Dela

Jonas Zachrisson

  • Lösningsansvarig
  • Rapportering
  • Kravställare

Översikt

Jonas har lång erfarenhet av implementationer av affärssystem och har fungerat som lösningsansvarig vid ett stort antal implementationer. Jonas har på senare tid även tagit rollen som rådgivare till kunden och kravställare mot leverantören vid implementationer. Han har även stort intresse för att arbeta med rapportering och utdata.

Egenskaper

Jonas trivs väldigt bra att arbeta som konsult eftersom att han uppskattar mötet med människor väldigt mycket. Jonas vet att kunderna uppskattar hans gedigna kompetens inom redovisning/ekonomi, hans goda tålamod och att han inte räds att ifrågasätta.

Konsultens CV

  • Svensk Markservice

    2017 -

    Specialist UBW Planner

    Jonas genomför två workshops med kunden för kartlägga process och krav. Därefter sätter han upp lösningen i UBW.

  • Lantmäteriet

    2017 -

    Kvalitets ansvarig

    Jonas och två andra kollegor ska ta fram en metod för gallring samt genomföra gallring av projekt med tillhörande transaktioner och flöden.

  • Statens Service Center

    2017 -

    Specialist Agresso Planner

    Gå igenom uppsättning av Planner och dokumentera samt föreslå förbättring av arbetssätt och systemuppsättning

  • AB Stokab

    2016 - 17

    Ansvarig uppsättning i Agresso

    Ansvarig för för processerna faktura till betalning och utdata/rapportering samt konvertering. När Stokab koncernen flyttades in i Stockholms Stads gemensamma systemlösning (SUNE) av Agresso.

  • Statens Service Center

    2016 - 16

    Ansvarig uppgradering anläggningsmodul

    Uppgradering av Agresso anläggningsmodul FA till AT för ett antal myndigheter

  • Lycksele kommun

    2015 - 16

    Ansvarig uppgradering anläggningsmodul

    Uppgradering av anläggningsmodul i Agresso. Jonas ansvarade för uppsättning och konvertering samt fungerade som stöd för Lycksele vid uppdelning av fastigheter till komponenter.

  • ESS European Spallation Source ERIC

    2015 - 15

    Konsult

    Uppsättning av nytt bolag samt flytt av register från befintlig till ny klient. Ansvar för gemsamma register, rapportstrukturer, rapporter, kundreskontra, anläggningsregister och Planering

  • Helsingborgs stad

    2015 - 16

    Rådgivare / Kravställare

    Jonas fungerar som rådgivare och stöd internt till Helsingborgs ekonomifunktion samt som kravställare mot leverantören Unit4 vid driftsättning av Agresso.

  • Veidekke Entreprenad AB

    2015 -

    Lösningsansvarig budget

    Jonas uppdrag är att göra om nuvarande hantering av budget till att bli integrerad med Agresso Planering. Jonas har ansvarar för lösning, uppsättning och driftsättning av budgetering i Agresso Planering.

  • Statens fastighetsverk (SFV)

    2014 - 16

    Rådgivare / Kravställare

    Jonas fungerar som rådgivare och stöd internt till SFVs ekonomifunktion samt som kravställare mot leverantören Unit4 vid driftsättning av Agresso. Stödet internt innefattar löpande bokföring så som avstämning, moms och myndighetsredovisning men även användarutbildning, metoder och byggande av rapporter. Uppdraget innefattar även framtagande av ny ekonomimodell tillsammans med SFV och implementering av denna.

  • Statens Fastighetsverk (SFV)

    2013 - 14

    Lösningsansvarig

    Jonas var lösningsansvarig för införandet av ny ekonomimodell samt ansvarig för uppsättning av Agresso vid införandet av nytt ekonomi- och fastighetssystem. Projektet slutfördes enligt plan och 1/9-2014 driftsattes budgetmodulen och den 1/1-2015 resterande delar av ekonomisystemet.

  • AB Trav & Galopp (ATG)

    2012 - 13

    Lösningsansvarig

    Jonas var ansvarig för lösning och uppsättning av Agresso för ATG AB samt framtagande av gemensam ekonomimodell för alla anslutna trav- och galoppbanor i Sverige. Implementationen genomfördes som planerat och första bolagen driftsattes 1/4-2013, därefter genomfördes en utrullning av installationen till landets trav- och galoppbanor.

  • Veidekke Entreprenad AB

    2012 - 13

    Lösningsansvarig

    Jonas uppdrag var att anpassa en befintlig prognoslösning till att fungera i Agresso Planering. Han ansvarade för lösning, uppsättning och driftsättning av prognoshantering i Agresso Planering.

  • Coor Service Management AB

    2012 - 13

    Ansvarig flytt av klient

    Jonas hade ansvar för uppsättning av agressoklient för Coors norska verksamhet samt flytt och konvertering av data från Coors norska agressouppsättning.

