Dela

Johan Wik

 • Systemutvecklare
 • Mjukvaruarkitekt
 • Integrationsspecialist
 • webbutvecklare

Översikt

Johan är en systemutvecklare med mer än 16 års erfarenhet i branschen. De första tio åren bestod huvudsakligen av webbutveckling medan de senaste sex åren till största del bestått av integrationsutveckling, men fortsatt även webbutveckling. Han har djup teknisk kompetens inom Microsofts plattformar och kombinerar gärna rollerna som utvecklare och mjukvaruarkitekt. Som certifierad BizTalk-utvecklare är Johans specialitet systemintegration och han arbetar även gärna med webbutveckling, kravfångst och test.

Egenskaper

Johan visar stort engagemang i sina uppdrag och har mycket god förmåga att omsätta problemställningar i tekniska lösningar och verksamhetsnytta. Han är noggrann och lägger stor vikt vid att leverera hög kvalitet. Johan för en kontinuerlig dialog med uppdragsgivare och projektmedlemmar för att driva projekt i rätt riktning. Han tycker om att ta ett stort ansvar och upplevs som social, driven och samarbetsvillig.

Konsultens CV

 • CPA Global

  2017 -

  Integrationsspecialist

  Min roll är integrationsspecialist, mjukvaruarkitekt och systemutvecklare. Uppdraget innefattar att underhålla och vidareutveckla företagets integrationsplattform och dess integrationer i BizTalk. Jag ansvarar också för att utvidga integrationsplattformen med nyutveckling av integrationer i Azure. Detta innefattar att ta fram principer för hur integrationer byggs, driftsätts och övervakas i Azure. Prototypapplikationer tas fram för att testa och påvisa lämpliga designmönster för integrationer Azure-plattformen.

  Nyutveckling av integration i Azure mellan den egna organisationens webbplattform och omkringliggande on prem-system.

  Teknik: BizTalk 2013 R2, Jenkins, Octopus Deploy, BizTalk Deployment Framework, Azure Logic Apps, Azure Service Bus, Azure Functions, Azure API Management

 • Kriminalvården

  2014 - 17

  Systemutvecklare

  InIT 2.0
  Min roll har varit mjukvaruarkitekt, systemutvecklare och integrationsspecialist. Jag ansvarade för att ta fram mjukvaruarkitektur, prototypapplikationer för arkitektoniska tester (Proof of Concept), rekommenderade designmönster, programmeringsanvisningar (coding guidelines) för de utvecklingsteam jag arbetat inom.

  Min roll har också varit att leda projektets utvecklingsteam där vi tillsammans utvecklat projektets applikationer. Alla applikationer har höga säkerhetskrav och penetrationstestas.
  Jag har arbetat fram systemarkitekturbeskrivningar (SAD) för de applikationer våra team utvecklat. Jag har också haft stor del i kravfångst och dokumentation, samt utredning av verksamhetsbegrepp och verksamhetsprocesser.

  Applikationer i uppdraget

  Integration transportsystem (Transport-projektet)
  Systemutveckling av systemintegration mellan två egenutvecklade klientsystem och HR-system. Integrationsutveckling med BizTalk Server 2010. Testning, funktionstester och prestandatester. Exponering av webbaserade tjänster från BizTalk, konsumerande av webbaserade tjänster i BizTalk, flatfil samt XML-fil. Dokumentation av integrationen.

  Teknik: BizTalk 2010, WCF

  Integration fotboja (IÖV-projektet)
  Systemutveckling av systemintegration mellan klientsystem och standardsystem för fotbojor. Utvärderat system. Arbetat fram prototypapplikationer och systemarkitekturbeskrivning för integrationen innefattande BizTalk 2010. Kravställt mot internt klientsystem.

  Teknik: BizTalk 2010, C#.NET 4.0, WCF

  Integration automatisk kontohantering
  Systemutveckling av systemintegration mellan klientsystem och MS Active Directory. Arbetat fram prototypapplikationer och systemarkitekturbeskrivning för integrationen. Byggt integrationen med BizTalk 2010.

