Dela

Anders Wester

 • Kravanalys
 • Teknisk projektledare
 • Systemutvecklare .NET
 • Testdriven utveckling
 • Arkitektur

Översikt

Anders är en erfaren systemutvecklare med över 10 års erfarenhet inom Microsoft .NET. Intresset för tekniken är lika stor som viljan att förstå affärsmodell och processer som ska representeras av systemen och dess funktionalitet.
Anders har god social förmåga och har en ansvarskänsla vilket har lett till att han haft roller allt från att vara medlem i agila utvecklingsteam till att även leda agila utvecklingsteam.

Han har en gedigen branscherfarenhet inom bank, finans och försäkring.

Anders har haft både delaktighet i utvecklingsprojekt inom komplexa branschspecifika system samt även agerat kravanalytiker samt utvecklingsledare.

Egenskaper

Anders är kreativ, noggrann och lyhörd. Han har en stark förmåga att se helhetslösningar på problemen och skapar lösningar utifrån kundens bästa. Han tar stort ansvar för arbetsuppgifterna och att slutföra dessa i tid. Anders är en strukturerad och noggrann person och hans styrka är han har lätt att sätta sig in i och förstå nya affärsmodeller och processer.

Konsultens CV

 • Ikano Försäkring

  2015 - 18

  Lead Developer/Kravanalytiker/Systemutvecklare

  Anders började på Ikano som systemutvecklare där han utvecklade ny funktionalitet i deras försäkringssystem. Efter ett tag gick Anders över till en roll som kravanalytiker där han tillsammans med beställarna tog fram och analyserade nya krav. Senare fick Anders rollen som Lead Developer där det ingick att planera, estimera och driva systemutvecklingsuppdrag samt analysera och ta fram tekniska lösningar tillsammans med utvecklingsteamet. Han fick också kommunicera planer, status och inriktningar till såväl beställare som utvecklingsteamet.

  Tekniker: MS Visual Studio, Visual Basic.NET, C#, MS Sql Server, WCF, NSubstitute, Winforms, Angular, Rest, Json.

 • Skandiabanken

  2012 - 15

  Arkitekt/Systemutvecklare

  Anders jobbade i ett agilt team som hade hand om bankens befintliga system för bolån. Anders tog fram en ny arkitektur för systemet för att göra det testbart med automatiserade enhetstester och för att få ner utvecklingstiden för ny funktionalitet och på så sätt öka leveranskapaciteten.

  Tekniker: ASP.NET, MVC, WebForms, C#, VB.NET, Xml, WCF, Entity Framwork, Unity, Testdriven Utveckling, Moq.

 • Skandiabanken

  2011 - 12

  Systemansvarig/uppdragsledare

  I rollen som systemansvarig fick Anders vara både uppdragledare för nyutvecklad funktionalitet samt förvaltningsansvarig för befintlig funktionalitet i Skandiabankens internetbankssystem.

 • Skandiabanken

  2010 - 11

  Systemutvecklare .NET

  Anders jobbade som systemutvecklare i ett team specialiserade på bankens låneprodukter. Teamet tog över förvaltningen av en nyutvecklad internetbank och utvecklade ny funktionalitet inom bolån, privatlån samt kort och kontokrediter.

  Anders utvecklade även backend funktionalitet för räkningsbetalning för bankens mobilapplikation.

  Tekniker: ASP.NET, VB.NET, C#, WCF, XML, SQL, BizTalk

 • BNP Paribas Cardif försäkring

  2007 - 10

  Systemutveckling .NET

  Anders ingick i ett team som utvecklade försäkringssystem som anpassats efter kundens behov och som interagerade med den egenutvecklade försäkringskärnan ITM. I uppdraget ingick både att utveckla en webapplikation för backoffice samt batchar som hanterade fakturering samt betalning.

 • Statistiska centralbyrån

  2005 - 07

  Systemutvecklare .NET

  Utveckling av både interna Windows applikationer i .NET samt webbapplikation i ASP.NET och Epi-Server för presentation av statistik på hemsidan.

  Tekniker: ASP.NET, VB.NET, SQL

 • MU System

  2005 - 05

  Systemutvecklare .NET

  Utveckling av en grafisk gränssnittsapplikation för maskinoperatörer att styra och programmera NC maskiner för stålindustrin. Applikationen var en klient - server lösning i .NET med egenutvecklade grafiska komponenter.

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MSSQL Server Integration Services, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Biztalk, Windows Presentation Foundation, MSMQ, MVC.net, Selenium, Team Foundation Server, Visio, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio, Windows Communication Foundation, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  PowerShell, Visual Basic, Angular 2, AngularJS, HTML, HTML5, Javascript, Jquery, MVC, Rest, SOAP, UML, Webservices, XSD, ASP.NET, C#, MS .NET, SQL, Visual Basic .NET, XML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Projektledning

 • - Metoder & Processer

  ISTQB, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Agila metoder allmänt, TDD - Test Driven Development

 • - Projektfaser

  Förstudie, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Systemtestning, Testautomatisering

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Systemförvaltning, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  AJAX, Finanssystem, SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Systemvetenskap

 • - Roller

  Testare, Arkitekt, Delprojektledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Scrum master, Teknisk projektledare, Systemförvaltare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

Utbildningar

 • 2012 - 12

  ISTQB - Certifierad testare, Konsultbolag1

 • 2002 - 02

  Computer Science, University of New Brunswick

 • 2000 - 04

  Magisterexamen inom Datateknik, Örebro universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38