Dela

Mattias Ward

 • Systemutvecklare

Översikt

Mattias trivs som bäst när han får arbeta med backend inom .NET, men kan även tänka sig att bryta av med t.ex. lite JavaScript på frontend då och då.

Han anser att det är oerhört viktigt i ett projekt att få en övergripande förståelse för hur verksamheten fungerar och hur systemet som utvecklas ska komma att användas, och deltar därför gärna i t.ex. workshops med slutanvändare.

Egenskaper

Mattias är mycket social och en högst delaktig teammedlem som särskilt älskar att lösa problem i team men som också på egen hand kan grotta ner sig i kod en längre tid om så krävs, gärna med death metal spelandes i hörlurarna.

Han är nyfiken och har en oerhörd hunger för att lära sig mer, och undgår sällan ett tillfälle att samla in kunskap rörande allt från obskyra C#-ramverk och mikrooptimering av Entity Framework-queries till nya JavaScript-bibliotek och nyheter i Azure.

Konsultens CV

 • Kvadrat Holding

  2015 -

  Arkitekt/utvecklare

  Mattias har varit med och tagit fram ett proof-of-concept för ett internt verksamhetssystem byggt med senaste Microsofttekniken och Angular 2.

  Tekniker
  .NET Core 1.0 (RC1), ASP.NET 1.0 (RC1), Angular 2, TypeScript, Jasmine, Gulp

 • Saab AB

  2015 - 15

  Utvecklare

  Mattias ingår i ett team ansvarigt för förvaltning av ett configuration management-system, Serena Dimensions CM. Mestadels utveckling av automatisk konfiguration genom systemets olika API:er, främst via Java. Han har även till viss del hjälpt till som tekniskt stöd i utredningar kring arbetssätt relaterat till utveckling och versionshantering.

  Tekniker: Java, JUnit, Oracle Database

 • Pema People AB

  2015 - 15

  Utvecklare

  Tillsammans med två andra utvecklare och en arkitekt har Mattias hjälpt till att vidareutveckla och modernisera ett verksamhetssystem som bl.a. används för att boka ut anställda på uppdrag hos kund, hantera tidrapportering samt även för löneberäkning. Främst handlar det om prestandaoptimering samt införande av moderna tekniker och utvecklingsmetoder.

  Tekniker: C#, ASP MVC, WebApi, AngularJS, NHibernate, SQL Server, Azure, PostSharp.

 • Linköpings Universitet

  2014 - 15

  Utvecklare

  Mattias var med som backendutvecklare i ett integrationsprojekt, Sesam, på Linköpings Universitet. Integrationsplattformens grundstomme är BizTalk, men det finns också ett eget affärslager i C# och en tillhörande databas. Det är i detta affärslager Mattias har jobbat; med utveckling av WCF-tjänster till främst BizTalk men också direkt till andra intressenter. Arbetet har mestadels handlat om hantering och manipulation av data men har också innefattat integrationer mot bl.a. Active Directory, både lokalt och Azure AD.

  Tekniker: C#, ASP MVC, WCF, Entity Framework, XML, MS SQL Server

 • Energimyndigheten

  2013 - 14

  Utvecklare

  Inblandad i flera mindre vidareutvecklingsprojekt på ett system baserat på SharePoint 2010. Mestadels mindre ändringar i befintlig funktionalitet men även en del nyutveckling i har skett. Nyutvecklingen har främst handlat om nya integrationer mot andra system över WCF.

 • Energimyndigheten

  2011 - 13

  Utvecklare

  Ett webbaserat system för att bl.a. hantera ansökningar av elcertifikat samt anmälningar av kvotplikt till Energimyndigheten. Både ett publikt gränssnitt där företag och privatpersoner kan skicka in ansökningar, samt ett internt handläggarstöd för att fatta beslut och göra åtgärder på inskickade ansökningar.

  Mattias roll i projektet var främst som utvecklare, men han var under projektets gång också mycket delaktig i kravanalys och workshops.

  Tekniker: C#, ASP MVC3, Razor, HTML, CSS, JavaScript, WCF, Entity Framework, MS SQL Server

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Linux, VmWare ESXi, Windows 2008 Server, MS Internet Information Server, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, Oracle, SQLite, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Biztalk, MS Sharepoint, Node.js, Sharepoint, Git, Hibernate, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, Entity Framework, MVC.net, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  Java, UML, AngularJS, CSS, HTML, HTML5, Javascript, Jquery, Rest, SQL, Webservices, XML, ASP.NET, C#, MS .NET, MVC

 • - Metoder & Processer

  Continuous Integration, RUP/UP, Scrum, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Datamodellering, MongoDB, Prestandaoptimering, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Systemarkitektur - systemnivå, Beslutstöd- och BI-system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Kravanalytiker, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2011 - 2015

  Utvecklare, Sogeti Sverige AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions, A310, Addskills

 • 2013 - 13

  70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Microsoft

 • 2008 - 11

  Systemvetenskapliga programmet, Örebro Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757
Camilla Collins
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0702-791369
Christian Berger
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0708770409
Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010