Dela

Carl Johan Lillieroth

 • Ledarskapsutvecklare/coach
 • Workshopledare/facilitator
 • Föreläsare/inspiratör/utbildare

Översikt

Carl Johan brinner för att utveckla människor, ledare och kulturer i organisationer. Hans övertygelse är att människor som ser mening i sin yrkesroll känner större engagemang, bidrar mer och skapar bättre förutsättningar för utveckling, lönsamhet och kvalitet. Typiska utvecklingsområden som Carl Johan arbetar med innefattar medarbetarengagemang och samarbete både inom en organisation och med kunder/partners. Han arbetar ofta med tydlighet och målorientering, kreativitet och innovation, och med kopplingen mellan varumärkens utsida och insida.

De medel Carl Johan använder är analyser av organisationers och ledares kultur med efterföljande utvecklingsarbete och värdegrundsarbete. Detta kan mynna ut i ledarutvecklingsprogram innefattande coaching, stöttning och utbildning. Carl Johan arbetar med mindfulness som redskap för att hjälpa ledare och medarbetare se sig själva och sin roll i sammanhanget, och för att kunna förhålla sig till utmaningar på ett fördelaktigt sätt. Andra medel är förändringsledning, kultur kopplat till strategisk utveckling och analyser av organisationers kultur inför sammanslagningar, uppköp eller omorganisationer. Individers och organisationers värderingar står i fokus. Med bakgrund som civilingenjör i datateknik och många års erfarenhet från IT-branschen och olika chefsroller har Carl Johan god förmåga att sätta sig in i de utmaningar organisationer ställs inför.

En vanlig start på ett uppdrag är en introduktionsföreläsning eller workshop följt av en halv- eller heldag fokuserat på valt utvecklingsområde. Dialog och reflektion blir viktiga inslag.

Carl Johan ingår i nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen.

Carl Johan är certifierad utbildare i Culture Transformation Tools från Barrett Values Centre, och utbildar inom ramen för CTT-utbildarna i Sverige.

Egenskaper

Carl Johan är öppen, har glimten i ögat och drivs av en övertygelse om människans inneboende godhet och potential. Han finner mening i att göra skillnad för andra människor och stöttar i utforskandet kring mening och mål. Vägen är fylld av lika delar tillit till processen och strävan efter att ständigt utvecklas.

Några av Carl Johans styrkor är förmågan att se samband och olika perspektiv, att utmana och ifrågasätta för att skapa en djupare förståelse och att se potentialen i utmanande situationer. Carl Johan uppskattas ofta för sina förmågor att lyssna, stödja och vara pedagogisk, och för att kunna förklara komplexa saker på enkla sätt. Helst vill han arbeta i nära samarbete med övriga inblandade.

Konsultens CV

 • Kommunalt bolag

  2018 - 18

  Workshopledare

  Workshops för att utveckla individers förståelse för sig själva och varandra inom en arbetsgrupp i ett kommunalt bolag. I arbetet användes Myers-Briggs typmodell (MBTI).

 • Kommunalt bolag

  2018 -

  Ledarutvecklare och CTT-expert

  En kommunal koncern av bolag skall hitta större gemensamhet och styrka genom att utveckla sin gemensamma kultur. Carl Johan arbetar tillsammans med två andra konsulter som ledarutvecklare och expert för Culture Transformation Tools.

 • Medicinteknikföretag

  2018 -

  Mindulnessutbildare

  Som ett led i företagets initiativ för välmående bland medarbetarna, genomför Carl Johan utbildningar i mindfulness, för ledningen och för medarbetare. Arbetet utförs i samarbete med Mindfulnesscenter AB, som utbildat Carl Johan till mindfulnessinstruktör.

 • Culture Transformation Tools-utbildning

  2017 - 17

  Utbildare

  Ledde som en av två kursledare CTT Practitioner i Culture Transformation Tools från Barrett Values Centre. Kursen är en öppen, fyradagars utbildning som har som mål att deltagarna skall ha kompetens, självförtroende och medvetenhet för att kunna driva egna transformationsuppdrag inom kultur, för individer, team, organisationer och i samhället. Kursen ges återkommande av CTT-utbildarna i Sverige, som Carl Johan är en del av.

