Dela

Jonas Olsson

 • Databasutvecklare
 • DBA
 • Infrastrukturspecialist

Översikt

Jonas föredrar att jobba som en överbryggande faktor mellan infrastruktur och utveckling, med djupare insikter inom båda områdena. Framförallt riktas Jonas intresse mot Microsoft SQL Server där han har utvecklat både egna lösningar och förvaltat existerande system i samarbete med utvecklare. Jonas tycker om att analysera och hitta lösningar på riktigt kniviga problem där andra gått bet.

Inom serveradministration har Jonas jobbat mycket med Microsofts olika teknologier, såsom Windows Server, SQL Server, IIS, System Center Operations Manager och Orchestrator. Han tycker om att utveckla lösningar och använder sig av flera olika program- och scriptspråk såsom C#, Visual Basic och PowerShell. Automatisering och driftsäkerhet genom robusta och välgjorda program ligger honom varmt om hjärtat.

Jonas långa erfarenhet av klientadministration och utrullning av såväl operativsystem som applikationer gör att han kan lösa de flesta problem inom Windows-sfären då han har djupa insikter i vad som händer bakom kulisserna på båda infrastruktur- och applikationssidan.

Egenskaper

Jonas är strukturerad och kommunikativ och tycker om att hjälpa till att organisera aktiviteter för att alla ska jobba effektivt tillsammans. Jonas jobbar processinriktat med fokus på dokumentation, uppföljning och kvalitet. Hans analyser av problem innehåller ofta det där lilla extra som gör att man går från att se problem till att se möjligheter.

Konsultens CV

 • SCA Hygiene Products, Göteborg

  2014 -

  SQL Server DBA / Infra Dev, MS Platform Services

  Jonas fokuserade på Microsoft SQL Server avseende databasadministration (DBA), SQL-stöd till utvecklare, djupare felsökning och optimering. Det blev även en hel del egen utveckling inom såväl T-SQL som PowerShell för att integrera olika system med varandra och för att lösa olika typer av utmaningar. Förutom SQL Server så fortsatte Jonas att arbeta med Microsofts övriga verktyg och plattformar, både i molnet (Microsoft Azure) och i kundens egna datacenter.

  Bland annat stödde Jonas uppsättning och migration till nya versioner av CRM-systemet Accenture CAS, DAM-plattformen (Digital Asset Management) Celum och SCA:s egenutvecklade lösningar TENA Identifi samt EasyCube. I flera fall bidrog Jonas med såväl idéer som utveckling i SCA:s interna utvecklingsprojekt, framförallt inom SQL-området.

 • SCA Hygiene Products, Göteborg

  2013 - 14

  Infrastructure Developer, MS Platform Services

  Som medlem i Platform Management Microsoft-gruppen på SCA så arbetade Jonas gränsöverskridande med att hitta infrastrukturlösningar och integrationer för applikationer baserade på Windows-plattformen, såsom webbsajter, CRM-miljöer och andra både större och mindre system. Kundens miljö var komplex, global och omfattade många olika teknologier, med fokus på lösningar baserade på Microsofts plattform. Jonas jobbade brett med bland annat Windows Server, SQL Server, IIS och SharePoint. Som administrationsverktyg användes företrädesvis System Center Operations Manager (SCOM) för övervakning samt Orchestrator för automatisering.

 • Medialocate, Kalifornien, USA

  2012 - 13

  Ämnesexpert trådlösa nätverk

  Jonas arbetade med översättningsföretaget Medialocate, som är baserat i USA, för att översätta och kontrollera innehållet i tekniska dokument som översattes från engelska till svenska. Jonas bidrog både med översättningstjänster och med teknisk expertis inom trådlösa nätverk för att säkerställa att översättningarna återgav originaltexternas innehåll korrekt.

 • Volvo IT, Göteborg

  2011 - 12

  Infrastrukturarkitekt i projekt Windows 7 64-bit

  Jonas fick uppdraget att undersöka och planera hur man skulle lägga till stöd för Windows 7 64-bitarsklienter i den redan existerande infrastrukturen i Stockholms stad.

  Eftersom klientmiljön i Stockholms stad hanterades av Volvo IT så innebar detta att utföra en inventering av alla relaterade system och processer, till exempel mjukvarudistribution, utskriftshantering, beställningsstöd, hårdvara och system för klientadministration.

  För att underlätta denna process så arbetade Jonas med verktyg såsom mindmaps i Mindjet MindManager, både för att inventera och planera projektet, och med Microsoft Visio där Jonas använde det grafiska modelleringsspråket Business Process Model and Notation (BPMN 2.0) för att illustrera och förbättra förståelsen för de olika teknik- och affärsprocesserna som påverkades.

 • Volvo IT, Göteborg

  2011 - 11

  Huvudarkitekt MyPlace Windows 7-projektet

  Jonas blev anlitad som huvudarkitekt i MyPlace Windows 7-projektet vilket innefattade att utveckla en ny Windows 7 64-bit-klient för att ersätta den existerande Windows XP-klienten inom Volvo-gruppen. MyPlace-plattformen var en mycket automatiserad miljö vilket betydde att ett flertal system, både utvecklade internt och levererade av olika mjukvaruföretag, var inblandade i driften och supporten av klientmiljön och slutanvändarna.

  Jonas arbete i projektet bestod huvudsakligen av att identifiera och utvärdera kraven från både affärs- och tekniksidan, att analysera de nödvändiga förändringarna i de involverade systemen och att koordinera ansträngningen att vidareutveckla och uppdatera dessa system för att stödja den nya klientplattformen.

