Dela

Mikael Cullberg

 • Projektledare
 • Upphandlingsledare
 • Kravställare

Översikt

Mikael har mer än 20 års erfarenhet av IT-branschen i olika roller och befattningar. En roll där Mikaels ledarförmåga, engagemang och noggrannhet kommer till sin fulla rätt är som projektledare inom IT-sourcing och upphandling.

Mikael har en djup och bred teknisk bakgrund inom områdena IT-drift, nätverkskommunikation och server/desktopvirtualisering, vilket gör att Mikael med fördel kan driva upphandlingar och kravställningar av IT-tjänster även ner på en detaljerad nivå.

Mikael är boende i Örebro och har arbetat med IT sedan 1994. Mikael har i rollen som konsult arbetat med ett brett spektrum av uppdrag, allt i från verksamhetsledning till projektstyrning, förstudier, kravinsamling med olika tekniska förutsättningar och en bredd av beställande kunder.

Med sina många års erfarenhet har Mikael bevisat om och om igen att han snabbt kan bearbeta stora informationsmängder, förstå verksamheters kravställningar och snabbt leverera nytta både ensam likväl som i teaminsatser. Mikael har både viljan och förmågan att dela och föra vidare kunskap likväl som att han har ett naturligt ledarskap där han gärna ansvar för grupper och utvecklingsteam.

Mikael brinner för projektledning och trivs i roller där det finns ett uttalat helhetsansvar för projekt och eller delområden i leveranser. Mindre erfarna projektmedlemmar finner det naturligt att söka stöttning för sin egen utveckling hos Mikael. För att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling av projektledarrollen har Mikael utbildats i metoder för projektledningsprocesser likväl som verktyg för struktur och styrning.

Egenskaper

Mikael har över tid verkat både som kund och leverantör vilket ger honom en god förståelse för olika parters utmaningar och perspektiv i en IT-leverans.

Konsultens CV

 • Statistiska Centralbyrån

  2016 -

  Projektledare/Upphandlare

  Mikael leder projektet som har till uppgift att förnya SCB:s datalager. Projektet inkluderar bland annat omvärldsanalys, kravställning, upphandling/avrop, etablerande och utfasning av befintlig lösning.

 • Statistiska Centralbyrån

  2016 - 16

  Utredare

  Analys av SCB:s avbrutna upphandlingar inom området datalagring. Utredningen gav förslag på konkreta åtgärder i syfte att stärka området.

 • Statistiska Centralbyrån

  2016 - 16

  Projektledare

  Mikael ledde arbetet med SCB:s upphandlande och etablerande av systemstöd för diarium, arkivredovisning och e-arkiv. Inom ramen för detta fanns bland annat förnyad utvärdering av anbud, analys av upphandlingsområde samt riktningsförändring av upphandlingsstrategi.

 • Loomis Sverige

  2015 - 15

  Projektledare

  Mikael ledde arbetet med att teckna avtal om co-location av kundens servermiljö.
  Uppdraget innefattade bland annat målformulering, kravidentifikation- och insamling, leverantörsurval, förfrågningsunderlag, utvärdering, förhandling och avtalstecknande.
  Mikael hade huvudansvaret för samtliga dessa delar och drev detta mycket tidspressade projekt i mål inom ramen för tid, kvalitet och budget.

 • Mölnlycke Health Care

  2013 - 14

  Projektledare

  Mölnlycke Health Care är en global aktör med IT-verksamhet i över 25 olika länder.
  Som del i ett transformationsprogram av den globala IT-driftsorganisationen avser Mölnlycke Health Care att outsourca väsentliga delar av IT-infrastrukturen till en extern part.
  En drivkraft bakom outsourcingen är att gå mot kapacitetsorienterade tjänster med flexibilitet både avseende kostnad och omfattning.
  Mikaels uppdrag består i att som projektledare och upphandlingskonsult driva arbetet med utarbetande av tjänster och paketeringar, kravställningar samt driva upphandlingsprocessen mot utvalda leverantörer. Detta innefattade bland annat klientplattform, serverinfrastruktur, utskrift och nätverk. Uppdraget innefattade även att projektleda framtagning av driftrutiner samt driftsättningen av tjänsterna.

 • Transportstyrelsen

  2013 - 15

  Kundansvarig

  Transportstyrelsen har historiskt haft IT-infrastruktur och datacenterdrift outsourcad. Som en del i det interna utvecklingsarbetet har myndigheten valt att omarbeta innehållet i dessa tjänster.
  Transportstyrelsens ambition är att förflytta IT-driften mot kapacitetsorienterade standardtjänster i syfte att öka flexibilitet, effektivitet och transparens i kostnad.
  Mikael har som uppdragsledare från Kontract drivit arbetet med att fastställa nuläge i befintligt avtal och leverans och klarlägga utvecklingspotentialer med dessa samt upphandla ny driftleverantör.
  Gemensamt med Transportstyrelsen och ett team av specialister från Kontract har Mikael arbetat fram kravspecifikation och paketering för de nya tjänsterna där Mikael varit den sammanhållande länken i teamet.

