Dela

Christian Delén

 • Verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Coach

Översikt

Christian har de senaste åren arbetat som personalansvarig utvecklingschef, projektledare och produktägare. Han har rekryterat, utvecklat personal, överfört kunskap strukturerat och utbildat under stark tillväxt.

Christian har en teknisk bakgrund inom mjukvaruutveckling och har byggt upp ett internationellt framgångsrikt system från grunden. Han har över 10 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, inklusive över 5 år i ledande befattning. För det mesta har han någon ledarskapsbok på gång för att hålla sig uppdaterad och förkovra sig.

Egenskaper

Christian får återkommande positiva omdömen om framför allt organisationsförmåga, förbättringsarbete och långsiktigt resultatfokus. Han uppskattas för sin positiva inställning, noggrannhet och förmåga att få saker fullständigt gjorda.

Han brinner för att förbättra organisationer och arbetssätt, med exempelvis agil utveckling, inklusive scrum och kanban. Hans arbetserfarenhet från USA och samarbeten med företag i Indien hjälper honom att skapa relationer i olika kulturer. Han har också visat prov på utmärkt kommunikations- och ledarskapsförmåga.

Konsultens CV

 • Saab AB

  2018 -

  Överlämningskoordinator

  Koordinator mellan utvecklingsprojekt och förvaltningar. Planerar och leder kunskaps- och ansvarsöverlämning från avslutande projekt till permanent drift. Organiserar utbildningar och annan kunskapsöverföring.

 • Itzinya AB

  2017 -

  Coach

  Coachar nyanlända som startar egna bolag i entreprenörsprogrammet Itzinya.

 • Saab AB

  2016 - 18

  Systemarkitekt

  Christian har skapa effektiva samarbeten och gemensamma lösningar över organisationsgränserna tillsammans med projektledare och förvaltningsledare för konfigurations-, krav- och ärendehanteringsverktyg.

  Exempel på arbetsuppgifter:
  ordförande i insatsgrupp för att förbättra prestanda i datorsystem, med fyra inblandade avdelningar;
  projektledare för exportkontroll;
  upprättat gränssnittsavtal mellan affärsområden;
  utrett och författat beslutsunderlag för ny internationell nätverkslösning.

 • Luftfartsverket

  2014 - 16

  Leveransansvarig för Flygplatsprodukter

  Christian har strukturerat och effektiviserat arbetet inom affärsområdet flygplatsprodukter.

  Under en period med kraftig underbemanning har Christian säkrat leveransförmågan och organiserat gruppen. Ett resultat är överskådlig uppföljning av rapport- och avtalsefterlevnad som rapporteras kontinuerligt.

  Alla kundanläggningar har kontrollerats enligt reglerna och gruppen kom i kapp med 150 eftersläpande rapporter. Att inte kontrollera i tid kan innebära vite på upp till 100 000 kr per dag och anläggning och en drastiskt försämrad kapacitet för flygplatsen.

 • Arris Group, Inc

  2013 - 14

  Produktägare och konsultansvarig

  Ledde underkonsulter i indiskt bolag, med ansvar för kontrakt och budget. Scrum-produktägare som sammanställt marknads- och kundkrav och prioriterat utvecklingslagets arbete. Projektledare för mobila plattformar.

 • Motorola Mobility

  2012 - 12

  Utbildare och koordinator

  Utbildade ny organisation i USA för övertagande av ett system utvecklat i Sverige. Amerikanska avdelningen är nu huvudsaklig utvecklare av serverdelen av produkten. Överförde både kultur, kontakter och tekniska kunskaper.

 • Motorola Mobility

  2011 - 12

  Utvecklingschef och ställföreträdande kontorschef

  Rekryterat tio personer och haft personalansvar för 25 anställda och 30 långvariga konsulter. Framgångsrikt balanserat flera stora kundprojekt och egenstyrd utveckling. Startat samarbete med utvecklare i Ryssland. Erkänd för min förmåga att informera och finna lösningar både inom och utanför avdelningen. Produkten Dreamgallery blev den mest omtalade delen i Motorolas IPTV-system och vår avdelning är högt respekterad inom organisationen.
  Metoder: scrum, testdriven utveckling (TDD), kontinuerlig integration/continous integration (CI).

 • Motorola Mobility

  2011 - 11

  Organisationsledare

  Drev den praktiska sammanslagningen av Dreamparks utvecklingsavdelning med Motorola Mobilitys organisation efter uppköp, genom internationellt samarbete.

 • Dreampark AB

  2007 - 11

  Utvecklingschef

  Införde agil och testdriven utveckling med starkt ökad effektivitet. Resultatet är en produktutvecklingsorganisation med växande, lojala arbetslag där människorna trivs och är produktiva. Deltog i rekryteringen av anställda och lagmedlemmar. Ledde utvecklingen av ett modulariserat mjukvarusystem för IPTV. Systemet är integrerat med flera marknadsledande system. Dreampark vann flera utmärkelser för sin starka tillväxt. Medlem i ledningsgruppen.

