang med sin pedagogiska förmåga och kompetens. Kombinationen av djup verksamhetsförståelse, kännedom om tekniska system och en ödmjuk inställning, gör hans kompetens unik. Detta märks särskilt väl vid teamarbete där han förmedlar kunskap om komplexa problem som löses gemensamt och omsätts till förståeliga modeller. Hans är alltid väl förberedd, levererar med kvalitet och tar ansvar.

Genom sin förmåga att se runt hörnet och tänka flera steg framåt, kan Hans beskrivas som en analytisk ”doer” som både motiverar och inspirerar andra genom sin resultatfokus. Hans utvecklar strukturer, eftersom han ser helheten och knyter ihop lösningar med mjukvara och människa. Han sätter sig in i kundens behov, skapar förtroende och presenterar sedan en lösning som både inkluderar och imponerar. Genom sitt professionella bemötande skapar Hans sin egen efterfrågan och mycket nöjda kunder.

Sammanställningen baseras på anonyma svar från Hans professionella nätverk i juli 2014. Detta har analyserats av ” Your Professional Reputation”

Konsultens CV

 • Flera olika

  2017 -

  Utbildare

  Företagsinterna GDPR-utbildningar och workshops från 30 minuter till heldag, ofta i samband med projektstart.

 • Större B2C företag

  2017 -

  Rådgivare

  Rådgivning till CIO i större företag på konsumentmarknaden i samband med GDPR-införande.

 • Forskningsbolag

  2017 - 17

  Informationsspecialist

  Kartläggning och sammanställning av lägesbild avseende avtal inför sammanslagning till koncern.

 • Försvarsmakten, Ledningsstaben

  2016 - 17

  Managementkonsult, informationsspecialist

  Framtagning av plan för utveckling av myndighetsövergripande informationsstyrning.

 • Försvarsmakten, Ledningsstaben

  2015 - 15

  Managementkonsult, informationsspecialist

  Metoder för informationsledning hos Försvarsmaktens strategiska ledning

 • Försvarsmakten, Insatsstaben

  2013 - 16

  Managementkonsult, informationsspecialist

  Utveckling av metoder för informationsledning i Försvarsmaktens insatsverksamhet.

 • Försvarsmakten, Ledningsstridsskolan

  2010 - 14

  Verksamhetsutvecklare

  Utvecklat metoder för informationsledning (Information management) samt utvecklat och hållit Försvarsmaktens första kurs i ämnet.

 • Försvarsmakten och FMV

  2001 - 10

  Varierande

  Ett flertal uppdrag där arbetsuppgifter har omfattat chefsingenjör, verksamhetsutvecklare, kravledare för ledningssystem, ledare för arkitekturgrupp i internationellt samverkansprogram, utveckling av handböcker och utbildningar, införande av system med mera.

 • Informator Utbildning AB

  1998 - 00

  Managementkonsult

  Utvecklade kursutbudet, sakkunnig i produktrelaterade frågor då företaget köptes upp och slogs samman med andra företag, genomförde Technical Due Diligence hos uppköpskandidater.

 • Informator Utbildning AB

  1991 - 98

  Lärare

  Lärare i ett 10-tal olika kurser inom områdena Objektorienterad systemutveckling, OS/2, Windows, Intranetteknologi. Över 100 kurstillfällen totalt.

 • Olika

  1989 - 00

  Mentor, utbildare, utvecklare

  Ett antal mentors-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag inom objektorienterad systemutveckling hos både offentlig och privat sektor. Bl.a ADB-kontoret Göteborg, Liber (Akelius Skatt), Ericsson Radio Systems m.fl.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ISO 15288, Arkitekturramverk, Change Management, Förändringsledning, GDPR, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Workshopledning, Information Management, Utbildning

 • - Metoder & Processer

  Prosci ADKAR, REQB

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund, Mentor, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting, Försvar

 • - Utbildning

  e-learning, Annan högskoleutbildning 1 år, civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Enterprise Architecht, Förändringsledare, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Systemanalytiker, Utvecklare/Programmerare, Lärare, Teknikstöd, Teknisk projektledare, Utbildningsledare

 • - Kommunikation & Information

  Presentationsteknik, Intranät, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 1989 -

  Konsult i eget företag, Sensinova AB

 • 1984 - 1989

  Utvecklingschef, Selspot AB

 • 1982 - 1984

  Programmerare, Ericsson Radio Systems

Utbildningar

 • 2017 - 17

  European Data Protection, IAPP London

 • 2016 - 16

  Cultural Transformation Tools, WestCoach

 • 2015 - 15

  PROSCI Change Management Certification, One Academy

 • 2015 - 15

  REQB Certified Professional for Requirements Engineering, SQEB

 • 2012 - 13

  Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

 • 1976 - 82

  Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77