Dela

Mats Morling

 • Managementkonsult/ Verksamhetsutvecklare
 • Mentor/Coach
 • Projektledare och Chef

Översikt

Mats är civilingenjör med mångårig erfarenhet från uppdrag för att utveckla verksamheter avseende mål, strategier, tjänster, produkter, processer, styrning, ledarskap, organisation, kompetens, kapacitet, effektivitet och IT. Verksamheterna har omfattat de flesta av ett företags olika processer och stödfunktioner

Normalt har uppdragen omfattat formulering av mål, strategi, genomförandeplan, design av processer och organisation, försörjning av kompetens och kapacitet, implementering av processer och organisation.

Uppdragen har genomförts i roller som chef, managementkonsult/verksamhetsutvecklare, affärsutvecklare, projektledare, förvaltningsledare, kravanalytiker och mentor/coach.

Branscher har varit Telekom, Försvarsindustri, Finans, Tillverkningsindustri, Kommun, Stat, Återvinning, e-handel och konsult (IT och management).

Egenskaper

Som person resultatorienterad och kundfokuserad med stark analytisk förmåga.

Konsultens CV

 • Systemleverantör för fastighetsbranschen

  2017 -

  Verksamhetsutvecklare (47)

  Verksamhetsanalys av företagets förmåga att bedriva utveckling av sitt system, från identifierat kundbehov till implementerad lösning inklusive användning. Åtgärdsplan för förbättring av företagets arbetssätt kring utveckling och förändringar i systemets IT-arkitektur för att möta ett snabbt ökande behov av systemförändringar.

 • Orkla Foods Sverige

  2017 - 17

  Problem Manager (46)

  Leda team med att åtgärda allvarliga problem i produktionslinor för kraftig förbättring av produktionens effektivitet och tillverkningskostnad. Team bestående av Orklas personal och europeiska maskinleverantörers personal.

 • Orica

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare Analys (45)

  Dokumentation i Visio av orsaksanalys efter allvarlig arbetsplatsolycka vid sprängämnestillverkning. Arbete i internationellt team med mål att identifiera grundläggande orsaker till olyckan samt ta fram plan för att förhindra att det händer igen.

 • Orkla Foods Sverige

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare - Arbetssätt (44)

  Design och implementation av organisation och arbetssätt kring stabilisering av produktion (incident & problem management) efter produktionsstart.
  Design av koncept för insamling av information vid förstudier och genomförande av projekt avseende migrering/produktionsflytt.

 • Orkla Foods Sverige

  2017 - 17

  Projektledare förstudie Migrering (43)

  Leda förstudie utifrån mottagande fabriks perspektiv för flytt av produktion från annan fabrik.
  Design av produktionsutrustning, ombyggnad av fabrik, produktions- och lönsamhetskalkyler.

 • Kvadrat

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare Tjänsteerbjudande (42)

  Ledning av workshops för identifiering av kundbehov och definiera tjänsteerbjudande utöver "konsulttimmar" med syfte att få underlag för formulering av tjänsteutbud och försäljningsaktiviteter.

 • Orkla Foods Sverige

  2016 - 17

  Projektledare,Verksamhetsutvecklare-Migrering (41)

  Leda ett projekt för att flytta produktion från en av Orklas fabriker till en annan.
  Uppbyggnad av produktionslinor, materialförsörjning, logistik, produktionsstabilisering, inköp av produktionsutrustning, verifiering.
  Design och implementation avseende styrning av delprojekt, ändringshantering, beslutsprocesser, utvecklingsprocess, leverantörsstyrning och verifiering.

 • Orkla Foods Sverige

  2016 - 16

  Miljö- och projektportföljsansvarig (39)

  Genomföra miljöarbete inom Orklas fabrik för livsmedelsproduktion.
  Hålla ihop ihop portfölj med pågående projekt för att starta produktion av nya och ändrade produkter. Leda några av projekten.
  Utveckling av Orklas arbete med projektportfölj, projektstyrning och utvecklingsprocess. Coaching av ordinarie projektportföljsansvarig.

