Dela

Ulrika Smedman

 • - Projektledare teknik-/process-/verksamhetsutveckling
 • - Quality Manager inom produktutveckling
 • - Utvecklare/programmerare
 • - Utbildare/utbildningskoordinator

Översikt

Ulrika har en bred bakgrund med roller som projektledare, linjechef och kvalitetsansvarig samt även inom programmering, SharePoint-utveckling, teknisk dokumentation, användargränssnitt och utbildning. Hon ser gärna uppdrag där kunskaper från olika kompetenser kommer till nytta!

Egenskaper

I roller som chef, projektledare, kvalitetsansvarig, SharePoint-utvecklare och/eller utbildare riktas fokus framförallt mot:
– förbättringsarbete och effektivisering av processer, med agila arbetsmetoder
– produktkvalitet, kravställning och uppföljning
– kundupplevelsen av produkten som helhet, inklusive dokumentation och utbildningsmaterial
– medarbetarnas arbetssituation, team-building, individens behov och trivsel.

Som person är Ulrika:
– engagerad, lojal, strukturerad och ansvarsfull
– serviceinriktad, samarbetsvillig, fördomsfri, empatisk, positiv och öppen
– en kvalitetsmedveten, nyfiken och idérik problemlösare.

Konsultens CV

 • MKB Fastighet AB

  2017 -

  Projektledare IT

  IT-relaterade projekt och uppdrag av skiftande karaktär. Aktiviteter som: Förändringsarbete i ekonomisystem och integrationer. Processförbättringar avseende digitala verktyg. Delaktighet vid upphandling av energiuppföljningssystem. Kravspecifikation avseende IT-miljö. Förberedelser relaterade till GDPR.

 • IKEA IT, Helsingborg/Älmhult

  2014 - 17

  Projektledare, Application Recovery Team

  Uppgiften bestod i att driva igenom aktiviteten Application Recovery så att den genomfördes av ett årligen ökande antal datorservices inom IKEAs IT-system (från 15 till hittills ca 90 st). Aktiviteten bestod av selektering av services för aktuellt scope, utbildning av ansvariga serviceägare och teknisk personal, stöd och uppföljning under processens 5 steg (Preparation, Analysis, Planning, Execution, Closure). Resultatet var att de som genomförde aktiviteten fick 1) full kontroll över hur lång tid det tar att återskapa testade komponenter, 2) vetskap om hur mycket data det finns risk att förlora vid driftsstopp samt 3) identifiering av möjliga förbättringar.

 • Ericsson Modems, Lund.

  2013 - 14

  Projektledare/utbildningskoordinator.

  Uppgiften bestod i att stötta organisationens utbildningsbehov vid övergång av en mängd IT-system från ST Ericsson- till Ericsson-miljö. Systemen migrerades och man införde SAP ONE och andra verktyg.

  Arbetet fullföljdes genom att 1) strukturera, samordna, planera och ansvara för utbildningar och material samt informera om detta via företagets kommunikationskanaler, 2) att utveckla en SharePoint-struktur för att samla all utbildning på en plats, inklusive kursanmälningar, enkät för uppföljning och tillgång till kursmaterial för självstudier och 3) anordna lärarledda utbildningar för de högst prioriterade systemen, t ex tidrapporterings-, reseräknings- och dokumenthanteringssystem.

  Detta resulterade i att 1800 anställda i organisationen på ett smidigt sätt kunde ta del av information och hitta självstudier för alla nya verktyg, organiserat på ett och samma ställe, samt ta del av lärarledda utbildningar i bl a Lund, Nürnberg och Tokyo. Sammanlagt ca 1000 personer deltog i de lärarledda utbildningarna som anordnades under utrullningsfasen.

  Verktyg: SharePoint, Excel, Word, PowerPoint, Conferencing services, Microsoft Lync kommunikations-/mötesapplikation, Windows 7.

