Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Trendspaning: Så förändrar teknologin framtidens arbetsmarknad

cover

I vår trendspaning med Caroline Lindberg om framtidens arbetsmarknad kunde vi konstatera att egenföretagande är på väg att bli det nya normala. Statistik bekräftar att vi är på väg mot den så kallade Gig Economy och att arbetsmarknaden, bara inom några år, förutspås bestå av 50% frilans. Vad är det då som driver den här utvecklingen och varför? Vi har fått chansen att prata med en av Kvadrats affärsutvecklare, Isac Hellwig, om hans tankar kring framtidens arbetsmarknad. Ordet är ditt Isac!


Kort skulle man kunna sammanfatta vad det är som driver utvecklingen med ett enda ord – teknologi. Människans teknologiska framsteg har under historien alltid påverkat det vi definierar som arbete. Den teknologiska utvecklingen har historiskt sett aldrig varit snabbare och den nuvarande förändringstakten utmanar allt inom vårt samhälle – inte minst arbetsmarknaden. Vi ser det främst genom att:

  • Internet har öppnat upp arbetsmarknadens utbud och tillgång. Framtidens arbete styrs av en efterfrågan som inte behöver ta hänsyn till vare sig geografisk plats eller omfattning.
  • Företag lever i en tid av tilltagande global konkurrens i vår teknikfokuserade värld. Detta har skapat ett behov av snabb och specifik expertis för att lösa framtida utmaningar – något en anställd yrkeskår kan ha svårt att erbjuda i det exponentiellt ökade utvecklingstempot.
  • Konkurrenssituationen driver även viljan och behovet att automatisera och banta organisationen. Företag anlitar gärna istället tillfälliga experter till specifika projekt för att få flexibilitet och snabbhet.

I kombination med att tekniken har öppnat upp arbetsmarknaden, och gjort den mer snabbrörlig, så har möjligheterna för individen ökat.

  • Människor har nu en strävan efter en högre grad av kontroll över sina liv än vad vanliga 40-timmars jobb kan erbjuda. Att vara egenföretagare ger kontroll över tid och gör livet mer lättnavigerat.
  • Vi människor har bytt ut drömmen om en guldklocka efter en lång och trogen tjänst mot en vilja att förnya oss och göra det vi brinner för. Teknologin möjliggör detta och vi byter därför roll och uppdragsgivare mer frekvent idag än någonsin.
  • Människor som har en balans mellan arbete och fritid, och som samtidigt är passionerade i sin yrkesroll, är mer produktiva och levererar ett högre värde.

Isac Hellwig”Vi människor har bytt ut drömmen om guldklocka efter lång och trogen tjänst mot en vilja att förnya oss och göra det vi brinner för. Teknologin möjliggör detta”

 

Den framtida arbetsmarknaden kommer ställa annorlunda och högre krav. Arbetstagaren kommer att behöva sticka ut för att förbli attraktiv och höja sin utbildningsnivå för att undvika arbetslöshet i en teknik-driven ekonomi. Det är viktigt att komma ihåg att en företagsverksamhet inte är densamma som en jobbskapande verksamhet. Stora mängder av det vi idag kallar arbete kommer i framtiden att automatiseras bort med hjälp av algoritmer, AI och robotar. Och det kommer även innefatta högutbildade och komplexa yrken som till exempel jurister, ekonomer, läkare och piloter.

Med ny teknik skapas också nya arbetstillfällen. Det var inte länge sedan Big Dataanalytiker, Social Media Manager eller bloggare gjorde entré som yrkesroller. Frågan är om de framtida jobben kommer att skapas, eller över huvud taget behövas, i takt med att tekniken tar över de sysslor vi idag definierar som arbete – det återstår att se… Vad tror ni?