Dela

Kjell Larsson

 • IT-konsult med skarpt affärssinne
 • Ackrediterad projektledare
 • Certifierad kravhanterare

Översikt

Kjell är en erfaren seniorkonsult inom projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling med erfarenheter från många olika verksamheter och verksamhetsområden. De uppdrag Kjell åtar sig omfattar oftast förankring av kravställning, teknikval, projektgenomförande, införande av förändringar inom IT, process och organisation.

Kjells breda branscherfarenhet sammankopplat med en förmåga att snabbt sätta sig in i verksamheters behov, gör att han naturligt kan ta sig an stora och komplexa projekt som är kritiska för beställarens operativa verksamhet. Frågorna som Kjell driver är ofta verksamhetskritiska, omfattar många delar av företaget och har hög synlighet.

Förutom detta har Kjell erfarenhet av:
- Förvaltningsledning inom IT och produktledning
- Verksamhets- och affärsutveckling i startuppbolag
- Projekt med både nordisk likväl som internationell medverkan, olika kulturer och funktioner

Egenskaper

Kjell har en god förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv där kund, affär, teknik, process och implementering samverkar. Hans styrka är också förståelse för verksamhetens behov och förmåga att hitta lösningar som ger fördelar för alla inblandade parter. Kjell har ett prestigelöst sätt och rör sig obehindrat på alla nivåer i kundens organisation.

Konsultens CV

 • Finansinspektionen

  2017 - 17

  Förstudieledare

  Kjells roll var att kartlägga och sammanställa Finansinspektionens krav för införandet av Podcasts på den externa hemsidan och hantering/bearbetning och uppspelning av interna filmer på intranät.

 • Assemblin Sverige AB

  2016 - 16

  Projektledare

  Kjells roll var att stödja ekonomiavdelningen i arbetet med att ta fram rapportinformation från affärssystem till Skatteverket.

 • Transportstyrelsen

  2015 - 17

  Projektledare

  Projekt Medicinska Trafikvillkor
  Kjells roll var att leda arbetet att anpassa Transportstyrelsens vägtrafikregister till nya EU-regler som trädde i kraft 1 januari 2017, arbetet omfattade ekonomihantering (budget, prognos, avvikelsehantering), förstudie, genomförande med ett flertal agila leveransteam och överlämning till förvaltning. Huvuddelen av arbetet utfördes i stordatormiljö (Unisys 2200).

  Förstudie projekt ny avgiftsstruktur
  Kjells roll var att leda förstudiearbetet med inför det lagtvingande projektet Ny avgiftsstruktur. Kjells arbete omfattade att sammanställa verksamhetens högnivåkrav, kartlägga intressenter, leda workshoparbete, hantera budget/resursbehov och sammanställa projektdirektiv och projektspecifikation.

  Projekt Bildfångst och manuella rutiner in i W3D3
  Kjells roll var ett leda arbetet att flytta information från ett bildlagringssystem till ett ärendehanteringssystem, arbetet omfattade förberedande arbete med verksamheten och skrivande av projektdirektiv, projektspecifikation, verksamhetsutveckling och kravställande.

  Införande av Team Foundation Server 2013
  Kjells roll var att införa Team Foundation Server 2013 i två agila leveransteam. Arbetet omfattade utbildning, uppföljning och löpande hjälp.

 • Imtech Nordic AB

  2015 - 15

  Projektledare/Scrum Master

  Kjells roll är att leda arbetet med utvecklingen av en arkivlösning som hämtar information från databaser i Microsoft SQL Server och stordatormiljö (DB2). Kjells roll innebär ansvar för dagliga möten med utvecklingsteam, rapportering till styrgrupp, ansvar för testledning och testmetodik. Tekniker som används är Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Team Foundation Server (TFS Online), Microsoft Test Manager, C#, MWC.

 • Atlas Copco AB

  2014 - 15

  Verksamhetsutvecklare

  Kjells roll var att leda arbetet med att utveckla ett Microsoft Excelbaserat säljstödsystem för säljbolagen i Atlas Copco. Säljstödsystemet omfattade en arbetsprocess för utlastning av berg i en tunnel med koppling till Atlas Copcos underjordsmaskiner. Tekniker som användes var Microsoft Excel 2010/2013 och Visual Basic for Applications (VBA).

