Dela

Haakon Yri

 • Test Manager
 • Kravanalyse
 • Risk Management

Översikt

Haakon har flera års erfarenhet som testledare och senior testare inom en mängd stora och komplexa utvecklingsprojekt. Genom åren har Haakon arbetat sig till en spetskompetens inom testområdet och har haft ansvar för flertalet områden såsom planering, design och koordinering av tester, varit ledare för testteam, kurser, införande av testrutiner samt statusrapporting och avvikelsehantering mot både medarbetare och ledning.

Egenskaper

Haakon är en effektiv, engagerande och positiv lagspelare som gillar att dela kunskap och lösa problem med kunder och medarbetare. Han er en lösningsorienterad och allsidig person, och med ett brinnande intresse för att förvärva ny kunskap bidrar han snabbt i projektet.

Konsultens CV

 • Husqvarna Online Services

  2018 -

  Testare i Agilt team

  Testare i Core Foundation teamet och er ansvarig for å planera och exekvera testar for Core/Foundation teamet i alla miljö fram till produktion.

 • IT-centrum, Region Jönköpings län

  2016 - 17

  Testledare

  Har varit involverad i ett flertall vårdsystem projekt som testledare. Organisationen er testmogen och som testledare har Haakon jobbat målriktad mot en risk/produkt risk baserad testprocess. Många av systemen har komplexa integrationer och en solid risk baserad tilnärming har varit nödvändig for att säkerställa hög kvalitet i leveranser. Mycket av arbetet med integrationstestningen har involverad koordinerad testning, felsökning och status uppdateringar med projektledning, testare, verksamhetsspecialister och tekniska nyckelresursar på tvärs av grupperingar. For att lyckas har Haakon varit beroende av en effektiv och ödmjuk kommunikativ förmåga.

 • Domstolsverket

  2015 - 15

  Systemtestare

  Haakon deltog i teamet for Modularisering av huvudsystemet Vera. Huvudsyfte for gruppen har varit effektivisering av arkitekturen för å underlätta förvaltning. Mycket av testarbetet omfattade exekvering av integrationstester parallellt med utvecklingen i ett agilt arbetsätt samt tät kommunikation med utvecklare och projektledning. Haakon var ansvarig for att rapportera teststatus, analysera testloggar och databaser, rapportera systembrister och fel i JIRA for dagliga leveranser och representera testgruppen i testforum.

 • Sykehuspartner

  2014 - 15

  Teknisk Test Manager

  Gemensamt regionalt labsystem for Helse Sør Øst
  Efter att ha skaffat bred kompetens om labsystem (LVMS) fick Haakon
  bistå utvecklings- och testteamet med integrationstester och teknisk felsökning i de
  mest centrala delarna av LVMS integrationerna hos kunden (DIPS,
  Primærhelsetjenesten, IHR och FHI). Det har funnits ett stort behov av att
  leverantörens SAT tester och fokuserade integrationstester för att säkerställa stabil
  meddelandehantering i plan med SIT. För att skapa synergieffekter hos kunden har
  Haakon bistått i parallella projekt med RPSM och IMATIS testuppgifter. Arbetet har
  också inkluderat verifiering av patcher och hotfixar, utarbetat testmiljöer/system
  samt översikt av komponent och testdata för centrala integrationer. Haakon har även
  bistått med teknisk designarbete, utarbetat ROS-analyser, och aktivt bidragit i
  felhanteringsprocessen. Verktyg som användes i projektet var; HP ALM, JIRA och
  Confluence.

 • Sykehuspartner

  2013 - 14

  Testledare och Testare

  Gemensamt regionalt labsystem for Helse Sør Øst
  Haakon var ansvarig för planering och koordinering av acceptanstest i samband med
  implementering av Labsystem för Sykehuset Østfold i Norge. Detta innebär leverans
  av godkänd testplan, färdigställa testcases i HP ALM, bokning av testresurser, träning av testresurser i HP ALM, kommunisera status / framsteg till ledning. De sista 4 månader hade Haakon en ”hands on” roll för att utföra integrationstester tillsammans med tekniska nyckelresurser och leverantörer, felsöka i BizTalk, samt rapportera fel i JIRA/HP ALM.

