Dela

Börje Granberg

 • Systemutvecklare

Översikt

Börje har erfarenhet av att utveckla kryptosystem, test- och kalibreringsmjukvara för mobilplattformar samt lastverktyg för radiobasstationer. Detta har gett honom goda färdigheter inom inbyggda system och applikationsutveckling, C, C++, Linux, OSE, Java, byggsystem och diverse skriptspråk.

Egenskaper

Börje är en engagerad och skicklig systemutvecklare som gillar utmaningar. Han sätter sig snabbt in i nya verktyg och tekniker och delar gärna med sig av sina kunskaper till sina medarbetare.

Börje är en ansvarsfull projektmedlem som bidrar stort med sin idérikedom och kreativitet som gärna är med i förbättringsprocessen. På fritiden håller han sig uppdaterad på nya tekniker och vill hela tiden lära sig nya saker. Detta praktiserar han i sina hobbyprojekt.

Han är van att arbeta med moderna agila metoder och trivs i en miljö med högt tempo.

Konsultens CV

 • SAAB Aeronautics

  2016 -

  Systemutvecklare

  Börje utvecklade interna hjälpverktyg åt förvaltningsteamen på SAAB Aeronautics. Dessa utvecklades i Java och Python på Linux.

 • SAAB AB

  2015 - 15

  Teamledare/systemutvecklare

  Börje började som utvecklare, men efter en kort tid blev han tillfrågad att blir teamledare.
  I rollen som teamledare har Börje drivit arbetssättet mot Kanban och arbetat för att driva en kontinuerlig förbättring av arbetet framåt och sett till att teamet börjat med kontinuerlig integration och i vissa projekt också kontinuerlig leverans. I rollen som utvecklare har han jobbat med både Python, ASP.NET MVC + AngularJS, Java, Go och Jenkins.

 • Ericsson AB

  2014 - 14

  Systemutvecklare

  LTEsim är ett funktions- och lasttestverktyg för LTE(4G). Verktyget används internt inom Ericsson vid utveckling och test av LTE-radiobasstationer. LTEsim simulerar de flesta gränssnitt mot radiobasstationen, både till UE och core-nät.

  Produkten utvecklas i Eclipse, till största delen i Java och C++. Målplattform är Suse Linux och OSE på PowerPC-system.

  Projektet drivs med agila metoder, Scrum, XP och TDD, och man jobbar med kontinuerlig integration i en automatiserad bygg- och testmiljö. Arbetet i Scrum-teamet genomförs på Cybercom i sprintar och koordineras mot andra Scrum-team på Ericsson.

  Börje har jobbat med systemutveckling i C++ och Java.

 • Föräldraledig

  2013 - 14

  -

 • Sectra Communications AB

  2011 - 13

  Systemutvecklare/Teamledare

  Börje har utvecklat ett höghastighetskrypto för att hantera säkerhetsklassad information på Hemlig/Top Secret nivå. Han jobbade som både teamledare och utvecklare.

  Produkten består av ett flertal distribuerade mikrokontrollers (ARM) utan operativsystem och en Single Board Computer som kör en anpassad Linuxdistibution. Utveckling av lågnivåfunktioner så som filsystem, uppgradering av delsystem, FPGA-interaktion och diverse kommunikationsprotokoll har varit del av Börjes arbetsuppgifter. Dokumentation har haft en stor vikt i det dagliga arbetet. All mjukvara genomgår regelbundet interna granskingar där stort fokus ligger på att minimera säkerhetsbrister.

  Projektet drivs med agila metoder i två veckors iterationer, med dagliga ståuppmöten, retrospektiv efter varje iteration, parprogrammering.

 • Ericsson AB

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  LTEsim är ett funktions- och lasttestverktyg för radioaccessteknologin LTE. Verktyget används internt inom Ericsson vid utveckling och test av LTE-radiobasstationer. LTEsim simulerar de flesta gränssnitt mot radiobasstationen, både till UE och core-nät.

  Produkten utvecklas i Eclipse, till största delen i java och C++. Plattform för produkten är Suse Linux och OSE på PowerPC-system.

  Projektet drivs med agila metoder, Scrum, XP och TDD, och man jobbar med kontinuerlig integration i en automatiserad bygg- och testmiljö. Arbetet i Scrum-teamet genomförs på Cybercom i sprintar och koordineras mot andra Scrum-team på Ericsson.

  Börje har jobbat med systemutveckling i C++ och Java.

 • Ericsson AB

  2009 - 10

  Systemutvecklare

  Projektet Börje har jobbat i utvecklar en simulator av lager 1 och 2 (fysiska lagret och MAC) i LTE-stacken. Simulatorn används av Ericsson för att lasttesta sina radiobasstationer i LTE. Mjukvaran körs distribuerat på ett antal inbyggda PowerPC-system med OSE som operativsystem. Utvecklingen av denna mjukvara sker i huvudsak i C++ med små inslag av assembler.
  Börje har konverterat byggsystemet för en av C++-modulerna i LTEsim till Boost Build och därigenom snabbat upp byggtiderna av denna betydligt. Börje har även varit med om att utveckla ett testverktyg för verifiering av simulatorns prestanda. Projektmodellen är Scrum tillsammans med XP och detta har passat Börje mycket väl.

 • Ericsson Mobile Platform

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  På Ericsson Mobile Platforms (EMP) har Börje utvecklat test- och kalibreringsmjukvara för EMP:s plattformar. Uppdraget har inneburit hårdvarunära C-programmering på ARM9-arkitekturen. Börje har bland annat fått erfarenhet av att utveckla inbyggd mjukvara för operativsystemet OSE med hjälp av Eclipse, att avlusa mjukvara på målmiljö med hjälp av Lauterbach och Trace32. I arbetet har han också kommit kontakt med versionshanteringssystemet Rational ClearCase.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Realtids-OS, Apache HTTP Server, Android, Mac OS X, Linux

 • - Databashanterare

  mySQL, Oracle, SQLite

 • - Verktyg & Middleware

  Maven, Eclipse, Gradle, Jenkins, MS Visual Studio, MVC.net, Selenium, Subversion, Git, Jira

 • - Utvecklingsspråk

  Javascript, MVC, PHP, Rest, AngularJS, ASP.NET, Assembler, C#, Erlang, HTML, Java, JUnit, Python, Ruby, SQL, XML, C, C++, Jquery, Unix Shell script, Webservices

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  3GPP

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, Microsoft Solution Framework

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt, Protokollutveckling, TCP/IP, Unix

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, LTE, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Accessnät, Core nät, Telesystem allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Kryptering

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Simulering, Inbyggda system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobila telesystem, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Operativsystem och drivrutiner, Realtidssystem, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  AJAX, Internet of Things, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Säkerhet, Tillverkare av Telekomutrustning, Försvar

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Team-ledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2015 -

  Konsult, Kvadrat AB

 • 2007 - 2014

  IT-konsult, Cybercom

Utbildningar

 • 2003 - 07

  Civilingenjör - Datateknik, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010