Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Artificiell intelligens – den skrämmande möjligheten

cover

Filmer och böcker om självprogrammerande robotar som hamnat utanför människans kontroll, finns i överflöd. Men varför är vi egentligen så rädda för ett eventuellt robotsamhälle, och den artificiella intelligensen? Christina Falk är en kunnig systemutvecklare, med lång erfarenhet av olika system och databaser, som fördjupat sig i bland annat AI, autonoma system och maskininlärning. Här benar hon ut myter, tankar och rädslor om den artificiella intelligensen, men framförallt, lyfter hon det vi kanske ofta glömmer – möjligheterna med det hela!

Hej Christina! Många filmer som Terminator, Stanley Kubricks 2001: A Space Odessey och I, Robot – slutar i någon slags domedag. Hur kommer det sig att man ofta porträtterar artificiell intelligens som något skrämmande?
– Att vi är rädda för artificiell intelligens är inte konstigt, eftersom vi ofta är rädda för det okända. Det finns ofta en rädsla för människor från andra länder och andra kulturer och det känns obekvämt med det vi inte känner igen, eller känner till bra. En konstgjord intelligent varelse vet vi inte alls hur den är, eller ännu hellre vad den är kapabel till. I film och böcker ser vi samma domedagsprofetia i filmer om utomjordingar, som också är intelligenta och okända varelser.

Hur långt har AI-tekniken kommit jämfört med annan teknik?
– Idén om artificiell intelligens har funnits sedan antika Grekland, men tekniken för att uppnå det är fortfarande inte helt utvecklad. Andra gamla ideér, som till exempel drömmen om att flyga – har realiserats för länge sedan. Man skulle då kunna dra slutsatsen att AI-tekniken inte utvecklats lika långt, men skillnaden är att intelligens innefattar så otroligt mycket mer än en mekanisk mekanism.

”AI-tekniken går framåt hela tiden, men den stora
‘AI-boomen’ har inte kommit än”

I filmer finns det ofta humanoida, intelligenta robotar som till exempel C3P0 i Star Wars. Man kan imponeras av dess otroliga minne för minsta detalj och förmågan att prata alla språk, men det är inte de sakerna som är de svåraste problemen att lösa. Grundläggande saker – som att identifiera objekt i synfältet, att simulera balans så att roboten kan gå och att få roboten att ta i saker med rätt styrka – är några svårigheter som nu är lösta, men som har krävt mycket arbete. AI-tekniken går framåt hela tiden, men den stora ”AI-boomen” har inte kommit än. Det är svårt att förutspå när den kommer.

Ser du att den artificiella intelligensen kan komma att bli ett hot för din bransch, om det till exempel kommer robotar med artificiell intelligens som själva kan programmera?
– Robotar som kan programmera – och därmed kan programmera om sig själva – är en intressant, men skrämmande tanke. Det skulle betyda att människornas kontroll över dem har försvunnit, vilket är grundidén i många filmer som slutar med att robotarna tar över världen. Redan nu finns det programmeringskoder som autogenereras, det vill säga program som skapar nya program. Dessa kommer med säkerhet bli mer avancerade och kunna göra mer av det enkla och enformiga jobbet för programmerare. Det gör att arbetsuppgifterna för programmerare förändras, och möjligen kommer en del av de mindre kvalificerade arbetstillfällena försvinna. Det troligare är dock att utvecklingen även fortsatt gör att det bara blir lättare att skriva programvara, vilket gör att man kan åstadkomma mer på mindre tid.

En följd av robotar och artificiell intelligens skulle kunna vara att de farliga jobben försvinner, men vad tror du om att kravet på kvalificerad arbetskraft kanske ökar?
– Att enklare uppgifter ersätts av maskiner är inget nytt. Under den industriella revolutionen var många skeptiska till de nya maskinerna som man trodde skulle göra alla arbetslösa. Kortsiktigt blev en del arbetslösa, men det är inte längre någon som ifrågasätter de maskiner som var nya då. Nu kräver betydligt fler arbeten högre utbildning och erfarenhet.

”Personligen tror, och hoppas, jag på att de kostnader som sparas i längden, istället läggs på att öka kvaliteten på de yrken där människor inte går att ersätta med maskiner, såsom serviceyrken, utbildning, förskola och kultur”

Om robotar tar över enformiga, farliga och enkla sysslor kommer de arbetstillfällena försvinna. Det innebär dock inte att kravet på kvalificerad arbetskraft ökar automatiskt. Personligen tror, och hoppas, jag på att de kostnader som sparas i längden, istället läggs på att öka kvaliteten på de yrken där människor inte går att ersätta med maskiner, såsom serviceyrken, utbildning, förskola och kultur.

Det man ska komma ihåg med AI är, att ofta anses en teknik vara AI innan den kommer, men när den väl är etablerad är det som vilken teknik som helst. Som exempel används AI-tekniker för att urskilja ansikten i bilder, vilket man idag ser när man lägger in en bild på till exempel Facebook och det visas en liten ruta över ansiktet för att man ska kunna ange vem personen är. Det som vi idag ser som, kanske skrämmande framtida artificiell intelligens, kommer bara vara vardaglig teknik om några år.

Tack så mycket för intressanta tankar Christina! Är du mer nyfiken på Christina kan du läsa mer i hennes konsultprofil här!