 • SVEAB

  2012 - 12

  Projektledare

  SVEAB är ett bolag i anläggningsbranschen. De beslutade sig för att lägga ut driften av deras IT-system externt.
  I detta arbete anlitades Mikael som projektledare för upphandling och införande av IT-drift.
  Tillsammans med SVEAB arbetade Mikael fram kravspecifikation och upphandlingsunderlag. Mikael drev förhandling och avtalstecknande.

 • Statistiska Centralbyrån

  2012 - 13

  Projektledare

  Statistiska Centralbyrån hade Windows XP som operativsystem på alla sina datorer. Detta operativsystem skulle tillverkaren inom kort sluta supportera vilket föranledde ett behov av uppgradering av samtliga datorer.
  Mikael anlitades som projektledare för applikationssäkring, imagehantering, utbildning och utrullningsplanering av klient-operativsystembyte från Windows XP till Windows 7.
  Teknik: Microsoft SCCM

 • Statistiska Centralbyrån

  2012 - 12

  Projektledare

  Statistiska Centralbyrån(SCB) har historiskt valt att arbeta med en outsourcad IT-drift. Vid utgång av föregående avtalsperiod beslutade SCB att revidera vald sourcingstrategi samt konkurrensutsätta aktuell leverantör.
  I detta arbete anlitades Mikael som rådgivare rörande revidering och kvalitetssäkring av sourcingstrategi och kravspecifikation.
  Tillsammans med SCB arbetade Mikael fram en reviderad mulit-sourcing baserad strategi, kravspecifikation samt upphandlingsunderlag.
  Mikael var även delaktig som rådgivare under upphandlings- och avtalsprocessen fram till avtalstecknande

 • XL-Bygg

  2012 - 12

  Projektledare

  XL Bygg Fresks är ett bolag i byggmaterialbranschen. De beslutade sig för att lägga ut driften av deras IT-system externt.
  I detta arbete anlitades Mikael som projektledare för upphandling och införande av IT-drift.
  Tillsammans med XL-Bygg Fresks arbetade Mikael fram kravspecifikation och upphandlingsunderlag. Mikael drev förhandling och avtalstecknande.

 • Precio

  2011 - 12

  IT-chef

  Precio är ett systemutvecklingsföretag som fokuserar på skräddarsydda lösningar byggda med teknologi från Microsoft. 2011 valde de att lägga ut IT-driften på extern part.
  Mikael var tillförordnad IT-chef och agerade kundens beställare av externa tjänster under ett drygt år.

 • Specialskolemyndigheten

  2011 - 12

  Projektledare

  Specialskolemyndighetens lagring och virtualiseringsplattform hade nått slutet av sin livstid och behövde förnyas. Mikael projektledde upphandlingen i enlighet med LOU.

 • Precio

  2011 - 12

  Projektledare

  Precio systemutveckling beslutade sig för att lägga ut driften av deras IT-system externt.
  I detta arbete anlitades Mikael som projektledare för upphandling och införande av IT-drift.
  Mikael arbetade fram kravspecifikation och upphandlingsunderlag samt drev förhandling och avtalstecknande.

 • Svensk Markservice

  2010 - 10

  Projektledare

  Svensk Markservice hade nyligen avskiljts från LRF och köpts av IKEA. Markservice beslutade sig för att lägga ut driften av deras IT-system externt då de bröts loss från LRF.
  I detta arbete anlitades Mikael som projektledare för upphandling och införande av IT-drift.
  Mikael arbetade fram kravspecifikation och upphandlingsunderlag samt drev förhandling och avtalstecknande.

 • Statistiska Centralbyrån

  2010 - 10

  Projektledare

  Statistiska Centralbyrån hade ett lagringssystem som de var på väg att växa ur samt att supporten på detsamma skulle förnyas till mycket hög kostnad.
  Beslutet blev att istället handla upp och implementera ett nytt och större lagringssystem.
  I detta arbete anlitades Mikael som projektledare för upphandling och införande av funktionsbaserad server/lagring i enlighet med LOU.
  Mikael var projektledare för upphandling med allt från kravställan till förfrågningsunderlag och avtalstecknande. Därefter drev Mikael implementationen som kundens projektledare.
  Inblandad teknik: HP EVA 8100, HP P 9500

 • Statistiska Centralbyrån

  2010 - 10

  Projektledare

  Statistiska Centralbyrån hade ett icke fullt ut fungerande backupsystem. Dessutom växte volymer och backupfönster över tid. De behövde få en stabil backup samt korta backupfönstret.
  Mikael var kundens projektledare vid upphandling och införande av deduplicering och byte av backuplösning i syfte att säkerställa för verksamheten kritiskt data.
  Inblandad teknik: Arcserve Backup, Symantec Netbackup, VLS