  Teknik: BizTalk 2010, C#.NET 4.5, WCF

  Kontotjänst
  Klientsystem för automatiserad hantering av användarkonton i MS Active Directory. Applikationen exponerar webbaserade tjänster för integration samt administration. Arbetat fram prototypapplikationer och systemarkitekturbeskrivning för applikationen. Byggt applikationen.

  Teknik: C#.NET 4.5, Entity Framework 6.0, WCF, ASP.NET Web API, REST, MS Active Directory

  Avtalstjänst
  Klientsystem för hantering av användaravtal. Applikationen exponerar webbaserade tjänster för integration samt administration. Arbetat fram prototypapplikationer och systemarkitekturbeskrivning för applikationen. Byggt applikationen.

  Teknik: C#.NET 4.5, Entity Framework 6.0, WCF, ASP.NET Web API, REST, MS SQL

  Platstjänst
  Klientsystem för hantering av vilka platser användare har rätt att logga in från. Applikationen exponerar webbaserade tjänster för integration samt administration. Arbetat fram prototypapplikationer och systemarkitekturbeskrivning för applikationen. Byggt applikationen.

  Teknik: C#.NET 4.5, Entity Framework 6.0, ASP.NET Web API, REST, MS SQL

  AdminPortal
  Webbplats för att administrera miljöns alla interna applikationer. Applikationen integrerar mot underliggande systems REST-API:er (webbaserade tjänster). Applikationen har en modulär och skalbar arkitektur för att på ett enkelt sätt kunna byggas på med moduler för administration av fler delsystem. Arbetat fram prototypapplikationer och systemarkitekturbeskrivning. Byggt applikationen. Innefattar stora delar gränssnittsutveckling och interaktionsdesign.

  Teknik: Angular JS, Angular 2, Twitter Bootstrap, CSS, HTML 5, ASP.NET Web API, REST

 • Linköpings universitet

  2012 - 14

  Lösningsarkitekt

  Uppsättning av en integrationsplattform från grunden. En Plattform bestående av integrationsmotorn BizTalk samt en webbtjänstapplikation byggd på C#.NET, WCF, Entity Framework, MS SQL Server.

  Jag ansvarade för att ta fram arkitektur för en skalbar plattform, prototypapplikationer för arkitektoniska tester, programmallar (designmönster), programmeringsanvisningar (coding guidelines), byggautomatisering, hjälpverktyg för effektivisering av utveckling, verktyg och rutiner för driftsättning och underhåll samt inte minst implementation av en mängd integrationer. En stor mängd integrationer innefattar exponering av tjänster från BizTalk samt konsumerande av tjänster i BizTalk. Jag har varit drivande, samt utfört tester rörande prestanda, underhållbarhet och tillförlitlighet (icke-funktionella tester). Jag har också haft stor del i kravfångst och dokumentation, samt utredning av verksamhetsbegrepp och verksamhetsprocesser.

  Två år efter projektstart körs ett hundratal meddelandeflöden mellan 40 olika system och antalet integrationer ökar stadigt. Kundens utvärdering av projektet resulterade i betyget 5,0 (max).

  Mina roller: Lösningsarkitekt, systemutvecklare/integrationsutvecklare och bollplank mot arkitekt.

  Teknik: BizTalk 2013, BizTalk 2010, Business Rules Engine, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, C#.NET 4.5, Entity Framework 5.0, WCF, Enhetstestning, TFS Byggserver

 • Linköpings universitet

  2012 - 14

  Systemutvecklare

  Applikation för export av dokument rörande anställningsärenden från det interna dokumenthanteringssystemet. Byggd på C#.NET 4. Integration mot dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Design och implementation.

