Dela

Mattias Ward

 • Systemutvecklare
 • Webbutvecklare

Översikt

Mattias trivs som bäst när han mestadels får arbeta med backend inom .NET, gärna också där man tar nytta av t.ex. Azure. Frontendutveckling går så klart bra det också, gärna med TypeScript - något som Mattias de senaste åren har välkomnat med öppna armar.

Han anser att det är oerhört viktigt i ett projekt att få en övergripande förståelse för hur verksamheten fungerar och hur systemet som utvecklas ska komma att användas, och deltar därför gärna så tidigt som möjligt i processen och i t.ex. workshops med slutanvändare.

Van att jobba i projekt med väldigt skiftande grader av agila inslag och enligt traditionell projektmetodik.

Egenskaper

Mattias är mycket social och en högst delaktig teammedlem som särskilt älskar att lösa problem tillsammans men som också på egen hand kan grotta ner sig i kod en längre tid om så krävs, gärna med death metal spelandes i hörlurarna. Finns få saker som är så utvecklande/utmanande som att tillsammans lösa en kritisk produktionsbugg så fort/säkert det bara går.

Han är nyfiken och har en oerhörd hunger för att lära sig mer, och undgår sällan ett tillfälle att samla in kunskap rörande allt från obskyra C#-ramverk och mikrooptimering av Entity Framework-queries till nya JavaScript-bibliotek och nyheter i Azure. Just nyheter i Azure är något som tagit allt större intresse och tid över åren, allt i takt med att Microsoft har lagt mer och mer krut på det.

Konsultens CV

 • AFA Försäkring

  2018 - 18

  Utvecklare

  Utvecklat eventbaserat systemstöd för GDPR bestående av en kundweb samt en administrationsweb för ärendehantering. Grundläggande arkitektur baserat på microservicetänk och events.

  Tekniker
  ASP.NET Core 2.0, Azure (Service Fabric, Event Hubs, Functions, Key Vault, AppInsights, Blob/Table storage), BankID. VSTS för källkodshantering och CI/CD, parprogrammering, agilt.

 • CPA Global

  2016 - 18

  Utvecklare / team lead

  Var del av ett större projekt med 4-6 team vars syfte är att utveckla CPA Globals kundportal, i Mattias fall främst den delen som ska låta deras kunder hantera och förnya patent.

  Systemet består av två delar; ett webbgränssnitt med enklare backend, samt ett separat backend api med flertalet integrationer mot t.ex. kundens on-premise system.

  Alla tjänster som är gemensamma för de olika delarna i kundportalen (användarhantering, SSO t.ex.) är gjorda med microservicetänk.

  All utveckling sker i samarbete med flera av CPA Globals kontor i andra länder så som Indien, England, USA.

  Sista året tagit över som team lead och hade rollen som handledare för de juniora utvecklarna i teamet.

  Tekniker: AngularJS, TypeScript, C#, WebApi, .NET Core, Entity Framework, SQL Server, Azure (Search, WebJobs, Key Vault, AppInsights, Queues (ServiceBus/Storage), Data Factory), Jenkins, VSTS, agilt.

 • Kvadrat Holding

  2015 - 16

  Arkitekt/utvecklare

  Mattias har varit med och tagit fram ett proof-of-concept för ett internt verksamhetssystem byggt med senaste Microsofttekniken och Angular 2.

  Tekniker
  .NET Core 1.0 (RC1), ASP.NET 1.0 (RC1), Angular 2, TypeScript, agilt

 • Saab AB

  2015 - 15

  Utvecklare

  Mattias ingår i ett team ansvarigt för förvaltning av ett configuration management-system, Serena Dimensions CM. Mestadels utveckling av automatisk konfiguration genom systemets olika API:er, främst via Java. Han har även till viss del hjälpt till som tekniskt stöd i utredningar kring arbetssätt relaterat till utveckling och versionshantering.

  Tekniker: Java, JUnit, Oracle Database

 • Pema People AB

  2015 - 15

  Utvecklare

  Tillsammans med två andra utvecklare och en arkitekt har Mattias hjälpt till att vidareutveckla och modernisera ett verksamhetssystem som bl.a. används för att boka ut anställda på uppdrag hos kund, hantera tidrapportering samt även för löneberäkning. Främst handlar det om prestandaoptimering samt införande av moderna tekniker och utvecklingsmetoder.

  Tekniker: C#, ASP MVC, WebApi, AngularJS, NHibernate, SQL Server, Azure, PostSharp.

 • Linköpings Universitet

  2014 - 15

  Utvecklare

  Mattias var med som backendutvecklare i ett integrationsprojekt, Sesam, på Linköpings Universitet. Integrationsplattformens grundstomme är BizTalk, men det finns också ett eget affärslager i C# och en tillhörande databas. Det är i detta affärslager Mattias har jobbat; med utveckling av WCF-tjänster till främst BizTalk men också direkt till andra intressenter. Arbetet har mestadels handlat om hantering och manipulation av data men har också innefattat integrationer mot bl.a. Active Directory, både lokalt och Azure AD.

  Tekniker: C#, ASP MVC, WCF, Entity Framework, XML, MS SQL Server, agilt

 • Energimyndigheten

  2013 - 14

  Utvecklare

  Inblandad i flera mindre vidareutvecklingsprojekt på ett system baserat på SharePoint 2010. Mestadels mindre ändringar i befintlig funktionalitet men även en del nyutveckling har skett. Nyutvecklingen har främst handlat om nya integrationer mot andra system över WCF.

 • Energimyndigheten

  2011 - 13

  Utvecklare

  Ett webbaserat system för att bl.a. hantera ansökningar av elcertifikat samt anmälningar av kvotplikt till Energimyndigheten. Både ett publikt gränssnitt där företag och privatpersoner kan skicka in ansökningar, samt ett internt handläggarstöd för att fatta beslut och göra åtgärder på inskickade ansökningar.

  Mattias roll i projektet var främst som utvecklare, men han var under projektets gång också mycket delaktig i kravanalys och workshops.

  Tekniker: C#, ASP MVC3, Razor, HTML, CSS, JavaScript, WCF, Entity Framework, MS SQL Server, agilt

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  AWS, VmWare ESXi, Android, Azure, Linux, Windows 2008 Server, MS Internet Information Server, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  Oracle, mySQL, SQLite, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Biztalk, Docker, Elasticsearch, Episerver, MS Sharepoint, Node.js, SharePoint 2013, SharePoint Online, Windows Presentation Foundation, Git, Jenkins, Nhibernate, Protractor, Selenium, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, Entity Framework, Jira, ReSharper, MS Visual Studio, MVC.net

 • - Utvecklingsspråk

  Java, PowerShell, UML, Angular 2, CSS, HTML, HTML5, XML, AngularJS, ASP.NET, C#, Javascript, Jquery, MS .NET, MVC, Rest, SOAP, SQL, Typescript, Webservices

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Parprogrammering, RUP/UP, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming), Continuous Integration, KANBAN, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  MongoDB, Datamodellering, Prestandaoptimering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Windowsapplikationer, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster

 • - Roller

  Kravanalytiker, Scrum master, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2011 - 2015

  Utvecklare, Sogeti Sverige AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions, A310, Addskills

 • 2013 - 13

  70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Microsoft

 • 2008 - 11

  Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25