Dela

Anders Vesterinen

 • Kravanalys
 • Teknisk projektledare
 • Systemutvecklare .NET
 • Testdriven utveckling
 • Arkitektur

Översikt

Anders är en erfaren systemutvecklare inom Microsoft .NET med ett stort teknikintresse och god social förmåga. Han har en gedigen branscherfarenhet inom bank, finans och försäkring. Han har både delaktighet i utvecklingsprojekt inom komplexa branschspecifika system men även agerat kravanalytiker samt utvecklingsledare.

Egenskaper

Anders har en stark förmåga att se helhetslösningar på problemen. Han är ansvarsfull, strukturerad och noggrann person med hög social kompetens och som har lätt att sätta sig in i nya affärsprocesser.

Konsultens CV

 • Ikano Försäkring

  2015 -

  Utvecklingsledare/Kravanalytiker/Systemutvecklare

  Anders började på Ikano som systemutvecklare där han utvecklade ny funktionalitet i deras försäkringssystem. Efter ett tag gick Anders över till en roll som kravanalytiker där han tillsammans med beställarna tog fram och analyserade nya krav. Senare fick Anders rollen som utvecklingsledare där det ingick att planera, estimera och driva systemutvecklingsuppdrag samt analysera och ta fram tekniska lösningar tillsammans med utvecklingsteamet. Han fick också kommunicera planer, status och inriktningar till såväl beställare som utvecklingsteamet.

 • Skandiabanken

  2013 - 15

  Systemutvecklare .NET

  Anders ingick i ett team av utvecklare som jobbade med system för bolån. I uppdraget ingick att göra analys och bygga om och refaktorera äldre befintliga system så att de blev testbara och kvalitetssäkrade för att öka leveranskapaciteten samt utveckla ny funktionalitet enligt krav.

  Tekniker: ASP.NET, C#, VB.NET, Xml, WCF, Entity Framwork, Unity, Testdriven Utveckling, Moq.

 • Skandiabanken

  2012 - 13

  Teknisk testare/Systemutvecklare

  I rollen som teknisk testare skulle Anders ta fram en strategi för automatiserade tester för bankens bolånesystem för att öka kvalitet och hastighet på utvecklingen av systemen. Anders uppdrag var att få in ett testtänk i det dagliga utvecklingsarbetet.

  Tekniker. Coded UI, Fluent Automation, SpecFlow, Moq.

 • Skandiabanken

  2011 - 12

  Systemansvarig/uppdragsledare

  I rollen som systemansvarig fick Anders vara både uppdragledare för nyutvecklad funktionalitet samt förvaltningsansvarig för befintlig funktionalitet i Skandiabankens internetbankssystem.

 • Skandiabanken

  2010 - 11

  Systemutvecklare .NET

  Anders jobbade som systemutvecklare i ett team specialiserade på bankens låneprodukter. Teamet tog över förvaltningen av en nyutvecklad internetbank och utvecklade ny funktionalitet inom bolån, privatlån samt kort och kontokrediter.

  Anders utvecklade även backend funktionalitet för räkningsbetalning för bankens mobilapplikation.

  Tekniker: ASP.NET, VB.NET, C#, WCF, XML, SQL, BizTalk

 • BNP Paribas Cardif försäkring

  2007 - 10

  Systemutveckling .NET

  Anders ingick i ett team som utvecklade försäkringssystem som anpassats efter kundens behov och som interagerade med den egenutvecklade försäkringskärnan ITM. I uppdraget ingick både att utveckla en webapplikation för backoffice samt batchar som hanterade fakturering samt betalning.

 • Statistiska centralbyrån

  2005 - 07

  Systemutvecklare .NET

  Utveckling av både interna Windows applikationer i .NET samt webbapplikation i ASP.NET och Epi-Server för presentation av statistik på hemsidan.

  Tekniker: ASP.NET, VB.NET, SQL

 • MU System

  2005 - 05

  Systemutvecklare .NET

  Utveckling av en grafisk gränssnittsapplikation för maskinoperatörer att styra och programmera NC maskiner för stålindustrin. Applikationen var en klient - server lösning i .NET med egenutvecklade grafiska komponenter.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MSSQL Server Integration Services, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Biztalk, Windows Presentation Foundation, MSMQ, MVC.net, Selenium, Team Foundation Server, Visio, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Windows Communication Foundation, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  PowerShell, Visual Basic, Angular 2, AngularJS, HTML, HTML5, Javascript, Jquery, MVC, Rest, SOAP, UML, Webservices, XSD, ASP.NET, C#, MS .NET, SQL, Visual Basic .NET, XML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Projektledning

 • - Metoder & Processer

  ISTQB, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Agila metoder allmänt, TDD - Test Driven Development

 • - Projektfaser

  Förstudie, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning, Testautomatisering

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  AJAX, Finanssystem, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Testare, Arkitekt, Delprojektledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Scrum master, Teknisk projektledare, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

Utbildningar

 • 2012 - 12

  ISTQB - Certifierad testare, Konsultbolag1

 • 2002 - 02

  Computer Science, University of New Brunswick

 • 2000 - 04

  Magisterexamen inom Datateknik, Örebro universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68