Dela

Fredrik Sölving

 • Test Management
 • Distribuerade team
 • Ledarskap

Översikt

Fredrik har 20 års erfarenhet från test och utveckling inom allt från transaktionsintensiva system för onlinespel till betalningslösningar samt även från telekomsektorn. Fredrik har under sitt yrkesliv arbetat som utvecklare, testare, testledare, testchef och utvecklingschef. Detta gör att han har lång erfarenhet från alla aspekter av kvalitetssäkring och att planera och genomföra förändringar i test och utvecklingsprocesser. Fredrik är van att arbeta och leda team i olika länder och har stor kunskap av att implementera offshore team och har hållit föreläsning om hur man får ett sådant samarbete att fungera.

Egenskaper

Fredrik är en person med driv, expertkunskap och en stark passion att utveckla människor. Det allra roligaste han vet är när han tillsammans med sin personal tar fram fantastiska produkter. När Fredrik bygger team ser han till att alla i teamet utvecklas samt att teamet har de värderingar både teamet och företaget önskar. Fredrik lägger ett starkt fokus på kommunikation och förväntningar. Det ska vara enkelt att vara leverantör och kund till hans team.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2017 -

  Testledare/Delprojektledare

  Fredrik har två roller i projektet. Den första är som testledare där han har skapat en fungerande teststrategi, skrivit en testplan och ansvarat för alla testaktiviteter inom projektet. Den andra rollen är som delprojektledare med ansvar för Handelsbankens filialer och dotterbolag och dess implementering av en process för rapportering av värdepappersinnehav.

 • Riksbyggen

  2016 - 16

  Team lead Test

  Fredrik hade rollen som teamledare för testteamet i NAS projektet inom Riksbyggen. Rollen bestod av att lägga upp strategin och planera arbetet för testteamet samt att kommunicera progress och planer mot övriga projektet.

  NAS står för Ny AffärsStyrning och är införande av ett affärssystem, Agresso, och CRM system, Microsoft Dynamics CRM, på Riksbyggen.

 • SEB Bank

  2016 - 16

  BI Utvecklare

  Fredrik arbetar i ett team som utvecklar rapporteringslösningar för Fondrapporter, Risk och tillgångsanalyser och flera andra avdelningar och funktioner inom SEB
  Ett stort fokusområde har varit Dataleverans till Solvency II projektet där teamet är huvudansvariga för leveransen av data för tillgångar ( fonder, aktier, derivat mm) enligt EIOPA standard.

  Rapporteringen och datahanteringen sker främst i MSSQL och Markit, ett system för Information Management.

 • SEB Pension och Försäkring

  2015 - 16

  Testledare

  Fredrik var ansvarig för koordineringen av alla testaktiviteter inom Solvency II projektet. Solvency II är ett EU regelverk inom Liv- och Pensionsförsäkring.

  Arbetsuppgifterna innefattade dels att leda testaktiviteterna inom testteamet, att koordinera datainsamlingen och rapporteringen från SEB Bank och andra avdelningar inom SEB LIv. Fredrik planerad och koordinerade även Systemintegrationstesterna tillsammans med Lokalkontoren i Danmark, Irland och de baltiska länderna.

 • Frilans Finans AB

  2015 - 15

  Senior Project Manager

  Fredriks uppdrag var till en början att identifiera, introducera och etablera ett nytt utvecklingsteam off-shore. När väl processerna fungerade så fungerade Fredrik som projektledare för teamet men även som kravanalytiker/produktledare och omvandlade de idéer om nya lösningar som avdelningarna hade till konkreta designförslag.

 • Seamless Payments AB

  2014 - 14

  Utvecklingschef

  Fredrik har linjeansvar för 4 utvecklingsteam. Ett team som utvecklar iOS, Android & Windows appar, två backend team och ett team av utvecklingsorganisationens scrum masters. Teamen har varit både lokala team och med medlemmar i olika länder.Fredrik har även ansvaret för community av testare för att utveckla organisationens testprocesser.

 • Net Entertainment AB

  2009 - 13

  Release Test Manager

  Fredrik var chef över Release Test Teamet som bestod av 21 testare sittande i Stockholm och Dehli, Indien. Fredrik rekryterade och byggde upp teamet från 3 personer till 21 med helt ny system test process innehållande nya scenarios, ny testautomatiseringsprocess och ny process för testmiljöer. Fredrik hade fullt ansvar för teamet inkluderat resursplanering, kompetensutveckling och kvalitetsansvar.
  Fredrik gav en presentation på ämnet: Hur man bygger en effektiv off shore organisation på SAST internationella konferens. Fredriks strategi för off shore verksamhet går ut på klar kravställning, klara förväntningar och delaktighet för att nå uppsatta mål.

 • Paynova

  2009 - 09

  Test Manager

  Fredrik var ansvarig för QA och testprocessen för alla egenutvecklade produkter och system som Paynova utvecklade. Paynova utvecklar system för finansiella transaktioner, fraud screening av kreditkorts transaktioner samt supportsystem till e-handlare för att få full kontroll över deras onlineförsäljning. Fredriks uppgift var att planera testerna samt skriva och exekvera testfall. All utveckling var i C# och Fredrik utvecklade bla last och prestandatester i Visual Studio Team Foundation Server. Finanskrisen 2009 tvingade Paynova att minska sin personal.

