Dela

Daniel Persson

 • Java-utvecklare
 • Systemarkitekt
 • Moln-arkitekt (AWS)

Översikt

Daniel är en glad och social kille som har systemutvecklingen i blodet sedan tidiga tonåren. Han har längst erfarenhet av Windows i form av .NET och C#, men har även utvecklat applikationer i Android, Mac OSX och iOS. Han har jobbat som systemutvecklare på heltid sedan 2007.

Egenskaper

När Daniel kommer in som konsult anstränger han sig för att förstå verksamhetens krav och bygga applikationer som är lätta att förändra och förvalta. Han fungerar mycket bra tillsammans med kravställare och produktägare som har en tydlig idé om vad som behöver göras, samtidigt som han inte tvekar att komma med egna idéer om förbättringar och förenklingar.

Daniel är hela tiden ute efter att lära sig nya saker och tycker också om att dela med sig av sina kunskaper till sina kollegor. Detta har bl.a. skett genom föreläsningar i utvecklargrupper i Jönköping.

Konsultens CV

 • Husqvarna AB

  2017 -

  Arkitekt, systemutvecklare

  Ingår i ett team som tar fram lösningar för Husqvarnas IOT-plattform, med uppkopplade produkter som rapporterar körtid m.m. Lösningen är byggd ovanpå Open Source-projektet Eclipse Leshan för kommunikation med protokollet LwM2m. Hosting uteslutande i Amazon Web Services. Tekniker: AWS Lambda, AWS ECS, AWS EC2, Java, Typescript, AWS Aurora MySQL

 • Daniel Persson Konsult AB

  2015 -

  Arkitekt, systemutvecklare, marknadsföring

  Design och implementation av GPS-baserad tipspromenad. Tipspromenaden byggs på webbsidan www.gpsquiz.com och spelas därefter med appar för iOS och Android. Data görs tillgängligt för appar och webbsida via ett REST-baserat Web API.
  Teknologier: C#, Swift, Java, JavaScript, iOS, Android, ASP.Net Core, Entity Framework, Aurelia Single Page Application Framework

 • Kapsch TrafficCom AB

  2013 - 16

  Konsult

  Framtagning av klient/server-baserad programvara för diagnosticering och felsökning av hårdvara. Resultatrapportering via web service och fil.
  Teknologier: C#, .NET, SOAP

 • Kapsch TrafficCom AB

  2012 - 13

  Konsult

  Refaktorering / utveckling av programvara för Flash-programmering och test av hårdvara via serieport. Fjärrstyrning via TCP/IP och resultatrapportering till fil eller web service.
  Teknologier: C#, .NET, SQL Server CE, JTAG

 • Kapsch TrafficCom AB

  2012 - 12

  Konsult

  Huvudansvarig utvecklare för klient/serverbaserad mjukvara för konfiguration av serieportsansluten hårdvara. Kommunikation med fraktföretags web-API för beställning av frakter och utskrift av etiketter. Rapportgenerering och hantering av XML-formaterad in- och utdata.
  Teknologier: C#, .NET, MS SQL Server, SOAP, XML, BarTender

 • Kapsch TrafficCom AB

  2012 - 12

  Konsult

  Utveckling av testprogramvara för internt bruk, med fokus på proprietärt kommunikationsprotokoll via serieport.
  Teknologier: C#, .NET, USB

 • Kapsch TrafficCom AB

  2011 - 12

  Konsult

  Framtagning av testprogramvara för GPS- och GSM-signalering, innefattande kommunikation med mätinstrument via USB/GPIB-buss och serieport. Möjlighet till fjärrstyrning via TCP/IP.
  Teknologier: .NET, C#, GPIB, TCP/IP, USB

 • Divid AB, Jönköping

  2011 - 11

  Systemutvecklare, arkitekt

  Android-applikation för kalender och tidrapportering
  Applikation för Android för att möjliggöra mobil kalenderhantering och
  tidrapportering för Divid och Divcons konsulter. Web API skrivet i C#
  servar applikationen med data.
  Teknologier: Java, Android, C#, MS SQL Server, REST, WCF

 • Divid AB, Jönköping

  2011 - 11

  Systemutvecklare, arkitekt

  Demoapplikation för produktval inom tillverkningsindustrin
  Utveckling av demoapplikation för produktvalsprogram avsett för
  tillverkningsindustrin.
  Teknologier: .NET, Silverlight, C#, MS SQL Server