 • Culture Transformation Tools-utbildning

  2017 - 17

  Utbildare

  Ledde som en av två kursledare CTT Practitioner i Culture Transformation Tools från Barrett Values Centre. Kursen är en öppen, fyradagars utbildning som har som mål att deltagarna skall ha kompetens, självförtroende och medvetenhet för att kunna driva egna transformationsuppdrag inom kultur, för individer, team, organisationer och i samhället. Kursen ges återkommande av CTT-utbildarna i Sverige, som Carl Johan är en del av.

 • Teaterhus

  2017 -

  Workshopledare och ledarutvecklare

  Uppdrag att utveckla en ledningsgrupp inom ett större teaterhus, för att öka öppenhet och tillit, hjälpa gruppmedlemmarna att "sitta i förarsätet" för sin verksamhet och hitta ett gemensamt förhållningssätt och fokus för sitt ledarskap och för framtiden. Uppdraget genomförs genom en serie hel- och halvdags workshops och coachingtillfällen.

 • Culture Transformation Tools-utbildning

  2017 - 17

  Utbildare

  Ledde som en av två kursledare CTT Practitioner i Culture Transformation Tools från Barrett Values Centre. Kursen är en öppen, fyradagars utbildning som har som mål att deltagarna skall ha kompetens, självförtroende och medvetenhet för att kunna driva egna transformationsuppdrag inom kultur, för individer, team, organisationer och i samhället. Kursen ges återkommande av CTT-utbildarna i Sverige, som Carl Johan är en del av.

 • World Values Initiative

  2017 - 17

  Utbildare och facilitator

  Ideellt initiativ tillsammans med Johan Bäckman från World Values Initiative för att erbjuda studenter på högskolor i Göteborg utbildning i Medvetet Självledarskap. Kursen genomförs genom fem heldagar under våren 2017 och syftar till att stötta 20 deltagare i deras personliga utmaningar i samband med studier och start på yrkeslivet. Kursen bygger på självledarskap baserat på värderingar och personligt syfte och vision, och använder mindfulness som redskap för att arbeta med den personliga utvecklingen.

 • Reklamlogistik-bolag

  2016 -

  Workshopledare och ledarutvecklare

  Uppdrag för att lägga grunden för arbete med organisationskulturen inom ett bolag inom reklamlogistik. Uppdraget genomförs genom workshops med medarbetarna och genom ett individuellt ledarutvecklingsprogram för företagets VD. Ledarprogrammet syftar till att VD, parallellt med utveckling av sitt eget ledarskapet, själv skall kunna driva och utveckla kulturen i verksamheten på ett medvetet sätt.

 • Kemikoncern

  2016 -

  Workshopledare och ledarutvecklare

  Uppdrag för att arbeta med säljbolaget i norra Europa för en större kemikoncern. I arbetet ingår dels att utveckla kommunikation, samarbete, öppenhet och tillit i bolagets ledningsgrupp, dels att utbilda lokala facilitatörer för de olika länderna som på egen hand skall arbeta vidare med de olika ländernas sälj-, teknik- och kundserviceteam. Uppdraget för varje team genomförs genom en serie hel- och halvdags workshopar kombinerat med coachning och stöd för ledaren i respektive team.

 • Bank

  2016 - 16

  Workshopledare

  Workshop för att arbeta med en grupp medarbetare på en bank om gruppens utveckling, deras gemensamma syfte och deras styrkor.

 • Culture Transformation Tools-utbildning

  2016 - 16

  Utbildare

  Ledde som en av två kursledare CTT Practitioner i Culture Transformation Tools från Barrett Values Centre. Kursen är en öppen, fyradagars utbildning som har som mål att deltagarna skall ha kompetens, självförtroende och medvetenhet för att kunna driva egna transformationsuppdrag inom kultur, för individer, team, organisationer och i samhället. Kursen ges återkommande av CTT-utbildarna i Sverige, som Carl Johan är en del av.

