Dela

Sylvia Olsson

 • Testledare
 • Testanalytiker

Översikt

Sylvia är en ISTQB certifierad testledare/testare som är mycket snabblärd och ivrig på att lära sig en uppdragsgivares produkter. Testarbetet kombinerat med sina kunskaper inom programmering (hon har jobbat som systemutvecklare i ett flertal år) gör henne ganska unik som testare. Hon är mycket social, initiativrik, ambitiös och kan snabbt ta till sig kunskap. Sylvia älskar att jobba i team (Scrum) där hon bidrar aktivt till att gruppen når de uppsatta målen. Sylvia har jobbat som utvecklare och har därför mycket god förståelse för de olika faserna i systemutveckling.

Egenskaper

Sylvia är som person mycket ambitiös, prestigelös och social. Med sitt positiva sätt har hon lätt för att samarbeta och hennes starka sida är att få sina medarbetare motiverade och varje dag leda dem fram mot de uppsatta målen. Hon trivs med att få ta ansvar där det ställs höga krav på henne. Sylvia är en mycket omtyckt arbetskollega, såväl för sin personlighet som för sitt starka engagemang och ansvarstagande när det gäller arbetet.

Konsultens CV

 • SEB

  2010 -

  Test Analytiker/Testledare

  Tekniker/Metoder: RUP, SCRUM, QC, TFS, MTM, Sharepoint, Exploratory testing, Enhetstester, System Tester, Acceptanstester

  Sylvia har stor erfarenhet av ett iterativt och agilt arbetssätt.

  I rollen som testare arbetade Sylvia med systemtest och acceptanstest av SE Bankens internetbank för Privat och Företag. Internetbanken är konverterad till C# och Sylvias första uppdrag var då att kvalitetssäkra den nya plattformen. Defekterna och ändringarna registrerades i QC och kommunikationen mellan projektmedlemmarna gick via QC och agila morgonmöten, där olika frågor togs upp varje morgon. Uppdraget pågick i 1,5 år därefter har Sylvia löpande fått nytt förtroende att vara med att ständigt kvalitetssäkra internetbanken som ständigt utvecklas framåt.
  2011 deltog Sylvia i projektet ISK, investeringssparkonto, som infördes 1 Januari 2012. Sylvias arbetsuppgifter var att systemtesta och acceptanstesta alla de funktionaliteter som ISK innebar. Sylvia läste användningsfallen och utformade testscenarios/testfall. Alla testfall och defekter skrevs i QC.

  Vidare arbetade Sylvia som testledare i projektet IBP Refresh 2013 där målet var att ge SEB's privata internetbank en mer modern design och bättre funktionalitet. Sylvia ledde testarbetet där gruppen bestod av 5 rutinerade testare samt affären som var med och acceptanstestade. Sylvia planerade, rapporterade kontinuerligt testarbetet till projektledningen samt stöttade resurserna i testgruppen. Arbetet utfördes agilt i SCRUM och all rapportering gjordes löpande i TFS.

 • SEB

  2010 - 10

  Projektadministratör

  Tekniker/Metoder: JIRA, Venture Office Tools, Excel, Agresso

  Arbetet bestod huvudsakligen i att administrativt stödja projektledaren och övriga projektmedlemmar i olika administrativa frågor såsom:

  - Löpande ekonomisk rapportering
  - Projektuppföljningar
  - Statusrapportering
  - Konteringar och godkännande av fakturor i eFact
  - Uppföljning och loggning av risker/issues i JIRA
  - Ekonomisk rapportering i Venture Office Tools
  - Uppföljning och äskande av resurser. Förlängning och avslut av konsulter
  - Inköp i Click@Buy. SEB's interna inköpssystem
  - Underhåll av Agressokoder
  - Lokalfrågor
  - Uppdatering av information kring projektet One Fund på intranätet

 • ALMI Företagspartner

  2004 - 09

  Testledare/Testare/Systemansvarig/Utvecklare

  Tekniker/Metoder: Rational Clear Quest, Rational Functional Tester, Powerbuilder, SQL, C#, Visual Studio 2003, Krav, Business Intelligence, Exploratory testing, Enhetstester, System Tester, Acceptanstester, Automatiserade tester

  I rollen som Testare/Testledare samt systemansvarig för LånAd som är Almi's systemstöd för låneadministration var Sylvias arbetsuppgifter att skriva testfall, rapportera defekter, ta fram testrapporter, löpande rapportera om testarbetet till beställare samt att säkerställa att LånAd utvecklades framåt enligt beställarens krav. Sylvia hade nära samarbete med både beställare och utvecklare och skrev kraven till utvecklarna. Samtliga krav, testfall och defekter hanterades i ärendehanteringssystemet Clear Quest. För att ta fram testdata skrev Sylvia egna SQLscript direkt mot databasen samt granskade koden som var skriven i C# för att ta fram testfall.