 • Orkla Foods Sverige

  2016 - 16

  Problem Manager (40)

  Leda team med att åtgärda problem med instabilitet i produktionslina (incident & problem management) för att säkra leveransförmåga. Team bestående av Orklas personal, leverantörer av maskiner och råvaror och Orklas europeiska kunds personal. Kommunikation kring resultatutveckling med Orklas kund, delar av Orklas ledning och produktionsledningen i fabriken.

 • Transportstyrelsen

  2015 - 16

  Projektledare,Verksamhetsutvecklare-Migrering (37)

  Ledning av produktionsomläggning för migrering av Transportstyrelsens stordator till windowsbaserat system. Framtagning av produktionsomläggningsprocess, beslutsprocesser, organisation, teknik och förberedelser av parallella drifts- utvecklings- och förvaltningsorganisationer och management inom Transportstyrelsen.
  Säkerställa planer för säkerhetsarbete i samma projekt.
  Metoder: Strategi, Verksamhetsutveckling, Processmodellering, Affärsmässighet, säkerhetsskydd, IT/informationssäkerhet.

 • Transportstyrelsen

  2015 - 16

  Mentor/Coach - Till projektledare (38)

  Mentorskap för flera 4 projektledare. Områden: Kundnytta, affärsmodell, kundfokus, uppdragsdefinition, mål, planering, styrning, leveransfokus, ledarskap, effektiva möten, workshopledning, rapportering, balans akut/långsiktigt respektive detaljer/helhet, stresshantering, agila metoder vs traditionell projektstyrning, testning, förvaltningsstyrning, ekonomistyrning, projektstyrning.
  Metoder: Frågor, presentera perspektiv, utvecklingssamtal

 • Transportstyrelsen

  2014 - 14

  Mentor/Coach - Till projektledare (36)

  Uppdraget innebar att hjälpa en projektledare med planering och start av ett projekt.

 • Transportstyrelsen

  2014 - 14

  Verksamhetsutvecklare - Försörjningsstrategi (32)

  Uppdraget omfattade planering för framtagande av Transportstyrelsens försörjningsstrategi av beslutsstödslösningar (Business Intelligence).
  Metoder: Strategi, kompetens- och systemförsörjning, Business Intelligence

 • Transportstyrelsen

  2014 - 14

  Projektledare - åtkomstsystem (33)

  Uppdraget omfattade planering och start av projekt för att bygga och införa IT-tjänster för Transportstyrelsens identifiering och behörighetshanering av användare till verksamhetssystem.
  Metoder: SSO (Single Sign On), e-legitimation, identitetsfederationer, säkerhet, autentisering, auktorisering, tjänsteorienterad arkitektur (SOA), ADFS

 • Transportstyrelsen

  2014 - 14

  Projektledare - BI plattform, migrering (34)

  Uppdraget omfattade planering och start av projekt för att uppgradera Transportstyrelsens IT-plattformar för beslutsstödssystem(business intelligence) baserade på Microsoft- och QlikView-produkter samt migrera befintliga system till nya plattformarna.
  Metoder: Strategi, migrering, Business Intelligence

 • Transportstyrelsen

  2014 - 15

  Projektledare,Verksamhetsutvecklare-Migrering (35)

  Uppdraget innebär att leda och etablera arbetssätt för en upphandling av migrerings-, drifts- och konsulttjänster för att migrera Transportstyrelsens stordatorlösning till en Windowslösning. Ca 40 personer inom Transportstyrelsen. Ledning av workshops tillsammans med 3 externa internationella företag.
  Metoder: Strategi, Avtal, Kravhantering, Förhandling, Workshopledning, reflektioner lärande, beslutsprocesser

 • Transportstyrelsen

  2013 - 13

  Mentor/Coach - Till projektledare (31)

  Uppdraget innebar att hjälpa en projektledare med planering och start av ett projekt.

