Dela

Claes Gräns

 • Processutvecklare
 • Affärssystemsexpert
 • Rådgivare delningsekonomi

Översikt

Claes arbetar gärna med effektivisering av verksamheter. T ex i samband med införande av nya affärssystem, genom att använda ett processorienterat angreppssätt där lösningen synkas med företagets strategier. Eller så utvecklas företagets kalkylmodell så att kontroll erhålls över tillverkningskostnaden, olönsamma produkter och olönsamma kunder.

Claes arbetar mest med branscher som tillverkningsindustri och handel men han har även erfarenhet från offentlig verksamhet.

Om Ni funderar över om Lean kan vara ett alternativ för att effektivisera er verksamhet så hjälper Claes gärna till att besvara den frågan. Han kan också vara behjälplig som projektledare eller Leancoach.

Om lönsamheten är svag eller om lagervärdet är för högt kan det också vara läge att ta en diskussion med Claes.

Egenskaper

Claes har god analytisk förmåga och kan röra sig inom alla nivåer av ett företag vilket är ett måste vid processkartläggningar. Han är också bra på att förklara komplicerade sammanhang på ett pedagogiskt sätt. Vid förändringsprojekt tar han gärna diskussion om hur arbetssätten kan förändras och anpassas till befintliga verktyg istället för att anpassa verktyget med onödiga kostnader som följd.

Konsultens CV

 • Rottneros

  2014 - 15

  Processutvecklare

  Rottneros som tillverkar pappersmassa på flera orter i Sverige önskade en konsoliderad och framtidssäkrad IT-lösning. Claes gjorde en nulägesanalys som beskrev hur den aktuella lösningen fungerade och noterade önskemål från verksamheten rörande förbättringar. Med detta som grund utvecklades en TO-BE process som beskrev hur en ny IT-lösning skulle kunna fungera. Denna användes sedan som kravspecifikation för kommande IT-lösning.

  Verktyg och metoder: 2c8, processorienterat angreppssätt, Jeeves, AS-IS analys, TO-BE analys.

 • Mobilstrategi åt Gällivare kommun

  2014 - 15

  Verksamhetsutvecklare

  Verksamheten i Gällivare Kommun såg stora möjligheter till effektivisering genom att införa mobila arbetssätt. Säkerhet och budget var dock viktiga frågor så de ville ha en kontrollerad förändring. Claes fick då i uppgift att ta fram en mobilstrategi med en plan som beskriver i vilken ordning förändringen ska genomföras. Denna beaktar såväl nyttan i verksamheten som möjligheter ur ett tekniskt perspektiv

  Verktyg och metoder: intervjuer, behovs- och nyttoanalys, APP:ar mobila enheter, IOS, Android, Mobile Iron mm.

 • Allied Motion

  2013 -

  Affärsarkitekt och programledare - Dynamics AX

  Allied Motion som tillverkar mindre elmotorer i USA, Europa och Asien har en övergripande strategi att använda Microsofts programvaror i sina verksamheter. Efter att ett av koncernens bolag i Holland implementerat AX stod fabriken i Stockholm på tur och målsättningen var att undvika anpassningar. Claes åkte till Holland och gjorde en processkartläggning för nuläget. Brister noterades och en förbättrad process utvecklades som sedan implementerades i Sverige och Kina. Denna version har sedan utvecklats vidare för att möta kraven från de större fabrikerna i USA. Med processkartan får Allied Motion ett gemensamt arbetssätt i de olika bolagen och en grunduppsättning kan göras i AX som återanvänds vid utrullningen till de olika enheterna. Processerna är också grunden för de arbetsbeskrivningar som används vid utbildningarna.

  Verktyg och metoder: 2c8 processkartläggningsverktyg, processorienterat angreppssätt, PPS projektstyrning, ADKAR förändringsledning, Microsoft Dynamics AX.

 • IT-värdering på Menigo

  2012 - 12

  IT-analytiker

  Menigo som är stora inom dagligvaruhandel har många olika IT-lösningar i portföljen och de önskade en utvärdering av denna för att se om t ex framtida underhållskostnader kan minskas och om de har rätt lösning med tanke på de strategiska förändringar som planeras. Claes och en kollega utförde intervjuer med ledande personer inom olika verksamheter och sammanställde resultatet som sedan presenterades för ledningen.