  • Saab Danmark AS

    2011 - 12

    Ansvarig uppsättning Agresso

    Jonas ansvarade för uppsättningen av Saabs danska dotterbolag. Han genomförde workshops samt utbildningar på plats i Sonderborg under totalt tre veckor.

  • Saab USA Ltd

    2010 - 11

    Ansvarig uppsättning Agresso

    Jonas ansvarade för uppsättningen av Saabs nordamerikanska dotterbolag (4st US och 1st Canada). Han genomförde workshops samt utbildningar på plats i Washington under totalt tre veckor.

  • Com Hem AB

    2009 - 13

    Förvaltningsansvarig Agresso

    Jonas hade rollen som förvaltningsansvarig för Agresso. I arbete ingick att hålla förvaltningsmöten, planera aktiviteter och allmänt underhåll av Agresso.

  • Saab Systems Pty Ltd

    2008 - 09

    Ansvarig uppsättning

    Jonas var ansvarig för att implementera Agresso hos Saabs dotterbolag i Australien. Workshop och implementation gjordes på plats i Adelaide under juni - november 2008.

  • Harry Sjögren (Castellum koncernen)

    2007 - 08

    Rapportering

    Ansvarig för lösning och implementering av koncernredovisning i Agresso

  • AB Stokab

    2005 - 06

    Lösningsansvarig

    Ansvarade för genomförande av workshops gällande ekonomimodell och uppsättning av Agresso Ekonomi och Rapportering.

  • UIQ Technology AB

    2004 - 05

    Ansvarig uppsättning Agresso

    Jonas ansvarade för lösning och uppsättning av Agresso.

  • Saab AB

    2003 - 10

    Uppsättning externredovisning i Agresso

    Jonas var med i den grupp av tre konsulter som tog fram den ursprungliga uppsättning av Agresso för Saab AB. Han hade huvudsakligt ansvar för gemensamma register, huvudbok, leverantörs- och kundreskontra samt externredovisning.

  • Sveriges Television AB (SVT)

    2000 - 00

    Utbildare

    Jonas och en kollega producerade ett utbildningsmaterial om arbetssätt och funktioner i Agresso huvudbok, kund- och leverantörsreskontra anpassat för SVT. När materialet var färdigt genomförde de en omfattande utbildningsinsats i SVT's ekonomimodell och handhavande i Agresso för all ekonomipersonal på SVT.

  • Kungl Myntkabinettet

    1996 - 98

    Ekonom

    Jonas arbetade som ekonom och skötte bokföring och projektredovisning för museet under en mycket intensiv period. Arbetet gjordes i Agresso modulerna leverantör, huvudbok och anläggning. Museet flyttade från Östermalm till nya lokaler på Slottsbacken 6 under 1996 och i juni 1997 invigs de nya utställningarna.

  • Engelska skolan AB

    1993 - 96

    Ekonomiansvarig

    Jonas anställdes för att bygga upp och ansvara för redovisning och administration. Första verksamhetsåret för skolan var 1993 så alla rutiner behövde byggas upp från grunden. Jonas rapporterade direkt till styrelsen och ansvarade för all övrig rapportering till myndigheter.

Kompetensområden

  • - Databashanterare

    MS SQL-server

  • - Affärssystem

    Agresso

  • - Modulkunskap affärssystem

    Inköp/lager, Lönehantering, Material-/ Produktionsstyrning, Order/Distribution, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering, Anläggnings-/Inventarieregister, Fakturering, Leverantörsreskontra, Projektredovisning/Projektstyrning, Controlling, Kundreskontra, Redovisning

  • - Försäljning

    Säljsupport

  • - Upphandling

    Kravformulering, Offertutvärdering

  • - Projektfaser

    Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Test, Utveckling/Genomförande

  • - Test & Verifiering

    Acceptanstest, Validering & Test - Mjukvara

  • - Tillämpningar

    Affärssystem

  • - Branscherfarenhet

    Medlemsorganisationer & Fackförbund, Service/Tjänster, Skola och utbildningsväsende, Fastighet, Stat/kommun/Landsting

  • - Utbildning

    civ.ek

  • - Roller

    Kravanalytiker, Lärare, Coach, Huvudprojektledare, Lösningsarkitekt, Testledare, Workshopledare, Delprojektledare

Anställningar

  • 2001 - 2014

    Konsult, Unit4 Agresso AB

  • 1998 - 2001

    Konsult, Resco AB

  • 1996 - 1998

    Konsult, Adoff Gruppen AB

  • 1993 - 1995

    Ekonomiansvarig, Engelska skolan AB

  • 1992 - 1992

    Ekonomiassistent, New Sports AB

Utbildningar

  • 1987 - 91

    Civilekonom, Internationella ekonomlinjen, Linköpings universitet

  • 1981 - 84

    Ekonomlinjen, 3-årigt, Tibble gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07