Dela

Anders Lundgren

 • Enterprisearkitekt
 • Förändringsledare

Översikt

Anders är en senior it-konsult med erfarenhet från både offentlig och privat sektor, specialiserad på att ta fram digitala samarbetslösningar för dokument- och ärendehantering. Anders är van att arbeta i gränslandet mellan it och verksamhetens behov. Uppdragen handlar ofta om att beskriva befintliga processer, kartlägga behoven och föreslå lämpliga it-lösningar.
På både Skanska och Regeringskansliet har Anders arbetat med PM3 som förvaltningsmodell. Vidare är Anders från sina år på Skanska van vid att arbeta med engelska som arbetsspråk.

Egenskaper

Med ett medryckande engagemang och energi framstår inga uppdrag som omöjliga. Genom att systematiskt och noggrant utvärdera för- och nackdelar med lösningsalternativ är Anders mycket skicklig på att hjälpa verksamheter att hitta rätt väg fram i de mest svårnavigerade utvecklingsinitiativ. Som van kommunikatör och presentatör kan han också presentera material för alla målgrupper, från ledningsgrupper till slutanvändare och har på så sätt hjälpt stora organisationer att förändra sin dokument- och informationshantering.

Konsultens CV

 • Regeringskansliet

  2016 - 16

  Verksamhetsarkitekt

  I uppdraget ingår att kartlägga och beskriva verksamhetens processer, beskriva processförändringar samt tillsammans med projektdeltagarna identifiera behov och krav på framtida systemstöd i syfte att nå en digitaliserad beslutsprocess.
  I arbetet ingick förutom kartläggningsarbetet också att ta fram en visuell prototyp som användes för att kommunicera projektets mål med övriga intressenter.

 • Finansinspektionen

  2016 - 16

  Lösningsarkitekt

  En ny webbplats har byggts utifrån ett nytt webbkoncept. Anders leder en utredning kring hur framtida teknisk förvaltning och support av webbplatsen bör ske. I uppdraget ingick att dokumentera målarkitekturen för den nya webbplatsen och beskriva hur den kan integreras i FI:s uppgraderade infrastruktur.

 • Skanska

  2013 - 14

  Förändringsledare

  Anders deltog i ett snabbinsatt projekt för att säkerställa att förändringsarbetet till stöd för nya aktivitetsbaserade kontoret skulle vara klart i tid till kontorsflytten vid årsskiftet. Genom att stödja ledningsteamet och senare projektledaren med bl.a. analys och prioritering av problemställningar samt förslag till upplägg som också utfördes. Effekten av projektet blev att alla de förändringar i informationshantering som flytten medförde var kommunicerade till alla berörda medarbetare, över 1100 personer, samt ett koncept som återanvändes vid en efterföljande kontorsflytt i Malmö året efter.

 • Skanska

  2013 - 15

  Styrgruppsmedlem

  Rekryterade och ledde ett blandat team bestående av konsulter och interna resurser, för leverans av mobila lösningar som skulle förändra arbetssätt för checklistor ute på arbetsplatser genom att ersätta ett stort antal manuella, pappersbaserade arbetssätt. Införde utvecklingsmetoder inspirerade av Continuous Delivery/Dev Ops. SharePoint 2013, iOS, AirWatch, SharePlus.

 • Skanska

  2013 - 16

  Gruppchef, Information Management & Collaboration

  Chef för ett team på 14 personer i Sverige, Norge och Finland, verksamt inom dokument- och informationshantering i Skanska. I rollen ingick personal-, budget och resultatansvar för gruppens leveranser. Medverkade i ledningsgruppsarbetet kring utvärdering av sourcingalternativ för olika verksamhetsområden och plattformar såsom externwebbar (EPiServer), utveckling, test, testautomatisering.

 • Skanska

  2013 - 15

  IT-förvaltningsledare

  Ansvarade tillsammans med förvaltningsledare och objektsägare från verksamheten för budgetering, planering och koordinering av förvaltningsaktiviteter inom området Information Governance, vilket inkluderade bl.a. samarbetsverktyg, dokumenthanterings- och e-arkivlösningar för Skanska i Norden. SharePoint 2013, Open Text eDOCS DM, EPiServer CMS 4 (projektportal), Aris, Hyland Onbase Review samt Request Web.