  Metoder och verktyg: intervjuer, behovsanalys, nulägesanalys

 • Lean development på Ericsson

  2012 - 12

  Förändringsledare

  Ericsson hade startat ett Lean-program för att effektivisera verksamheten och öka utgivningsfrekvensen av nya produkter på marknaden. Claes fick i uppdrag att etablera leanprojektet vid avdelningen för utvecklingen av hårdvara. Projektet omfattade flera hundra personer vid olika enheter i Sverige och det skulle dessutom synkas med bl a utveckling av programvara. I projektet arbetades med att etablera en lean kultur, ständiga förbättringar och en effektiv utvecklingsprocess för att utveckla moduler som kan kombineras till många olika varianter av slutprodukter.

  Metoder och verktyg: Kaizen, sex sigma, value stream mapping, ADKAR, ständiga förbättringar, JIT, Jidoka, The Toyota way, Agila metoder.

 • Hallberg-Sekrom Fabriks AB

  1996 - 99

  Förändringsledare

  Redan 1994 påbörjade Hallberg-Sekrom ett samarbete med ett Estniskt bolag, Tarkon, framförallt rörande efterbearbetning av svarvdetaljer. Detta samarbete ledde till att bolaget köptes 1996 och Claes gjorde en due diligence inför den offentliga budgivningen. Med Tarkon fick Hallberg-Sekrom möjlighet att vidga sina affärer. Nu erbjöds även montering av bl a telekomutrustning, fräsning, tunnplåtsbearbetning och ytbehandling. Hallberg-Sekrom tog steget upp från komponentleverantör till systemleverantör. Claes gjorde detta möjligt i sin roll som Vice VD och ansvarig för operations. Han tog bl a annat fram arbetsrutiner för hur alla nya arbetsuppgifter ska utföras och följde noga utveckling och lönsamhet i affärssystemet GARP. Speciellt viktigt var det med supply chain management för att säkerställa materialtillgång i produktionen. En annan framgångsfaktor var ABC kalkylen som tydligt visade lönsamheten för både produkter och kunder. Under perioden 1994-1999 växte Hallberg sekrom från en omsättning på 28 Mkr till 270 Mkr och antalet anställda gick från c:a 50 till 800.

  Verktyg och metoder: GARP, SCM, ABC kalkylering, Lean, ISO9000, målstyrning med balanced scorecard, Rektron (statistisk process kontroll), låglönetillverkning.

 • Hallberg-Sekrom Fabriks AB

  1995 - 95

  Affärsutvecklare

  Hallberg-Sekrom hade bestämt sig för att införa affärssystemet GARP och Claes fick uppdraget att projektleda detta. I detta projekt fattades beslut om att ABC kalkylering skulle användas för prissättning av tillverkade produkter. Claes anpassade GARP till modellen och det möjliggjorde att olönsamma produkter och kunder kunde identifieras. Dessa priser kunde sedan höjas utan kundförluster vilket fick ett stort genomslag på företagets resultat.

  Verktyg och metoder: GARP, ABC kalkylering, 20-225 kurvan

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Förvärvsintegration, Kravmodellering, Processförvaltning, Processinförande, Projektledning, Strategiskt inköp, Supply chain management, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, ERP Implementation, Förändringsledning, Processutveckling, Verksamhetsmodellering

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, Lean Six Sigma, PPS, TQM, LEAN

 • - Ledarskap

  VD, Affärscoachning, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning, Projektledning inom Supply Chain, Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Testledning, Testprocessutveckling

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Medicinsk Teknik, Skog och Papper, Tillverkare av Telekomutrustning, Verkstad och Automotive, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, programledare, Systemanalytiker, Testledare, Utbildningsledare, VD, Affärsutvecklare, Enterprise Architecht, Organisations-och Processkonsult

Anställningar

 • 2009 - 2016

  Managementkonsult, teamchef, EVRY

 • 2009 - 2009

  Affärsutvecklare, Hanza AB

 • 1994 - 2009

  Vice VD mm, Hallberg-Sekrom Fabriks AB

 • 1991 - 1994

  Väktare, Securitas AB

 • 1989 - 1990

  VVS konsult, META Fastighetsförvaltning AB

 • 1988 - 1988

  Chokladarbetare, Marabou AB

 • 1986 - 1988

  Extrapersonal, maskinoperatör, Hallberg-Sekrom Fabriks AB

Utbildningar

 • 1990 - 94

  Maskinteknik, inriktning industriell ekonomi, KTH

 • 1988 - 89

  Utbildning till Amfibiesoldat, gruppbefäl, Kustjägarskolan Vaxholm

 • 1984 - 88

  4-årigt tekniskt gymnasium, maskinteknik, Åvaskolan, Danderyds gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07