Dela

Henrik Jirner

 • Systemarktitekt / Systemutvecklare
 • Utredare
 • Tekniksk projektledare
 • Datawarehouse utvecklare

Översikt

En erfaren utvecklare och arkitekt med förmågan att se ur både teknisk och affärsmässig synvinkel.

Egenskaper

Som person upplevs Henrik som mycket social, strukturerad och kunnig. Med sin långa erfarenhet sätter sig Henrik snabbt in sig i nya tekniska miljöer och verksamheter.

Konsultens CV

 • Fria läroverken

  2017 - 17

  Utvecklare

  Utveckling av migreringslösning för att lägga till nya elever i AD och tilldela dessa i olika grupper. Lösningen är byggd i PowerShell.

 • Handelsbanken

  2015 -

  BI-utvecklare

  Utveckling och förvaltning av DataWarehouse-lösning för Handelsbankens utlandskontor som ligger till grund för rapportering till huvudkontor, myndigheter samt affärsverksamheten. SQL Server, TFS, MDS, PowerShell.

 • Handelsbanken US, New York

  2013 - 14

  Utvecklare

  Utveckling och migration i samband med att banken implementerade en ny banksystemplattform.

 • Handelsbanken

  2013 - 14

  Utvecklare

  Applikations- och rapportutveckling på Handelsbanken New York-kontor i samband med utrullning av nytt banksystem.

 • Västerås stad

  2013 - 13

  Utvecklare

  Installation och anpassning av voterings- och debattstödsystemet Plenum i Västerås stadshus. Mobil klientplattform i iPad med dokumenthantering. Systemutveckling i C# och SQL Server.

 • Österåkers kommun

  2012 - 13

  Utvecklare

  Installation och anpassning av voterings- och debattstödsystemet Plenum. Vidareutveckling av mobil klientplattform i iPad för talarstolsklienter och dokumenthantering. Systemutveckling i C# och SQL Server.

 • Trafikanalys

  2012 - 15

  Förvaltning/Utveckling

  Förvaltning och underhåll av intervjusystem för resvaneundersökningar. Systemet är egenutvecklat och driftas hos den aktör som ansvarar för intervjuerna på Trafikanalys uppdrag. Verktyg: SQL Server 2008 R2, Reporting Services och Visual Basic .NET

 • Sparinstitutens Pensionskassa

  2011 - 13

  Förvaltning/utveckling

  Förvaltning, utredning och utveckling av försäkringssystem för banktjänstepension för anställda och pensionärer inom Swedbank/Sparbanken.

 • Handelsbanken Liv

  2011 -

  Verksamhetsstöd och utveckling

  Verksamhetsstöd och utveckling för den Norska försäkringsverksamheten.

 • Handelsbanken Liv

  2010 - 11

  Utvecklare

  Konvertering av batchar i olika försäkringssystem från VB6 till .Net C# samt tester.

 • Handelsbanken Liv

  2009 - 10

  Projektledare

  Migrering av tjänstepensionsbestånd från Handelbanken Liv i Norge till extern parter.

 • Sundbybergs Kommun

  2009 - 09

  Systemarkitekt / Utvecklare

  Installation och anpassning av voterings- och debattstödsystemet Plenum. Vidareutveckling av mobil klientplattform i IPod/IPhone för alla platsutrustning. Systemutveckling i VB6, .NET, SQL Server.

 • IMS Sweden AB

  2009 - 09

  BI Utvecklare

  Drift, förvaltning och utveckling av DataWareHouse för den Svenska läkemendelsmarknaden. Avregleringen av Apoteksmonopolet ställer stora krav på förandringar och anpassningar mot fler aktörer. MS SQL Server, SSIS, DTS, C#

 • IMS Sweden AB

  2008 - 09

  BI utvecklare

  Design och konstruktion av DataWareHouse för den Norska läkemedelsmarknaden. Microsoft SQL Server och DTS-paket, ASP, C#

 • Handelsbanken Liv

  2008 - 09

  Teknisk rådgivare

  Analyser, utredningar och säkerhetsrevisioner. Teknisk projektledning och viss utveckling i Java och VB.