 • Nestus AB

  2016 - 16

  Workshopledare och expert inom organisationskultur

  Uppdrag för att tillsammans med företagsledningen ta fram kärnvärderingar för en mindre organisation inom informationstjänster. Uppdraget genomfördes tillsammans med en workshopledare från Nestus och i arbetet ingick även att ta fram verktyg och processer för att arbeta med kärnvärderingar inom organisationen med medarbetarna.

 • Mindfulnessutbildning

  2016 - 16

  Kursledare

  Ledde öppen mindfulnessutbildning "Mindfulness i vardagen" för personer som var nyfikna på att börja använda mindfulness eller ville utvecklas vidare i att vara medvetet närvarande. Kursens mål var att stödja deltagarna i att kunna möte sin vardag och sitt liv med ett förhållningssätt som gynnar dem och hjälper dem att må bra.

 • Kommunledningsgrupp

  2016 - 16

  Workshopledare och ledarcoach

  I en serie workshops utforskar ledningsgruppen sitt syfte, sin vision och sin kultur och definierar konkreta steg för att utveckla kulturen i den riktning gruppmedlemmarna önskar. Arbetet genomförs mha Get Connected-metodig och Culture Transformation Tools. Tillsammans med en konsultpartner leder Carl Johan arbetet workshops och möten.

 • Auktionshus

  2016 - 16

  Workshopledare och ledarcoach

  Uppdrag för att utveckla engagemanget hos medarbetare och kommunikationen mellan dem, med mål att samarbetet skall förbättras inom ett auktionshus. Uppdraget genomförs genom coaching av ledare och workshops med medarbetarna som utforskar motivation och värderingar både hos individer och hos hela gruppen.

 • Grafisk formgivare

  2015 - 15

  Workshopledare

  Uppdrag för att i en workshop arbeta med motivation och drivkrafter hos medarbetarna på ett företag inom grafisk formgivning.

 • Culture Transformation Tools-utbildning

  2015 - 15

  Utbildare

  Ledde som en av två kursledare CTT Practitioner i Culture Transformation Tools från Barrett Values Centre. Kursen är en öppen, fyradagars utbildning som har som mål att deltagarna skall ha kompetens, självförtroende och medvetenhet för att kunna driva egna transformationsuppdrag inom kultur, för individer, team, organisationer och i samhället. Kursen ges återkommande av CTT-utbildarna i Sverige, som Carl Johan är en del av.

 • Nestus AB

  2015 -

  Föreläsare och workshopledare

  Uppdrag för att utbilda och utveckla nyrekryterade personer, för att dessa skall förstå vad kultur är, förstå sig själva och vad som motiverar dem och förstå hur de kan vara med och skapa och driva önskad kultur på sin nya arbetsplats. Uppdraget genomförs som återkommande halvdagars utbildningar/workshops.

 • Chalmers Tekniska Högskola

  2015 - 15

  Föreläsare och workshopledare

  Föreläsare och workshopledare för en institution inom Chalmers med syfte att skapa förståelse för vad den önskad inriktning för institutionen betyder för dess delar och inspirera och motivera till att delta i utvecklingen. Uppdraget genomfördes som en halvdag inom ramen för en kick-off.

 • Billes Tryckeri

  2015 - 15

  Ledarutvecklare

  Individuellt ledarutvecklingsprogram för nybliven teamledare för att dels utvecklas som ledare, dels kunna arbeta med utveckling av teamet på egen hand.

 • Kemikoncern

  2015 - 16

  Workshopledare och samarbetsutvecklare

  Uppdrag för att utveckla samarbetet inom och mellan grupper i den svenska säljorganisationen av en större kemikoncern. Målet var att hjälpa individer inom olika delar av organisationen att samarbeta bättre, lyfta varandra och tillsammans utveckla ett team som driver mot ett gemensamt mål och fokuserar på ständig utveckling genom medvetet lärande.
  Uppdraget genomfördes i en serie workshops och coachingsessioner för ledare, som fokuserar dels på varje individ och dess bidrag till helheten, dels på den gemensamma strävan och hur fokus kan gå i en och samma riktning.

 • Privatperson

  2014 - 15

  Coach

  Individuell coaching av person för att stötta vid utmattning.