 • Transportstyrelsen

  2013 - 14

  Förvaltningsledare,Verksamhetsutvecklare-BI (30)

  Uppdraget var att etablera och leda en förvaltningsorganisation för Transportstyrelsens beslutstödslösningar (Business Intelligence system). Det omfattade också deltagande i styrgrupper och design och införande av nödvändiga arbetssätt för förvaltningsarbetet. Arbetssätten berörde bland annat hantering av beställningar, tjänsteutveckling, bemanning, ändringshantering, incidenthantering, problemhantering, driftsstyrning, övertagande av drifts- respektive förvaltningsansvar, ekonomistyrning. Många interna kunder. Flera externa leverantörer av systemändringar och IT-drift. Omsatte ca 20 000 timmar per år.
  Metoder: Strategi, Processmodellering, portföljhantering, PM3, ITIL, SCRUM, KANBAN, agil utveckling, konfigurationsstyrning, tjänsteutveckling, rekrytering, Business Intelligence

 • Transportstyrelsen

  2012 - 12

  Projektledare,Verksamhetsutvecklare-Arbetssätt(29)

  Uppdraget var att designa och införa för Transportstyrelsen gemensamma arbetssätt kring projektstyrning, förvaltningsstyrning, arkitekturstyrning, driftstyrning och agil systemutveckling. Design av gränssnitt av dessa till arbetssätt för verksamhetsplanering, ekonomistyrning och beställa-/utföramodell. Design av en för myndigheten gemensam process för verksamhetsutveckling.
  Metoder: Strategi, Process- och begreppsmodellering, PM3, ITIL, RUP, agil utveckling, TOGAF, Transportstyrelsens projektmodell, Scrum, Rekrytering

 • Transportstyrelsen

  2011 - 12

  Verksamhetsutvecklare - Verksamhetsmodell (28)

  Uppdragets mål var beskriva verksamhetsmodell och IT-arkitektur för en för svenska myndigheter nationell tjänst Min Ärendeöversikt.
  Metoder: Tjänsteorienterad IT-arkitektur (SOA), Juridik

 • Transportstyrelsen

  2011 - 12

  Projektledare - Meddelandesystem (27)

  Uppdragets mål var att leda arbetet med att ta fram ett IT-system för Transportstyrelsen för att skicka meddelanden elektroniskt via den för svenska myndigheter nationella tjänsten Mina Meddelanden.
  Metoder: SOA

 • Transportstyrelsen

  2011 - 11

  Projektledare,Verksamhetsutv e-leg strategi(26)

  Uppdragets mål var att ta fram beslutsunderlag och strategi för införande av den för svenska myndigheter nationella tjänsten Svensk e-legitimation i Transportstyrelsens e-tjänster. Det innebar framtagande av processer, åtgärdsförslag och genomförandeplan.
  Metoder: Strategi, process- och begreppsmodellering, legitimering, autentisering, auktorisering, signering, säkerhet, single sign on.

 • Transportstyrelsen

  2010 - 11

  Verksamhetsutvecklare, Kravanalytiker (25)

  Uppdraget innebar att arbeta med processutveckling och kravhantering.
  Projektets mål var att implementera en generell IT-lösning för att hantera olika typer av skatter och avgifter.
  Metoder: Process- och begreppsmodellering, RUP, tjänsteorienterad arkitektur (SOA), tjänsteutveckling

 • Transportstyrelsen

  2010 - 10

  Verksamhetsutvecklare, Kravanalytiker (24)

  Uppdraget innebar att stödja projektledaren för en snabb start av projektet samt delta i framtagning av verksamhetens processer och krav.
  Projektets mål var att implementera en ny verksamhet med tillsynskontroll av kör- och vilotider.
  Metoder: Process- och begreppsmodellering, tjänsteorienterad arkitektur (SOA)

 • Transportstyrelsen

  2010 - 11

  Projektledare (23)

  Uppdraget innebar att leda implementeringen av nytt regelverk för användning av alkolås som alternativ till återkallelse av körkort. Projektstorlek ca 15 000 timmar.
  Metoder: Författningar, process- och begreppsmodellering, RUP, tjänsteorienterad IT-arkitektur (SOA), ITIL.