 • Stockholms Stadshus

  2008 - 08

  Arkitekt och utvecklare

  Voteringssystem till Stockholms Kommunfullmäktige.

 • Handelbanken Liv

  2008 - 08

  Kvalitetssäkrare

  Samordning och kvalitetssäkring av förändringar i system avseende pensionssparande och försäkringar.

 • Handelsbanken Liv

  2008 - 08

  Utredare

  Säkerhetsutredning av webbaserat system för pensionshantering.

 • IMS Sweden AB

  2006 - 08

  Förvaltare / Utvecklare

  Förvaltning och vidareutveckling av datawarehouse för läkemedelsstatistik. Utveckling av ETL-flöden, datakonvertering och migrering. Miljö är SQL 2000, SQL 2005, DTS, SSIS och Microsoft .NET

 • Aranea Certifiering AB

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av planeringssystem för hantering av kontroller och kontrollanter. ASP.NET och Sql Server 2000.

 • Citibank

  2006 - 07

  Data warehouse utvecklare

  Databasdesign och implementering av data warehouse för Citibanks kortsystem.

 • Citibank

  2005 - 06

  Data warehouse utvecklare

  Databasdesign och implementering av data warehouse för Citibanks ansöknings- och lånesystem. Utveckling av DTS-paket för dataimport.
  Teknisk miljö:
  Windows 2000 Server, MS SQL Server, Visual SourceSafe.

 • Krav

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Utveckling av planeringsverktyg för säsongsoberoende kontroller som komplement till det befintliga affärssystemet.

  ASP.NET och MS SQL 2000

 • Uppsala universitet

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av webbaserad ansökningssystem med tillhörande antagnings- och administrationsdel. Baserad på Microsoft .NET med ASP.NET och VB.NET samt SQL Server 2000.

 • AccessIT AB

  2004 - 05

  Systemarkitekt/utvecklare

  Konstruktion och utveckling av e-handelssystem baserat på SQL Server och .NET. Kommunikation via WebServices och XML. Betalningslösning för fakturor och kreditkort.

 • WebTrade AB

  2004 - 05

  Teknisk projektledare

  Konstruktion och anpassningar av bettingsystem för att driva en spelbörs där bookmakers och spelare skall kunna boka och spela på odds för olika spelhändelser.

  Samordning av olika programmeringsresurser för såväl web- som Win32-gränssnitt.

  SQL Server 2000 används som databas och Microsoft .NET i applikationslager och GUI.

  Utveckling av flerskiktad applikationslösning och GUI i VB.NET.

  GUI för mobiltelefoner och web.

 • Stockholms läns landsting

  2004 - 04

  Systemarkitekt / Systemutvecklare

  Vidareutveckling av voteringssystem för hantering av talarlistor och talartider. Distribution av realtidsinformation genom publicering av xml-filer samt streaming av xml-dokument via IP socket.

  Utveckling av klient för visning av information på tavlor inne i landstingssalen.

 • Stiftelsen för strategisk forskning

  2003 - 04

  Systemdesign & konstruktion

  Design och konstruktion av CRM-system för hantering av externa kontakter samt programutlysningar och ansökningar. Konvertering av data till den nya systemet.

  Client / Server struktur med SQL Server 2000 och VB6-klienter med OLE Automation

 • Stockholms läns landsting

  2003 - 03

  Systemarkitekt

  Design och arkitektur av voteringssystem till landstingsfullmäktige. Systemet har fullt stöd för närvaro- och arvodeshantering.

  Utvecklingsmiljö är SQL Server 2000 och VB 6 samt PLC.

 • Stiftelsen för strategisk forskning

  2003 - 03

  Utredare

  Utredning kring stiftelsens IT-stöd inför en framtida expansion av elektroniska ansökningar.

 • AON Sweden AB

  2003 - 03

  Systemerare/Utvecklare

  Utveckling av stöd för budgetering och prognostisering samt kopplingar mot ekonomisystem i tidigare utvecklat kostnadsuppföljningssystem.

  Oracle 8i, Oracle9i samt VB

 • Internationella Programkontoret

  2002 - 03

  Utvecklare

  Vidareutveckling av webtjänst för Administration och sökning av kurser och utbildningar inom Europeiska unionen. Tjänsten utförs på uppdrag av EU av programkontoret.