 • Gjensidige

  2012 - 12

  Test engineer – Prestandatester

  Haakon var ansvarig för att planera, skapa och genomföra prestandatester med hjälp av verktyget HP Loadrunner. Sedan var uppgiften å dokumentera och presentera resultat för utvecklare så att projektet skulle kunna förbättra kritiska områden för att uppnå de önskade svarstider.

 • Volvo Car Corporation

  2011 - 12

  System Test Ansvarig

  Haakon var ansvarig för planering och genomförande av alla systemtest (inklusive integration tester) i ett stort Scrumprojekt. En stor del av de tester som han har designat och genomfört är "Fitnesse" tester, för att möjliggöra en högre grad av test
  automatisering i projektet. Mycket av arbetet innebar felsökning av systemfel som
  uppstod i varje iteration.

 • Statens Pensjonskasse

  2011 - 11

  System Test Ansvarig for Scrum Team

  Ansvarig för planering, genomförande och specifikation av funktionella och
  integrationstester. Omfattande användning av Fitnesse Test verktyg för att testa
  "end to end" scenarier för pensionskontroller & regler. Arbetet med att organisera
  Fitnesse tester (i Slim Tabeller i enlighet med krav) och konfigurering mot fixtur kod.
  Nära samarbete med utvecklare, funktionella analytiker och projektledare för att
  uppnå en effektiv testprocess. Även ansvarig för att upprätthålla testmiljön
  (driftsätta nya versioner, konfiguration av miljöer, kontrollera testdata) och
  rapportering teststatus i Quality Center.

 • Oslo Kommune

  2010 - 11

  Senior Konsult

  Ansvarig för att ge QA stöd till projektet och att hjälpa till med organisering och
  samordning av hela kvalitetssäkringsprocessen. Projektet var mycket omfattande
  och innebar genomförandet av nya e-postsystem (med fullständig integration med
  affärssystem, samt migration och samexistens av det tidigare systemet) till över 30
  000 användare.

 • IF Insurance

  2009 - 10

  Testledare

  Fungerade som en testledare för ett stort systemprojekt i ett nordiskt modifierings-
  program för automatisk hantering av arbetsprocesser. Haakon rapporterade till Program Manager med det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av aktiviteter i
  projektet, utveckla strategi och planer, samordning och genomförande av all
  testarbetet med resurser från både kund (Norge, Sverige och Finland) och externa
  leverantörer. Andra uppgifter inkluderade kommunikation av testmetoder, verktyg
  og prosesser i organisationen (dvs. utbildning av projektresurser i användningen av
  program, och rutiner för att utföra uppgifter).

 • Akershus Hospital

  2008 - 09

  Testledare/Projektledare

  Ansvarig för att leda leverans av läkemedlet registret (LMR) till Akershus
  Universitetssjukhus. LMR är master data som används i ett antal delsystem för
  beställning av medicinering.

 • NAF Data

  2007 - 08

  Testledare

  Arbetade som testledare för ett stort utvecklingsprojekt (ca 50 till 70 Mill NOK).
  Arbetet innebar utveckling av test planer och strategi, genomförande av de
  handlingar kvalitet godkännande och arbetsprocesser, samordning av verksamheter
  testledning mellan personal och tekniska konsulter, beskriver tester i Team
  Foundation Server & Fitnesse samt regelbunden rapportering av status till
  ledningen. Dessutom samordnas Haakon alla relevanta arbetsuppgifter med
  apotekskedjor och andra berörda organisationer i kvalitetssäkring (dvs BBS, DNB
  NOR) samt underleverantörer.

 • Teller

  2007 - 07

  Utvecklare / Testare

  Delvis ansvarig för utveckling av ett extranät i C # / ASP. NET. Syftet var att
  tillhandahålla affärsrelaterad information till externa kunder. I utvecklingen ingick
  GUI, webbtjänster och databaser i en serviceorienterad arkitektur. Rollen har också
  inneburit att testa integration av webblösning till data warehouse med hjälp av
  testverktyg Fitnesse, SOAP UI och NUnit.