 • Sogeti Sverige AB

  2014 - 14

  Föräldraledig

  Föräldraledig med dottern Amanda.

 • Libra Redovisning AB

  2014 - 16

  Projektledare/systemutvecklare

  Kjells roll är att projektleda och systemutveckla ett webbaserat verktyg som presenterar ekonomiska rapporter från affärssystemet Visma Business. Kjells arbete omfattade också ansvar för tester och testledning, enhetstester av koden, GUI-testning, användar- och acceptanstester. Tekniker som används är Linux, PHP, MySql, C#, Microsoft TFS Online, Microsoft Test Manager, Visual Studio 2015.

 • Bra Gross AB

  2013 - 14

  Projektledare

  Projektledare Kjells roll har varit att stödja kunden i en systemleverans avseende affärssystemet Microsoft Dynamics AX. Det dagliga arbetet har varit att etablera en styrgrupp och en projektgrupp, påbörja arbete med en IT-strategi, workshop/utbildning med personalen i Microsoft Dynamics AX, utvärdera systemleverans, utvärdering av avtal och tidigare projektleveranser, förbättra driftmiljön avseende servrar och IT-infrastruktur, uppgradera Office-miljön till version 2010, upphandling av ny systemleverantör av Microsoft Dynamics AX och etablera en systemförvaltning. Arbetet har bedrivits med metoden Microsoft Dynamics Sure Step och Sogeti kvalitetsledningssystem SQS.

 • Linde Material Handling AB

  2013 - 13

  Projektledare

  Kjells roll har varit projektledare för arbetet med att stabilisera en egenutvecklad truckmodul och leda arbetet med att utveckla en ny tryckmodul. Kjells arbete började med att genomföra en förstudie, kravinsamling har skett genom intervjuer av nyckelpersoner i Linde MH, arbetet resulterade i en kravspecifikation för en ny truckmodul med en ny mjukvara och en ny hårdvara. Kjells fortsatta arbete resulterade i etablering av ett flertal olika projektgrupper, en utvecklingsgrupp med arbetsmetodik enligt SCRUM med Product Backlog och dagliga möten, strategi för releaser av mjukvara, stabilisering av befintlig programvara, versionshantering av kod i Subversion, etablering av testplan och testcase enligt Sogetis testmetodik TMAP. Kjell har deltagit i veckovisa avstämningar med servicetekniker för insamling av problem med befintliga truckmoduler. Kjell har lett arbetet med att installera och driftsätta en truckmodul utvecklad av Linde MH i Tyskland på interna truckar och truckar hos kund. Projektstyrning har skett enligt Sogetis kvalitetsledningssystem SQS, SCRUM-planering har skett i Microsoft Team Foundation Server.

 • Comfort-Kedjan AB Sverige

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  Kjell roll var att genomföra en förstudie för att ersätta ett projektstyrningssystem med SharePoint 2013. Arbetet med förstudien gjordes i form av intervjuer med användare runt om i Sverige samt med ledningspersoner i Comfortkedjan.

 • Atlas Copco AB

  2013 - 13

  Projektledare/Scrum Master

  Kjells roll var att leda arbetet för projektet SCP (Supplier Collaboration Portal) med ansvar för 2 systemutvecklare och en testledare. Projektet omfattade nyutveckling av en systemmodul samt lyft av befintlig miljö med nya funktioner och anpassning till Windows 2008 server och Framework 4.5. Utvecklingsmodellen Scrum har använts och administration har skett i Team Foundation Server, test och testledning har skett med Microsoft Test Manager och Microsoft Feedback Client. Projektstyrning har skett enligt Sogetis kvalitetsledningssystem SQS.

