Dela

Anders Löwencrantz

 • Projektledare

Översikt

Anders är en resultatorienterad projektledare och en kreativ affärsutvecklare. Anders har arbetat med införande av client/server och Internet/webblösningar sedan tidigt 90-tal och har en genuin förståelse för digitala kanaler som stöd i affärsutvecklingen och i kundens affär med fokus på slutkundsnytta och affärsresultat. Anders har en förmåga att fånga det enkla och praktiska i det komplexa. Han leder naturligt och tydligt mot mål och resultat. Att hålla en helikoptersyn över affären och affärsutvecklingen med teknik som möjliggörare, att bistå i att definiera de rätta behoven och kraven och att prioritera rätt är några av hans styrkor. Anders leder projekt strukturerat och målinriktat med god lyhördhet till aktuell situation och medarbetares behov.

Anders övriga erfarenheter inkluderar:
- Upphandling
- Kravanalys
- Acceptanstest
- Affärsutveckling/Strategi
- Certified SCRUM Master
- PPS - Praktisk Projektstyrning
- Kommunikationsstrategi
- Social Media strategier
- Varumärkesstrategier
- Ärendehantering/Diarium
- Document Management

Anders har sedan mer än 20 år arbetat inom området Document Management, inkluderande ärendehantering och diariesystem med projekterfarenhet från bl.a. Stockholm Stad, Stockholm Energi, Bofors, SCB m.fl. av införande av nya lösningar för dokumenthantering/ärendehantering och innehar bl.a. härifrån en såväl informationsmässigt som tekniskt hög förståelse för dokumenthanteringssystem, diarium och e-arkiv.
Anders är utbildad och erfaren med projektstyrningsmetoden PPS.
Utöver ett flertal roller som projektledare, konsultchef, försäljningschef, VD, Sverigechef mm har han även byggt upp ett framgångsrikt modeföretag.

Egenskaper

Anders är en omtyckt team-player som arbetar på ett klokt, strukturerat och pragmatiskt sätt med befintlig personal och resurser i syfte att nå uppsatta mål. Han arbetar prestigelöst och agilt med fokus på affärsnytta och resultat. I projektledningen ser han till att processen håller sig till uppsatta mål och fokuserar på det viktiga först. Anders har en unik förmåga att hjälpa dig att se ditt företag utifrån och in med ett slutkundsperspektiv. Att se nya infallsvinklar på kända problem och möjligheter. Anders har lätt att anpassa sig till nya omständigheter och att ledigt kommunicera på alla nivåer i kundens organisation.

Konsultens CV

 • Folkhälsomyndigheten

  2019 - 19

  Teamchef IT-Drift och säkerhet

  Anders har varit interim samordnande teamledare för teamen IT-Drift och IT-Säkerhet inom IT-enheten på Folkhälsomyndigheten. Totalt 10 personer ingår i de båda teamen. Han har lett, samordnat, koordinerat, prioriterat och tillsammans med teamen fördelat arbete. Samordnat avstämningsmöten och rapporterat till IT chef i IT-ledningsmöten.

 • Folkhälsomyndigheten

  2018 -

  Verksamhetsanalys och Projektledning

  Folkhälsomyndigheten ´planera avropa ny lösning gällande helhetslösning för dokument-, diarie- och ärendehantering. Anders har i uppdrag att under 2019 leda arbete i att definiera scope av uppdrag, prioriterade mål och nyttoeffekter, krav- och behovsbild samt ta fram ett avropsunderlag med kravspecifikationer för ingående delar. Projektet skall övergripande möjliggöra en effektivare ärende- och dokumenthantering, säkerställa högre informationskvalitet genom att implementera modern, flexibel, skalbar lösning baserad på standardprogramvaror för att bättre hantera framtida informationsutmaningar och stödja digitaliserad, mobil, aktivitetsbaserat och horisontellt arbetssätt för myndigheten och dess samarbete med sina intressenter.

  Anders planeras leda arbetet för analys/strategiarbete, avropsprocess och införandeprojektet.

 • SCB

  2016 -

  Projektledare

  Upphandling och implementering diarie- och arkivredovisningssystem.
  Anders har lett arbetet med avropsförfrågan för ny systemlösning att ersätta SCB:s äldre system för diarium och arkivredovisning. Samt införande av ett nytt eArkiv. Arbetet innehöll kravanalys, frågor- och svarprocess, analys och underlag för tilldelningsbeslut samt avtalsskrivning med vald leverantör.