  Metoder: Analys, systemering, design, krav, teknikutredning, val av utvecklings- och produktionsmiljö. Change management, verksamhetsutveckling. Implementation, införande, utveckling, programmering, test, överlämning. Kommunikation. Projektledning, teknisk och administrativ huvudprojektledning. Så agilt som möjligt, med tekniker från scrum/lean/KANBAN såsom dagliga möten med projektledare, linjechef, utbildare, ansvariga för utbildningsmaterial, på olika geografiska platser (t ex Ungern, Schweiz, Stockholm, Göteborg, Lund, Madrid, Australien) och med flexibilitet avseende nya/ändrade förfrågningar.

 • Sony (Ericsson) Mobile Communications, Lund.

  2006 - 13

  Senior Product Quality Manager.

  Uppgiften bestod i att ansvara för kvaliteten för mobiltelefoner, oftast 2-3 projekt simultant, i olika faser (produktutveckling, lansering och högvolymproduktion).

  Arbetet realiserades genom att medverka i alla kvalitetsrelaterade projekthändelser, gransknings- och förbättringsarbeten under produktens livscykel, från koncept- till eftermarknadsfaser, kvalitetskontroller/audit i fabrik, övervaka marknadsstatistik och kvalitetsstatus, skapa rapporter för interna och/eller externa intressenter och leverantörer.

  Genom att utföra dessa uppgifter på ett strukturerat och noggrant sätt samt inom uppsatta tidsramar, blev resultatet förbättrad kvalitet med minskat antal returer som följd för varje produkt.

  Verktyg: SharePoint, Excel, Word, PowerPoint, ClearQuest, Quality Center, Windowsapplikationer, Windows 7, Windows XP, Windows 2003 etc samt interna verktyg för dokumentation, ärendehantering och statistiska analyser. Mobilsystem, handburna terminaler, mobiltelefoner, mobila telesystem, mobilapplikationer/-spel, nätverk och kommunikation, objektorienterade system, realtidssystem, inbäddade system, trådlösa system. Android, Bluetooth, NFC, WLAN, nätplanering, basstationer, AXE, GSM, GPRS, WCDMA (3G), LTE (4G). Audio/video.

  Metoder: Projektredovisning/Projektstyrning, TQM, Six sigma green belt, PROPS-baserad intern projektutvecklingsmodell med definierade leverabler vid tollgates, milstolpar, checkpoints etc. Teknisk och administrativ delprojektledning, projektadministratör/assistent. Produktutveckling. Kvalitetscertifiering, kvalitetsledning, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring, reability engineering. Beslutstöd/BI-system. Automatiserade tester, funktionstest, systemtest, acceptanstest, simulering, testledning, mjukvaru-/hårdvarutest och -validering, typprov och certifiering.

 • Ericsson/Sony Ericsson, Lund.

  2000 - 06

  Linjechef, nivå 1. Teknisk chef.

  Uppgiften innefattade ansvar för 18-20 personer inom Software Release Management och teknisk dokumentation. Rollerna i gruppen var projektledare, testare, programmerare och dokumentatörer, med olika anställningsformer (fastanställda, provanställda, projektanställda, timanställda och konsulter) . Förutom att hantera samtliga versioner och varianter av mjukvara i högvolymfasen, innefattade gruppens arbetsuppgifter till en början även programmeringsansvar för alla rättningar under högvolymfasen. Ökad komplexitet ledde dock till förändrat ansvar och behov av nya arbetsrutiner och processer. Andra problem var monotona arbetsuppgifter, som bl a orsakade stress och sjukskrivningar.

  Problemen löstes genom att verkställa omfattande verksamhetsutvecklingsarbeten, dels genom utveckling av nya riktlinjer, processer och arbetsplaner för gruppen, dels genom färdigställande av verktyg för att förbättra monotona arbetssituationer. Linjechefsansvaret bestod även av regelbunden resursplanering, rekryteringar, administration, teambuilding och omhändertagande av gruppmedlemmars individuella behov.