 • Meag Genevad AB

  2012 - 13

  Projektledare

  Kjells roll har varit projektledare för utrullningen av ett Rentalsystem (uthyrningssystem), från den norska leverantören Intershare. Samordning av projektet, planering och genomföra projektmöten med systemleverantören i Norge och projektmedlemmar runt om i Sverige, utbildning har skett av systemanvändare, Kjells roll har även inneburit att skriva användarcase och genomföra användar- och acceptanstest tillsammans med systemleverantören. Projektstyrning har skett enligt Sogetis kvalitetsledningssystem SQS.

 • Dynapac Compaction Equipment AB

  2012 - 12

  Verksamhetsutvecklare

  Kjells roll har varit att ta fram ett förslag på en ny arkitektur för Fleet Management för kunder och intern administration (Rentalbolag, Rental och kunder). Arbetet startade med att intervjua användare och presentera ett tekniskt förslag på lösning med förvaltning och löpande utveckling för ledningsgrupp.

 • Växa Sverige

  2012 - 12

  Projektledare

  Kjells roll var projektledare/Scrum Master i en leverans av en EPI-server webbplats där mitt fokus var budget, tidsåtgång i projektet, prognos, status på funktionsutveckling, status på tester och övriga frågeställningar

 • Atlas Copco AB

  2012 - 13

  Projektledare/Scrum Master

  Projektledare för Inhouse-leveranser för programmen Tunnel Manager, Rig Calibration Tool, Software Online och RCS Trainer. Kjells roll har varit att samordna två utvecklingsteam omfattande åtta systemutvecklare mot önskad kravbild från huvudprojektledaren på Atlas Copco, kravinsamling, prognos och planering, test och leverans. Projektstyrning har skett enligt Sogetis kvalitetsledningssystem SQS, systemutvecklingsprocess enligt Scrum, utveckling har skett i C# .NET, Visual Studio, Jira.

 • Comfort-Kedjan AB Sverige

  2012 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  Kjells roll har varit hjälpa Comfortkedjan med en befintlig Excel-applikation och vidareutvecklat användarvänligheten och stabiliteten. Excel 2010 har använts tillsammans med programspråket Visual Basic for Applications (VBA).

 • Mailcom Europe AB

  2012 - 12

  Projektledare

  Kjells roll har varit att planera och säkerställa en stabil IT-drift av kundens servrar och mjukvara, ansvar för projektplan och genomförande med fokus på uppföljning och planering tillsammans med flertal underleverantörer. Tekniker som användes i projektet var Linux, Apache, MySql, PHP och PowerMTA från den amerikanska leverantören Port25.

 • Meag Genevad AB

  2011 - 12

  Projektledare

  Kjells uppdrag var att genomföra en förstudie i form av kravställare, upprätta projektplan, riskanalys och genomförande för en flytt av IT-drift till Norska Telecomputing. I uppdraget ingick arbete med infrastruktur med Windows och Citrix, affärssystem Microsoft Dynamics,
  CRM, e-fakturering, lönesystem samt utbildning till slutanvändare. Projektstyrningsmodell som användes var PEJL.

 • Vägvakt AB

  2010 - 11

  Delägare/Verksamhetsutvecklare

  Kjell var delägare och arbetade med uppstart av företaget och samordnade utvecklingen av interna IT-system med verksamhetens behov. Ansvarade för strategiplanen med Vägvakts nya affärsområde Rental (uthyrning). Vägvakt förvärvades av Norska företaget Saferoad AS i november 2009.

 • Saferoad AS

  2009 - 11

  Projektledare/Verksamhetsutvecklare

  Kjells arbetsuppgift bestod av att vara projektledare och driva projekt i Sverige, Norge och Danmark med målet att införa ett gemensamt IT-system för hantering av uthyrningssystem i koncernen (Sverige, Norge och Danmark). En stor del av projektet var att analysera verksamheternas behov i olika länder och genomföra en IT-upphandling av ett gemensamt koncernsystem. System som omfattades i projektet var Microsoft Dynamics Nav, Rental och Visma Business.