 • Ongame/bwin Games AB

  2005 - 08

  Software Test Lead

  Fredrik har haft fler olika uppgifter på Ongame/bwin. Han startade i Core teamet och verifierade den generiska client-server mjukvaran. Nästa uppdrag var som testledare för casino test teamet där jag arbetade som testledare med 5 teammedlemmar. Nästa uppdrag var i ett utvecklingsteam där Fredrik testade webbaserade och mobila pokerklienter. I det sista uppdraget var Fredrik Testledare för Systemverifieringen. Systemverifieringen var ansvarig för prestandatester & lasttester samt verifiering av systemets användarvänlighet under last.

 • Glocalnet AB

  2004 - 05

  Test & SQM responsible

  Fredrik var ensam ansvarig för test och verifiering av Glocalnets egenutvecklade system och anpassningarna gjorda på inköpta system. Fredrik implementerade en ny testprocess och skrev automatiska tester i Perl med Puretest som verktyg direkt mot en Oracle DB.
  Fredrik tog även rollen som releaseansvarig och implementerade in ny process för leveranser till produktionssättning.

 • LogicaCMG

  2003 - 04

  Utvecklare

  Fredrik arbetade i ett utvecklingsteam som implementerade ett nytt billingsystem för Vodafone Sverige baserat på IntegRate som är en del i Portal Wireless Infranet. Fredriks huvudsakliga uppgifter vara att fixa buggar från system- och acceptanstestteamen. Fredrik var även under vissa delar med i olika test team.

 • Konsultbolag1

  2003 - 03

  Utbildare inom Test & Testledning

  Fredrik arbetade deltid för Konsultbolag1 som lärare inom test och testmetodik
  och avancerad testmetodik för erfarna testare. Lektionerna hölls både i
  kundernas lokaler samt i Informators regi. Fredrik skrev delar av kurserna och
  fick mycket positiv återkoppling i kursutvärderingarna.

 • Sendit/Microsoft Mobile Internet

  1999 - 02

  Testare & Testledare

  Fredrik hade flertalet positioner på Sendit & Microsoft.
  Han inledde som testare men fick sedan ansvar för kvalitetssäkringen av två komponenter inom en Gateway för mobil trafik över företags intranät. De huvudsakliga uppgifterna var planering, utforma test strategier och specificera testerna för båda komponenterna. I positionen som testledare hade Fredrik ansvaret för sina medarbetares kompetens och utveckling. Han var även delaktig i ett produktledningsteam där komponenternas karakteristik planerades.

 • Ericsson Radio Systems

  1994 - 99

  Testare & delprojektledare

  Fredrik inledde sin tid på Ericsson med i ett projekt som byggde upp en ny testanläggning för
  radioprestandatester. Hans ansvar var programmering av test program samt
  att skriva testspecifikationer och köra testfall. Fredrik var senare delprojektledare med ansvar för ett projekt där vi testade systemkarakteristik. Uppgiften var att undersöka hur kommunikationen
  mellan mobiltelefonen, basstationen och Axe växeln agerade i störd radiomiljö.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Verksamhetsutveckling allmänt, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Utbildning

 • - Metoder & Processer

  Microsoft Solution Framework, PROPS, RUP/UP, XP (Extreme Programming), ITIL, KANBAN, LEAN, Parprogrammering, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, Scrum

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Projektering, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Införande och överlämning, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Test & Verifiering

  Typprov och certifiering, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstest, Testautomatisering, Testutveckling, Tillgänglighet, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  NFC

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, GPRS, GSM, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  AXE

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  Billing-system, e-handel, Dataspel/ Internetspel

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Detaljhandel, Postorder/ e-handel, Tillverkare av Telekomutrustning, Spel, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Utvecklare/Programmerare, Coach, Förändringsledare, Kommunikationscoach, Produktägare, Delprojektledare, Interimschef, Kvalitetsansvarig, Team-ledare, Testare, Testledare

Anställningar

 • 2014 -

  Development Manager, Seamless Payments AB

 • 2010 - 2013

  Head of I&V/Release Test Manager, Net Entertainment

 • 2009 - 2009

  Test Manager, Paynova AB

 • 2005 - 2008

  Software Test Lead, Bwin Games AB

 • 2004 - 2005

  Test & SQM responsible, Glocalnet

 • 2003 - 2004

  Developer, Logica CMG

 • 1999 - 2002

  Test Lead, Microsoft Mobile Internet

 • 1994 - 1999

  Test Engineer, Ericsson Radio Systems

Utbildningar

 • 2009 - 09

  Enskild Kurs: Intro till Six Sigma 10 p, Högskolan Hässleholm

 • 1993 - 93

  Företagsekonomi Enskild kurs, Umeå Universitet

 • 1993 - 94

  Påbyggnadsutbildning Tele och Radiosystem, KTH

 • 1989 - 91

  Elektroingenjörslinken, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38