  Resultatet blev namnbyte för sektionen, en ny fastställd inriktning för gruppen med klart uttalade arbetsuppgifter, lyckade omplaceringar av programmerare till andra sektioner, nya verktyg som sparade tid och bidrog till förbättrad arbetsmiljö.

  Verktyg: Sharepoint, Excel, Word, PowerPoint, Clearquest och ett antal interna verktyg för CRM, ärendehantering, dokumentation, statistik samt ledningssystem. Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP. Mobilsystem, handburna terminaler, mobiltelefoner, android, Bluetooth, NFC, WLAN, nätplanering, basstationer, AXE, GSM, GPRS, WCDMA (3G).

  Metoder: Ledarskap, PA/Human Resource, rekrytering, personalutveckling, teambuilding, coach/coachning, kommunikation, lönehantering, tidrapportering. Utbildning. Förändringsledare, change management, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, affärssystem, ekonomi, budget, organisationsutveckling, processutveckling. Kravformulering, leverantörsanalys. PROPS-baserad intern projektutvecklingsmodell med definierade leveranser per tollgate, milstolpar, checkpoints etc.

 • Ericsson Mobile Communications, Lund.

  1997 - 00

  Projektledare mjukvara.

  Uppgiften var ett stående behov av rättningar i befintliga mobiltelefoners mjukvaruversioner.

  Arbetet utfördes genom utredning, planering och verkställande av nya versioner av telefonmjukvara, dvs återkommande prioritering och fördelning av rättningsarbete till programmerare för att sedan genomföra kompileringar av mjukvarukod.

  Detta resulterade i distribution av nya versioner för typgodkännande samt till fabriksproduktion och eftermarknad, med förbättrad kvalitet och i enlighet med planerat tidsschema.

  Verktyg: Interna verktyg för felhantering, system för versionshantering och kompilering av mjukvara/inbäddade system (PVCS, Rational Rose ClearCase, ClearQuest), MS Office, Visio, QlikView, Windows Netscape, Windows 95, Windows 98. Telesystem, handburna terminaler/mobiltelefoner, nätplanering, AXE, basstation, GSM, GPRS, UMTS. Datakommunikation, modem, gateway, routrar, ADSL, Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP.

  Metoder: PROPS-baserad intern projektutvecklingsmodell med definierade leveranser per tollgate, milstolpar, checkpoints. Configuration management.

 • Förenade Well, Eslöv.

  1997 - 97

  IT-tekniker.

  Uppgiften bestod i att bringa struktur i företagets interna användaruppgifter.

  Detta genomfördes genom att sammanställa användardata, främst genom registerfunktioner.

  Verktyg: MS Access, MS Excel. Nätverksadministration, användarsupport.

  Metoder: Metodisk genomgång av IT-avdelningens olika system. Databaser, databasadministration.

 • DistansData, Eslöv.

  1995 - 95

  Lärare i datakurser för vuxna.

  Uppgiften var att ge utbildning i datorns grunder och Office-paketet under 4-veckorskurser på heltid för ca 20 personer per kurs, under 6 månader. Målgruppen var vuxna arbetslösa med behov av kunskap och färdighet inom området.

  Uppdraget utfördes genom planering, förberedelse och pedagogisk utbildning. Utöver kurslitteraturen skapades extra material för att på ett motiverande sätt förbättra inlärningen. Datautbildningen inleddes med en visning av datorns hårdvara, en genomgång av dess historia samt en kort genomgång av DOS för att öka elevernas grundkunskaper. Fokus lades därefter på grunder och praktiska övningar i Officepaketets tre huvudprogram Word, Excel och Powerpoint, vilka ägnades minst 40 timmar vardera.

  Verktyg: HW, DOS basics, Officepaketet.

  Metoder: Utbildning, kurs- och seminarieledare. Pedagogik, praktiska övningar. Design och framtagande av användarvänligt studiematerial.

