Dela

Noah Höjeberg

 • Teststrateg
 • Teknisk Testare
 • Testledare

Översikt

Noah är en erfaren testare som arbetat med många olika delar av test, allt från utforskande testning till testautomatisering, testledning och teststrategi. Noah har ett brinnande intresse för test och testautomatisering. Han besitter djupa kunskaper om både testmetodik och testautomatisering och har arbetat i ett antal utmanande projekt med komplexa transaktionsintensiva system som börshandelsystem och marknadsövervakningssystem.

Noah har erfarenhet av att sätta upp testramverk och testautomatisering för stora komplexa system. Noah arbetar gärna med den faktiska testningen och testautomatiseringen likväl som med testleding och teststrategi.

Förutom de roller Noah haft inom test har han också arbetat som scrum master och en del med kravhantering och javautveckling. Han har även ofta fått rollen som utbildare inom test och kan lära upp ovana testare från verksamheten.

Egenskaper

Noah är analytisk, driven och har en djup kunskap i testmetodik, testautomatisering och teststrategi. Som person är han lätt att samarbeta med och någon som får saker gjort.

Konsultens CV

 • Cinnober

  2016 - 18

  Testledare

  Noah ledde testarbetet i ett projekt som byggde ett clearingsystem för JPX, en sammanslagning av Tokyobörsen och Osakabörsen. Han ledde ett testteam som bestod av som mest 16 testare. Han jobbade även väldigt nära med JPX i Tokyo och ansvarade för automatiseringen av deras tester. Han var ansvarig för testautomatisering av både enhetstester, integrationstester och systemtester.

  Tekniker och verktyg: Java 8, git, Gradle, TestNG, Scrum, Eclipse, funktionella tester, integrationstester, API-tester, REST, Exploratory testing, Agil testning, Testledning, testplanering, JIRA, Confluence, Jenkins, Continous Integration

 • AFA Försäkring

  2015 - 16

  Testledare, Testare

  Noah arbetade först som testledare och testare i ett nyutvecklingsprojekt och ett integrationsprojekt och arbetade sedan med att ta fram ramverk och automatiserade API-tester för integrationer mellan alla system på AFA försäkring.

  Tekniker och verktyg: .NET, C#, TFS, MS Test Manager, SoapUI, Sonic ESB, REST, Visual Studio

 • Scila(E-Control)

  2013 - 15

  Testledare, Testare, Systemutvecklare

  Noah arbetade i ett agilt team som utvecklade marknadsövervakningssystem för en tillsynsmyndighet i Österrike som övervakar energihandel. Övervakningssytemet anpassades till energihandel och till regelverk kring energihandel(REMIT).

  I projektet var Noah ansvarig för test och ledde även en stor del av utvecklingsarbetet. Han var även delaktig i kravarbetet för att få systemet att följa regler från REMIT.

  Tekniker och verktyg: Java 7, Java 8, JUnit, Mockito, Scrum, TDD, IntelliJ, JSON, Maven, funktionella tester, integrationstester, systemtester, MySQL, Exploratory testing, Agil testning, JIRA, Jenkins, Continous Integration, Teststrategi, GIT, SVN, Confluence, acceptanstester

 • Scila(Deutsche Börse/Eurex)

  2012 - 15

  Teststrateg, Testledare, Testare

  Noah arbetade i ett agilt team som utvecklade marknadsövervakningssystem i Java för en av Europas största derivatbörser och för en stor aktiebörs. Han hade rollen som Teststrateg och testledare men fungerade även som både testare, testledare, testautomatiserare, utvecklare och scrum master i teamet.

  Noah hade under projektet mycket nära kontakt med kunden i Frankfurt och hjälpte till på plats att samordna deras acceptanstester och integrationstester med andra system på börsen.

  Tekniker och verktyg: Java 7, Java 8, JUnit, Mockito, Scrum, TDD, Eclipse, IntelliJ, JSON, Maven, funktionella tester, integrationstester, systemtester, MySQL, Exploratory testing, Agil testning, JIRA, Jenkins, Continous Integration, Teststrategi, GIT, SVN, Confluence, acceptanstester

 • Scila

  2012 - 15

  Teststrateg

  Noah var ansvarig för företagets strategi för test och testautomatisering. Ledde och ansvarade för ett team som tog fram och utvecklade verktyg för testautomatisering av marknadsövervakningssystem för börshandel. Var även ansvarig för utveckling av tester i JUnit och var Scrummaster i utvecklingsteamet.

  Tekniker och verktyg: Java 7, Java 8, JUnit, Mockito, Scrum, TDD, Eclipse, IntelliJ, JSON, Maven, funktionella tester, integrationstester, systemtester, MySQL, Exploratory testing, Agil testning, JIRA, Jenkins, Continous Integration, Teststrategi, GIT, SVN, Confluence

 • Cinnober

  2010 - 12

  Test Strategist

  Noah var ansvarig för hur man arbetade med test på Cinnober. Jobbade tillsammans med samtlig projekt på Cinnober för att hitta övergripande lösningar på komplexa testrelaterade problem. Arbetade även operativt med test av Cinnobers produkt TRADExpress, ett börshandelssystem.

