Dela

Simon Almström

 • Product owner
 • Agile coach

Översikt

Simon älskar att se fantastiska produkter från fantastiska team. Han har arbetat i flera olika roller inom agil utveckling men den som passar honom bäst är rollen som produktägare.

Simon vet att produktägarrollen är en svår men viktig roll för att ta fram fantastiska produkter. Han förstår att produktägaren är en viktig länk mellan affärsvärden, affärsmöjligheter, strategier, implementation och resultat. Det här kan vid tillfällen vara mycket krävande men Simon har hittat balansen att mellan att bestämt driva vad han själv tycker är viktigt och aktivt lyssna på andra intressenters behov, utan att kompromissa på produktens kvalitet och företagets bästa.

Simon tidigare uppdrag som produktägare har varit på Samsung Naoradio Design Center och på NetEnt, där han jobbar för tillfället. I dessa roller har han jobbat med flertalet team och produkter. Den tekniska bredd som han jobbat med har varit allt ifrån hårdvaruutveckling av WiFi och BT chip till webutveckling av HTML5 spel.

Samtidigt som han är med och prioriterar teamets värdeleveranser så jobbar han även med beteenden och attityder för att team ska bli mer självorganiserande. Han tar en coachande roll i teamets egna arbete och stöttar processutveckling och implementering av verktyg genom sin långa erfarenhet av produktutveckling.

Egenskaper

Simon är en person med ett strategiskt sinne som lyssnar mycket, söker sammanhang och ser lätt konsekvenser. Han bryter ned komplexa problem i logiska steg och driver projekt från start till mål. Han är målorienterad och har en värdebaserad och coachande ledarstil som drivs av affärsnytta, effektivitet och allas välmående. Han jobbar mycket med förväntningar och konfliktlösning för att skapa en miljö där folk kan lyckas.

Konsultens CV

 • NetEnt

  2016 -

  Agile Product Owner

  Simons huvudsakliga roll på NetEnt är som agile produktägare. I den rollen är han ansvarig för att prioritera teamets arbete. Han har jobbat med fem olika team under olika perioder. Dessa teams produkter har haft en stor spridning. Det har varit en ljudmotor, det HTML5 klientramverk som NetEnt använder för att göra deras spel och även själva spelen.

  Simon har oftast kommit in i teamen när de är i uppstartsfasen eller behöver ändra inriktning för att bättre passa i företagets strategi. Simon har utövat ett tydligt och coachande ledarskap vilket bidragit till att han blivit en mycket omtyckt produktägare.

 • Huawei

  2015 - 16

  System Architect

  Simon jobbar som en del av Wireless System Design teamet i ett projekt som fokuserar på det framtida Radio Access Nätverket i 5G. Projektet jobbar brett och några uppgifter inkluderar omvärldsanalys för mobila nätverk, djupdykningar i lovande teknologier, bryta ner krav samt arkitekturel design.

 • Samsung Nanoradio Design Center

  2013 - 15

  Product Owner

  Som produktägare ansvarade Simon för att det fanns en roadmap med funktioner och prioriteringar för företagets basesystem team. Basesystem var ansvariga för produktens OS, lägre WiFi- och Blåtandsstacken, utvecklingsmiljön samt mycket av hårdvaruverifieringen.

  Förutom detta så satt Simon även som ordförande för SNDCs mjukvaruarkitekter och deltog i Thread Group, en arbetsgrupp för att utveckla en standard för IoT i hemmet. Samsung jobbar tillsammans med bland annat Nest, ARM, Freescale och Silicon Labs med denna standard.

 • Samsung Nanoradio Design Center

  2013 - 14

  Scrum Master

  Simon jobbade som Scrum Master för ett korsfunktionellt team med både hårdvara och mjukvara. Teamet ansvarade för att den digitala nätlistan till nästa chip togs fram och fungerade.