  Teknik: C#.NET 4, Public 360, WCF

 • Linköpings universitet

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Publik webbplats för spegling av dokument från det interna dokumenthanteringssystemet. Byggd på ASP.NET MVC3. Integration mot dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Automatisk Pdf-redigering med iTextSharp. Gränssnittsutveckling i HTML 5, JavaScript och CSS. Jag har designat och byggt webbplatsen från grunden.

  Teknik: ASP.NET MVC3, C#.NET 4, HTML 5, JavaScript, CSS, Public 360, WCF, iTextSharp

 • Linköpings universitet

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Windowsservice för automatisk import till ett dokumenthanteringssystem av scannade dokument. Windows service byggd på C#.NET 4. Integration mot dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Design och implementation.

  Teknik: C#.NET 4, Public 360, WCF

 • Holmen AB

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Integrationsutveckling med BizTalk Server 2009. Genomfört prestandatester (icke-funtionella tester). Anpassningar av bygg- och deploy-automatisering samt omstrukturering av kod, konfiguration och applikationer för att möta både domän- och systemorientering. Byggt integrationer som innefattar både exponering av tjänster från BizTalk samt konsumerande av tjänster i BizTalk.

  Teknik: BizTalk 2009, SQL Server 2005, VB.NET 3.5, Business Rules Engine, WCF

 • Energimarknadsinspektionen

  2012 - 12

  Systemutvecklare

  Utveckling av ny extern webbplats i EPiServer 6 R2, www.ei.se. Byggde avancerade funktioner för analys av html och generering av länkar. Tester av användbarhet (icke-funktionella tester). Gränssnittsutveckling i HTML 5, JavaScript och CSS.

  Teknik: EPiServer 6 R2, C#.NET 4, HTML 5, JavaScript, CSS, Log4Net, PageTypeBuilder 2.0, SiteSeeker, Google Analytics

 • Kriminalvården

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Integrationsutveckling i BizTalk för kommunikation mellan kriminalvårdens interna system och externa myndigheter. Framtagning av arkitektur samt implementering. Implementering av loggning mot BAM (Business Activity Monitoring). Utveckling av kodbibliotek till stöd för integrationslösningen. Enhetstester med hjälp av NUnit och NMock2 applicerade på .NET-kod samt delar av BizTalk-lösningen.

  Teknik: BizTalk 2009, SQL Server 2005, VB.NET 3.5, WCF 3.5, XML, NUnit, NMock2

 • Kriminalvården

  2011 - 11

  Systemutvecklare

  Systemutveckling i .NET och VB6 med Kriminalvårdsregistret. Avveckling av gammalt delsystem och ersättning av ny funktionalitet i befintligt system med befintlig arkitektur. Min roll innefattade en stor del utredning, testning, analys, kravsammanställning följt av implementation av lösning, GUI- och serverprogrammering i VB.NET. Anpassning av befintliga system i VB6.

  Teknik: VB.NET, VB6, SQL Server 2005, SQL Server 2000, WebServices, NHibernate, COM+, NUnit.

 • Kriminalvården

  2010 - 11

  Systemutvecklare

  Integrationsutveckling i BizTalk för kommunikation mellan kriminalvårdens interna system och externa myndigheter. Framtagning av arkitektur samt implementering. Implementering av loggning mot BAM (Business Activity Monitoring). Utveckling av kodbibliotek till stöd för integrationslösningen. Enhetstester med hjälp av NUnit och NMock2 applicerade på .NET-kod samt delar av BizTalk-lösningen.

  Teknik: BizTalk 2009, SQL Server 2005, VB.NET 3.5, WCF 3.5, XML, NUnit, NMock2

 • Kriminalvården

  2010 - 10

  Systemutvecklare

  Utvecklat ett loggningsramverk med tillhörande webbaserade gränssnitt. Byggt från grunden. Applicerat kundens befintliga flerlagrade arkitektur. API i form av WCF-tjänster.

  Teknik: VB.NET 3.5, ASP.NET 3.5, SQL Server 2005, NHibernate, WCF 3.5

 • Kriminalvården

  2010 - 10

  Systemförvaltare

  Systemförvaltning av Kriminalvårdsregistret (klient-server lösning). Innefattande allt från gränssnitt till databas och datalager.