 • Transportstyrelsen

  2009 - 10

  Projektledare, Verksamhetsutvecklare (22)

  Uppdraget innebar att leda utveckling och implementering av ett nytt gemensamt ärendehanteringssystem för 4 verksamheter inom Transportstyrelsen. 6 projekt var beställare/kunder och 4 leverantörer. Projektstorlek ca 55 000 timmar. Design och implementering av processer och organisation för ändringshantering, produktionssättningar, dokumenthantering.
  Metoder: Processmodellering, tjänsteorienterad IT-arkitektur (SOA), ITIL, dokumenthantering, tjänsteutveckling, leverantörsstyrning

 • Transportstyrelsen

  2009 - 09

  Projektledare, Verksamhetsutvecklare (21)

  Uppdraget (samma projekt som ovan) innebar att stödja projektledaren med planering, prioriteringar, organisation, arbetssätt och lösa problem för tidskritiska aktiviteter, samt ansvara för framtagning av verksamhetskrav.
  Det innebar också att ge struktur för och starta design, konstruktion och test, samt framtagande och implementering av processer för kravspecificering, ändringshantering och dokumenthantering.
  Metoder: Processmodellering, dokumenthantering, tjänsteutveckling

 • Vägverket/Trafikregistret

  2008 - 08

  Verksamhetsutvecklare (20)

  Uppdraget innebar rådgivning till projektledare avseende mål, strategier och projektplanering inför utveckling och implementering av ny utvecklingsprocess baserad på processorienterade verksamhetsbeskrivningar och RUP.
  Metoder: Process- och begreppsmodellering, RUP

 • Vägverket/Trafikregistret

  2008 - 10

  Verksamhetsutvecklare (19)

  Framtagning av åtgärdsförslag för att förbättra Trafikregistrets förvaltningsorganisation. Det berörde affärsmässighet, processorientering, tjänsteorienterad IT-arkitektur (SOA), gemensamma arbetssätt, styrning, organisation och återanvändbarhet.
  Design och implementation av process för förvaltningsorganisationens övertagande av förvaltningsansvar från projekt.
  Framtagning av åtgärdsförslag för att förbättra genomförandet av stora och komplexa projekt inom Trafikregistret. Berörde styrgruppen, organisation, utvecklingsprocess, affärsmässighet, leverantörsstyrning, IT-driftsansvar och stöd i linjeorganisationen.
  Framtagning av förslag på strategier vid planering av utvecklingsprojekt. Det berörde implementering av förändrad utvecklingsprocess, processutveckling och framtagning av nya IT-plattformar.
  Framtagning av utkast till modell för uppföljning och styrning av verksamhetens tjänsteproduktion mot uppsatta mål. Det berörde design av modell och implementeringsplan.
  Framtagning av åtgärdsförslag för förvaltning av verksamhetsarkitektur. Det berörde verksamhetens processer, dess koppling till Trafikregistrets uppdrag samt styrning av processförändringar.
  Framtagning av förslag till långsiktig plan för utveckling av IT-arkitekturen i stordatorn mot en tjänsteorienterad arkitektur.

 • Vägverket/Trafikregistret

  2008 - 09

  Projektledare, verksamhetsutvecklare (18)

  Uppdraget innebar att leda verksamhetsmodellering, kravspecificering, systemdesign och start av konstruktionsarbetet inför implementering av lagändringar avseende körkort och förarbevis, och omfattade verksamhetens processer och IT-lösningar. Projektstorlek ca 50 000 timmar, varav uppdraget ca 5 000 timmar.
  I uppdraget implementerades Trafikregistrets process och organisation för begrepps-
  och processmodellering samt uppfyllnad av författningsändringar.
  Metoder: Författningar, process- och begreppsmodellering, RUP, tjänsteorienterad IT-arkitektur (SOA).