 • Bankgirot, Stockholm.

  1990 - 91

  Utvecklare mjukvara.

  Kunden genomförde stora förändringar och bytte ut bankgirosystem.
  Ett större projekt genomfördes för att implementera det nya systemet.

  Verktyg: Cobol, stordatormiljö.

  Metoder: Systemering, systemutveckling, programmering.

 • Statoil, Stockholm.

  1990 - 90

  Utvecklare mjukvara.

  Konsultuppdrag.
  Kunden saknade funktioner för massutskrift av fakturor skicka ut avseende sina depåer.
  Lösningen blev att implementera ett program för batch-utskrifter avseende depåfaktureringen.

  Verktyg: Cobol, stordatormiljö.

  Metoder: Systemering, systemutveckling, programmering.

 • Dagens Nyheter, Stockholm.

  1989 - 90

  Utvecklare mjukvara.

  Konsultuppdrag.
  Kunden hade behov av förbättringar avseende skrivarfunktioner.
  Lösningen blev att implementera de förbättringar som efterfrågades.

  Verktyg: Cobol, stordatormiljö.

  Metoder: Systemering, systemutveckling, programmering.

 • IKEA, Älmhult.

  1989 - 89

  Utvecklare mjukvara.

  Konsultuppdrag.
  Kunden hade förändrat säkerhetsrutiner och kommit fram till att man saknade en nödvändig brandkod i ett produktregister.
  Lösningen blev att implementera en ny brandkod i produktregistret.

  Verktyg: Cobol, Oracle, stordatormiljö.


  Metoder: Systemering, systemutveckling, programmering.

 • EDEBE/WM-data, Malmö.

  1988 - 93

  Utvecklare mjukvara.

  Det egenutvecklade ekonomisystemet EPOK (Ekonomisk Styrning och Kontroll) hade problem med att alla sidor och vyer hade olika utseende. Uppdraget var att skapa enhetlighet så att användarna lätt skulle hitta menyer och funktioner i hela systemet.
  Detta löstes genom att metodiskt uppdatera sida för sida enligt de kriterier som hade beslutats.
  Förutom detta som gjordes inhouse i Malmö genomfördes olika konsultuppdrag ute hos kund (IKEA, Statoil, Dagens Nyheter och Bankgirot) i Stockholm, Älmhult och Helsingborg.

  Verktyg: EPOK (Ekonomisk Styrning och Kontroll) med kundreskontra och leverantörsreskontra, Cobol, Oracle, SQL, Tandem, DOS, stordatormiljö. Datakommunikation, Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP.

  Metoder: Systemering, systemutveckling, programmering.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Novell Netware, Windows 2000, Windows 2003, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Android, Windows 7

 • - Databashanterare

  MS Access, Oracle

 • - Affärssystem

  Dynamics AX, Hogia, SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönehantering, PA/Human Resource, Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  FrontPage, Netscape, QlikView, Quality Center, Rational Rose, Visio, ClearQuest, MS Exchange, MS Explorer, MS Project, MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint

 • - Utvecklingsspråk

  C++, SQL, Visual Basic, XML, Cobol, HTML

 • - Hårdvara

  IBM Stordator, Mac, VAX, PC

 • - Standarder

  3GPP, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Change Management, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektledning, Utbildning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Beställarstöd, Kravformulering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, PROPS, TQM, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Systemering/Design/Krav, Test, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Projektadministratör/assistent, Projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering, Change Management, Configuration Management, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testledning, Typprov och certifiering, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning

 • - Trådlös datakommunikation

  WLAN, Bluetooth, NFC

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, TCP/IP, WAN, Datakommunikation allmänt, Novell

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Nätverksadministration

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, LTE, Nätplanering, WCDMA (3G), Basstation, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, GSM, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  AXE, Telesystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  ADSL, Gateways och modem, Routrar, Bredband allmänt