  Under tiden som teststrateg utvecklade Noah en teststrategi och testpolicy för företaget och var ansvarig för testmetodik och strategi i såväl kundanpassningsprojekt som basproduktens tradingsystem och clearingsystem. Noah hade också ansvar för testautomatisering i produkten på alla nivåer.

  Noah var under denna period även ansvarig för Cinnobers internshipprogram, där man tog in ett antal studenter varje år som fick en kortare utbildning och möjlighet att arbeta med test och testautomatisering.

  Tekniker och verktyg: Java 6, JUnit, Mockito, Scrum, TDD, Eclipse, funktionella tester, integrationstester, systemtester, MySQL, Exploratory testing, Agil testning, JIRA, Jenkins, Continous Integration, Teststrategi

 • Cinnober(LME)

  2010 - 10

  Testledare/Scrum master

  Noah arbetade som testledare och Scrum master i ett kundanpassningsprojekt av ett tradingsystem för London Metal Exchange, en råvarubörs i London. I detta projekt ledde Noah testarbetet och ansvarade för testautomatisering av enhetstester, integrationstester och systemtester. Han var även Scrum master för utvecklingsteamet.

  Tekniker och verktyg: Java 6, JUnit, Mockito, Scrum, TDD, Eclipse, funktionella tester, integrationstester, MySQL, Exploratory testing, Agil testning, Testledning, testplanering, JIRA, Jenkins, Continous Integration

 • Cinnober(Burgundy)

  2008 - 09

  Testledare

  Noah ledde testarbetet i ett projekt som genomförde kundanpassningar av ett tradingsystem för den nordiska MTF:n Burgundy i Stockholm. Han var ansvarig för testautomatisering av både enhetstester, integrationstester och systemtester. Han sammarbetade även med kunden i acceptanstestfasen.

  Tekniker och verktyg: Java 6, JUnit, Mockito, Scrum, TDD, Eclipse, funktionella tester, integrationstester, MySQL, Exploratory testing, Agil testning, acceptanstest, systemtest Testledning, testplanering, Caliber, JIRA

 • Cinnober(Turquoise)

  2008 - 08

  Test Engineer

  Noah arbetade som testare i ett projekt som genomförde kundanpassningar av ett tradingsystem för en MTF(Multilateral Trading Facility) i London. Han utvecklade då testramverk och tester på integrationsnivå för Tradingsystem. Han ingick i ett agilt team och arbetade även med utforskand testning av tradingsystemet.

  Tekniker och verktyg: Java 6, JUnit, Mockito, Scrum, TDD, Eclipse, funktionella tester, integrationstester, MySQL, Exploratory testing, Agil testning

 • Cinnober

  2007 - 08

  Test Engineer

  Noah arbetade med testautomatisering i Cinnobers tradingsystem TRADExpress. Han arbetade i projektet TS 7.0 där han var ansvarig för automatiserade tester av TRADExpress matchningsmotor. Noah jobbade då med funktionella tester och enhetstester.

  Tekniker och verktyg: Java 5, Java 6, JUnit, Mockito, Scrum, TDD, Eclipse, funktionella tester

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, Red Hat, Solaris, Windows 7, Windows XP, Mac OS X, Linux

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Fisheye, Caliber-RM, CVS, Hibernate, Maven, MS Office, MS Visual Studio, Prezi, SoapUI, Spring, Subversion, Team Foundation Server, TeamCity, Git, Gradle, Atlassian Jira, Eclipse, Jenkins, Jira

 • - Utvecklingsspråk

  Spring, SQL, XML, C#, Java, JUnit

 • - Hårdvara

  Sun, Mac, PC

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Parprogrammering, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continuous Integration, ISTQB, Scrum

 • - Projektfaser

  Test

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Systemtestning, Testautomatisering, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Tillämpningar

  Dataspel/ Internetspel, Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Bank & Finans, Spel

 • - Utbildning

  Fysik, Matematik, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Kravanalytiker, Team-ledare, Utvecklare/Programmerare, Testare, Testledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2012 - 2015

  Test Strategist, Scila AB

 • 2010 - 2012

  Test Strategist, Cinnober Financial Technology

 • 2007 - 2010

  Test Engineer, Cinnober Financial Technology

Utbildningar

 • 2009 - 09

  ISTQB Advanced Test Manager, Stockholm

 • 2008 - 08

  ISTQB Software Testing Foundation, Stockholm

 • 2002 - 07

  Teknisk Fysik med inriktning mot finansiell matematik och exjobb inom teoretisk datalogi, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38