 • Vägverket/Trafikregistret

  2008 - 09

  Projektledare (17)

  Uppdraget innebar att implementera kodändringar som förberedelse för uppdelning av Trafikregistrets centrala stordatorsystem i mindre självständiga system, samt analys och design av lösning för att implementera uppdelningen. Projektstorlek ca 15 000 timmar.
  Uppdelningen berörde det mesta av Trafikregistrets IT-system, IT-infrastruktur och integrationsplattformar.

 • Vägverket/Trafikregistret

  2007 - 08

  Projektledare (16)

  Uppdraget innebar implementering av lagändringar avseende registreringsbevis för fordon samt e-betallösning, och omfattade verksamhetens processer och IT-lösningar. Deltog i styrgrupp för projekt e-betallösningen. Projektstorlek ca 9 000 timmar.

 • Kumla kommun

  2007 - 07

  Verksamhetsutveclare (15)

  Uppdraget innebar rådgivning avseende förslag till organisationsförändring av Kumlas Tekniska förvaltning. Verksamheten omsatte ca 250-300 MSEK.

 • Örebro kommun

  2007 - 07

  Projektledare, Verksamhetsutvecklare (14)

  Uppdraget innebar att leda en utredning om förutsättningar för utveckling av Avfallsverksamheten inom Örebro kommun och framtagande av handlingsplan. Den omfattade processer, effektivitet, verksamhetsformer, konkurrentanalys, omvärldsbevakning och ekonomi. Verksamheten omsatte ca 150 MSEK.

 • Egenföretagare e-handel

  2006 - 10

  Mentor/Coach, Verksamhetsutvecklare (13)

  Mentorskapet innebar att hjälpa en egenföretagare att definiera och nå sina mål och att utveckla de förutsättningar som krävdes för detta.
  Etveckling av verksamheten avseende design av ekonomistyrning, definition av nyckeltal och ta fram lösning för kontinuerlig mätning av nyckeltal. Bransch: e-handel.

 • Egenföretagare e-handel

  2006 - 06

  Mentor/Coach (12)

  Mentorskapet innebar att hjälpa en egenföretagare att ta fram affärsplan, definiera mål och att utveckla de förutsättningar som krävdes för detta. Bransch: e-handel.

 • Askersunds kommun

  2005 - 07

  Chef tekn. förvaltning, Verksamhetsutvecklare (11)

  Uppdraget innebar att ansvara för kommunens Tekniska förvaltning med ca 180 personer, varav 3 underställda chefer. Omsättningen var ca 150 MSEK. Verksamheten omfattade fastigheter, markexploatering, fysisk planering, skog, kost, städ, kartförsörjning, VA-nät, VA-verk, gator, parker, avfallshantering, bygglov, miljö- och hälsoskydd. Var med i kommunens ledningsgrupp, kommunstyrelse och teknisk nämnd.
  Utvecklingsarbete genomfördes avseende förvaltningens ledningsarbete, ärendehantering. ekonomi, fastighetsbestånd, miljökontor, organisation, processer, verksamhetsplanering, styrning och projektarbete.

 • Svensk Glasåtervinning

  2005 - 06

  Mentor/Coach (10)

  Mentorskapet innebar att hjälpa VD att nå sina mål och att utveckla de förutsättningar som krävdes för detta. Företaget omsatte ca 150 MSEK. Bransch: Återvinning.

