Dela

Lillemor Persson

 • Managementkonsult
 • Förändringsledare
 • HR-specialist

Översikt

Lillemor har arbetat både strategiskt och operativt med att utveckla människor, marknader och organisationer med tuffa krav på att skapa goda och långsiktiga resultat. Varit en närvarande ledare såväl på linjen som i projekt där det ofta krävs mod att förändra och tänka nytt, ett högt och ärligt engagemang för att få människor med sig och inte minst en stor portion ödmjukhet och respekt för den kultur som finns ombord.

Hon har sina första 14 år inom det familjeägda företaget Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB som hennes farfar grundade 1925. Hon reste världen över och marknadsförde och sålde barnvagnar på 30 talet exportmarknader med olika kulturer samtidigt som hon hemma i nord Skåne lärde sig räkna mantimmar och implementera kvalitetsledningssystem. Här fick hon sin utbildning inte minst i hur viktigt det är att ständiga förbättringar kan planeras i detalj men genomförs aldrig om den inte sker i verkligheten där människor på individnivå involveras och vill vara med på resan.

Människor, utveckla organisationer och effektiv kommunikation för att nå resultat är den röda tråd som går genom Lillemors samtliga olika erfarenheter.

Egenskaper

Lillemor är en person som leder genom vara ett gott exempel, har en otroligt positiv syn på livet och älskar utmaningar. Enkel, prestigelös och rak i sin dialog med syfte att lyfta ett resonemang och andra människor. Motiveras av samarbeten och att skapa ett öppet klimat där alla vill ta ansvar och vågar komma med förslag på hur vi alla kan bli lite bättre, hela tiden. Hon är helt klart en entreprenör med högt driv, fokus på resultat och affärsnytta och vill alltid få med ett långsiktigt och hållbart perspektiv! Lillemor går gärna den extra milen och är speciellt stark i uppförsbackarna!

Konsultens CV

 • Globalt börsnoterat företag inom Meditech, Malmö

  2018 - 18

  HR-specialist Executive search

  Rekrytering av nyckelspelare inom bolaget: Global Purchasing Manager till företagets HK i Malmö.

 • Kraftringen AB

  2018 -

  HR-specialist Search

  Lillemor anlitas som senior rekryteringskonsult och specialist inom search för att bl.a få fram kvalitetsprofiler som: Strateg inom forskning och Innovation, Senior Projektledare inom affärsutveckling, Entreprenadschef, Affärsutvecklare samt en mängd olika roller inom en digital kommunikationsenhet i stark tillväxt.

 • IHM Business School

  2016 -

  Lärare

  Lillemor utbildar på IHM som lärare från näringslivet i ämnet "Affärsmannaskap" som sträcker sig över 6 veckor som del av 2-åriga utbildningar av ex B2B säljare inom IT-solution och e-commerce managers. Agerar även handledare vid examensuppgifter.

 • Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB

  2016 - 18

  Organisationsutveckling

  Lillemor arbetade som in-house konsult på plats fulltid, som strategiskt bollplank, driven intraprenör och organisationsutvecklare med fokus på vidareutveckla "Global Management and Marketing team". Kommunikationsstrateg, Organisationsutvecklare samt HR-specialist.

 • Rederi

  2016 - 16

  Facilitator

  Lillemor skapade en workshop utifrån företagets lednings behov att nå en ökad förståelse för förändring inom organisationen. Under rubriken "Förändringsberedd? Morgondagens vinnare!" höll Lillemor workshops I grupper om ca 12 personer åt gången för totalt 50-talet personer.

 • Thage AB

  2016 - 16

  Facilitator

  Lillemor skapade en skräddarsydd utbildning i Effektiv Feedback som utgick från företagets värdegrund.

 • Sony Mobile - Next Step

  2015 - 16

  HR-Specialist outplacement

  Lillemor har i uppdrag av Sony Mobiles outplacementprogram Next Step att planera och projektleda meningsfulla möten mellan företagets anställda som går vidare mot nya utmaningar och Öresundsregionens Näringsliv.