  Anders har därefter from avtalsskrivning i mars 2017, agerat SCB:s projektledare för införande av vald systemlösning. Leverantören CGI Sverige AB valdes som leverantör och systemlösningen utgörs av anpassad programvara från Nuxeo. Införandearbetet har pågått from mars 2017 och planeras vara slutlevererat Q3 2018.
  Anders uppdrag innefattar leverans av projektet huvudmoment A: Införande av systemlösning, inkluderande systemstöd för:
  - Diarium
  - Arkivredovisning
  - e-Arkiv
  och därefter sker överlämnande till SCB Förvaltningsorganisation och Huvudmoment B: Support & Förvaltning tar vid och huvudprojektet anses därmed slutfört.

 • Bigfish Communications

  2015 - 16

  Projektledare / kravanalys

  Projektledning av arbete med att ta fram en ny hemsida för Bigfish Communications. Målgruppsanalys, informations- och funktionskrav, user cases och teknisk kravspecifikation. Lett workshops och intressentanalysarbetet. Fokus "Mobile First" och "Inbound Marketing". Specifikation av landningssidor sat social media kampanjer; innehåll, mål, syfte och strategi.

 • Nordeuropa Försäkring AB

  2015 - 16

  Affärsstrategi & projektledare

  Rådgivning och införande av sociala media strategier. Utveckling av LinkedIn och Facebook-sidor med kommunikationsmål och guidelines. Projektledning för framtagning av ny grafisk profil med fokus på säljmaterial. Definition av målgrupper, budskap och säljargument.

 • Annoi.se

  2015 - 15

  Projektledare

  Ansvarig för projekt att utveckla webbshop för modeföretaget Annoi Industries. Utvecklat i WordPress och WooCommerce.

 • Sandvik

  2014 - 15

  Projektledare, workshopledare

  Sandvik behövde införa en ny strategi för Employer Branding, baserat på sin nya Corporate Strategy. Anders ledde arbetet med att utveckla nyckelbudskap, kommunikativt och visuellt koncept samt att implementera verktyg för HR-teamet att själva hantera målgruppsdefinierade rekryteringsannonser och kompetensbeskrivningar. Införande av en Brand Zon – en samling verktyg, material och guidelines – för samordning av arbetet internationellt.

 • Bigfish Communications

  2014 - 16

  Säljchef och projektledare

  Bigfish Communication är en kommunikationsbyrå med fokus på B2B och Employer Branding. Anders har ansvar för försäljning och affärsutveckling inklusive marknadsplanering samt bearbetning av prioriterade kundgrupper. Arbetet har bl.a. inkluderat framtagning av ny webbsida samt marknadskampanjer för sociala media, inkl LinkedIn, Facebook, SEO-strategi, Inbound Marketing-kampanjer samt mätning och analys med Google Analytics för konverteringsoptimering.

 • Improveme.se

  2014 - 15

  Projektledare / kravanalys

  Ny grafisk form och navigering för Sveriges största skönhetssajt på nätet, med 700.000 besökare/månad. Anders har lett kravfångst, behovsanalys samt implementeringsarbetet. Utvecklat i WordPress.

 • Volumental

  2014 - 14

  Projektledare

  Volumental är en spännande svensk start-up inom 3D-kamerateknik. Anders ledde arbetet med framtagande av en ny grafisk profil för Volumental, samt säljpresentation med prioriterade argument mot investerare. Identiteten implementerade sedan för webbsida och på övriga budbärare i deras affärskommunikation.

 • Bokatalaren.se

  2013 - 14

  Projektledare / kravanalys

  Kunden Mace Speakers AB arbetar med förmedling av talartjänster i Sverige samt arrangerar det årligt återkommande eventet InspirationsDagarna. Anders har ansvarat för rådgivning, behovsanalys, kravfångst samt projektlett utveckling av ny webbsajt med bokningsfunktion i WordPress, inklusive framtagande av ny grafisk profil.

 • Nordea

  2013 - 14

  Projektledare

  Nordea Private Banking har rätt att frångå Nordea Master Brand med en nyanserad profilering riktad mot sin exklusiva målgrupp. Arbetet har inkluderat framtagning av ny säljpresentation med ett nytt modernare visuellt uttryck, lättare bildspråk samt tydligare säljargument. Arbetet har även inkluderat visuell identitet för Nordea Private Bankings webbsida, att harmonisera med Nordea Corporate sida, men med eget visuellt uttryck.

