Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

6 anledningar till varför allt fler vill ha flexibla arbeten

cover

Många undersökningar visar att yrkesmänniskor prioriterar frihet allt högre när det kommer till val av arbete. Man vill själv kunna bestämma över hur mycket eller lite man ska jobba, vilka tider man ska jobba samt styra själv över vad man ska jobba med. Av samma anledningar blir flexibla arbeten allt mer attraktiva. En studie gjort av Hot Spots Movements visar just detta:

1. 80% av alla tillfrågade som har fasta arbetstider och ett överlag mer ”traditionellt” arbete sa att de skulle blivit lyckligare av mer flexibla arbetsmöjligheter.

2. Ett flexibelt arbetssätt gör de anställda 39% mer produktiva. Det blir möjligt för dem att själv kunna välja när och hur de ska, eller inte ska, jobba – och därmed kunna jobba mer fokuserat.

3. Flexibla arbeten minskar icke-schemalagd frånvaro med hela 63%.

4. Stressen är dubbelt så hög för yrkesmänniskor som inte har flexibla arbetsmöjligheter. Och enligt en studie gjort av Tower Watson så är stress den andra största orsaken till att anställda lämnar sina jobb.

5. 60% av de som nu har flexibla arbeten säger att de troligen skulle lämna deras arbeten om de blev av med möjligheten att arbeta flexibelt.

6. 72% av de som söker jobb hade valt en arbetsgivare som erbjuder ett flexibelt arbetssätt, framför en arbetsgivare som inte hade gjort det. Det talar sitt tydliga språk – vill man attrahera de bästa så bör man erbjuda flexibilitet.

Så om vi ska sammanfatta allt det här i en enda mening: Flexibilitet gör människor lyckligare – och är lönsamt för både anställda och arbetsgivare.