Dela

Markus Larsson

 • Webbutvecklare
 • Systemutvecklare
 • Systemarkitekt

Översikt

Markus leker av sig med de nyaste och häftigaste webbteknikerna på fritiden, så att han på jobbet kan agera teknisk tråkmåns. Han föredrar enkla, tillgängliga och anpassningsbara gränssnitt framför komplicerade och flashiga. Eftersom Markus tycker att det är kul med CSS blir det ofta hans huvudroll i projekt. Men han är även en utmärkt backend-programmerare; hans lag kom på första plats i Karlstad-mästerskapen i programmering både 2013, 2014 och 2015.

Markus är EPiServer Certified Developer på version 7.5, och är också certifierad i ett dussintal tekniker inom Microsoft .Net- sfären.

Egenskaper

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2016 -

  Utvecklare

  Förvaltning av transportstyrelsens externwebb.

  EPiServer CMS 7-9, EPiServer Find

 • Finansinspektionen

  2015 - 16

  Utvecklare

  Ny extern webbplats.

  EPiserver 9, Elastic search

 • Region Örebro län

  2014 - 15

  Utvecklare

  Nytt intranät för regionen.

  Intranätet är personaliserat för varje anställd. Tillsammans med det stora antalet användare ställde det stora krav på smarta lösningar så att det fungerade prestandamässigt.

  Episerver 9, mvc, sql, dojo, bootstrap

 • Regionalt cancercentrum

  2014 - 14

  Systemarkitekt

  En nylansering och sammanslagning av de webbplatser som
  tillsammans utgör cancercentrum.se. Utmaningen var att kunna dela på
  information mellan regionerna för att undvika dubbelarbete
  och dubbel information, utan att hamna i centralstyrning.
  Markus är lösningsarkitekt och utvecklare. Teknik: EPiServer
  7.5 MVC, Bootstrap

 • Landstinget i Jönköpings län

  2013 - 14

  Utvecklare

  En nyutvecklad webbplats skapades åt Landstinget i
  Jönköping. Stort fokus låg på tillgänglighet och användbarhet.
  Markus roll var EPi- och gränssnittsutvecklare.Tekniker:
  EPiServer 7, MVC, WCAG, Google GSA

 • Interwheel

  2012 - 13

  Utvecklare

  En ny webbutik för Interwheels återförsäljare baserad på
  EPiServer CMS 6 R2 och EPiServer Commerce. Denna
  integrerades med kundens bakomliggande affärssystem. I
  systemfloran ingick förutom själva webbsidan en "widget"
  som återförsäljare kan lägga på sina egna webbsidor och en
  mobilapp. Tekniker: EPiServer Commerce,
  Visma, ajax, Entity Framework, angularJS, SQL Server

 • Ovako Steel AB

  2012 - 13

  Gränssnittsutvecklare

  Nytt multinationellt intranät för Ovako baserat på SharePoint
  2010. Markus hanterade användargränssnitt, sidmallar och
  CSS.

 • Hobbyprojekt - julmas.se

  2012 - 12

  Utvecklare

  Ett javaskriptbaserat "piano", med dynamisk mjukvarusynth och multiplayerstöd. Man kan spela med tangentbord, touchskärm eller extern midi-controller.

  Klienten är helt javascriptbaserad, utan någon server-kod. En server krävs dock för att multiplayer-funktionaliteten ska fungera. Servern är skriven i Erlang och kör(de)s på en Raspberry pi.

  http://julmas.se/offline-piano

  Typescript, Angular JS, Web Audio API, Web Midi API, Websockets, Erlang, Raspberry PI

 • Jordbruksverket

  2011 - 12

  Utvecklare

  Markus jobbade som utvecklare i projektet JoS -
  Jordbruksverkets samarbetsportal. Det är plattformen i
  Jordbruksverkets SharePoint-satsning.
  Markus jobbade främst med att utveckla Impa - ett system för
  att elektroniskt hantera import av frukt och grönt.
  Domänmodellen var avancerad och mycket fokus låg på att få god prestanda
  i de frågor som ställdes mot SharePoint.
  Tekniker: SharePoint 2010, SPGenesis, Domändriven utveckling (DDD), OpenXML

 • Draftit AB

  2011 - 11

  Utvecklare

  Draftit säljer informationstjänster på nätet. Deras webbplats lyftes till EPiServer 6 från ett annat CMS, och i samband med det uppgraderades sajten med ny form och ny funktionalitet. Det existerande innehållet migrerades över.
  Markus jobbade
  främst med användargränssnitt, migrering av gammalt innehåll och
  sökfunktionalitet.
  Tekniker: EPiServer, Siteseeker, ajax,
  automatiserad migrering, regexp

 • AB Somas Ventiler

  2010 - 10

  Systemkonfiguratör

  Markus migrerade kundens intranät till SharePoint server
  2010.

  Först gjordes en testuppgradering till den nya miljön. I denna
  identifierades komponenter som inte klarade uppgraderingen,
  och dessa konfigurerades om eller ersattes med andra
  standardkomponenter där det var möjligt. I de fall de gamla
  komponenterna inte fungerade utvecklades nya komponenter
  med samma uppgift.
  Tekniker: SharePoint 2010, PowerShell, .Net Reflector,
  Ribbon

 • BT Europe

  2010 - 10

  Utvecklare

  BT Europe vill ge möjlighet för externa användare att hyra
  truckar via ett SharePoint-gränssnitt. En webbshopsliknande
  applikation utvecklades med hjälp av webbdelar.