 • StoppaPressarna.se

  2012 - 13

  Projektledare / kravanalys

  En ny tabloid-sajt för kändisnyheter, webbsidan ägs av Improveme.se Anders projektledde arbetet med Scrum-metodik, inkl ansvar för affärsprioriteringar, kravfångst, artikelflöden samt utveckling av ny nättidning byggd i Drupal.

 • J.Design

  2012 - 14

  Säljchef och projektledare

  J.Design är belönade av Resumé som Bästa svenska designbyrå- Anders har ansvarat för marknadsplanering och kundbearbetning med fokus på nyckelkunder, med nya kundkonton som tex Nordea.

 • Envirotainer

  2012 - 12

  Projektledare, workshopledare, kravanlays

  Anders ledde projektarbetet och workshops med uppgift att samla in, definiera och prioritera verksamhetskrav och systemkrav för implementering och anpassning av Salesforce CRM verktyg för Envirotainer's globala säljorganisation (200+ användare).

 • Kongsberg A/S

  2011 - 11

  Projektledare, workshopledare, kravanalys

  Ansvar för implementeringsprojekt för införande av Salesforce-verktyget Service Cloud i Kongsbergs internationella supportorganisation med huvudsäte i Oslo.

 • MyNewsdesk

  2011 - 11

  Workshopledare, kravanalys

  NyNewsdesk har Salesforce CRM verktyg och stöd för sin globala säljorganisation. Användningsgraden och utnyttjandet var för lågt, varför ett "omtag" behövdes i att definiera ny målbild och kravanalys utifrån användare och intressenter, kopplat till systemkrav. Anders ledde workshops i processarbetet med att fånga behov och krav för ny anpassning av systemstödet.

 • Westbrook Ltd

  2011 - 12

  Sverigechef

  Westbrook International Ltd är en UK-baserad certifierad partner till Salesforce.com, och erbjuder konsulttjänster för implementering och anpassning av CRM-verktyget Salesforce.com. Anders hade interim landschefsansvar för introduktion av Westbrook i Sverige och ansvarade för marknadsplanering, kund- och partnerbearbetning, rekrytering av konsulter, etablering av Stockholms-kontor samt nya initiala affärer med prioriterade nyckelkunder.

 • Artilleri2

  2003 - 10

  Affärsutvecklare och VD

  Anders byggde från ”två tomma händer men en stark idé” upp en koncept & livsstilsbutik i Stockholm, med internationellt renommé som trendledare och föregångare inom fashion & trend i Sverige. Ett internationellt nätverk av trendledande modemärken presenterades framgångsrikt mot en tydlig målgrupp i butiken på Artillerigatan. Utsedd av New York Times’ travel guide som no 1 Fashion Store ”Must Visit When in Stockholm”. Artilleri2 var även tidiga pionjärer inom webbutik samt social media-strategier.

 • Ericsson Internet Applications

  2001 - 01

  Solution Manager

  Konsultroll i att ta fram offert för Ericsson Internet Applications erbjudande till kunden TurkCell. Genomgång av krav och matchning av Ericssons erbjudande, samarbeten samt analys och upprättande av avtal med 3:e partsleverantörer att ingå i offererat erbjudande.

 • Explorica Inc.

  2000 - 00

  Strategikonsult / kravanalys / workshopledare

  Analys och rådgivning för reseportalen Exploricas lansering på USA-marknaden. Fokusområden för Anders var paketering av erbjudande, kravfångst och marknadskommunikation samt genomförande av Usability workshops.

 • Bizplant

  2000 - 01

  Managing Director

  Affärs- och IT-strateger fokuserade på att bistå start-ups med Internetbaserade affärsmodeller. Rådgivare för Drax Holdings portföljanalyser, IT-strategi, due diligence och affärsstrategirådgivning. Anders hade personalansvar för 10 konsulter, ansvarig för affärsutveckling och kundbearbetning av Bizplant.

 • Intrum Justitia

  2000 - 00

  Affärsstrategi

  Affärs- och behovsanalys och kravfångst samt rekommenderade lösningar för Intrum Justitias webbstrategier. Framtagande av strategirapport: ”Intrum e-business strategy report” .

 • Ericsson EDT

  1999 - 99

  Projektledare

  Ansvarig för specifikation av krav för SAP/R3 pre-system invoicing.

