Dela

Jonas Olsson

 • Databasadministratör
 • Databasutvecklare
 • IT-infrastrukturutvecklare

Översikt

Jag föredrar att jobba som en överbryggande faktor mellan infrastruktur och utveckling, med djupare insikter inom båda områdena. Framförallt riktas mitt intresse mot Microsoft SQL Server där jag har utvecklat både egna lösningar och förvaltat existerande system i samarbete med utvecklare. Jag tycker om att analysera och hitta lösningar på riktigt kniviga problem där andra gått bet.

Inom serveradministration har jag jobbat mycket med Microsofts olika teknologier, såsom Windows Server, SQL Server, IIS, System Center Operations Manager och Orchestrator. Jag tycker om att utveckla lösningar och använder mig av flera olika program- och scriptspråk såsom C#, Visual Basic och PowerShell. Automatisering och driftsäkerhet genom robusta och välgjorda program ligger mig varmt om hjärtat.

Min långa erfarenhet av klientadministration och utrullning av såväl operativsystem som applikationer gör att jag kan lösa de flesta problem inom Windows-sfären då jag har djupa insikter i vad som händer bakom kulisserna på båda infrastruktur- och applikationssidan.

Egenskaper

Jag är strukturerad och kommunikativ och tycker om att hjälpa till att organisera aktiviteter för att alla ska jobba effektivt tillsammans. Jag jobbar processinriktat med fokus på dokumentation, uppföljning och kvalitet. Mina analyser av problem innehåller ofta det där lilla extra som gör att man går från att se problem till att se möjligheter.

Konsultens CV

 • SCA Hygiene Products, Göteborg

  2013 -

  Infrastructure Developer Microsoft Windows Server

  Som medlem i Platform Management Microsoft-gruppen på SCA så arbetade Jonas med kundens olika hosting-lösningar för att drifta servrar, applikationer, webbsajter och andra lösningar både internt och externt. Miljön var baserad på Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft IIS, SharePoint och Exchange. Alla tjänster övervakades via Microsoft System Center Operations Manager.

  Uppdragets fokus blev att jobba som databasadministratör (DBA) med Microsoft SQL Server, utveckling inom T-SQL, systemutveckling och systemdriftsättning.

 • Medialocate, Kalifornien, USA

  2012 - 13

  Ämnesexpert trådlösa nätverk

  Jonas arbetade med översättningsföretaget Medialocate, som är baserat i USA, för att översätta och kontrollera innehållet i tekniska dokument som översattes från engelska till svenska. Jonas bidrog både med översättningstjänster och med teknisk expertis inom trådlösa nätverk för att säkerställa att översättningarna återgav originaltexternas innehåll korrekt.

 • Volvo IT, Göteborg

  2011 - 12

  Infrastrukturarkitekt i projekt Windows 7 64-bit

  Jonas fick uppdraget att undersöka och planera hur man skulle lägga till stöd för Windows 7 64-bitarsklienter i den redan existerande infrastrukturen i Stockholms stad.

  Eftersom klientmiljön i Stockholms stad hanterades av Volvo IT så innebar detta att utföra en inventering av alla relaterade system och processer, till exempel mjukvarudistribution, utskriftshantering, beställningsstöd, hårdvara och system för klientadministration.

  För att underlätta denna process så arbetade Jonas med verktyg såsom mindmaps i Mindjet MindManager, både för att inventera och planera projektet, och med Microsoft Visio där Jonas använde det grafiska modelleringsspråket Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) för att illustrera och förbättra förståelsen för de olika teknik- och affärsprocesserna som påverkades.

 • Volvo IT, Göteborg

  2011 - 11

  Huvudarkitekt MyPlace Windows 7-projektet

  Jonas blev anlitad som huvudarkitekt i MyPlace Windows 7-projektet vilket innefattade att utveckla en ny Windows 7 64-bit-klient för att ersätta den existerande Windows XP-klienten inom Volvo-gruppen. MyPlace-plattformen var en mycket automatiserad miljö vilket betydde att ett flertal system, både utvecklade internt och levererade av olika mjukvaruföretag, var inblandade i driften och supporten av klientmiljön och slutanvändarna.

  Jonas arbete i projektet bestod huvudsakligen av att identifiera och utvärdera kraven från både affärs- och tekniksidan, att analysera de nödvändiga förändringarna i de involverade systemen och att koordinera ansträngningen att vidareutveckla och uppdatera dessa system för att stödja den nya klientplattformen.

 • Volvo IT, Göteborg

  2010 - 12

  Teknikspecialist i Desktop Design Team

  I februari 2010 påbörjade Jonas ett längre heltidsuppdrag som underkonsult för Volvo IT i deras Desktop Design Team. Fokus var på företagets stora outsourcing-affär med Stockholms stad involverande bland annat utrullning och underhåll av cirka 40 000 klienter. Uppdraget omfattade utveckling och problemlösning inom flera klientrelaterade områden såsom Windows 7, SCCM 2007 R2, Windows Embedded Standard 7 och Windows Server 2008 R2.