  Teknik: VB.NET 3.5, Windows Forms, SQL Server 2005, NHibernate

 • Sogeti

  2009 - 10

  Föräldraledig

  Föräldraledig med Selma

 • Elfa

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Analyserat prestandaproblem i databas och optimerat SQL-frågor i lagrade procedurer.

  Teknik: SQL Server 2005

 • Socialdemokraterna

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Socialdemokraternas externs webbplats "Sosserian" baserad på EPiServer. Underhåll och nyutveckling av mallar, moduler och funktioner.

  Teknik: C#, ASP.NET, HTML, JavaScript, CSS, EPiServer CMS 5

 • Palmecentret

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Extern webbplats baserad på EPiServer. Satt upp sajten från grunden. Konfigurerat EPiServer. Skapat Grundläggande design, mallar och funktioner. Skapat en anpassad struktur och basklasser för sajten.

  Teknik: C#, ASP.NET, EPiServer CMS 5, HTML, CSS, JavaScript

 • Östgötatrafiken

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Extern webbplats baserad på EPiServer. Underhåll och nyutveckling av mallar och funktioner. Integration mot externa system med web services.

  Teknik: C#, ASP.NET, EPiServer CMS 5, HTML, CSS

 • Elfa

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Extern webbplats baserad på EPiServer. Underhåll och nyutveckling av mallar och funktioner.

  Teknik: C#, ASP.NET, EPiServer CMS 5, HTML, CSS

 • Elfa

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Integration mellan en fristående produktdatabas och extern webbplats baserad på EPiServer. Byggt databaslager för att hämta data från produktdatabas och lagra i EPiServer. Skapat sidmallar i EPiServer för att lagra och visa produktdata. Byggt ett webbaserat admin-gränssnitt för synkronisering av produktdata. Schemalagt jobb för nattkörningar.

  Teknik: C#, ASP.NET, EPiServer CMS 5, HTML, CSS, SQL Server 2005

 • Sogeti

  2009 - 09

  Systemutvecklare

  Intranät baserat på EPiServer. Underhåll och nyutveckling av mallar och funktioner.

  Teknik: C#, ASP.NET, EPiServer CMS 4, HTML, CSS

 • Sogeti

  2008 - 09

  Systemutvecklare

  Uppdrag att omarbeta Sogetis internationella (www.sogeti.com) externa webbplats. Denna sajt ska ligga till grund för Sogetis nationella webbplatser och kunna användas även till dessa för skapa enhetlighet inom hela Sogeti-organisationen. Uppgradering till EPiServer CMS 5 SP2. Utveckling av nya sidtyper och funktioner i C# ASP.NET. Konfiguration i EPiServer. Gränssnittsutveckling och bildhantering. Byggt ett menysystem med objektorienterad JavaScript.

  Teknik: C#, ASP.NET, EPiServer CMS 5, HTML, CSS, JavaScript

 • Lithoteknik AB

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Utvecklat mediadatabas. Gjort anpassningar i design för att möjliggöra integration mot externa webbaserade system.

  Teknik: C#, ASP.NET, HTML, JavaScript, CSS, SQL Server 2005

 • Lithoteknik AB

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Utvecklat funktioner för bildhantering i mediadatabas. Funktioner för konvertering av filformat och färgrymd, implementering av färgprofiler, skalning och skärpning av bilder. Utveckling mot Image Magick och GhostScript, komponenter för bildhantering.

  Teknik: C#.NET, Image Magick, GhostScript

 • Lithoteknik AB

  2008 - 08

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av CMS-system. Omarbetat grundläggande funktionalitet för hantering av webbsidor i systemet. Omarbetning av design för dataaccess, logiklager, servicelager och gränssnitt.