 • Örebro Kommun

  2007 - 07

  Projektledare

  Örebro Kommun hade liknande kontouppgifter i ett flertal system såsom e-post, Active Directory, telefoniväxel och personalsystemet för att nämna några. Kommunen beslöt att införa ett systemstöd som säkerställde att dessa uppgifter skulle hanteras vid källan som sedan födde alla andra system med korrekta uppgifter. Källan kunde naturligtvis vara olika system beroende på uppgiftens ursprung och ägare.
  Mikael var projektledare för etablerandet av kontosynkronisering.
  Inblandad teknik: Microsoft MIIS

 • Securitas

  2000 - 01

  IT-specialist

  Design och installation av terminalserverbaserade lösningar
  Inblandad teknik: Citrix Winframe

 • Örebro Pappersbruk

  1999 - 99

  IT-specialist

  Design och installation av terminalserverbaserade lösningar
  Inblandad teknik: Citrix Winframe

 • ABB Robotics

  1998 - 98

  Uppdragsledare

  Nätverksanalys, analys av LAN-kommunikation och justering av topologi
  Inblandad teknik: 3Com switchar och routrar

 • ÖrebroBostäder

  1998 - 98

  Uppdragsledare

  Nätverksanalys, analys av LAN-kommunikation och justering av topologi
  Inblandad teknik: 3Com switchar och routrar

 • BillerudKorsnäs (ASSI Domän)

  1997 - 98

  Uppdragsledare

  Nätverksanalys, analys av LAN- kommunikation och justering av topologi
  Inblandad teknik: 3Com switchar och routrar

 • Telia

  1995 - 95

  IT-specialist

  Utrullning av klienter och operativsystembyte i hela koncernen.

 • ABB

  1995 - 96

  Projektledning

  Projektledning av design, uppbyggnad och etablerande av Telias tjänst för datafjärråtkomst via Citrix
  Inblandad teknik: Citrix Winframe

 • Ansvar Försäkringar

  1994 - 94

  Projektledare

  Design och utrullning av fullständig klient- och serverinfrastruktur med nätverksboot.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Workshopledning, Affärs och IT strategi, Change Management, Förvärvsintegration, Förändringsledning, Omvärldsanalys, Projektledning, Projektrevision, Utredning, Strategiskt inköp

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  PPS, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Outsourcing

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning

 • - Projektledning

  Effekt- och nyttohemtagning, Infrastruktur och logistik, Inköp, Projektledning

 • - Branscherfarenhet

  Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Energi, Fordon, Försäkring, Media, Medicinsk Teknik, Räddningstjänst, Skog och Papper, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Säkerhet, Teleoperatörer, Tillverkande Industri

 • - Roller

  Scrum master, programledare, Projektadministratör, Systemförvaltare, Team-ledare, Workshopledare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Inköpschef, Interimschef, Teknisk projektledare, Utredare, Upphandlare

Anställningar

 • 2015 -

  Egenföretagare, OrtobIT

 • 2010 - 2015

  KAM/Konsult, Kontract IS

 • 2007 - 2010

  KAM, Atea

 • 2005 - 2007

  Konsultchef/KAM, Martinsson Informationssystem

 • 1997 - 2005

  Konsult/Konsultchef, IMS Data

 • 1994 - 1997

  Nätverksspecialist, Telia Megacom

 • 1988 - 1994

  Trafikingenjör, Örebro Kommun

Utbildningar

 • 2016 - 16

  ITIL Foundation v3, Bita

 • 2016 - 16

  Att styra och förvalta med ITIL och PM3, Bita

 • 2016 - 16

  Scrum Master, International Scrum Institute

 • 2015 - 15

  GPS Generell Projektstyrning, Kontract

 • 2011 - 11

  KAMP -Praktisk Projektledning, Lexicon

 • 2011 - 11

  Upphandling IT, DF-kompetens

 • 2000 - 01

  Solution Selling, Lindgrens & Partners

 • 1999 - 00

  Ledarskap för chefer, M-gruppen

 • 1998 - 98

  Projektledning, Informator

 • 1998 - 05

  MCSE MicroSoft Certified Solution Expert, MicroSoft

 • 1997 - 00

  IBM PSS/PSE Serverexpert, IBM

 • 1997 - 00

  HP/Compaq Serverexpert, HP/Compaq

 • 1995 - 96

  LAN/WAN Master 3Com, Teleskolan Kalmar

 • 1994 - 94

  Projektledning, IBM

 • 1990 - 92

  Väg o vattenbyggnad, Chalmers

 • 1983 - 87

  Ingenjör el- tele, Rudbecksskolan Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60