 • Transcom CMS

  2004 - 05

  Avdelningschef, Verksamhetsutvecklare (9)

  Uppdraget var att ta ansvar för avdelningens löpande produktion, effektivisering av densamma och att öka omsättningen genom nya tjänster och nya kunder. Verksamheten levererade tjänster inom kreditvärdering och inkasso och omfattade ca 40 personer varav 3 underställda chefer.
  Utvecklingsarbete genomfördes avseende tjänster, organisation, ledarskap, IT och styrning av kapacitet, kvalitet och effektivitet.

 • Karlskoga kommun

  2003 - 03

  Verksamhetsutvecklare (8)

  Uppdraget var att revidera en verksamhet med flera ägare och presentera dagssituationen och dess orsaker samt föreslå nya mål och ny strategi inför styrelsebeslut.

 • Cap Gemini Ernst&Young

  2001 - 03

  Affärsutvecklare (Key Account Manager) (7)

  Uppdraget var att vidareutveckla den lokala marknaden. Det innebar arbete med egen försäljning samt övergripande ansvar för försäljning genomförd av andra säljare.
  Försäljningen omfattade CGE&Y:s hela tjänstebredd avseende Management och IT.

 • Cap Gemini Ernst&Young

  2000 - 01

  Affärsenhetschef (6)

  Uppdraget innebar att ansvara för affärsenheten Örebro-Karlstad. Affärsenhetschefen ansvarade för enhetens resultat och satt med i divisionens ledningsgrupp. Verksamheten omfattande försäljning, marknadsföring, beläggning och leverans. Personalansvar för teamchefer och säljare. Verksamheten omfattade ca 110-120 anställda.
  Ansvaret omfattade också samordning av säljaktiviteter på den lokala marknaden som genomfördes av andra affärsenheter.
  En genomgripande förändring genomfördes inom CGE&Y under denna period. Utvecklingsarbete genomfördes inom försäljning, verksamhetens styrning samt organisation.

 • Cap Gemini Ernst&Young

  2000 - 00

  Platschef (5)

  Uppdraget innebar att ta ett operativt ansvar för resultat, försäljning, marknadsföring, beläggning och leverans för verksamheten i Örebro. Personalansvar för teamchefer. Verksamheten omfattade ca 45-50 anställda.

 • Cap Gemini Ernst&Young

  1999 - 00

  Teamchef (4)

  Uppdraget bestod i att bygga upp en verksamhet och öppna en marknad för teknisk systemutveckling i Örebro och Karlstad. Det innebar att ansvara för resultat och aktivt arbeta med verksamhetens försäljning, marknadsföring, beläggning, rekrytering och leverans. Personalansvar för konsulter.
  I ledningsgruppen genomfördes arbete med att införa Balanced Score Card som styrmetod.

 • Bofors Weapon Systems

  1995 - 99

  Projektledare (3)

  Uppdragen innebar att leda projekt för utveckling av försvarssystem. Det innebar också att delta i marknadsföring, förhandlingar med kunder och delsystemleverantörer, säkra produktionskapacitet och ansvara för framtagande av förutsättningar för underhåll. Inblandade kunder och leverantörer var såväl svenska som internationella. Storlek 10-40 personer.

 • Ericsson Mobile Communications

  1991 - 95

  Projektledare (2)

  Uppdragen innebar att leda projekt med avsikt att skapa förutsättningar för högvolymproduktion av nya mobiltelefoner till låg kostnad. Dvs ställa producerbarhetskrav på utvecklingsprojekten, utveckla testutrustning, säkra komponentförsörjning samt säkra produktions- och leveranskapacitet. Inblandade kunder och leverantörer var såväl svenska som internationella. 10-30 personer.
  Deltog i förändringsprojekt inom Ericsson som fabrikens representant för att effektivisera projektarbetet för utveckling och industrialisering av mobiltelefoner.