 • Jeppesen AB

  2014 - 14

  Workshopledare och CTT-expert

  Uppdrag för att utvärdera kulturen i ett IT-utvecklingsbolag och följa upp den utveckling som skett de senaste åren. Målet var att definiera områden för utveckling av kulturen i organisationen, dels inom ledningen, dels för grupper av medarbetare. Carl Johans roll var att tillhandahålla expertkompetens inom Culture Transformation Tools (CTT) och att, tillsammans med andra, leda workshops med företagsledning och grupper av anställda (50-70 st/workshop).

 • Volvo IT

  2014 - 14

  Workshopledare och förändringscoach

  Som del i omorganisation och omändring av roller och uppdrag för en grupp, genomfördes en workshop och dialog om reaktioner och behov i förändring, samt stöttning av gruppens chef.

 • Volvokoncernen

  2013 - 14

  Workshopledare och ledarutvecklare

  Inom ramen för ett fokuserat arbete med processer inom Volvokoncernen genomfördes ett riktat utvecklingsarbete av kulturen i en delprocess. Syftet var dels att utveckla kulturdimensionen av processen och att samla erfarenhet för att kunna genomföra liknande insatser i stor skala. Uppdraget genomfördes genom ett tiotal workshops, coaching-sessioner och presentationer, samt sammanlänkande arbete med övriga initiativ för att förstärka processfokuseringen i organisationen (utbildningar, process-kartläggningar, uppföljningar).

 • Volvo IT

  2013 - 13

  Kursledare

  Körde utbildningen CTT Part 1 i Culture Transformation Tools från Barrett Values Centre för en grupp kulturnavigatörer inom Volvokoncernen. Kursen är en tvådagars utbildning med mål att deltagarna skall förstå teorin bakom CTT och kunna förstå mätningsresultat och presentera dem.

 • Volvokoncernen

  2013 - 14

  Utbildare och förändringsledare

  Inom ramen för en omfattande omorganisation genomfördes ett antal halv- och heldags ledarskapsutbildningar inom förändringsledning. Carl Johan agerade dels som utbildare, dels som coach och inspiratör för övriga medarbetare i uppdraget.

 • Volvo IT

  2013 - 14

  Coach åt senior ledare

  Individuell coaching för att stötta en senior ledare inom Volvo IT i dennes nya roll som ansvarig för ett program omfattade hela företaget.

 • Volvo IT

  2013 - 14

  Utbildare inom coaching och LEAN-navigatörskap

  Inom Volvo IT:s LEAN-program, utbildade Carl Johan LEAN-navigatörer i coaching och navigatörsskap. Detta gjordes för att stödja LEAN-navigatörer i att kunna coacha och stötta teamledare inom Volvo IT:s leverans och för att LEAN-navigatörerna skulle utvecklas i sin roll och kunna anta de skiftande uppgifter som krävdes: att utbilda, ge råd, coacha, stötta och reflektera.

 • Volvo IT

  2013 - 13

  LEAN-navigatör

  Pilotuppdrag för att införa LEAN som arbetssätt inom applikationsleveransen inom Volvo IT. Carl Johan deltog som LEAN-navigatör och arbetade i första steget med analys av leveransens organisation, kompetenser, mindset och beteende och i andra steget som coach för att stötta teamledare, leverans- och linjechefer i införandet av ett LEAN-arbetssätt.

 • Volvo IT och Volvo Construction Equipment

  2012 - 13

  Workshopledare

  Halvdags workshop för att nå gemensam syn på syftet för ett gemensamt kund- och leveransteam inom Volvo IT och Volvo Construction Equipment

 • Jeppesen AB

  2012 - 13

  Workshopledare och ledarskapsutvecklare

  Uppdrag för att utvärdera kulturen i ett IT-utvecklingsbolag och följa upp den utveckling som skett sedan sedan den första utvärderingen gjordes. Uppdraget genomfördes med Culture Transformation Tools (CTT) och hade som mål att hjälpa ledningen förstå hur kulturen utvecklats hittills och vilka steg som behövde tas för att fortsätta utvecklingen framåt, förbättra samarbetet i organisationen och göra företaget tydligare utåt.

