Dela

Mattias Heinze

 • Test
 • Testledning
 • Systemingenjör

Översikt

Mattias är en senior systemingenjör/testledare/testutvecklare med erfarenhet från telekom, försvar, medicinteknik och it. Mattias är intresserad av områden som rör industriell cybersäkerhet, IoT och tillämpningar för blockkedjor. Mattias har examen som högskoleingenjör elektronik från KTH.

Egenskaper

Mattias är engagerad, nyfiken, noggrann och har lätt att samarbeta med övriga deltagare/intressenter i ett utvecklingsprojekt. Han tar gärna på sig en drivande och koordinerande roll, ofta med kundkontakt.

Konsultens CV

 • Saab Electronic Defence Systems

  2015 - 17

  Test/Integration av sensorsystem

  Mattias arbetade med framtagning av testfall utifrån kravspecifikation och i dialog med kravansvariga och kund. Testfallen dokumenterades i kravverktyget IBM Rational Doors. Utveckling av automatiserade regressionstester i Saabs egenutvecklade ramverk baserat på Java och Git som versionshanteringssystem. Utvärdering av funktion och testfallsresultat, felrapportering och förslag till lösningar i dialog med utvecklare och kravansvariga. Tog fram acceptanstestspecifikation och genomförde dessa tester tillsammans med slutkund. Funktionsutveckling och testning i tvärfunktionella grupper enligt Scrum-metodik och JIRA Agile Scrum Board.

 • Speed Identity

  2015 - 15

  Kravutveckling och Testledning

  Mattias arbetade med analys av krav med avseende på testbarhet, framtagning av kravmatris, testplan och testspec för biometrisk platforms API. Dokumentation av UML Use Cases, Activity diagrams och Sequence Diagrams för Web Service API. Ärendehantering och projektledning mha JIRA Agile Scrum Board. Projektet använde Kanban för visualisering och fördelning av arbetsuppgifter.

 • Maquet Critical Care

  2014 - 15

  Delsystemtest, testautomation

  Mattias ingick i ett SCRUM-team som hade till uppgift att implementera ny funktionalitet till en av Maquets medicintekniska produkter. Projektet använde Kanban för visualisering och fördelning av arbetsuppgifter. Mattias uppgift var att tillföra testkompetens till ett tvärfunktionellt team som arbetade enligt agil arbetsmetodik. Mattias arbetsuppgifter bestod i att utveckla automatiska regressionstester. Testerna skrevs i Python i Eclipse IDE och med Subversion som versionshanteringssystem. Kravhantering och testrapportering i HP ALM/QC.

 • Wireless System Integration AB

  2014 - 14

  Systemtestledare

  Mattias ledde test av ett system för strömningstjänster över internet. Arbetsuppgifterna bestod i framtagning av testplan, testspecifikation och testrapport i dialog med kund och slutkund. Vidare genomfördes test och felsökning av systemet tillsammans med underleverantörer och slutkund. Mattias vikarierade som ordförande i styrgrupp som koordinerade utvecklingsgrupperna lokalt, hos underleverantör och slutkund. Funktionsutveckling och testning i tvärfunktionella grupper enligt Scrum-metodik och JIRA Agile Scrum Board.

 • SAAB Electronic Defence Systems

  2009 - 13

  Integration, test och systemering

  Mattias arbetade med integration och test av ett sensorsystem. Utveckling av funktionella testfall. Java-programmering av testmiljö för automatisk regressionstest. Kravhantering i IBM Rational Doors. Felrapportering och ändringshantering. Framtagning av testdata för funktionella tester. Framtagning av acceptanstestspecifikation för leveranstester av systemet till kund. Framtagning av systembeskrivning som offertunderlag till nya affärer. Arbetsfördelning och visualisering enligt Kanban-metoden.

 • SAAB Electronic Defence Systems

  2007 - 14

  Test/verifiering, systemering, dokumentation

  Mattias arbetade med test/verifiering, systemering och dokumentation i ett utvecklingsprojekt för en simulator. Framtagning av kravspecifikation av externt applikationsgränssnitt mot överordnad flygsimulator. Framtagning av acceptanstestspecifikation för leveranstester. Programmering i TCL/TK och Java för Saabs egenutvecklade testramverk. Framtagning av krav för funktionstillväxt.

 • Luftfartsverket

  2007 - 07

  Programutveckling och test

  Mattias vidareutvecklade ett system som automatiskt hanterar och översätter väderdata till Luftfartsverkets flygledningssystem. Programmering i C++ i utvecklingsmiljö Microsoft Visual Studio. Framtagning av testspecifikation för leveranstest.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  HP, iOS, VXWORKS, Dos, Linux, Mac OS X, Red Hat, Windows 7, Windows XP

 • - Databashanterare

  DB/2, MS Access, mySQL, SQLite

 • - Affärssystem

  IFS

 • - Verktyg & Middleware

  Git, Jenkins, Xcode, Atlassian Jira, Clearcase, CVS, Eclipse, Jira, MS Explorer, MS Project, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Quality Center, Subversion, Tcl, ClearQuest, Visio, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  C++, CSS, Unix Shell script, Visual Basic, Agilent VEE, C, Java, Javascript, Python, UML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  3GPP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Kravanalys, Kravmodellering, Utbildning, Utredning

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, PROPS, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, Scrum

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Testledning, Typprov och certifiering, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WiMax, RAN, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  WAN, ATM, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, Protokollutveckling, TCP/IP, Unix

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, GSM, Nätplanering, LTE, Mobilsystem allmänt, Basstation, RNC, WCDMA (3G)

 • - Fasta Telesystem

  Accessnät, Telesystem allmänt, Transmissionsnät

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Accessnät och linjeanalys, ADSL, Provisioning, Routrar, Bredband allmänt, Gateways och modem

 • - Systemtyper

  DSP-program, Fasta telesystem, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobilapplikationer, O&M-system, Audio & Video, Ledningssystem, Nätverk och kommunikation, Realtidssystem, Systemintegration, Systemtyper allmänt, Inbyggda system, Mobila telesystem, Simulering, Trådlösa system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Media, Konsumentelektronik, Medicinsk Teknik, Elektronikindustri, Försvar, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Kommunikationsstrateg, Kravanalytiker, Omvärldsbevakare, Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Systemingenjör, Team-ledare, Testledare, Testare

Anställningar

 • 2011 -

  Konsult, Heinze Consulting AB

 • 2007 - 2011

  Konsult, Sjöland & Thyselius Teknik AB

 • 2003 - 2007

  Konsult, Network Expertise Sweden AB

 • 1997 - 2002

  Utvecklingsingenjör, A Brand New World (fd. Radio Design AB)

 • 1995 - 1997

  Verifieringsingenjör, Ericsson Radio Access AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Intermediate Python, Informator

 • 2014 - 14

  ISTQB, Informator

 • 2014 - 14

  REQB, Kunsultbolag1

 • 1989 - 94

  Högskoleingenjör (med inriktning mot tele- och radiosystem), KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557