  Jonas arbetade också med granskning av kod och utveckling av applikationer i C#, VBScript och HTA (HTML Application) för Windows 7 och Windows XP.

 • Volvo Cars, Göteborg

  2006 - 09

  Infrastructure Specialist

  Jonas arbetade initialt med MSI-paketering inom Logicas leverans av driftstjänster till Volvo Cars. Logica hade ett stort flöde av paketbeställningar vilket ledde till att Jonas personligen paketerade flera hundra applikationer av varierande typ.

  Jonas blev hösten 2007 tekniskt ansvarig i ett större projekt som omfattade att ta fram en utvecklings- och testmiljö för SMS 2003 och Vista x64 samt att utveckla rutiner och tekniska hjälpmedel för att administrera applikationer för denna miljö.

  När denna för Volvo Cars nya miljö integrerades med den normala driften våren 2009 så var Jonas ensam ansvarig för att ta fram all dokumentation i form av processer och rutiner för den dagliga verksamheten.

  Jonas samarbetade ofta med Ford Motor Company i dessa frågor. Till följd av hans bidrag till Fords verksamhet globalt så mottog han ett officiellt tackbrev från Ford där man berömde hans ”formidabla kunskaper inom paketering och SMS 2003”.

 • Skogssällskapet, Göteborg

  2006 - 13

  MSI-paketerare

  Flera kortare uppdrag av varierande karaktär men i första hand MSI-paketering och problemlösning relaterad till företagets klientinfrastruktur.

 • Ericsson, Katrineholm

  2006 - 06

  MSI-paketerare

  Jonas paketerade Ericssons utvecklingsmiljöer till MSI-format och arbetade med att ta fram en lämplig metod för att installera ingående komponenter i Ericssons produktions- och utvecklingsmiljöer.

 • Ericsson, Katrineholm

  2006 - 06

  Systemutvecklare Linux

  Jonas arbetade med att ta fram ett Linux-system för användning med Ericssons testsystem för kretskort. Fokus var på centralisering av de nätverkstjänster som skulle tillhandahållas och på lämplig nätverkstopologi.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, iOS, Mac OS, Mac OS X, Novell Netware, Solaris, Linux, Red Hat, MS Internet Information Server, Windows 2008 Server, Windows 95, Windows 98, Dos, Windows 2000, Windows 2003, Windows 7, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, MSSQL Server Integration Services, MS SQL-server, SQL server

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe FrameMaker, CVS, MS Sharepoint, Tomcat, MS Office, MS Reporting Services, MS Visual Studio, Visio, Visual Studio .NET, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  C#, C++, CSS, HTML, HTML5, Javascript, Jquery, MS .NET, Office VBA, Perl, PowerShell, Python, Unix Shell script, Visual Basic, Visual Basic .NET, SQL, SQL Windows

 • - Hårdvara

  Mac, Sun, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Projektledning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Metoder & Processer

  BPMN, ITIL

 • - Ledarskap

  Mentor, VD

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektadministratör/assistent, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, TCP/IP, Unix, Datakommunikation allmänt

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Nätverksadministration, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaskonstruktion, Datawarehousing, Datamodellering, DBA, Prestandaoptimering, Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Inbyggda system, Nätverk och kommunikation, Trådlösa system, Webb- och Internetbaserade system, Operativsystem och drivrutiner, Systemförvaltning, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  AJAX, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Teleoperatörer, Fordon, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Teknisk projektledare, Arkitekt, Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare, Databasadministratör, Driftstekniker

Anställningar

 • 2013 -

  VD, Ägare, Dedicatum Consulting AB

 • 2006 - 2009

  Infrastructure Specialist, Logica, Göteborg

 • 2006 - 2006

  Systemuvecklare Linux, MSI-paketerare, Manpower, Linköping

 • 2005 - 2013

  VD, Delägare, Retorero ekonomisk förening

 • 2003 - 2005

  Systemspecialist och utvecklingschef Windows, AB TakeIT, Linköping

 • 2002 - 2003

  Systemutvecklare nätverk, Lincom AB, Linköping

 • 1996 - 2005

  Systemadministratör, Linköpings universitet

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Microsoft MCSA SQL Server 2012, Firebrand Training, United Kingdom

 • 2011 - 11

  Strukturerad programmering med C++, Linnéuniversitetet

 • 2011 - 11

  Inledande programmering med C#, Linnéuniversitetet

 • 2007 - 07

  Administering System Center Configuration Manager 2007, Cornerstone, Göteborg

 • 2007 - 07

  Windows Deployment using BDD 2007, Truesec

 • 2006 - 06

  ITIL v2 Foundations Certificate, Logica

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77