 • Jeppesen AB

  2012 - 12

  Utbildare och facilitator

  Uppdrag för att utbilda en intern grupp av förändringsagenter i vad kultur är, hur man arbetar med att utveckla kultur, vad kultur betyder för dem själva och hur de vill ta sig an uppgiften att driva och facilitera utveckling av organisationen

 • Volvo IT

  2012 - 13

  Coach och förändringsledare

  Coach och mentor för två förändringsledare som i sin tur arbetar med team-ledare för tre globala leveranser som genomgår stora förändringar.

 • Volvo IT

  2012 - 12

  Workshopledare

  Gruppkonferens för att arbeta med den gemensamma värdegrunden och utveckla kulturen i en IT-leveransorganisation.

 • Volvo IT

  2012 - 13

  Mentor och inspiratör

  Mentor och inspiratör för en studiegrupp i hur man arbetar med och utvecklar kulturen i projektgrupper och leveransteam.

 • Göteborg Baroque

  2012 - 12

  Workshopledare

  Workshop med syfte att få en tydligare bild av hur medlemmarna ser på barockensemblen och hur den skall utvecklas framåt. Uppdraget genomfördes som en reflektionsövning med ensemblens medlemmar.

 • Volvo IT

  2012 - 12

  Ledarutvecklare och coach

  Uppdrag för att utveckla gemensam syn, tillit och samhörighet i ledningsgruppen för en avdelning. Gruppövningar för att utveckla en gemensam värdegrund och samlad syn på gruppens syfte och vision. 360-utvärdering av var och en av gruppens tolv medlemmar med efterföljande djupgående coachingsamtal. Heldagsövningar för att fördjupa öppenhet, tillit och lägga grunden för ömsesidigt växande.

 • Volvo IT

  2012 - 12

  Workshopledare

  Workshop för att utarbeta gemensam syn på en tvärfunktionell ledningsgrupps mål och vision. Gruppen bestod av 22 medlemmar från sju länder.

 • Volvo IT

  2011 - 11

  Workshopledare

  Heldagsworkshop för att knyta gruppmedlemmars personliga syften samman med gruppens gemensamma mål och vision.

 • Volvo IT

  2011 - 14

  Utbildare och facilitator

  Inom ramen för utvecklingen av organisationskulturen på Volvo IT och inom Volvokoncernen genomförs utbildningar för chefer, ledare och blivande facilitatorer. Dessa kulturambassadörs-utbildningar innehåller grunderna i självledarskap baserat på personliga värderingar, gemensam värdegrund, beslutsfattande grundat i värderingar, förändringsledning, feedback och lärande och i hur man planerar och lägger upp kulturutvecklings-resor i sin egen organisation.

  Carl Johan planerade och genomförde tillsammans med kollegor, åtta utbildningar vardera på tre dagar med sammanlagt 100 deltagare från mer än tio länder.

 • Volvo IT

  2011 - 14

  Mentor och coach

  Uppgift att utveckla och stötta blivande kulturnavigatörer i deras roll som process- och workshopledare.

 • Jeppesen AB

  2011 - 11

  Föreläsare och facilitator

  Uppdrag för att genomföra en mätning av kulturen i organisationen med hjälp av Culture Transformation Tools (CTT). I samband med mätningen gjordes en första presentations- och arbetssession där första steg för att utveckla organisationens kultur togs.

 • Volvo IT

  2011 - 11

  Inspiratör och processledare

  Uppdrag för att arbeta med gemensam syn på vision och syfte för en avdelning bestående av 160 konsulter. Genomförandet skedde i en avdelningskonferens där varje medarbetare fick arbeta med sitt personliga syfte och vision. Medarbetarna arbetade sedan gemensamt fram sin syn på avdelningens syfte.
  För att genomföra dagarna deltog tio facilitatorer som var och en ledde delworkshops. Carl Johan ledde hela genomförandet och agerade inspirationsföreläsare.

 • Volvo IT

  2011 - 11

  Workshopledare och ledarutvecklare

  Uppdrag för att utveckla en avdelnings ledningsgrupp genom att arbeta med den gemensamma värdegrunden och synen på gemensamt mål och vision.