  Markus utvecklade skärmen där truckar väljs,
  reservationssidan och logiken som sparar en order i
  SharePoint.
  Tekniker: SharePoint, Asp.Net, LINQ

 • Landstinget i Värmland

  2010 - 10

  Utvecklare

  Markus gjorde en testinstalltion av SharePoint hos Landstinget
  i Värmland, LiV. LiV ville kunna bläddra bland, och visa
  rapporter från Reporting Services. Markus utvecklade webparts för att välja rapporter från Reporting Services native mode. Dessutom
  gjordes en viss anpassning av gränsnittet så att det liknade det
  intranät implementerat i EPiserver som LiV redan hade.

  Tekniker: SharePoint WSS, Reporting Services

 • AB Somas Ventiler

  2010 - 10

  Uppgraderingskonsult

  Uppgradering av de servrar som körde kundens intranät.

  Markus flyttade SharePoint och SQL från 32-bitars Windows
  2003 servrar i WMWare till 64-bitars Windows Server 2008
  R2 i hyper-V miljö. I samband med flytten uppgraderades
  dessutom SQL Server till version 2008.

  Tekniker: SharePoint, SQL Server, Windows Server

 • Eskilstuna Energi och miljö

  2009 - 10

  Utveklare

  Nyutveckling av intranät för Eskilstuna Energi och Miljö.
  Portalen baseras på EPiServer och SharePoint, där SharePoint används som backend
  för dokument och projekthantering.
  Markus hade hand om SharePoint-utvecklingen.
  Innehållstyper, metadata, dokumentbibliotek och skapande av
  webservices som användargränssnittet i EPiServer kan anropa.

 • Nordic Paper

  2009 - 09

  Systemkonfiguratör

  Dokumentbibliotek från SharePoint syns automatiskt i Office
  2007 när man öppnat ett dokument därifrån minst en gång.
  Uppdraget gick ut på att populera listan i förväg så att alla
  anställda automatiskt fick relevanta dokumentbibliotek i
  SharePoint mappade utan att behöva göra något.
  Markus utvecklade en PoC (Proof of Concept) i en testdomän
  med hjälp av grupp-policies och loginskript.
  Server 2008 R2, Active Directory, GPO, vbskript, Office 2007, WebDav

 • EDB

  2009 - 09

  Uppgraderingskonsult

  EDB:s kund var mitt i en migrering mellan två domäner, och
  SharePoint-miljön behövde flyttas till nya servrar i den nya
  domänen. Migreringen skedde med hjälp av export/import.
  Miljön var svårmigrerad, och för att få över allt till andra sidan
  behövde exportverktyget skrivas om, och exportmetadata (en
  650MB stor xml-fil!) behövde modifieras manuellt.

  Tekniker: Sharepoint 2007, SharePoint 2003, PowerShell, Windows Server 2008

 • Telge AB

  2009 - 09

  Utvecklare

  Vidareutveckling av Telges Intranät (Sharepoint Server). Telge
  är ett konglomerat av före detta kommunala bolag. Telge ville
  ha en gemensam startsida och gemensam navigering för alla
  delbolag i sitt intranät. Dessutom gavs nyhetspuffar och andra
  kontroller en ansiktslyftning och utökad funktionalitet.

 • AB Somas Ventiler

  2009 - 09

  Utvecklare

  Somas hade sedan tidigare en SharePoint-lösning för
  offerthantering. Denna behövde utökas med ny funktionalitet.
  Data behövde synkroniseras så att metadata för en offert alltid
  slår igenom till offertdokument, och email, faxnummer och
  liknande skulle genereras automatiskt utifrån den
  SharePointanvändare som satts till säljare. Dessa metadata
  skulle slutligen integreras i word- och excel-mallar.

  Tekniker: .net, VBA, Office

 • SSAB Oxelösund

  2008 - 09

  Systemkonfiguratör

  Uppgradering av servrar till 64-bitars-miljöer, samt förvaltning av intranätet.

  Tekniker: SharePoint Server, SQL Server, Active Directory, Windows Server

 • Rottneros AB

  2008 - 08

  Systemförvaltare

  Markus satte upp en virtuell utvecklingsmiljö för systemförvaltning och hjälpte sedan till att vidareutveckla kundens system.

  Tekniker: VB6, SQL Server 2000, Windows Server 2000

 • Erasteel Kloster AB

  2008 - 08

  Utvecklare

  ProdAdmin - Integration mellan ett SAP affärssystem och
  produktionsnära abetsstationer.

  Markus skapade dels en adapter för att integrera SAP IDocs med .Net,
  samt tjänster som hanterar inkommande och utgående
  meddelanden mellan prodadmin och SAP. De tolkade
  meddelandena hamnar slutligen i en databas.

  SAP IDocs är textbaserade, positionskodade flatfiler. Serialiseringen sker
  dynamiskt med hjälp av reflection så att en ändring av
  strukturen på inkommande dokument kan matchas genom
  att ändra fältegenskaper i koden.

  Tekniker: SAP, IDoc, .Net 3.5,
  Reflection, WCF, SQL Server, Convention over Configuration

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Episerver

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, SQL, C#, CSS, HTML, Javascript, MS .NET

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Tillämpningar

  AJAX

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2008 - 2014

  Utvecklare, Sogeti

Utbildningar

 • 2001 - 06

  Civilingenjör Datatekink, Chalmers TH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60