  Teknik: C#, ASP.NET, HTML, JavaScript, CSS, SQL-Server 2005

 • Lithoteknik AB

  2007 - 08

  Systemutvecklare

  Utvecklat en produkt från från grunden. En webbplatform för marknadsportaler med användarhantering och bas för beställningar av trycksakar. Dynamisk dokumentgenerering i med DynamicPDF, för exemplevis visitkort, produktblad och annonser. Gränssnittsutveckling i HTML, JavaScript och CSS. Uppdraget innefattade arkitektur, system-design och utveckling.

  Teknik: C#, ASP.NET, HTML, JavaScript, CSS, SQL Server 2005, DynamicPDF

 • Lithoteknik AB

  2007 - 07

  Systemutvecklare

  Utvecklat modul till CMS-system (företagets standardprodukt) för e-postutskick mot användarregister. Innefattade admingränssnitt, datahantering, generering av formaterad e-post.

  Teknik: C#, ASP.NET, HTML, JavaScript, CSS, SQL Server 2005

 • Lithoteknik AB

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Utveckling en tjänst för säker överföring av filer över internet. Som en del i ett större arbetsflöde för bildhantering. Byggt Web Service för konfigurering av systemet. Byggt Windows Service med implementation av Windows BITS (Background Intelligent Transfering Service). Byggt Windows Service för bevakning av mappar och implementation av mediadatabas för införande av dokument.

  Teknik: C#.NET, SQL Server 2005, Windows BITS

 • Lithoteknik AB

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Utvecklat en produkt för beställning av väggalmanackor via webbgränssnitt. Slutanvändaren laddar upp bilder, skapar en almanacka med bilder och texter och får se ett korrektur i pdf-format. Byggde webbaserat wysiwyg-gränssnitt med möjlighet att beskära och rotera högupplösta bilder. Implementerat komponent för bildhantering. Implementerat Arbortext:s Advanced Print Publisher för generering av tryckbara PDF-filer. Byggde verktyg, en konsollapplikation, för hantering av beställningar, och generering av utskjutna tryckfiler för tryckpress.

  Teknik: C#, ASP.NET, HTML, JavaScript, CSS, XML, SQL Server 2000, Advanced Print Publisher

 • Optiteam AB

  2000 - 05

  Systemutvecklare

  Utveckling från grunden av ett web-to-print-system. Ett system för avancerat dokumentskapande. Min roll innefattade arkitektur, system-design, databas-design, utveckling och testning. Extension-utveckling för QuarkXPress Server i C++ för att styra servern via externa anrop. Utvecklade en motor i VB6 för att styra dynamiskt dokumentskapande med databas-baserat innehåll. Utvecklade webbgränssnitt mot slutanvändare samt administrativt webbgränssnitt för konfigurering av systemet i ASP och ASP.NET. Gränssnittsutveckling i HTML, JavaScript och CSS.

  Teknik: ASP.NET, ASP, C#, VB6, C++, XML, SQL Server 2000, QuarkXPress Server, HTML, JavaScript, CSS

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe InDesign, Adobe Photoshop, MVC.net, Subversion, Team Foundation Server, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  HTML, HTML5, Javascript, Jquery, MVC, SOAP, Visual Basic .NET, XSL-T, ASP.NET, C#, CSS, MS .NET, SQL, Webservices, XML, XSD

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Systemtestning, Testautomatisering

 • - Databaser

  Datamodellering, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Windowsapplikationer, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  SOA

 • - Branscherfarenhet

  Postorder/ e-handel, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting, Media, Skola och utbildningsväsende

 • - Roller

  Testare, Arkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2008 - 2014

  Konsult, Sogeti Sverige AB

 • 2005 - 2008

  Systemutvecklare, Lithoteknik AB

 • 2000 - 2005

  Systemutvecklare, Optiteam AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Exam 70-595 Developing Integration Solutions by Using BizTalk Server 2010, AddSkills, Linköping

 • 2009 - 09

  Exam 70-536 Microsoft .NET Framework 2.0 Foundation, Cornerstone, Stockholm

 • 1997 - 00

  Elektroingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757