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering, Riskanalys, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Beslutstöd- och BI-system, Mobila telesystem, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Realtidssystem, Simulering, Trådlösa system, Mobilapplikationer, Stordatorsystem, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, Instant Messaging, Internet of Things, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Tillverkande Industri, Konsumentelektronik, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Produktledare, Teknikstöd, Testare, Coach, Förändringsledare, Lärare, Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Kvalitetsansvarig

 • - Kommunikation & Information

  Grafisk identitet och profil, Presentationsteknik, Videoredigering, Internkommunikation, Kampanjer, Kommunikationsstrategi, Pedagogik, Sociala medier, Utbildningsmaterial, Engelska, Förändringskommunikation, Intranät

Anställningar

 • 2006 - 2013

  Senior produktkvalitetsansvarig, Sony/Sony Ericsson Mobile Communications, Lund.

 • 2000 - 2006

  Linjechef, nivå 1. Teknisk chef, Ericsson/Sony Ericsson, Lund.

 • 1997 - 2000

  Projektledare, Ericsson Mobile Communications, Lund.

 • 1997 - 1997

  IT-Tekniker, Förenade Well, Eslöv.

 • 1995 - 1995

  Lärare i datakurser för vuxna, DistansData, Eslöv.

 • 1988 - 1993

  Utvecklare mjukvara. Konsult, EDEBE/WM-data, Malmö.

 • 1986 - 1987

  Språklärare, italienska, Medborgarskolan, Malmö.

Utbildningar

 • 2017 - 17

  PRINCE2 (certifieringar: Foundation och Practitioner), Axelos/Arkatay, Malmö

 • 2017 - 17

  Dataskyddsförordningen – generell inriktning, Datainspektionen

 • 2015 - 15

  PROSCI/Adkar (certifiering), One Academy/proacteur

 • 2014 - 14

  Danska 15 hp, Lunds Universitet, Språk-och litteraturcentrum.

 • 2013 - 13

  Människa-dator-interaktion, analys 7,5 hp, Lunds Universitetet, Informatik.

 • 2013 - 13

  Säkerhet i informationssystem 7,5 hp, Lunds Universitetet, Informatik.

 • 2013 - 13

  Kritiskt tänkande och retorik 7,5 hp, Lunds Universitetet, Teoretisk filosofi.

 • 2013 - 13

  PMP-prep kurs 24 PDU-poäng, PMI/Wenell, Malmö.

 • 2013 - 13

  Professional Scrum Master, PSM I (certifiering), scrum.org/Cornerstone, Malmö.

 • 2013 - 13

  Praktisk Projektledning 35 PDU-poäng, Wenell, Malmö.

 • 2012 - 13

  Affärsutveckling, Knuff Skåne/Camilla Bengtsson, Kristianstad.

 • 2012 - 13

  Affärsutveckling, Växtriket Syd/Coompanion, Malmö.

 • 2011 - 12

  Six Sigma Green Belt, Sony Ericsson Mobile/Sony Mobile, Lund.

 • 2009 - 09

  Företagsekonomi A, Nordens teknikerinstitut, NTI/Komvux.

 • 2006 - 06

  Strategisk ledning och informationssystem 7,5 hp, Lunds Universitetet, Informatik.

 • 2000 - 06

  Chefsrelaterade utbildningar, Ericsson/Sony Ericsson Mobile, Lund.

 • 1999 - 99

  Projektledarkurs, Wenell, Stockholm.

 • 1998 - 98

  GSM-signalering, Ericsson, Lund.

 • 1996 - 97

  CNA (certifierad Novell nätverksadministratör), Semcon, Lund.

 • 1993 - 93

  Rehabiliteringsteknik 7,5 hp, LTH, CERTEC, Centrum för Rehabiliteringsteknik, Lund.

 • 1986 - 88

  ADB/Systemering 90 hp, Lunds Universitetet, Informatik.

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025