  Treskiktad arkitektur i Microsoftmiljö och SQL Server 2000.

 • AON Sweden AB

  2002 - 02

  Systemerare/Utvecklare

  Systemering och programmering och av client/server system för hantering och allokering av interna kostnader. Test och validering inför produktionstart.

  Klient utvecklad i VB6 och Oracle 8i som databas.

 • Kvadrat AB

  2001 - 02

  Systemutvecklare

  Systemering och programmering av intranet för informationshantering, evenemangshantering samt kontaktlistor" och tidrapportering.'

  Utveckling av externa webgränssnitt med ASP, VBScript, JavaScript samt SQL Server. Konfigurering av IIS och hantering av 128-bitars kryptering via HTTPS. Tester av databas och webinterface.

 • Robux IT Holding

  2001 - 01

  Utvecklare

  Modellering och design av webapplikation för hantering av pressreleaser och ekonomiska rapporter. Applikationen består av två delar, dels en publik publicering av informationen som integrerats i en befintlig web-site, dels en administrationsdel där nya releaser och rapporter i form av t ex årsredovisningar och kvartalsrapporter kan skapas.

  Teknisk miljö är ASP-sidor, vbscript, javascript och Access databas.

 • Fondex

  2001 - 01

  Chief Technology Officer

  Ansvar för drift, underhåll samt utveckling av verksamhetens informationstekniska resurser.

  Handelsystem för fondandelar med depåhantering, cleararing och CRM. Systemplattform: Oracle och SQL.

 • American Express

  2000 - 01

  Systemarkitekt/Utvecklare

  Utveckling av avstämmningssystem för transaktionsmatchning. Utveckat i VB med kopplingar till SQL-Server och AS/400.

  Import av korttransaktioner från AS/400 till SQL Server där matchning och datatvätt sker. Export tillbaka till AS/400 av färdiga transaktioner.

 • Derank Investment AB

  2000 - 00

  Affärs- och systemutvecklare

  Uppbyggnad av informationsystem för nyemissioner med bl a e-post distribution samt konstruktion och utveckling av aktie-chat för små och onoterade bolag.

  Utveckling i MS SQL Server och ASP.
  Verktyg: SQL 7.0, ASP, JavaScript, VBScript och XML

 • Institutet för Innovationsteknik

  2000 - 00

  Projektledare/utvecklare

  Analys, design och utveckling av web-tjänst med syfte att etablera kontakter och kommersialisera forskningsresultat i östra östersjöregionen.

  Systemet byggdes på en Microsoftplattform.

 • Robux IT Holding AB

  1999 - 02

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling och underhåll av handelssystem för backoffice, värdepappersadministration samt orderdriven realtidshandel. Visual Basic, SQL samt ASP-baserat webgränssnitt.

 • IMI

  1999 - 00

  Systemutvecklare

  Utveckling av simuleringsprogram till börssystem för att simulera olika belastningar från marknadens aktörer under marknadshandeln. Utvecklat i VB med ADO mot SQL.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Windows 2008 Server, Windows 2008 Server, Dos, MS Internet Information Server, Windows 2000, Windows 2003, Windows 98, Windows XP, Windows NT

 • - Databashanterare

  mySQL, Oracle, MS Access, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Java, Javascript, PL/SQL, C++, COM, COM+, HTML, Visual Basic .NET, XML, ASP, C#, SQL, Visual Basic

 • - Hårdvara

  PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utredning, Affärsutveckling

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara

 • - Fast datakommunikation

  TCP/IP

 • - Drift/Support/Service

  Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll, Nätverksadministration

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Systemförvaltning, Systemtyper allmänt, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  civ.ek, Systemvetenskap

 • - Roller

  Arkitekt, Affärsutvecklare, Testare, Utredare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 1999 - 2000

  Datakonsult, Wedfinans

 • 1994 - 1999

  IT-Chef, IM InnovationsMarknaden AB

Utbildningar

 • 1993 - 94

  Systemvetenskap, Stockholms Universitet

 • 1989 - 92

  Civilekonom, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Huss
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0707838336