 • Jönköpings kommun

  2011 - 11

  Systemutvecklare, arkitekt

  Webbaserat system för hantering av avfallsdeklarationer /
  karaktärisering
  Design och utveckling av webbaserat system för hantering av
  avfallsdeklarationer till avfallsanläggning i Jönköpings kommun.
  Teknologier: .NET, ASP.NET, C#, MS SQL Server, WCF

 • RagnSells

  2010 - 10

  Systemutvecklare, arkitekt

  Handdatorapplikation för mobil vägning i tunga fordon
  Lösning för att via mobil klient (Windows Mobile) kunna kontrollera och
  justera vägningar gjort i överordnat vägningssystem. Handdator
  kommunicerar med överordnat system via webbservice över 3G/GPRS.
  Teknologier: C#, .NetCF, WCF, MS SQL Server

 • Innovativ Data

  2009 - 10

  Systemutvecklare, arkitekt

  Webbsida för sammanställning av data om arter
  Design och utveckling av webbsida för sökning, sammanställning och
  presentation av artinformation. Klient skriven i Android som får tillgång
  till tjänsten via ett RESTful WEB API.
  Teknologier: C#, .NET, MS SQL Server, WCF, Android, Eclipse, REST

 • Innovativ Data

  2009 - 09

  Systemutvecklare, arkitekt

  Inköpslista i molnet
  Molnbaserad tjänst för hantering av inköpslistor, med hemsidor
  optimerade för datorer och handhållna enheter. Web API (REST) med
  publik dokumentation för möjlighet att utveckla
  tredjepartsapplikationer.
  Teknologier: C#, ASP.Net, MS SQL Server, WCF, REST, XML, Javascript,
  MySQL, Adobe Photoshop m.m.

 • Fortum, Stockholm

  2009 - 09

  Systemutvecklare, arkitekt

  Trafikstyrningssystem för dirigering av lastbilar
  Trafikstyrningssystem för dirigering av inkommande lastbilstrafik via
  IR-baserade idläsare, informationsdisplayer och kommunikation med
  överordnat PLC-system via TCP/IP.
  Teknologier: C#, .NET, WCF, SQL Server, Borland Delphi

 • IL Recycling, Västerås

  2008 - 08

  Systemutvecklare, arkitekt

  Handhållet vägnings-/övervakningssystem för operatörer på
  avfallsstation
  Applikation i handhållen Windows-miljö för övervakning och korrigering
  av lastbilsvägningar. Kommunikation mellan handdator och server via
  WLAN.
  Teknologier: .Net CF, C#, MS SQL Server

 • Stena, Sverige

  2007 - 07

  Systemutvecklare, arkitekt

  Rutthanteringsprogram för handhållna enheter i lastbil
  Handdatorapplikation med tillhörande administrationsprogram för hantering av lastbilsrutter vid hämtning av avfall / återvinningsprodukter. Synkning av data via dockningsstation vid PC.
  Teknologier: .NetCF, C#, Windows Mobile, MS SQL Server

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Dos, iOS, Mac OS, PocketPC, Windows 95, Windows 98, Windows CE, VmWare ESXi, .NET Server, Android, AWS, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7

 • - Databashanterare

  mySQL, SQLite, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Borland IDE, C#-Builder, Hibernate, MS Office, MS Visual Source Safe, Team Foundation Server, Windows Workflow Foundation, Visio, Adobe Photoshop, Enterprise Architecht (verktyg), Git, MVC.net, Eclipse, MS Visual Studio, Subversion, Windows Presentation Foundation, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  SOAP, Delphi, HTML, HTML5, Jquery, JUnit, MVC, Pascal, PowerShell, Swift, Webservices, ASP.NET, Java, Javascript, Rest, SQL, SQL Windows, Typescript, XSD, C#, XML

 • - Hårdvara

  PC

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  LAN, Datakommunikation allmänt, TCP/IP

 • - Databaser

  Datamodellering, Databasadministration, Databaser allmänt, Datalager

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Windowsapplikationer

 • - Roller

  Enterprise Architecht, Interaktionsdesigner, Databasadministratör, Arkitekt, Lösningsarkitekt, Systemingenjör, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2011 - 2014

  Systemutvecklare / konsult, Divid AB, Jönköping

 • 2007 - 2011

  Systemutvecklare, Flintab AB, Jönköping

 • 1995 - 2007

  Serviceingenjör, Flintab AB, Malmö

Utbildningar

 • 1991 - 92

  4-årig teknisk linje (år 4), Malmö

 • 1988 - 91

  4-årig teknisk linje (år 1-3), Trelleborg

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779