 • ABB Corporate Research

  1988 - 91

  Systemutvecklare (1)

  Arbetet innebar utveckling av simuleringssystem för elektriska motorer och generatorer. Ansvarade för integration av systemets olika delar från projektgruppen samt programmering av egna delar.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, Make /& Buy Analyser, Omvärldsanalys, Processförvaltning, Processinförande, Programledning, Tillväxtstrategi, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Begreppsmodellering, Compliance, Kravanalys, Kravmodellering, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Processutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Projektledning, Strategisk planering, Supply chain management

 • - Marknadsföring

  Profilering & positionering, Marknadsanalys, Målgruppsanalys, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  Val av utvecklings- och produktionsmiljö, CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Internationella tekniska upphandlingar, Inköp och förhandling, Kravformulering, LOU, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  TOGAF, KANBAN, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Scrum, Agila metoder allmänt, BPM, BPMN, RUP/UP, TQM, Workflow management, ITIL, LOTS, PM3, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS

 • - Ledarskap

  Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Psykologi, Affärscoachning, Interimsledning, Koncernledning, Mentor, Mentorskap, Chefscoaching, Fackförhandlingar, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Effekt- och nyttohemtagning, Agile project systems, Infrastruktur och logistik, Portföljledning, Projektledning inom Supply Chain, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning, Change Management, Configuration Management, Dokumenthantering, Kvalitetssystem

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Testprocessutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstest, Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Systemtestning, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Datawarehousing, Databaser allmänt, Datamodellering

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Postorder/ e-handel, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning, Forskning och utveckling (FoU), Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Beräkningsingenjör, Configuration Manager (CM), Systemingenjör, Testledare, Utvecklare/Programmerare, VD, Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Enterprise Architecht, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, programledare, Upphandlare, Utredare, Workshopledare, Huvudprojektledare, Team-ledare, Teknisk projektledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsstrategi, Kriskommunikation, Intranät, Kampanjer, Kommunikationsplanering

Anställningar

 • 2016 -

  Managementkonsult, MM Consulting

 • 2012 - 2016

  Managementkonsult & Projektledare, Transportstyrelsen

 • 2007 - 2012

  Managementkonsult, KnowIT

 • 2007 - 2007

  Managementkonsult, Morling Consulting

 • 2006 - 2007

  Teknisk förvaltningschef, Askersunds kommun

 • 2005 - 2006

  Managementkonsult, Manpower

 • 2004 - 2005

  Avdelningschef, Transcom CMS

 • 2003 - 2004

  Managementkonsult, Morling Consulting

 • 1999 - 2003

  Affärsenhets-, plats- och teamchef, KAM, Cap Gemini Ernst&Young

 • 1995 - 1999

  Projektledare, Bofors Weapon Systems

 • 1991 - 1995

  Projektledare, Ericsson Mobile Communications

 • 1988 - 1991

  Systemutvecklare, ABB Corporate Research

Utbildningar

 • 2017 - 17

  GDPR - Införande, Institutet för Informationsteknologi

 • 2012 - 12

  Agila metoder, KnowIT

 • 2010 - 10

  Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan

 • 2002 - 02

  Förändringsledning, Cap Gemini Ernst&Young

 • 2001 - 01

  Coachning, Cap Gemini Ernst&Young

 • 2000 - 01

  Ledaskapsutveckling program, Cap Gemini Ernst&Young

 • 1999 - 00

  Försäljning program, Cap Gemini Ernst&Young

 • 1998 - 98

  Förhandlingsteknik, Bofors Weapon Systems

 • 1998 - 98

  Ledarskapsutveckling program, Bofors Weapon Systems

 • 1997 - 97

  Utvecklingsprocess, Bofors Weapon Systems

 • 1996 - 96

  Projektledning, Bofors Weapon Systems

 • 1992 - 92

  Ledarskap i projekt, Ericsson Mobile Communications

 • 1992 - 92

  Kvalitetsverktyg, Ericsson Mobile Comunications

 • 1984 - 88

  Teknisk fysik- och elektroteknik, Linköpings tekniska högskola

 • 1979 - 82

  Naturvetenskalpligt Gymnasium, Örebro Risbergska skolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60