Dela

Mats Tuomas

 • Projektledare
 • Teamledare
 • Scrum master

Översikt

Mats har 20 års erfarenhet av att jobba i ett utvecklingsprojekts alla faser. Bäst trivs Mats i ledarroller med högt tempo och tighta tidplaner. Mats bakgrund i systemutveckling kombinerat med ett stort teknikintresse gör att han lätt kan anta de flesta rollerna i ett projekt. Mats rör sig obehindrat bland mjukvara och hårdvara, såväl som produktion.

Mats är orädd och målinriktad och försöker på alla sätt hitta en lösning på de utmaningar ett projekt kan ställas inför. I flera uppdrag har han fått rollen som ”task force ledare” där han med framgång levererat enligt kundens förväntningar.

Egenskaper

Mats uppskattas av kunderna för sin höga energinivås samt förmågan att engagera medarbetare. Med sin prestigelösa ledarskapsstil har han lätt för att entusiasmera och få gruppen att sträva åt samma håll.

Mats är certifierad inom projektledning (PRINCE2) och kravhantering (REQB), samt inom agil produktutveckling (Scrum Product Owner, Scrum Master samt LeSS).

Konsultens CV

 • Saab AB

  2016 - 18

  Scrum master

  Scrum master i ett mjukvaruutvecklings team som levererade till tre separata kundprojekt.
  Utvecklingen skedde främst i C++. Teamets storlek varierade mellan 8 och 12 personer.

  Som planeringsverktyg användes Jira.

 • Tobii AB

  2014 - 16

  Mjukvaruutvecklare/Optimering för inbyggda system

  Utvecklare i det team som haft till ansvar att optimera avancerade bildbehandlingsalgoritmer för Tobii's nästa generations Eyetracker.

  Miljö: Linux, Git, Jira, C/C++, Xtensa

 • Saab AB

  2012 - 14

  Scrum master

  Scrum master i utvecklings team, där Mats med sina tidigare ledarerfarenheter förväntas lyfta och effektivisera teamet och dess arbete. Teamets arbete bestod till stor del av att uppfylla och avsluta kundkrav.

  Teamet storlek var mellan 5 och 10 personer.

 • Saab AB

  2012 - 12

  Delprojektledare

  Mats hade som uppgift att driva ett delprojekt för att anpassa och optimera existerande mjukvara till en nyutvecklad hårdvara. Arbetet genomfördes under mycket hårda tidskrav, då beslutet om ny hårdvara fattades sent. Den nya mjukvaran levererades i tid för en första lyckad version till kund. Samtidigt var Mats ansvarig och drivande för att produktionen av radarvarnarens nya hårdvara togs fram i tid.

 • Saab AB

  2011 - 12

  Scrum master

  Mats fick inledningsvis rollen som Scrum master för pulsprocessor teamet, ett delsystem radarvarnaren, där en av utmaningarna var att fullfölja implementeringen av Scrum. Strax därefter slogs tre team ihop till ett och Mats fick rollen som Scrum master för det nya teamet, med ansvar för utveckling av hela radarvarnaren. Hans roll inkluderade även ett funktionellt ansvar, eftersom radarvarnaren sågs mer som ett eget objekt. Mats lyckades få det nya teamet att ta detta nya funktionella ansvar. Arbetet bestod till stor del av att prioritera, driva, verifiera och avsluta kundkrav.

  Teamets storlek varierade mellan 10 och 20 personer, beroende på fas i projektet.

  Parallellt med sin Scrum master roll i radarvarnar teamet deltog Mats som rådgivare från mjukvarusidan vid framtagning av ny hårdvara, som en följd av hårdare krav på prestanda.

 • Saab AB

  2005 - 10

  Utvecklare inom komplex algoritmer

  Mats arbetade som mjukvaruutvecklare i JAS Gripens radarvarnarsystem. I arbetsuppgifterna ingick design, implementering, test och kvalitetssäkring. Han var en av få som ansvarade av en total omskrivning av ett ingående centralt delsystem för att öka testbarheten samt att möjliggöra kommande vidareutveckling.

  Miljö: C++, DSP, ClearCase, ClearDDTS och Visual Studio. Under perioden implementerades Scrum.

 • Ericsson AB

  2004 - 05

  Testautomatisering av middleware

  Uppdraget syftade till att effektivisera verifiering samt förbättra testtäckning av radiobasstationernas middleware (Cello). Mats arbetade i huvudsak med att ta fram och automatisera nya testfall samt automatisera befintliga.

  Miljö: Skriptspråk Expect Tcl, ClearQuest.

 • Ericsson AB

  2001 - 03

  Teamledare

  I rollen som teamledare ansvarade Mats förutom att leda teamet, bland annat för planering, uppföljning och rapportering av objektets vidareutveckling i enlighet med Ericssons roadmap.

  Mats arbetade omväxlande i Kista och Karlstad.