 • Skanska

  2012 - 12

  Enterprisearkitekt

  Utvärderade helhetskostnad samt nytta vid olika licensieringsalternativ för Microsoft-teknologier gentemot behovsbilden i EA-färdplanen.

 • Skanska

  2012 - 13

  Enterprise Application Architect / målbildsarbete

  Kartläggningsarbete av systemkartan i Skanska Sverige inför kommand affärssystemsuppgradering. Ansvarade för framtagande av applikationskartor för nuläge och medverkade tillsammans med informationsarkitekter, verksamhetsarkitekter mfl i arbetet med att skapa målbilder för applikationslandskapet inklusive etappindelning som hanterar både verksamhets- och it-beroenden. Verktyg: Aris Enterprise Architect, Traction EA Framework, TOGAF 9.

 • Skanska

  2012 - 12

  Enterprisearkitekt

  Utvärderade plattformar för Enterprise Search tillsammans med övriga EA-teamet. Plattformar som utvärderades var Lucene eftersom den ingick i befintlig intranätlösning baserad på EpiServer 7, ViaWorks samt SharePoint 2013.

 • Skanska

  2012 - 12

  Lead architect

  Utvärderade och sammanställde verksamhetsbehov samt matchade dessa mot existerande dokumenthanteringslösningar i Norden. Tog fram arkitekturbeskrivning för dokumenthanteringsplattform samt integrationer med övriga informationshanteringssystem (Oracle e-Business Suite R11, Avenue CRM, Autodesk Vault mfl).

 • Skanska

  2011 - 13

  Lead architect

  Tog fram lösningsbeskrivning och dokumentation för en externt tillgänglig samarbetsplattform baserad på SharePoint 2010, tillsammans med de infrastrukturkomponenter som krävdes för säker åtkomst (Identity Guard, Tivoli Access Manager, Tivoli Identity Manager, WebSEAL).

 • Regeringskansliet

  2010 - 11

  IT-arkitekt

  Utförde inledande analys av personaladministrativa processer kartlagda i tidigare förstudie. Inventering av befintliga lösningar för identitetshantering och presentation av användarinformation inför ett införande av persondatatjänst, bl.a. Atea/Spintop Accelerator, f.d. ZTP, MS Biztalk, MS ILM/FIM. Verktyg: MS Project, SharePoint 2007 (MOSS), EPiServer CMS 6.

 • Regeringskansliet

  2010 - 11

  IT-arkitekt

  Stöd till PL vid intressentanalys, nulägesbeskrivning, framtagande av lösningsförslag.
  Verktyg: SharePoint 2007 (MOSS), MS Visio, Aastra Business Phone, BMC/Remedy Action Request System, MS SQL Server

 • Regeringskansliet

  2010 - 11

  IT-arkitekt/biträdande projektledare

  Analyserade beroenden mellan projekt, framtagande av projektdirektiv, effektuppföljning i planeringsuppdrag för införande av gemensamma basfunktioner i Office, Exchange, Lync och SharePoint 2010. Verktyg: MS Project, SharePoint

 • Regeringskansliet

  2010 - 11

  IT-arkitekt

  Stöd till lösningsarkitekt vid framtagande av lösningsförslag för portal för EU-arbetet på Regeringskansliet. Verktyg: SharePoint 2007 (MOSS), MS Visio

 • Regeringskansliet

  2010 - 10

  IT-arkitekt

  Ansvarade för förvaltning och vidareutveckling av målbilder, primärt applikationsarkitektur. Ledningsstöd i planering för kommande årens verksamhetsutveckling.
  Verktyg: Integrated Architecture Framework (IAF), Enterprise Architect, MS Access, MS Visio, SharePoint 2007 (MOSS), PowerPoint.

 • Regeringskansliet

  2010 - 10

  IT-arkitekt

  Stöd till PL och inhyrd lösningsarkitekt vid preliminär design av lösningen i projektet för nytt intranät baserat på EPiServer CMS 6. Medverkan i bl.a. riskanalys.

