Dela

Mats Säfström

 • Interims chef, affärsutveckling och strategisk rådgivare

Översikt

Jag har arbetat inom försäljning och marknadsföring och i ledande positioner genom hela min yrkesverksamma karriär och jag innehar ett starkt ledarskap inom försäljning med stort fokus på planering av aktiviteter och tillhörande exekvering och jag har en stor erfarenhet av att förändra organisationer.

Jag summerar mina kunskaper och erfarenheter till tre områden: indirekt försäljning till partners, planering och genomförande av affärsplaner och motivation av medarbetare. Genom mina ledande roller har jag skaffat mig en gedigen kompetens inom coachning, affärsfokus, kanal strategi och förståelse av resultaträkningens alla aspekter inom ett säljbolag.

Vad kan jag hjälpa till med?!
Interimschef - VD, Försäljningschef, Marknadschef
Affärsutveckling - Ta fram Strategiplan, starta upp ny avdelning, ny leverantör, förändra en befintlig verksamhet
Strategisk rådgivare - Nästa steg gällande strategi och med syfte att gå från strategiplan till praktisk handling

Egenskaper

Jag är en lugn person som alltid slutför vad jag lovar och jag har bra förmåga att få människor att samarbeta och driva till mål.

Konsultens CV

 • Projekt Samverkan Ljugarn, ett Leader projekt

  2018 - 18

  Projektledare

  Ljugarn med omnejd på sydöstra Gotland har prioriterats av Leader Gute för att undersöka förutsättningar för samverkan och hållbar utveckling. En arbetsgrupp har fått i uppgift att möta alla intressentgrupper i form av företagare, föreningar, fastboende och fritidsboende och fånga upp deras bild kring en hållbar utveckling av Ljugarn med omnejd och att ta fram underlag för att bilda ett utvecklingsbolag som ska genomföra viktiga insatser och hitta finansieringsformer för hållbar utveckling av Ljugarn med omnejd.

  Mats roll var driva detta projekt tillsammans med en kollega, möta alla företagare, föreningar och boende och ta fram en slutrapport med tänkbara och möjliga projekt inkl. olika förslag till finansiering.

 • Ravelli Sport

  2017 -

  Affärsutvecklare

  Ravelli Sport arbetar med två st produktområden, Errea Sport och Ravelli No 1. Mats roll är att främst bearbeta handbolls segmentet i Sverige och via samtal och besök hos handbollsföreningar över hela Sverige presentera och sälja in dessa produktkoncept och på så sätt öka företagets marknadsandel och försäljning markant.

 • Docover OY

  2017 - 17

  Affärsvecklare

  Docover OY har ett världspatent gällande en ny teknologi kring att bygga in hologram i skyddsglas för smartphones samt andra intressanta tillbehör till smartphones. Mats uppgift var att börja bygga upp försäljningen i Sverige genom att bearbeta både potentiella återförsäljare och slutkunder.

 • Skullplant AB

  2016 - 17

  Affärsutvecklare

  Skullplant AB är svenskt agent för Sauce Hockey, ett amerikanskt bolag som designar, tillverkar och säljer hoodtröjor, linnen, t-shirts, m fl produkter och Mats uppgift var att fram en Strategiplan för att bygga upp försäljning via egen web, via återförsäljare och via föreningar. Dessutom bearbetade Mats ett antal kunder som en viktig del för att skapa en handlingskraftig plan.

 • Active Place AB

  2016 - 17

  Affärsutvecklare

  Active Place AB driver bl a ett koncept som heter Selected Player och som är ett utbildningskoncept via camper och cuper för duktiga ungdomar inom innebandy. Mats roll var att hjälpa bolaget att utvecklas vidare bl a genom att starta upp motsvarande verksamhet inom handboll.

 • Azlan Logictics LtD

  2015 - 16

  HP EMEA Sales Enablement Director (Interims roll)

  Mats ansvarade i denna roll på Tech Data Azlans Europeiska moderbolag för att driva försäljningen av HP Enterprise produkter i 16 Tech Data länder i EMEA.

 • TD Azlan Nordic

  2008 - 14

  Nordic Enterprise Director

  Mats ansvarade för TD Azlans nordiska verksamhet med en årlig omsättning på runt 3 miljarder SEK och han hade ett team på 85 medarbetare. Mats var ytterst ansvarig för resultat, försäljning, affärsutveckling och en affärsenhet med fokus på försäljning, produktansvar och support. Mats var också medlem av TD Azlans europeiska ledningsgrupp.