 • Samsung Nanoradio Design Center

  2013 - 15

  Agile Coach

  Simon var ansvarig för att rulla ut Scrum på SNDCs svenska site samt att hjälpa till med integrationen mot den grekiska siten. Detta innebar bland annat att anordna utbildning, se över hur teamen såg ut och vad de skulle göra samt att sammanställa de nya rollbeskrivningarna och arbetsprocesserna. Simon jobbade även tillsammans med vår program manager för att sätta ihop ett projektkontor.

  Även efter det att Scrum har rullat ut så har Simon varit med och fortsatt att föreslå förbättringar och tagit en aktiv roll i att se till att dessa förbättringar har blivit implementerade.

 • Samsung Nanoradio Design Center

  2012 - 13

  Software Project Manager

  Simon var ansvarig för alla tre faser i mjukvaruprojekten; förstudie, utvecklingsfasen samt underhållsfasen. Han förbättrade även leveransspårbarheten genom att introducera en komponent- och produktstruktur på mjukvaran. Han tog även fram en utvecklingsprocess, förändringsprocess samt en underhållsprocess. Förutom detta jobbade Simon nära testteamet för att förbättra företagets hantering av kontinuerlig integration.

 • Nanoradio

  2010 - 11

  Software Designer

  Simon var, som enda utvecklare, satt att integrera en full mjukvarustack på Nanoradios chip. Detta inkluderade undre och övre WiFi stack, IP stack samt applikationer. Denna lösning, med en full stack på chippen, blev senare Samsung Nanoradios huvudsakliga affärsområde.

 • Sony Ericsson

  2009 - 10

  Positioning Team Leader

  Simons huvudsakliga uppgifter var att sätta teamets prioriteringar, följa upp och rapportera till projektledare och chefer samt att utveckla funktioner som teamet var ansvariga för. Han var med och tog fram funktionalitet för MS-baserad A-GPS för den Amerikanska marknaden tillsammans med teamet.

 • Sony Ericsson

  2007 - 09

  Delivery Coordinator

  Simons huvudsakliga uppgift var att paketera mjukvaruleveranser från fyra olika team till test, hantera beroenden och se till att leveranserna integrerades i produkterna.

  Han hade ett stort inflytande i designen av avdelningens branchingsstrategi och leveransprocess. Dessa processer blev snabbt normen även på andra avdelningar.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  iOS, Linux, Mac OS X

 • - Verktyg & Middleware

  MS Project, Clearcase, ClearQuest, Git, Jenkins, Visio, Jira, Subversion, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  C++, C

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Business restructuring, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Förändringsledning, Processinförande, Strategisk planering, Workshopledning, Processutveckling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Mentorskap, Psykologi, Beteendevetenskap, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Administrativ delprojektledning, Teknisk projektledning, Agile project systems

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Kvalitetsledning, Change Management

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, RAN, WLAN

 • - Branscherfarenhet

  Skog och Papper, Teleoperatörer, Elektronikindustri, Forskning och utveckling (FoU), Konsumentelektronik, Spel, Tillverkare av Telekomutrustning, Ideell organisation

 • - Roller

  Coach, Huvudprojektledare, Projektledning digitala medier, Testledare, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare, Delprojektledare, Förändringsledare, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Configuration Manager (CM), Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Internkommunikation

Anställningar

 • 2012 - 2015

  Software Project Manager, Samsung Nanoradio Design Center

 • 2010 - 2012

  Software Designer, Nanoradio

 • 2007 - 2010

  Software Designer, Sony Ericsson

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Coachning - Coachande Ledarskap, Mercuri International, Stockholm

 • 2013 - 13

  Leadership; Leaders, Teams, Result - 3 dagar, FranklinCovey, Stockholm

 • 2010 - 10

  Scrum Master - 2 dagar, Crisp, Stockholm

 • 2005 - 08

  Masterprogram "Digital Communication Systems and Technologies", Chalmers Tekniska Universitet, Göteborg

 • 2002 - 08

  Civilingenjör, Elektroteknik, Chalmers Tekniska Universitet, Göteborg

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-4444941

Länkar