  2006 konverterades plattformen till en webbaserad treskiktslösning på en .NET plattform.
  Parallellt med testarbetet deltog Sylvia även i utvecklingsarbetet där programmeringsspråket var C#.

  Efter konverteringsarbetet automatiserade Sylvia regressionstestfallen i verktyget Rational Functional Tester.

  2004-2005 ingick Sylvia även i utvecklarteamet och programmerade i Powerbuilder som LånAd då var utvecklat i.

 • Yarrow

  2004 - 04

  Utvecklare och Testare

  Tekniker/Metoder: Visual Studio, ASP.NET, QC, Exploratory testing, Enhetstester, System Tester, Acceptanstester

  Sylvia deltog i ett internt projekt som utvecklare och testare av Yarrows interna tidrapporteringssystem i ASP på .NET plattform. Alla testfall och defekter skrevs i QC.

 • Nordea IT

  2001 - 03

  Testare och Förvaltare

  Tekniker/Metoder: Crystal Reports, Testdirector, Excel, BankWorks

  I rollen som testare var Sylvias arbetsuppgifter att hjälpa till med förvaltning och test av kortsystemet BankWorks i enlighet med verksamhetens krav. BankWorks var ett inköpt kortsystem från Malta. Vid leverans av nya versioner från Malta så ansvarade Sylvia för att alla versioner installerades på samtliga testservrar och prodservrar innan testarbetet påbörjades.
  Sylvia funktionstestade och regressionstestade löpande i TD när nya versioner av BankWorks levererades. Samtliga rapporter i BankWorks var utvecklade i verktyget Crystal Reports. Fristående rapporter togs även fram i Crystal Report för att möta affärens krav.

 • Datakvalitet System AB

  1993 - 01

  Krav/Utvecklare/Testare

  Tekniker/Metoder: Visual Studio, CBasic, Btrieve, Scala, Word, PC

  Sylvia arbetade med krav, utveckling och test av det administrativa systemet Scala för mindre och medelstora företag. Programmeringsspråket var Cbasic. Arbetsuppgifterna och ansvarsområdet omfattade hela processen från framtagande av krav i samarbete med kunden samt utveckling, test och dokumentation samt leverans till kund. Alla defekter och dokumentation uppdaterades i Word. De moduler i Scala som i huvudsak anpassades ut mot kund var Order/Lager/Fakturering samt Reskontra och Projektredovisning.

 • Måldata AB

  1987 - 93

  Utvecklare

  Tekniker/Metoder: VAX/VMS, DG, Wang, Cobol, Powerhouse, Btrieve

  Sylvia arbetade i huvudsak med utveckling. Programmeringsspråket var COBOL i miljöerna VAX/VMS, Data General och Wang. De system som Sylvia utvecklade i var:
  - Maskinredovisning och lagersystem för kunden NCC
  - Måldatas ekonomipaket MASKOT-EKO för kunden KEBO Lab
  - Kundanpassad kundreskontra för inkassobranschen för kunden KundGirot
  - Konvertering av ett abonnemangssystem för DN från WANG till VAX-miljö
  - Förvaltning och anpassning av standardpaketet MINI-MASKOT som Statens Anläggningsprovning (SA) använde i sitt dagliga arbete
  - Förvaltning och anpassningar av tidredovisningssystemet TURE som var Måldatas interna system

Kompetensområden

Anställningar

 • 2009 - 2015

  Test Analytiker, IT Stockholm AB

 • 2007 - 2009

  Testare, Softronic AB

 • 2001 - 2007

  Utvecklare/Testare, Yarrow Consulting AB

 • 1993 - 2001

  Utvecklare, Datakvalitet System AB

 • 1987 - 1993

  Utvecklare, Måldata AB

Utbildningar

 • 1986 - 86

  ADB-linje, Örebro Högskola

 • 1981 - 84

  Humanistisk linje, Duveholms Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941