 • Volvo IT, Göteborg

  2010 - 12

  Teknikspecialist i Desktop Design Team

  I februari 2010 påbörjade Jonas ett längre heltidsuppdrag som underkonsult för Volvo IT i deras Desktop Design Team. Fokus var på företagets stora outsourcing-affär med Stockholms stad involverande bland annat utrullning och underhåll av cirka 40 000 klienter. Uppdraget omfattade utveckling och problemlösning inom flera klientrelaterade områden såsom Windows 7, SCCM 2007 R2, Windows Embedded Standard 7 och Windows Server 2008 R2.

  Jonas arbetade också med granskning av kod och utveckling av applikationer i C#, VBScript och HTA (HTML Application) för Windows 7 och Windows XP.

 • Volvo Cars, Göteborg

  2006 - 09

  Infrastructure Specialist

  Jonas arbetade initialt med MSI-paketering inom Logicas leverans av driftstjänster till Volvo Cars. Logica hade ett stort flöde av paketbeställningar vilket ledde till att Jonas personligen paketerade flera hundra applikationer av varierande typ.

  Jonas blev hösten 2007 tekniskt ansvarig i ett större projekt som omfattade att ta fram en utvecklings- och testmiljö för SMS 2003 och Vista x64 samt att utveckla rutiner och tekniska hjälpmedel för att administrera applikationer för denna miljö.

  När denna för Volvo Cars nya miljö integrerades med den normala driften våren 2009 så var Jonas ensam ansvarig för att ta fram all dokumentation i form av processer och rutiner för den dagliga verksamheten.

  Jonas samarbetade ofta med Ford Motor Company i dessa frågor. Till följd av hans bidrag till Fords verksamhet globalt så mottog han ett officiellt tackbrev från Ford där man berömde hans ”formidabla kunskaper inom paketering och SMS 2003”.

 • Skogssällskapet, Göteborg

  2006 - 13

  MSI-paketerare

  Flera kortare uppdrag av varierande karaktär men i första hand MSI-paketering och problemlösning relaterad till företagets klientinfrastruktur.

 • Ericsson, Katrineholm

  2006 - 06

  MSI-paketerare

  Jonas paketerade Ericssons utvecklingsmiljöer till MSI-format och arbetade med att ta fram en lämplig metod för att installera ingående komponenter i Ericssons produktions- och utvecklingsmiljöer.

 • Ericsson, Katrineholm

  2006 - 06

  Systemutvecklare Linux

  Jonas arbetade med att ta fram ett Linux-system för användning med Ericssons testsystem för kretskort. Fokus var på centralisering av de nätverkstjänster som skulle tillhandahållas och på lämplig nätverkstopologi.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, iOS, Mac OS, Mac OS X, Novell Netware, Solaris, Linux, Red Hat, MS Internet Information Server, Windows 2008 Server, Windows 95, Windows 98, Dos, Windows 2000, Windows 2003, Windows 7, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, MSSQL Server Integration Services, MS SQL-server, SQL server

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe FrameMaker, CVS, MS Sharepoint, Tomcat, MS Office, MS Reporting Services, MS Visual Studio, Visio, Visual Studio .NET, Subversion

 • - Utvecklingsspråk

  C#, C++, CSS, HTML, HTML5, Javascript, Jquery, MS .NET, Office VBA, Perl, PowerShell, Python, Unix Shell script, Visual Basic, Visual Basic .NET, SQL, SQL Windows

 • - Hårdvara

  Mac, Sun, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Change Management, Projektledning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Metoder & Processer

  BPMN, ITIL

 • - Ledarskap

  Mentor, VD

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Drift

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, Datakommunikation allmänt, TCP/IP, Unix

 • - Drift/Support/Service

  Nätverksadministration, Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt, Installation/underhåll

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Kryptering, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Datamodellering, Datawarehousing, Databaskonstruktion, Databasadministration, Databaser allmänt, DBA, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Data Warehouse, Inbyggda system, Systemintegration, Trådlösa system, Nätverk och kommunikation, Webb- och Internetbaserade system, Operativsystem och drivrutiner, Systemförvaltning, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  AJAX, Dataspel/ Internetspel, Internet of Things, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Teleoperatörer, Fordon, Skog och Papper, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  e-learning

 • - Roller

  Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Projektadministratör, Teknisk projektledare, Arkitekt, Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare, Databasadministratör, Driftstekniker

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2013 -

  VD, Ägare, Dedicatum Consulting AB

 • 2006 - 2009

  Infrastructure Specialist, Logica, Göteborg

 • 2006 - 2006

  Systemuvecklare Linux, MSI-paketerare, Manpower, Linköping

 • 2005 - 2013

  VD, Delägare, Retorero ekonomisk förening

 • 2003 - 2005

  Systemspecialist och utvecklingschef Windows, AB TakeIT, Linköping

 • 2002 - 2003

  Systemutvecklare nätverk, Lincom AB, Linköping

 • 1996 - 2005

  Systemadministratör, Linköpings universitet

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Microsoft Certified Solutions Expert: Business Intelligence, Firebrand Training, United Kingdom

 • 2014 - 14

  Microsoft MCSA SQL Server 2012, Firebrand Training, United Kingdom

 • 2011 - 11

  Strukturerad programmering med C++, Linnéuniversitetet

 • 2011 - 11

  Inledande programmering med C#, Linnéuniversitetet

 • 2007 - 07

  Administering System Center Configuration Manager 2007, Cornerstone, Göteborg

 • 2007 - 07

  Windows Deployment using BDD 2007, Truesec

 • 2006 - 06

  ITIL v2 Foundations Certificate, Logica

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77