 • Regeringskansliet

  2009 - 10

  IT-arkitekt

  Ansvarade för kravställning, utformning av två kandidater till bas-IT-plattform som skulle utvärderas med avseende på bl.a. möjligheten att ersätta ett större antal särlösningar med standardfunktionalitet i MS Office Pro Plus 2010, SharePoint 2010 i kombination med Outlook/Exchange/Lync alternativt Lotus Notes/Domino/Sametime 8.5.1. Analyserade TCO samt beroenden till klientplattform och övrig infrastruktur vid ett införande.
  Verktyg: MS Project, MS Hyper-V, VMWare ESX 4, VMWare LabManager

 • Regeringskansliet

  2009 - 09

  IT-arkitekt

  Verifierade och kompletterade kravfångst från tidigare förstudie för nytt intranät inför val av teknisk plattform. Huvudkandidater var SharePoint 2007 och EPiServer.

 • Regeringskansliet

  2008 - 09

  IT-arkitekt / målbildsarbete

  Sammanställde målbild och krav till kravspecifikation inför utveckling av dokumenthanteringsstöd baserat på Microsoft Office SharePoint System 2007 (MOSS 2007).

 • Regeringskansliet

  2008 - 09

  Projektledare / Förändringsledare

  Ansvarade för departementens förberedelser vid införandet av dokumenthantering, inklusive förändringsledningsarbete, planera och utföra omfattande informationsinsatser, samt att planera och genomföra workshops för strukturering, gallring och migrering av dokument.
  Verktyg: MS Project, MS Visio

 • Regeringskansliet

  2008 - 08

  IT-arkitekt / Kravanalytiker upphandling

  Deltog i förberedelser av upphandling av nyhetstjänst. Arbetade bl.a. med kravspecifikation och analys och medverka i verksamhetens prioriteringsarbete av kraven.

 • Regeringskansliet

  2008 - 08

  IT-arkitekt

  Sammanställde icke-funktionella krav, bl.a. IT-säkerhet vid införandet av elektroniskt ärendebaserat diarium på Utlandsmyndigheterna.

 • Regeringskansliet

  2007 - 07

  IT-arkitekt / målbildsarbete

  Deltog i fördjupat arbete med utformning av målbild samt lösningsförslag för DMZ-arkitektur mot identifierade funktionella och tekniska, säkerhetsmässiga och juridiska krav. Utvärdering av säkerhetskomponenter från bl.a. Microsoft, Juniper, Citrix, Nordic Edge.
  Verktyg: Enterprise Architect, MS Visio

 • Regeringskansliet

  2006 - 07

  IT-arkitekt

  Deltog i arbete med att sammanställa krav från tidigare gjorda förstudier och verifiera med intressenter. Utvärdering av kandidatplattformarna Hummingbird/OpenText eDOCS, EMC Documentum, EBI/Platina, MS/SharePoint 2007. Verktyg: MS Excel, MS Visio, ISO 15489, MoReq1.

 • Regeringskansliet

  2006 - 06

  IT-arkitekt / målbildsarbete infrastruktur

  Fångade och strukturerade infrastrukturpåverkande krav från aktuella verksamhetsinitiativ i förstudie för design av segmenterad IT-infrastruktur.
  Verktyg: Enterprise Architect, MS Excel, LIS (ISO17799/27001), tillämpning av 2001/264/EC (inkl EU Interconnection Policy)

 • Regeringskansliet

  2005 - 06

  IT-arkitekt/Teknisk delprojektledare

  IT-arkitekt och teknisk delprojektledare i projekt för införande av konsulärt ärendehanteringsstöd, baserat på Public 360 3.0 från Software Innovation. Ansvarade för granskning av lösningsförslag mot krav, koordinering av tekniska aktiviteter i projektet, dokumentation, installation, test mm.

 • Regeringskansliet

  2005 - 05

  IT-arkitekt / målbildsarbete

  Ansvarig för nulägeskartläggning, målbildsarbete inom applikationsarkitektur i projekt RITA (Etablering av Regeringskansliets IT-arkitekturarbete).

 • Regeringskansliet

  1999 - 05

  Utbildare

  Utbildare i främst kontors- och grafisk programvara, Office, Lotus Notes, Adobe Suite mfl. Även telefonsupport i samma programvaror.

 • GoYada (f.d. MilliWeb)

  1998 - 99

  Medgrundare, arkitekt

  Medgrundare, arkitekt och utvecklare av ny teknisk plattform för SMS-tjänster för företag och evenemang.

 • Telia Promotor

  1996 - 97

  Utvecklare

  Utvecklade modul i Tcl/Tk för filtrering av e-post samt namnuppslag i stora namndatabaser (Informix C/ISAM) i projektet ”Department of the Future” (DOF).