 • Saferoad AS

  2009 - 11

  Verksamhetsutvecklare

  Kjells roll var att sammanställa en förstudie på införandet av ett projektverktyg i koncernen och i koncernbolagen. Förstudien resulterade i en kravspecifikation och införandeplan
  av SharePoint 2010 tillsammans med norska Microsoft. Tekniker som användes i projektet var Skype, Microsoft OSC, Microsoft Lync, SharePoint 2007 och SharePoint 2010.

 • Saferoad AS

  2009 - 11

  Teknisk projektledare

  Kjells roll var att utvärdera och testa system för kundanalyser och kundundersökning för användning av samtliga dotterbolag i koncernen samt leverera utvärdering till koncernledningen i Saferoad. Kjells roll har även varit att utbilda koncernens dotterbolag i upphandlat verktyg i Norden och i Östeuropa. Tekniker som användes i projektet var Skype, Sharepoint 2007.

 • Sailsoft AB

  2001 - 15

  Ägare/Systemutvecklare/Projektledare

  Kjells arbete i Sailsoft var att leda verksamheten som projektledare, chef över personal och samordnare för underkonsulter, hantera budget och uppsatta mål, driva den tekniska utvecklingen samt samordna säljarbete.

  2006-2015 - Onoterat AB (www.onoterat.se)
  Onoterat.se byggdes från grunden med en ny webbplats, intranät, community för investerarmedlemmar och medlemsföretag. Webbplatsen anpassades för flera språk, fakturasystem för medlemsregister.

  2005-2017 - Norrlandskontakten (www.norrlandskontakten.se)
  Norrlandskontakten är en mötesplats för människor i Norrland som kan skapa ett medlemskonto och knyta kontakter med andra medlemmar genom meddelanden, gästbok, fotoalbum m.m. Det går även att köpa ett medlemskap som ger medlemmen utökade tjänster. Kjells roll var att leda utvecklingen, design av webbplatsen, val av teknisk
  struktur och programmeringsspråk.

  2006, Zappare
  Zappare utvecklades som ett internt projekt med utgångspunkt att skapa en kopia på Youtube, registrerade medlemmar på webbplatsen kunde ladda upp alla typer av filmer, filmerna
  behandlades och konverterades till streamingformat, filmerna visades för webbplatsens besökare som streamade filmer. Streamingservern sattes upp på operativsystemet Linux med programspråket PHP

  2006, Konkurs.se (www.konkurs.se)
  Konkurs byggdes från grunden med en ny webbplats och intranät skräddarsytt för konkursförvaltare. Utvecklingen har skett i PHP med databasen MySql

  2005-2007, Automegamax (www.automegemax.com)
  Automegamax är specialiserade på kundvård för bilhandlarnas kunder. Systemet är utvecklat från grunden i PHP och MySql, systemet omfattar ett kundvårdssystem, utskicksmotor via
  SMS, koppling till alla stora branschsystem, effektivisera administrationen för uppringande personal.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Förändringsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Omvärldsanalys, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Processinförande, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Affärsutveckling

 • - Marknadsföring

  Strategisk affärsplanering, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, KANBAN, LEAN, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Skola och utbildningsväsende, Bank & Finans, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Arkitekt, Affärsutvecklare, Förändringsledare, Lösningsarkitekt, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsplanering, Mobila medier, Sociala medier, Grafisk identitet och profil

Anställningar

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Accredited Project Requirements Analyst, International Organization for Project Management

 • 2017 - 17

  Accredited Project Manager, International Organization for Project Management

 • 2017 - 17

  Scrum Master, International Scrum Institute

 • 2017 - 17

  Scrum Product Owner, International Scrum Institute

 • 2017 - 17

  Certifierad REQB kravhanterare, Konsultbolag1

 • 2017 - 17

  Certifierad ISTQB testare, Konsultbolag1

 • 2017 - 17

  Presentationsteknik, Snacka Snyggt

 • 2016 - 16

  ITIL Foundation v3, Bita

 • 2016 - 16

  Att styra och förvalta med ITIL och PM3, Bita

 • 2014 - 15

  Ledarskapsutbildning, Örebro, Nercia

 • 2013 - 13

  Scrum och Kanban, Sogeti Sverige AB

 • 2002 - 05

  Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Kjell Larsson
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070-458 09 38
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60