 • Scribona Sverige AB

  2004 - 08

  Country Manager

  Mats var ansvarig för den totala verksamheten i Sverige inkl. både Volymprodukter och Enterprise produkter och han var också medlem av Scribona Nordics ledningsgrupp. Mats huvudfokus var att utveckla verksamheten, relationen med nyckelkunder och över tid förändra det svenska bolaget till en renodlad sälj- och marknadsorganisation inkl. att reducera kostnader och förbättra produktiviteten. Utfallet av detta arbete innebar att de lokala landsorganisationerna fokuserade på försäljning och kunder i resp. land och att man byggde upp en nordisk organisation i Stockholm som hanterade back office funktioner (inköp, ekonomi, it, m.m.) för samtliga nordiska länder.

 • Scribona Solutions Sverige

  2001 - 04

  Country Manager

  Mats arbetade som Landschef för Enterprise division inom Scribona Sverige och huvudfokus var att utveckla verksamheten generellt och han var mycket involverad och engagerad i Scribona´s huvudleverantörer och nyckelkunder och han var också medlem i Scribona Solutions management team i Norden.

 • PC Lan AB

  2000 - 01

  Marknadschef

  Mats var ansvarig för Marknadsavdelningen inom PC LAN AB, totalt 5 personer, och företagets marknadsstrategi ur alla aspekter.

 • Manora Datadistribution AB

  1999 - 99

  Försäljningschef Volymprodukter och Marknadschef

  Mats huvudfokus var att utveckla Manora´s försäljning av s k Volymprodukter (PC, skrivare, mjukvara, m.m.) via olika sälj- och marknadsaktiviteter samt också öka bolagets kundfokus

 • Martinsson Datadistribution AB

  1995 - 98

  Marknadschef och VD

  Mats uppdrag var att utveckla nisch distributören Martinsson till en huvudaktör på den svenska marknaden för IT distributörer

 • Borås Linje Hemma AB

  1993 - 95

  Försäljningschef

  Mats var ansvarig för att rekrytera deltidssäljare som sålde textilier via hemförsäljning

 • Computer City Supercenter

  1991 - 93

  Project Manager

  Mats var ansvarig för att starta upp verksamheten i Danmark och Sverige inkl. att hitta lokaler, rekrytera anställda, förhandla fram leverantörskontrakt och avslutningsvis att starta upp en försäljningsavdelning med fokus på B2B

 • Victor Technologies Sweden AB

  1985 - 91

  Försäljningschef, Divisionschef

  Mats var under dessa år mycket involverad i att bygga upp och utveckla det svenska säljbolaget inom Victor Technologies Group.

 • KA-FO Foto Video Optik AB

  1980 - 85

  Säljare

  Mats arbetade som säljare och sålde fotoutrustning till återförsäljare och fotografer över hela Sverige

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Omvärldsanalys, Order- och leveransflöden, Processutveckling, Produktledning, Projektledning, Projektrevision, Utredning, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Business restructuring, Compliance, Kravanalys, Organisationsutveckling, Processinförande, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsutveckling, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Strategisk planering

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsundersökning, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Varumärke/branding, Marknadsplanering, Marknadsstöd

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling

 • - Metoder & Processer

  Controlling and Reporting

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Kurs- och seminarieledare, Psykologi, Fackförhandlingar, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Affärscoachning

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning

 • - Roller

  Förändringsledare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Produktägare, Affärsutvecklare, Coach, Talskrivare, Team-ledare, Interimschef

 • - Kommunikation & Information

  Grafisk identitet och profil, Kommunikationspolicy, Medierelationer, Mätningar, utvärderingar, Redaktionell kommunikation, Event management, Internkommunikation, Intranät, Kampanjer, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Marknadskommunikation, Upphandling av kommunikationstjänster, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2008 - 2014

  Nordic Enterprise Director, TD Azlan

 • 2004 - 2008

  Country Manager, Scribona Sverige AB

 • 2001 - 2004

  Country Manager, Scribona Solutions

 • 2000 - 2001

  Marknadschef, PC Lan AB

 • 1999 - 1999

  Försäljningschef Volymprodukter och Marknadschef, Manora Datadistribution AB

 • 1995 - 1998

  Marknadschef och VD, Martinsson Datadistribution AB

 • 1993 - 1995

  Försäljningschef, Borås Linje Hemma AB

 • 1991 - 1993

  Project Manager, Computer City Supercenter

 • 1985 - 1991

  Försäljningschef, Divisionschef, Victor Technologies Sweden AB

 • 1980 - 1985

  Säljare, KA-FO Foto Video Optik AB

Utbildningar

 • 1999 - 00

  IFL – Värdeskapande affärsledning, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07