Dela

Ulf Goderik

 • BI-Utvecklare
 • Databas-designer
 • Mentor

Översikt

Lång systemutvecklarkarriär som har inneburit långvariga uppdrag. Uppdragen har bl.a innehållit:
* BI-utveckling
* Databasdesign och utveckling
* Rapportutveckling
* Objektorienterad utveckling
* Webbaserad applikationsutveckling

Senaste 10 åren har fokus legat på utveckling inom Business Intelligence/Data Warehouse i Microsoft-miljö.

Egenskaper

Förmågan att genom en blandning av kompetens och socal förmåga hjälpa till att driva utvecklings-team framåt
med bra sammanhållning.

Konsultens CV

 • Marginalen Bank

  2016 -

  BI-Utvecklare

  - Vidareutveckling av Enterprise Data Warehouse. Kimball DWH med ca 70 Dimensioner och 45 Faktatabeller.
  - Microsoft BI-Plattform med SSIS som ETL-verktyg. Visual Studio 2012 som utvecklingsmiljö.
  - T-SQL i Management Studio
  - TFS för projekthantering och Sprint-administration.
  - Power BI - rapportering.
  - GDPR-ansvarig för Data Warehouse.
  - Agilt arbetssätt med Scrum.
  - SCRUM-master för Team DWH.

 • Bliwa Försäkring

  2013 - 15

  BI-Utvecklare

  Förvaltning och vidareutveckling av befintligt Data Warehouse i Microsoft BI-miljö. Databasdesign, Utformning av ETL-flöden. Framtagning av SSRS-rapporter. Underhåll och modifiering av SSAS-kub. Medverkan i projekt för framtagande av data avsett för Solvens2-rapportering. T-SQL i Management Studio.

 • Marginalen Bank

  2012 - 13

  BI-Utvecklare

  Projekt avseende rapportering för Basel III. Innefattande utveckling av Corporate-DW. Analys och definition av termer. Framtagning av datamodell. Utveckling av SSIS-paket. TFS för sprinthantering och källkodshantering. Visual Studio som utvecklingsmiljö.

 • SIDA

  2011 - 12

  BI-Utvecklare

  Nyutveckling av Data Warehouse/BI-lösning. Kravinsamling, Dimensions-modellering, Data-modellering, Konstruktion av ETL med hjälp av SSIS. Design av kuber i Analysis Server. Framtagning av rapporteringslösning främst med Excel samt Reporting Services. Den tekniska miljön är Sql Server 2008 R2 och MS Office 2010.

 • Marginalen Bank

  2011 - 12

  BI-Rapportering

  Mentor till analysavdelningen avseende rapportering. Utformning av strukturer för rapportering i Excel, Power Pivot samt SSRS. Även utveckling av rapporter åt verksamheten

 • Marginalen Bank

  2011 - 11

  Data Warehouse-testare

  Testning av data Data Warehouse som har utvecklats i Sql Server 2008 R2.

 • Citibank

  2008 - 10

  BI-Utvecklare

  Global Data Warehouse som designas här i Sverige men programmeras i Singapore. Rollen i detta projekt innebär till stora delar att specificera och konstruera laddningar för migrering av befintlig DWH-historik till nya Global. DWH. ETL byggs i Sql Server. Laddning av Oracle datalager.

 • Citibank

  2006 - 08

  BI-Utvecklare

  Underhåll och vidareutveckling av ETL-flöden. Automatisering av FTP-laddningar. Vidareutveckling av befintlig Data Warehouse-lösning. Design av data marts. Teknisk miljö: MS Sql Server DTS, Business Objects, SAS, VBScript.

 • Citibank

  2005 - 06

  BI-Utvecklare

  Slutförande av Data Warehouse projekt. Testning, validering och komplettering av ETL-flöden, Data marts. Sql server med DTS.

 • Ongame

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling och underhåll av poker-sajten HoldemPoker.com. Kodbasen utvecklas i php 5 enligt objektorienterad design. Sidinnehållet hanteras som mallar med hjälp av en "Template Engine", Smarty. Databasen ligger i mySql

 • Formas

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Utveckling av webb-baserad enkät- och rapporteringsmodul. Programmering av batch-rutiner för automatisk diarieföring av inkomna rapporteringar. Webb-gränssnitt utvecklat med ASP. Batch-applikationer utvecklat i VB6. Databas, Sql Server 2000.

 • Formas

  2004 - 05

  Utredare

  Framtagning av kravstudie avseende Webb-baserat enkät- och rapporteringssystem.

 • Internt projekt

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Utveckling av applikation för hantering av kontokortsbetalningar. Utvecklat i ASP.NET med C# och Sql Server som databashanterare.

 • Formas

  2004 - 04

  Systemutvecklare

  Systemutvecklare
  Formas har via Kvadrat förvärvat Vetenskapsrådets IT-koncept vilket inkluderar:
  - Elektronska ansökningar
  - Diarieföring
  - Ärendehantering
  - Granskning&Bedömning via webben
  - webb-baserad Söktjänst. Uppdraget innebär anpassning av delsystemen enligt Formas behov samt i viss mån komplettering med nya funktioner. Asp, Javascript samt Sql Server.

 • Vetenskapsrådet

  2003 - 03

  Webbutvecklare

  Framtagning av publiceringslösningar för 2 kundtidningar på Vetenskapsrådets hemsida, Tidningen forska samt Tidningen Forskning & Medicin . Formgivning samt programmering i Asp och Sql Server.