 • Helse Midt Norge

  2006 - 07

  Testledare/Projektledare

  Ansvarig för leverans av nya versioner av ett registeransökan om hälsa mot
  företag. Ansökan utvecklades i C # /. NET, uppbyggt kring webbtjänster och 3-tier
  arkitektur. Primära projektuppgifter som Haakon har varit ansvarig för är: 1)
  Projektledning, samordning och planering av verksamheten 2) Kommunicera
  framsteg, krav och förväntningar med kunden, 3) bistå vid utveckling, testning och
  installation.

 • Ullevål University Hospital

  2006 - 06

  Konsult

  Ansvarlig for en omfattende kvalitetsvurdering av systemet. Dette omfattet utvikling og gjennomføring av planer samt å koordinere aktiviteter knyttet til kvalitetssikring, frem til kundens akseptanse av leveransen.

 • Helse Midt-Norge

  2006 - 06

  Testledare

  Ansvarig för att se till att underleverantör levererar HER systemet i enlighet
  med kravspecifikation samt inom den planerade budgeterade och tidslinjer.

 • Teller

  2005 - 06

  Konsult

  Delvis ansvarig för utvecklingen av ett system för att blockera kreditkort. Haakon var
  också ansvarig för att följa QA riktlinjer som fastställs av projektet för att säkerställa
  ett framgångsrikt slutförande av systemet och att upprätthålla en hög kvalitet i
  leveransen.

 • Ullevål University Hospital

  2004 - 05

  Testledare

  Ansvarig för samordningen av testprocessen vid leverans och utveckling av ett
  administrativt system. Det huvudsakliga arbetet ingår utformning av specifikationer,
  strategi för kvalitetssäkring, rapportering och dokumentera fel och kontinuerlig
  övervakning av projektets status, kvalitetsfrågor, och teknisk personal.

 • Roxar

  2003 - 04

  Konsult

  Haakon hjälpte klienten på att genomföra tester relaterade aktiviteter och rutiner för
  teknisk personal med syfte att säkerställa högre kvalitet i projektleveranser. Detta
  innebar att definiera processer för att kommunicera och loggning tekniska frågor,
  förbereder testplaner och rapporter, samt samordna tester verksamhet.

 • KPMG / Arthur Andersen

  2000 - 03

  Senior IT Konsult

  Haakon har hjälpt stora organisationer för att lösa problem inom områdena revisions-
  och Risk Management. Arbetet har omfattat översyn av processer och tillhörande
  system med fokus på att bedöma risk (som omfattar områdena projektledning och
  systemutveckling risker, dokumentation av rutiner och bästa praxis, fastställa kraven
  för att uppnå bättre dataintegritet), samt att presentera och rapportera om
  förebyggande åtgärder.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Biztalk, Episerver, LoadRunner, MS Project, Enterprise Architecht (verktyg), Fit Nesse, MS Exchange, Visual Studio .NET, Jira, MS Office, MS Visual Source Safe, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, Java, Javascript, HTML, ASP.NET, C#

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, TQM, Continuous Integration, ISTQB, Microsoft Solution Framework, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor

 • - Projektfaser

  Förstudie, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Implementation, Test

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetscertifiering, Configuration Management, Kvalitetssystem, Kvalitetsledning, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testprocessutveckling, Tillgänglighet, Typprov och certifiering, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer, Systemintegration

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Energi, Fordon, Försäkring, Hälso-Sjukvård

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Systemanalytiker, Utvecklare/Programmerare, Delprojektledare, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Testare, Testledare

Anställningar

 • 2015 -

  Testledare, Haakon Yri Consulting

 • 2012 -

  Testledare, SOCO AS / HY CONSULTING

 • 2008 - 2012

  Testledare, SOGETI

 • 2004 - 2008

  Seniorkonsult, Acando

 • 2003 - 2004

  Quality Manager, Roxar

 • 2001 - 2003

  IT Risk Management - Senior Konsulent, Arthur Andersen

 • 2000 - 2001

  IT Risk Management, KPMG

Utbildningar

 • 2013 - 13

  ISTQB Advanced Test Manager, Oslo

 • 2008 - 08

  ISTQB Software Foundation, London

 • 2006 - 06

  Episerver 4 Developer Course, Oslo

 • 2003 - 03

  Microsoft Certified Application Developer, Oslo

 • 1998 - 98

  Master of Science - IT, Heriot-Watt University

 • 1993 - 96

  Bachelor of Science, Imperial College London

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779