 • Volvo IT

  2010 - 12

  Workshopledare och ledarutvecklare

  Flera steg tagna för att utveckla en enhets ledningsgrupp i önskad riktning. Uppdraget innefattade arbete med gemensam värdegrund (i flera omgångar), gemensamt syfte och vision, tillit och förtroende, och lärande och reflektion över pågående kulturarbete inom enheten.

 • Stockholms Stad

  2010 - 11

  Workshopledare och samarbetsutvecklare

  För att utveckla samarbetet i en ledningsgrupp inom Staden utforskades gemensamma arbetssätt och tilliten och förtroendet fördjupades.

 • Volvo 3P

  2010 - 10

  Workshopledare

  Uppdrag för att utveckla tillit och förtroende i en grupp systemägare inom Volvos lastbilsutvecklingsverksamhet.

 • Volvo IT

  2010 - 11

  Workshopledare och ledarutvecklare

  Brett utvecklingsuppdrag för att skapa gemensamma former för samarbete i en geografiskt utspridd organisation med 80 medarbetare. Tillsammans med ett team på fyra workshopledare genomförs 40 workshops i tio olika teknikerteam och två ledningsteam. Så gott som alla workshops sker på distans med hjälp av webmöten.

 • Volvo IT

  2010 - 13

  Workshopledare och ledarutvecklare

  Flerårig utvecklingsresa för att stärka ledarskap och samhörighet i ledningsgruppen för en enhet. Moment som behandlades var
  - gemensam värdegrund och steg att ta för att utveckla den i önskad riktning
  - feedback och öppenhet
  - tillit och förtroende
  - resultatet av medarbetarundersökning och önskad utvecklingsriktning

 • Göteborg Baroque

  2010 - 10

  Workshopledare

  Workshop med syfte att få samsyn kring ensemblens syfte och vision, få förståelse för medlemmarnas roll i ensemblen och hitta och tydliggöra motivationsfaktorer och drivkrafter hos medlemmarna. Uppdraget genomfördes som dialogövningar i en tvåtimmars och en tretimmars workshop.

 • Volvo IT

  2009 - 12

  Facilitator för kulturutvecklingsresa

  Samlat initiativ för att utveckla kultur och förhållningssätt för sju grupper inom en avdelning på c:a 140 medarbetare, samt för avdelningens ledningsgrupp. I uppdraget utforskas individers och gruppers värderingar, motivation och syfte. Samarbetet med övriga organisationen och med kunder fördjupas och kopplas till önskade processer. Större tillit och driv mot önskad värdegrund uppnås. Lärandet i organisationen fokuseras. Ledarskapet blir mer äkta och ansvarstagande.

  Uppdraget genomfördes genom mer än 100 gruppövningar, partnerdialoger och individuella coachingsessioner.

 • Volvokoncernen

  2009 - 10

  Workshopledare och samarbetsutvecklare

  Uppdrag för att utveckla samarbetet och gemensam syn på syfte och mål för en geografiskt spridd ledningsgrupp för enhet inom Volvokoncernen. Uppdraget genomfördes i ett antal workshops och utbildningar.

 • Volvo Powertrain

  2008 - 09

  Workshopledare och samarbetsutvecklare

  I ett antal workshops utvecklas och grundläggs ett gemensamt synsätt och arbetssätt för globala möten inom en utvecklingsavdelning.

 • Volvokoncernen

  2007 - 08

  Huvudprojektledare

  Projekt för att kommunicera och leda förändring kring gemensam IT-miljö för 30.000 användare.

 • Volvo Bussar

  2006 - 06

  Strategiansvarig, Information Workplace

  Ansvarig för området Information Workplace inom Volvo Bussar, som innehöll:
  - Projektstyrningsmetodik för IS/IT- och förändringsprojekt
  - Metodik för samarbete i globala team
  - Portaler
  - Business Intelligence
  Uppdraget innebar utbildning och kommunikation inom metodikområdena, samt att agera sammanhållande för de krav och behov som fanns inom områdena Portaler och Business Intelligence och att starta och överse förstudier inom dessa.