 • Vetenskapsrådet

  2001 - 03

  Systemutvecklare

  Systemutvecklare
  Projekt: PDF-konvertering
  Vidareutveckling av webbplatsen vrdirect.vr.se för elektroniska ansökningar. Engelskt språkstöd. Uppladdning och konvertering av dokument till PDF.

  Projekt: Söktjänst
  Utveckling av en publik söktjänst för beviljade ansökningar på vrproj.vr.se. Lösningen är flerskiktad med ett komponentlager. Formgivning, databasdesign samt utveckling av asp-sidor. Utvecklat med Asp, Javascript och Sql Server. Utformning av replikering, DTS-paket, samt fulltext-sökning.

  Projekt: Webb-granskning
  Utveckling av ett webb-baserat system för granskning och utvärdering av bidragsansökningar. Lösningen innehåller formulär för bedömning och betygssättning. Påloggning och behörighetshantering finns inbyggt. Replikering av data ingår i lösningen. Adressen är vrreview.vr.se. Lösningen är flerskiktad med ett komponentlager. Formgivning, databasdesign samt utveckling av asp-sidor. Utvecklat med Asp, Javascript och Sql Server.

  Projekt: Elektroniska ansökningar
  Utveckling av en publik webbplats för elektroniska ansökningsformulär vrdirect.vr.se. Formgivning, databasdesign samt utveckling av asp-sidor. Utvecklat med Asp, Javascript och Sql Server. En viktig del i formuläret är en dynamsik generering av PDF-dokument.

  Projekt: ärendehantering
  Utveckling av Internt Webb-baserat system för Diarieföring, Ärendehantering, projekthantering. Dessutom ingår vissa kringsystem i form av publika webbplatser tex elektroniska ansökningsformulär. Utvecklas i Asp, Javascript och Sql Server 7.0.

 • Kvadrat

  2000 - 01

  Systemutvecklare

  Utveckling av Kvadrats eget inranät med ett antal funktioner speciellt anpassade för Kvadrats behov. Asp och Sql Server 7.0. All databasåtkomst via Stored Procedures.

 • WochB

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av webbplatsen www.effektivamedia.se. Utveckling av publiceringslösning, engelsk versionshantering samt sökmotor.

 • WochB

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  Utveckling av webbplats och publiceringslösning samt sökmotor för Nextra AB på www.nextra.se . Microsoft, ASP, Javascript, Sql Server 7.0 programmering.

 • Robur/Fsb

  1998 - 00

  Systemansvarig

  Systemansvarig för Roburs kundandelsreskontra m ca 2.5 miljoner fondkunder. Förvaltning samt vidareutveckling av systemet. Visual basic för tunna klientapplikationer. MS Sql Server 6.5 för databashantering med Stored Procedures. Stor mängd procedurer skrivna i T-SQL för batch-körningar av bland annat daglig laddning av 1000-tals transaktioner från Förereningssparbankens kontorssystem.

 • Robur/Fsb

  1998 - 99

  Projektledare/Utvecklare

  Konverteringsprojekt avseende konvertering av kundandelsreskontra för fonder från Stordatormiljö till C/S i Microsoftmiljö. Databas Sql Server 6.5. Framtagning av konverterings- och laddningsscript skrivna i T-SQL.

 • UD

  1995 - 97

  Systemutvecklare

  Programutveckling i Client/Server miljö. Projekt för utveckling av ett viseringssystem för Sveriges Ambassader. Bland annat ansvarig för alla kommunikationslösningar. Programmering med ett objektorienterat ramverk (klassbibliotek) i Gupta Sql Windows med Gupta Sql Base som databas. Arbetet utfördes i projektform enligt UDs egen systemutvecklingmodell. Datamodellering gjordes i Erwin. Efter Driftsättning innebar arbetet även förvaltning av system.

 • UD

  1991 - 94

  Systemutvecklare

  * Vidareutveckling av reseräkningssystem. Cobolprogrammering.
  * Utveckling av leverantörsreskontra. Projektledare samt utvecklare mha 4GL-verktyg (PACE).
  * Uveckling av tjänst för presentation av TT-nyheter på skärm.

 • Exportkreditnämnden

  1985 - 90

  Programmerare

  Programmering av Diarie- och ärendehanteringssystem. Systemet stöder exportförsäkringsärenden och innehåller reskontror för skadeärenden samt skuldkonsolidering. Programmering i Wang Cobol. Egenutvecklad databashantering enligt relationsdatabasteori.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, MS Internet Information Server

 • - Databashanterare

  mySQL, MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services

 • - Verktyg & Middleware

  Eclipse, Visual Studio .NET, MS Reporting Services, MS Visual Studio, Team Foundation Server

 • - Utvecklingsspråk

  C#, PHP, Visual Basic, ASP, Cobol, HTML, Javascript, SQL Windows, SQL

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Webb- och Internetbaserade system, Systemtyper allmänt, Data Warehouse

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans

Anställningar

 • 1997 - 2000

  Systemutvecklare, Robur Kapitalförvaltning

 • 1988 - 1997

  IT-konsult, Optimal Data AB

 • 1985 - 1987

  IT-konsult, Pronordic System

Utbildningar

 • 1982 - 85

  Systemvetenskaplig linje, SU

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25