  Metoder: Scrum, Kanban, testdriven utveckling.
  Teknisk miljö: Java, Javascript, SVG, CSS, Spring, Hibernate, MySQL, Oracle.

 • Dreampark AB

  2004 - 07

  Tekniskt ansvarig och systemutvecklare

  Ansvarig för och huvudsaklig programmerare av klientdelen i det framgångsrika IPTV-system Dreamgallery. Tekniskt ansvarig gentemot flera viktiga kunder. Demonstrerade vårt system för potentiella kunder och byggde starka relationer till våra kunder. Befordrades tack vare framgångsrika ansträngningar och uppvisad ledarskapsförmåga.

  Teknisk miljö: ECMAScript/Javascript, HTML, CSS, Java, Spring, XML, Hibernate, MySQL, Tomcat, Apache.

 • Wellton Way

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Utvecklade mjukvara för menysystem och ljud- och videouppspelning i mediasystemet Broadbandbox Showtime.

  Teknisk miljö: Visual Basic, Flash.

 • Dreampark AB

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Utvecklade publiceringsverktyg för bredbandsportalen Dreamgallery

  Teknisk miljö: ASP, Microsoft SQL Server, HTML, CSS, FTP.

 • Once Again AB

  2004 - 04

  Sökmotoroptimerare

  Förbättrade webbplats till att följa standarder och sökmotoroptimerade den hållbart över tid.

  Teknisk miljö: HTML, CSS, ECMAScript/Javascript.

 • Econova Biotech AB

  2002 - 03

  Teknisk säljare

  Introducerade nyutvecklad metod för sterilisering av avloppsslam och förbättrade återvinningen av kompletterande bi- och restprodukter. Samordnade flera kommuner. Slöt fyra avtal om totalt 1 Mkr per år.

 • Julin & Holst

  2002 - 02

  Webbutveklare

  Konstruerade och förbättrade standardefterföljande och hållbart sökmotoroptimerad webbplats.

  Teknisk miljö: HTML, CSS.

 • Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB

  2001 - 01

  Systemutvecklare

  Utredde och implementerade SQL- och XML-baserad prototyp med XSL-transformering för sökning i protokoll och utvecklade rapporterings- och statistikapplikation med webbgränssnitt för rekrytering.
  Teknisk miljö: SQL, XML, XSL-T

 • Bonnier Utbildning AB

  1999 - 00

  Programutvecklare

  Konstruerade glosträningsprogram kompletterande lärobok i tyska.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Red Hat, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Mac OS X, Apache HTTP Server

 • - Databashanterare

  MS Access, MS SQL-server, Oracle, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Atlassian Jira, CVS, Hibernate, J2EE, JDBC, MS Exchange, MS Sharepoint, Netscape, Sharepoint, Subversion, Apache Jakarta/Tomcat, Eclipse, Jira, MS Office, Spring, Tomcat

 • - Utvecklingsspråk

  ASP, C, C++, EJB, JSP, MVC, Perl, Python, Servlets, Unix Shell script, Webservices, Visual Basic, XSL, XSL-T, HTML5, J2SE, Java, PHP, SQL, XML, CSS, HTML, Javascript

 • - Hårdvara

  PC, Mac

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Produktledning, Change Management, Förändringsledning, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Utbildning, Verksamhetsutveckling allmänt, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - Försäljning

  Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, Prosci ADKAR, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Mentor, Mentorskap, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Tripple Play

 • - Databaser

  Prestandaoptimering, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  Ärendehanteringssystem, AJAX

 • - Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Media, Skog och Papper, Teleoperatörer, Konsumentelektronik

 • - Utbildning

  Fysik, Matematik, civ.ing

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Configuration Manager (CM), Kravanalytiker, Lärare, Redaktör, Scrum master, Systemförvaltare, Upphandlare, Utbildningsledare, Workshopledare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Produktägare, Systemingenjör, Utredare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Pedagogik, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Intranät, Engelska

Anställningar

 • 2013 - 2014

  Produktägare och konsultansvarig, Arris Group, Inc

 • 2011 - 2013

  Utvecklingschef och ställföreträdande kontorschef, Motorola Mobility LLC

 • 2004 - 2007

  Utvecklingschef, Dreampark AB

 • 2004 - 2007

  Tekniskt ansvarig och systemutvecklare, Dreampark AB

 • 2002 - 2003

  Teknisk säljare, Econova Biotech AB

 • 2002 - 2002

  Webbutvecklare, Egen firma

 • 2001 - 2002

  Trainee, Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB

 • 1999 - 2000

  Programutvecklare, Egen firma

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Presentationsteknik, David Philips School of Communication AB

 • 2015 - 15

  Prosci Change Management Certification, Prosci

 • 2015 - 15

  Neuroledarskap, Affärskraft

 • 1998 - 99

  Databasteknik och matematik, Wiens Tekniska Universitet

 • 1998 - 99

  Medicinsk kybernetik och artificiell intelligens, Wiens Universitet

 • 1995 - 01

  Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan

 • 1994 - 94

  UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), Svenska Försvaret

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010