 • Fujifilm Sverige

  1999 - 99

  Affärsstrategi

  Affärs- och behovsanalys för Fujifilms B2B-webb. Framtagande av strategirapport: ”Fujifilm Sweden e-business plan” .

 • Internet Institute Nordic

  1999 - 99

  Interim VD

  Ansvarig för uppstart av IIN, upprättande och genomförande av marknadsplan inklusive löpande och återkommande seminarieprogram och utveckling av medlemsbasen.

 • Sonera

  1998 - 99

  Projektledare / kravanalys

  Ansvarig interim projektledare från kundens sida för utveckling och införande av nytt intranät med extranätfunktioner. Ansvarig för kravanalysfas samt implementation.

 • Bofors

  1997 - 97

  Projektledare / kravanalys

  Ansvarig för förstudie, kravfångst och utveckling av Bofors första intranät. Målgrupps- och informationsanalys, implementation, anpassningar samt definiering av förvaltningsorganisation.
  Document Management lösning med ärendehanteringssystem som middlewarelösning med Internet Explorer client/browser.

 • Stockholm Energi

  1997 - 97

  Projektledare / kravanalys / workshopledare

  Anders ledde projekt för införande av nytt stödsystem för kundtjänst. Inklusive kravhantering, ansvarig för workshops för informations och objektmodellering samt anpassning och implementation av systemstöd.
  Applikationslösningar inkluderande:
  - Document Management, baserad på Lotus Notes och Open Text/Open Image
  - Diarielösning, c/s-utvecklad, Lotus Notes
  - Ärendehantering, baserat på Expert Advisor fron Software Artistry Inc.

 • Stockholm Stad

  1994 - 94

  Projektledning

  Dokumentflödesanalys och förstudie inför planerat införande av Document Managementlösning, arkivhantering/e-Arkiv och ärendehantering inom socialroteln, Stockholm Stad. Baserat på programvara Documentum från Xerox Inc.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  SAP, Siebel, MS Content Manager, SuperOffice, Documentum

 • - Modulkunskap affärssystem

  SAP, Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Kravmodellering, Projektrevision, Verksamhetsmodellering, Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Information Management, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsanalys, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Employer Branding, Marknadsanalys, Marknadsplanering, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Digitalisering, Kundupplevelse, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Säljsupport, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Offertutvärdering, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Business valuation, HR, LEAN, Agila metoder allmänt, BPM, PPS, Processer och metoder allmänt, Ratten/Pilen, Scrum, TQM, Workflow management

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Kurs- och seminarieledare, Interimsledning

 • - Projektfaser

  Implementation, Förstudie, Projektering, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Kommersiell projektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetsledning, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Billing-system, Elektronisk fakturering, CRM-system, Ärendehanteringssystem, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Resebranschen

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Facilitator, Copywriter, Infomaster, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, Produktägare, Teknisk projektledare, Utbildningsledare, Affärsutvecklare, Användbarhetsspecialist, Coach, Interimschef, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Kravanalytiker, Omvärldsbevakare, programledare, Projektadministratör, Team-ledare, Upphandlare, Utredare, VD, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Projektledning digitala medier

 • - Kommunikation & Information

  CSR, Internkommunikation, Externkommunikation, Intranät, Kampanjer, Kommunikationsstrategi, Brand Management, Grafisk identitet och profil, Marknadskommunikation, Mobila medier, Sociala medier

Anställningar

 • 2016 -

  Konsult, Kvadrat

 • 2014 - 2016

  Project & Sales Manager, Bigfish Communications AB

 • 2012 - 2014

  Project Manager, J.Design Kommunikation AB

 • 2011 - 2012

  Managing Director, Westbrook International Ltd

 • 2003 - 2010

  CEO & Founder, Artilleri2

 • 2001 - 2002

  Sales Manager, BoradVision Sverige AB

 • 2000 - 2000

  CEO & Co-Founder, Bizplant AB

 • 1998 - 2000

  Project Manager & Strategikonsult, Askus AB

 • 1997 - 1998

  Konsultchef, RKS Data AB

 • 1994 - 1997

  Sales & Project Manager, WM-data AB

 • 1990 - 1994

  Sales Executive, Xerox AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  SCRUM Master Ceritification, International SCRUM Institute

 • 2011 - 11

  Salesforce Business Management, Salesforce Academy

 • 1997 - 98

  DIHM Master, Stockholm

 • 1987 - 89

  DIHM Marknadsekonom, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60