 • Ericsson AB

  2001 - 01

  Mjukvaruutvecklare

  Som mjukvaruutvecklare arbetade Mats med design, implementering, kvalitetssäkring samt leverans till verifiering. Därefter var han en viktig kugge i kundens provkörning på plats i Japan inför lanseringen. En av Mats erkända styrkor var att han vi ett flertal tillfällen fick rollen som ”trouble shooter” av stabilitetsproblem under integration tillsammans med externa leverantörer, så som t.ex. Enea och Texas Instruments.

  Mats arbetade omväxlande i Kista, Karlstad och Mölndal, samt en kortare tid i Japan.

  Miljöer: C med OSE for DSP’s, Texas Instruments DSP TMS320C6203, ClearCase.

 • Ericsson Telecom AB

  2000 - 00

  Mjukvaruutvecklare

  Arbetsuppgiften bestod i vidareutveckling av VoiceGateway´en i Ericssons IP-telefonisystem. VoiceGateway´en är länken mellan IP-nätverket och AXE-växeln. Utvecklingen gjordes i C++ med OSE Delta som realtids-OS och på en PowerPC processor.

 • Pacesetter AB

  1998 - 99

  Mjukvaruutvecklare

  Uppdraget bestod i nyutveckling av programvaran till en ny pacemaker analysator. Analys och design gjordes i UML med hjälp av Rational Rose, som också användes för generering av kodstubbar till de delar av programvaran där C++ användes som programmeringsspråk och Windows NT som OS. Realtids delarna av systemet implementerades på en Texas Instrument, TMS320C44, DSP utan OS och där användes C som programmeringsspråk.

 • CelsiusTech Electronics AB

  1996 - 98

  Mjukvaruutvecklare

  CelsiusTech Electronics AB, division Telekrig i Järfälla. Arbetet bestod i huvudsak av testsystems utveckling för samt utprovning av Varnare JAS, dvs JAS 39 Gripens radarvarnarsystem. Utvecklingen bedrevsi en realtids nära miljö, på Solaris maskiner. Programmeringsspråken som används är C och C++, för att bygga MMI’et används X-Designer samt Motif-toolkit. Vid sidan av programmeringen arbetade jag även som projektledare för ett litet utvecklingsprojekt.

 • CelsiusTech Electronics AB

  1996 - 96

  Mjukvaruutvecklare

  CelsiusTech Electronics AB, division Optronik på Lidingö. Examensarbete som bestod i att konstruera en mjukvarumiljö i vilken en eller flera simulatorer kan exekveras, en simulator är en mjukvara som används för att simulera kringutrustning för testobjektet. I detta fall var testobjektet siktessystem 9040 som är stridsfordon 90’s siktessystem. Arbetet bestod även i att utveckla ett skript språk för att styra simularorerna, detta för att möjliggöra repeterbara och iterativa tester.
  Denna utveckling gjordes i Windows NT och C++.

 • Commentor AB

  1991 - 91

  Hårdvarusupport/Mjukvaruutvecklare

  Till största delen bestod arbetet av hårdvarustöd samt uppgraderingar av både hård och mjukvara hos kund, men även en del mjukvaruutveckling.

 • NRP Elektronik AB

  1989 - 89

  Felsökning hårdvara

  Arbetet bestod av felsökning och reparation av moderkort till persondatorer.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Linux, Windows NT, OSE, Solaris

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Jira, Clearcase, ClearQuest, CVS, Eclipse, Git, Rational Rose, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  C++, C

 • - Hårdvara

  PC, Sun, DSP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processinförande, Processutveckling

 • - Metoder & Processer

  SAFe, XP (Extreme Programming), Prince2, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, Scrum

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Test, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Acceptanstestledning, Testautomatisering, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Fast datakommunikation

  Unix, TCP/IP

 • - Mobila Telesystem

  WCDMA (3G), Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  AXE, Telesystem allmänt

 • - Systemtyper

  Objektorienterade system, DSP-program, Inbyggda system, Realtidssystem

 • - Branscherfarenhet

  Medicinsk Teknik, Konsumentelektronik, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Försvar

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Huvudprojektledare, Systemingenjör, Designer, Delprojektledare, Team-ledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 1998 - 2000

  Mjukvaruutvecklare, ÅF-Systemdesign AB

 • 1996 - 1998

  Mjukvaruutvecklare, CelsiusTech Electronics AB

 • 1991 - 1991

  Hårdvaru support/Mjukvaruutvecklare, Commentor AB

 • 1989 - 1989

  Felsökning hårdvara, NRP Elektronik AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Certified SAFe® 4 Agilist, Scaled Agile Inc

 • 2016 - 16

  REQB Certified Professional Requirements Engineering, Konsultbolag1

 • 2016 - 16

  PRINCE2 Foundation in Project Management, APMG International

 • 2016 - 16

  Certified LeSS Practitioner, The LeSS Company B.V.

 • 2014 - 14

  CSPO - Certified Scrum Product Owner, Crisp

 • 2010 - 10

  Professional Management Consultant, Executive Management Institute

 • 2008 - 08

  CSM - Certified Scrum Master, Crisp AB

 • 1991 - 96

  Datateknik, 180p, Luleå tekniska universitet

 • 1985 - 89

  Fyraårigt teknisktgymnasium, datainriktning, Forsmarks skola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336