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, iOS, Novell Netware, Windows 2008 Server, VmWare ESXi, Linux, MS Internet Information Server, Red Hat, Solaris, Windows 7, Mac OS, Mac OS X

 • - Databashanterare

  Informix, MS SQL-server, mySQL, MS Access

 • - Affärssystem

  Agresso, Oracle Financials, Palasso

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Flash, Adobe FrameMaker, Episerver, MS Exchange, MS Reporting Services, Subversion, Team Foundation Server, Tivoli, Xcode, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Domino, Enterprise Architecht (verktyg), FrontPage, Lotus Notes, MS Project, MS Visual Studio, Tcl, Visio, Adobe Photoshop, ARIS, MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint, SharePoint 2013, SharePoint Online

 • - Utvecklingsspråk

  ASP, ASP.NET, Assembler, C#, COM, COM+, Flash, Java, MFC, MS .NET, MVC, Objective-C, PowerShell, Python, Rest, SOAP, SQL, SSL, XSD, XSL, XSL-T, C, C++, Matlab, Office VBA, Pascal, Perl, PHP, UML, Unix Shell script, VBA, Webservices, Visual Basic, Visual Basic .NET, XML, HTML, HTML5, Javascript, Jquery

 • - Hårdvara

  Sun, Mac, PC

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 27001/27002, ISO 9001, WCAG 2.0

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Programledning, Projektledning, Affärs och IT strategi, Begreppsmodellering, Change Management, Compliance, Förändringsledning, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Omvärldsanalys, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Arkitekturramverk, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  LOU, Miljö- och sociala krav, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Tillgänglighet, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  BPM, Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, LEAN, Microsoft Solution Framework, Parprogrammering, PENG, Prince2, PROPS, Ratten/Pilen, Workflow management, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, ITIL, PEJL, PPS, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, Scrum, PM3, TOGAF

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Interimsledning, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Tillgänglighet

 • - Elektronikkonstruktion

  Analog konstruktion, CAD-layout, Digital konstruktion, Elektronikkonstruktion allmänt, Kretskortskonstruktion, Radiokonstruktion (RF)

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Kryptering, Riskanalys, Säkerhetsarkitekturer

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datawarehousing, DBA, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Beslutstöd- och BI-system, Nätverk och kommunikation, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Systemförvaltning, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Ledningssystem

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, GIS, Internet of Things, AJAX, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Databasadministratör, Hårdvarukonstruktör, Interaktionsdesigner, Användbarhetsspecialist, Copywriter, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Kravanalytiker, Omvärldsbevakare, Produktledare, Produktägare, Projektadministratör, Redaktör, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Team-ledare, Utvecklare/Programmerare, Workshopledare, Enterprise Architecht, Lösningsarkitekt, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Sociala medier, Förändringskommunikation, Infographics, Mätningar, utvärderingar, Pedagogik, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial, Videoredigering, Intranät, Engelska

Anställningar

 • 2013 - 2015

  Gruppchef, Skanska IT Nordic Sweden AB

 • 2011 - 2013

  Enterprise Application Architect, Skanska IT Nordic Sweden AB

 • 2007 - 2011

  IT-arkitekt, Regeringskansliet

 • 2005 - 2007

  Systemarkitekt, Regeringskansliet

 • 1999 - 2005

  IT-utbildare, Informator Utbildning Svenska AB

 • 1998 - 1999

  Medgrundare, GoYada (f.d. MilliWeb)

 • 1997 - 1999

  IT-utbildare, LärData AB

 • 1996 - 1997

  Utvecklare, Telia Promotor

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Informationsmodellering, IRM

 • 2013 - 13

  ITIL Foundation Certified, Olingo

 • 2012 - 12

  TOGAF 9 Certified, Biner

 • 2010 - 10

  Effektiv förändringsledning, Astrakan

 • 2010 - 11

  Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie

 • 2009 - 09

  Förvaltningsetablering PM3, På AB

 • 2006 - 07

  Certifierad IT-arkitekt, Dataföreningen

 • 1997 - 97

  Fonetik påbyggnad 10p, Stockholms Universitet

 • 1994 - 05

  Civilingenjör Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

 • 1994 - 94

  Juridisk Introduktionskurs 10p, Stockholms Universitet

 • 1993 - 94

  Lingvistik 50p, Stockholms Universitet

 • 1990 - 93

  Naturvetenskaplig linje, Tumba Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38