Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Vägen mot Kvadrats jämställda ledning: “Var inte rädd att anställa eller lyfta fram kvinnliga ledare”

cover

Jämställdhet i styrelser och ledningsgrupper är en av dagens mest debatterade frågor – och även en viktig sådan. Det tycker i alla fall vi på Kvadrat.

För bara sex år sedan så var alla utom en i Kvadrats ledningsgrupp män. Sedan dess har företaget strävat efter en mer jämställd ledning och idag består ledningsgruppen av sex kvinnor och fyra män. I styrelsen är två av fem representanter kvinnor. Vi fick tillfälle att prata med Peter Ewers, VD för Kvadrat, om företagets resa mot en mer jämställd ledning, och varför han tycker att det är en viktig fråga.

Vi ser en stor skillnad i fördelningen av män och kvinnor i Kvadrats ledningsgrupp de senaste åren. Har ni jobbat aktivt med att ledningsgruppen ska vara jämställd eller ”har det bara blivit så”?
– Vi har fokuserat på att leta efter duktiga kandidater för posterna i ledningsgruppen, både bland kvinnor och män, vilket ledde till att vi fick in fler kvinnor till ledningsgruppen. Sedan är det naturligtvis kompetens som avgör i slutändan. Vi har inte kvoterat in någon, men vi har sett till att vi haft ögonen på både män och kvinnor. Det började med att vi tillsatte Anna Edshage och Anna Söderlund som ansvariga för Kvadrat Göteborg. De var precis den ledarduo som vi hade letat efter för att etablera Kvadrat i Göteborg. Att de var kvinnor var inte avgörande för att vi valde dem, utan de fick tjänsterna för att de var bäst för jobbet, helt enkelt. Efter det har det rullat på. Så både ja och nej, det är absolut ett aktivt val att inkludera alla när vi letar efter de bästa ledarna, men det är kompetens som avgjort. Ofta när man har en majoritet av män så tror jag att det beror på att man inte vågat lyfta blicken och se kompetenta kvinnor – något vi har varit tydliga med att vi ska göra.

Varför tror du att det är viktigt med en jämställd ledningsgrupp?
– Framförallt är det två anledningar till varför jag tror att det är viktigt med en jämställd ledning. Dels för att man annars missar hälften av det kompetenta ledarskapet som finns tillgängligt på marknaden, och det vore väldigt dumt. Man hittar inte de allra bästa ledarna om man bara har ögonen på män – eller för den delen bara på kvinnor. Sedan är det också viktigt med en jämställd ledning för dynamikens skull. En mer jämlik och balanserad grupp speglar samhället bättre, ger en bra dynamik och en bra spännvidd så att man ser helheten i alla frågor. Det är dock viktigt att poängtera att jämställdhet och balans inte bara handlar om balans mellan könen. En ledningsgrupp med bra dynamik kräver olika drivkrafter, styrkor, kompetenser, personligheter och bakgrunder.

Finns det några nackdelar med att ha en så dynamisk ledningsgrupp med olika egenskaper, åsikter och viljor?
– Nej, som det ser ut nu i vår ledningsgrupp ser jag inga som helst nackdelar. Att det finns många olika åsikter och viljor ser jag bara som en styrka. Vårt mål är att ha en dynamisk och balanserad ledningsgrupp, och det är precis vad vi har nu.

Har du något tips eller råd till andra företag som inte har jämställda ledningsgrupper idag?
– Håll inte bara ögonen på hälften av den tillgängliga ledarskaran. Hälften av alla människor på jorden är kvinnor, och om man inte har fokus på dem också så missar man jättemånga kompetenta ledare. Var inte rädd att anställda eller lyfta fram kvinnliga ledare – det skapar balans och dynamik.

Tack för dina svar, Peter!