 • Medelstort tillverkningsföretag i Skåne

  2015 - 16

  Förändingsledare

  Lillemor har gjort en genomgripande analys av nuläget vad gäller företagets position på marknaden. Fört strategisk dialog med styrelsen och därefter lett ett antal workshops med marknad och säljavdelningen för att precisera önskat läge. Lillemor skapar företagets globala marknads och kommunikations-plan, fastställer KPI´er som ska användas samt tillsatt personal till projektet internt för att nå en snabb effekt. Syftet har varit att uppgradera företagets kommunikation och "consumer experience" så den bättre tilltalar gruppen "Millennials" som kommer starkt ändra hur företagets valda kanaler servar, kommunicerar och agerar vid kontakt.

 • Purac AB

  2015 - 16

  Utbildare - effektiv kommunikation

  Lillemor har fått i uppdrag att på sina öppna utbildningar i "effektiv förhandling och kommunikation" utbilda företagets tekniska projektledare som har behov av att få ökad insikt i sin kommunikationsstil samt lära sig förbereda och planera sina förhandlingar (interna såväl som externa) med större precision och bättre resultat för alla involverade.

 • Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB

  2014 - 15

  HR-specialist - Executive search

  Lillemor fick uppdraget att tillsätta företagets första externa VD på 90 år. Arbetade fram en hållbar profil på en kandidat som ska kunna fungera som en bro mellan tradition och nya tider.

 • Konsultbolag i stark tillväxt, Malmö

  2008 - 16

  HR-specialist - assessment

  Lillemor agerar HR-specialist på konsultbasis åt företaget vid samtliga rekryteringar av nya seniora IT-konsulter samt projektledare. Företaget anser att de vill ha en kvalitetssäkring i sin gedigna rekryteringsprocess varvid Lillemor håller en djupintervju med kandidaten och gör en ordentlig genomgång av kulturpassform, personlighet, drivkrafter och kommunikationsstil. Allt sammanställs i ett "onboardingmanus" för att på bästa sätt kunna introducera kandidaten i sin konsultroll på bästa vis.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Projektledning, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Utbildning, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsplanering, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljningsledning

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Fastighet, Läkemedelsindustri, Detaljhandel, Service/Tjänster, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år

 • - Roller

  Organisations-och Processkonsult, VD, Kommunikationsstrateg, Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Utbildningsledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Marknadskommunikation

Anställningar

 • 2012 -

  Organisationsutvecklare och HR-specialist, Strategic Search AB

 • 2009 - 2011

  Konsultchef, Palm & Partners Bemanning AB

 • 2007 - 2009

  Rekryteringskonsult, Manpower (Experis) AB

 • 2002 - 2006

  Grundare, VD, Affärsutvecklare, Mission Motherhood (M2 Scandinavia AB)

 • 1987 - 2002

  Ägare, vVD, VD, Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB

Utbildningar

 • 2014 - 15

  NLP Business Practitioner, FlowPartner AB

 • 2013 - 13

  Kompetensprofil, Garuda Sverige AB - Malmö

 • 2013 - 13

  Personlighetsprofil (DISC), e-stimate AS - Malmö

 • 2012 - 12

  Kris och konflikthantering, Sverigehälsan AB

 • 2009 - 09

  Kulturpassform och karriärsprofil, Decision Dynamics AB

 • 2009 -

  Effektiv förhandling och kommunikation, Siegel-HR - Schweiz

 • 2008 - 08

  OPQ, MQ och AT, SHL Sverige AB - Stockholm

 • 2008 - 08

  Coach Practitioner, Coach2Coach AB/Kjell Enhager

 • 2001 - 01

  Projektledning, IHM Business School - Malmö

 • 1999 - 01

  DIHM Marknadsföring, IHM Business School - Malmö

Visa mer

Intresserad? Kontakta