Dela

Caroline Lindberg

 • Kommunikationsspecialist
 • Kommunikationsutvecklare
 • Opinionsbildning och public affairs

Översikt

Kommunikationsutveckling och kommunikationsstrategier är vad Caroline brinner för. Erfarenhet från politiskt styrd organisation, internationell kommunikationsbyrå och det privata näringslivet har gett Caroline verktyg att identifiera drivkrafter och förhållningssätt hos olika publiker både internt och externt.

Caroline har arbetat både strategiskt och operativt med formulering och paketering av budskap som kärna för både extern och intern kommunikation. Kommunikationsstrategi måste hänga ihop med mål och affärsidé, annars faller det platt. Den digitala pennan är en ständig följeslagare som visat sig vara både tydlig och effektiv.

Egenskaper

Caroline är en nyfiken, relationsbyggande och affärsfokuserad medspelare som snabbt orienterar sig i nya sammanhang. Hon har lätt för att skapa förtroende, väcka engagemang och skapa ett positivt arbetsklimat även i utmanande situationer.

Konsultens CV

 • Sandvik SRP

  2018 - 18

  Site Service manager act.

  Ansvarig för uppstart och drift av nybildad avdelning, Site Service. Site service ansvarar för: IT, Facility management och office support.

 • Danske Bank

  2017 - 17

  Copywriting och översättning danska till svenska

  Översättning av text från danska till svenska i digital banktjänst samt formulering av budskap som är attraktiva för den svenska marknaden.

 • Processbyrån

  2017 - 17

  Medierådgivning

  Krishantering för offentlig person efter mediadrev huvudsakligen i sociala medier. Medierådgivning inför framtida uppdrag i offentligheten.

 • Sandvik SRP

  2017 -

  Projektledare

  Sandvik SRP AB genomför ett internt förändringsarbete, där Caroline ansvarar för genomförande och kommunikation med berörda intressenter och kontaktytor.

 • Vidinge Grönt AB

  2017 - 17

  Rådgivare strategisk kommunikation

  Caroline hjälper Vidinge Grönt AB med rådgivning i interna och externa kommunikationsfrågor.

 • Malmö Högskola: Mäklarprogrammet

  2016 - 16

  Rådgivare

  Caroline har varit rådgivare åt programansvarig gällande intern och extern kommunikation samt för att positionera programområdets varumärke.

 • Homerental

  2016 - 16

  Projektledare Homerental.se

  Uppdraget handlar om att utveckla tjänster och tjänsteerbjudanden för en befintlig digital plattform, uppnå affärsmässiga resultatmål, säkerställa en hög kvalitetsnivå samt marknadsföra plattformen för att bli ledande i Sverige inom sin bransch.

 • Human Entrance

  2015 - 15

  Projektledare: kommunikation och marknad

  Caroline har drivit fem olika projekt inom kommunikation och marknadsföring. Inledningsvis genomfördes intervjuer med medarbetare och chefer inom organisationen kring befintliga sälj- och marknadsverktyg. Därefter analyserades framtida behov av marknads- och försäljningsverktyg inom respektive affärsområde. Ett annat av projekten handlade om att ta fram en social mediastrategi samt en konkret implementerings- och förvaltningsplan av denna. Målsättningen för det avslutande projektet var en ompositionering av ett befintligt affärsområde med fokus på kommunikationen internt och externt samt identifiering av nya publiker.

 • BSharp AB

  2015 - 16

  Kommunikationschef

  Caroline hjälper sina kunder att arbeta strategiskt och långsiktigt med sin kommunikation och relationsmarknadsföring. Oftast handlar det om att renodla sina affärsmässiga budskap och sätta formen för sina relationer med kunder och potentiella kunder. Caroline har erfarenheter från beslutsprocesser i både privat och offentlig verksamhet.

 • Centrum för fastighetsföretagande, CFFF

  2014 - 17

  Kommunikatör

  Caroline har en klassisk kommunikatörsroll med digitala medier i fokus. CFFF är ett medlemsnätverk, där alla medlemmar ska vara informerade och känna engagemang. Kommunikatören ser till att nätverket är delaktigt på rätt sätt i rätt sammanhang samt håller den aktiva styrelsen väl insatt och underrättad om den operativa verksamheten. I uppgifterna ingår det även att formulera och skicka ut nyhetsbrev, sammanfatta genomförda aktiviteter, omvärldsbevakning samt att uppdatera hemsidan.

Kompetensområden

Anställningar

 • 2013 - 2014

  Konsult, Experis AB

 • 2013 -

  Konsult, Moonline Communications

 • 2012 - 2013

  Public relations- och public affairskonsult, Ehrenberg Kommunikation

 • 2007 - 2012

  Politisk sekreterare, kommunikation, Region Skåne

 • 2006 - 2007

  Uppdragsforskare, forskningsassistent, Ekonomiska institutet, Lunds universitet

 • 2005 - 2006

  Affärssamordnare, produktionsplanerare, Flextronics/Relacom

Utbildningar

 • 1998 - 03

  Master of Strategic Management, Lunds universitet

 • 1998 - 03

  Kandidatexamen i Statsvetenskap, Lunds universitet

 • 1997 - 98

  Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025