 • Volvo Bussar

  2005 - 06

  IT-chef

  Ansvarig för Volvo Bussars IT inom huvudprocesserna Business Administration och Factory and Supply Chain. Ansvaret innefattade strategi, nyutveckling, förbättring, underhåll, support och drift av samtliga system inom processerna och omfattade en årlig budget på 50 MSEK. Under Carl Johans tid som ansvarig, påbörjades utveckling av nytt globalt ordersystem och genomfördes utrullning av fabriks- och logistiksystem i en av Volvo Bussars karosserifabriker. Carl Johans ansvar innefattade även modeller för projektstyrning och för samarbete i globala team.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processinförande, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Affärsutveckling, Metodstöd, Processutveckling, Strategisk planering, Sustainability/Hållbarhet, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Förändringsledning, Organisationsutveckling, Projektledning, Utbildning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljningsledning, Säljsupport, Försäljning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, LEAN

 • - Ledarskap

  Mentor, Affärscoachning, Mentorskap, Rekrytering & Personalutveckling, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Förstudie

 • - Branscherfarenhet

  Resebranschen, Stat/kommun/Landsting, Elektronikindustri, Fordon, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Utvecklare/Programmerare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kommunikationscoach, Team-ledare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Coach, Förändringsledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Mätningar, utvärderingar, Förändringskommunikation, Internkommunikation

Anställningar

 • 2011 - 2014

  Kulturnavigatör, Volvo IT

 • 2007 - 2011

  Affärskonsult, Volvo Information Technology

 • 2004 - 2006

  Uthyrd IT-chef, Volvo Information Technology

 • 2004 - 2004

  Affärskonsult, Elan IT-resources

 • 2003 -

  Frilanssångare, Lillieroth Production

 • 2002 - 2004

  Artistagent för barockmusiker, Lillieroth Baroque

 • 2000 - 2002

  Produktchef, platschef i Göteborg, Prover Technology AB

 • 1999 - 2000

  Mjukvaruutvecklare, verifieringsingenjör, Xilinx Inc

 • 1997 - 2000

  Doktorand, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1996 - 1999

  Verifieringskonsult, projektledare, Prover Technology AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Mindfulnessinstruktör steg 1, Mindfulnesscenter

 • 2015 - 15

  Culture Transformation Tools, instruktörsutbildning, CTT Practitioner, Barrett Values Centre

 • 2015 - 15

  Insiktsfullt Ledarskap - Innovation, Insiktsfullt Ledarskap

 • 2014 - 14

  Exploration för blivande chefer, instruktörsutbildning i Self Managed Learning, Volvokoncernen

 • 2014 - 15

  Självledarskap som skapar skillnad, instruktörsutbildning, Raoul Wallenberg Academy och SelfLeaders

 • 2013 - 13

  Lean Transformation Tools och Lean Management System, McKinsey, Stockholm

 • 2013 - 13

  Culture Transformation Tools, instruktörsutbildning, del 1, Barrett Values Centre

 • 2012 - 13

  Myers-Briggs Type Indicator, licensutbildning, Assessio, Stockholm

 • 2011 - 11

  Coaching i praktiken, Viva Coaching, Göteborg

 • 2011 - 11

  Leading at the Speed of Trust, FranklinCovey, Stockholm

 • 2010 - 10

  Culture Transformation Tools, del 2, Barrett Values Centre

 • 2010 - 10

  Culture Transformation Tools, del 1, Barrett Values Centre

 • 2009 - 09

  Swedish Group Psychology from a Comparative Perspective, Göteborgs Universitet

 • 2009 - 09

  Kulturambassadörsutbildning, Volvo Information Technology, Göteborg

 • 2008 - 08

  Customer Relationship Management, Intermezzon, Göteborg

 • 2006 - 06

  CAMP - Change Analysis Methods for Prestudies, Volvo Information Technology, Göteborg

 • 2005 - 05

  SAP: Processer inom försäljning och distribution, SAP, Köpenhamn

 • 2001 - 01

  Produktchefsutbildning, Företagsuniversitet, Stockholm

 • 2001 - 01

  Säljutbildning, Huthwaite, Stockholm

 • 2001 - 01

  Projektledarutbildning, Informator, Göteborg

 • 1997 - 00

  Teknisk Licentiat, Datalogi, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1993 - 94

  Musiklinjen, Ljungskile Folkhögskola

 • 1991 - 96

  Civilingenjör Datateknik, Chalmers Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77