Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Statusförskjutningen inom entreprenörskap och egenföretagande

cover

Under de senaste åren har det skett en märkbar attitydförändring när det kommer till entreprenörskap och egenföretagande. Sverige har mer än dubbelt så många entreprenörer nu än för ett par år sedan. Enligt den globala undersökning GEM, Global Entrepreneurship Monitor, menar hela två tredjedelar att egenföretagandet är starkt sammankopplat med hög status och var tredje svensk ser hellre en framtid som egenföretagare än som anställd. Dessutom anser var tredje svensk att status är en viktig aspekt när det kommer till karriären.

I 2016 års GEM-rapport presenteras bland annat synen på entreprenörskap som karriärsval. I rapporten framgår det att mellan 60-80 procent menar att entreprenörskap är förknippat med hög status. I rapporten visas även en bild av att det svenska entreprenörskapet ökar igen efter en tillfällig dipp 2014.

I Tillväxtverkets senaste Entreprenörskapsbarometer – Sveriges största attitydundersökning om företagande – från 2012, ställs bland annat frågorna: “Kan du tänka dig att bli företagare?” och “Vad vill du helst vara – företagare eller anställd?” där 49% av befolkningen svarade att de kunde tänka sig att bli företagare, och då framförallt den yngre generationen. 32 % av befolkningen i åldern 18-70 svarade att de ville vara företagare hellre än anställd.

Men hur ser det ut bland folk som är mitt i entreprenörskapet? Om det är någon som har koll på det här, så bör det ju vara entreprenörerna själva. Vi har pratat med Rolf Kallenbäck, Gabriella Olsson och Pär Hedberg. Rolf är en av Kvadrats konsulter som jobbat med systemutveckling i arton år och som nu är egenföretagare. Gabriella är entreprenör, egenföretagare, bloggare, tidigare utvecklingsansvarig och drivande i Malmö Startups, och nu marknadschef i det framgångsrika startup-bolaget Framkalla. Pär är grundare och VD på STING. Vi frågade Rolf, Gabriella och Pär om deras syn på statusen kring entreprenörskap och egenföretagande.

Rolf KallenbäckRolf Kallenbäck  – Arkitekt & Teknisk projektledare
– Jag tror att friheten att styra över sin karriär och arbetstid samtidigt som man gör det man älskar och får betalt för det, är den viktigaste faktorn. Sen blir vi säkert påverkade av andra i närområdet som har lyckats, till exempel Spotify och Klarna som lärt oss att det går att sikta högt och lyckas.

 

Gabriella Olsson – Marknadschef & Bloggare
– Under året som jag arbetade med att främja egenföretagandet i Skåne-regionen – via en non-profit-organisation – fick jag chansen att träffa allt från VC-bolag, erfarna och framgångsrika affärsänglar, till studenter som ville doppa tårna i entreprenörsvärlden. Att entreprenörsskap, eller snarare att vara en entreprenör och egenföretagare var eftertraktat, blev väldigt uppenbart när vi såg antalet förfrågningar vi fick kring event i stilen med “Find Your Co-Founder” och “How to start a startup”. Det var alltså väldigt praktiska föreläsningar och workshops kring egenföretagande som folk ville ha, och helst genomförda av någon ledande nyckelperson inom startupcommunityn som både skulle lära ut och inspirera. Det intressanta var att många av de som hörde av sig till oss för hjälp, tips och kontakter var a studenter som utbildade sig till “traditionella yrken” såsom jurist, läkare och 13461208_715714491903527_1911311318_o
ingenjör, men som tänkte innovativt och långsiktigt och därmed lockades av egenföretagande. Det kreativa, nya och fria tänket lockar såpass mycket att den passionerade – men slitna och fattiga – men ack så lyckliga entreprenören blir dagens hjälte.

Pär HedbergPär Hedberg – Grundare och VD
– Antalet unga människor som idag väljer att bli entreprenörer är mycket större än för tio år sedan. Det märks inte minst på universiteten där det har blivit coolt att driva en startup istället för att börja på Ericsson. Det är många orsaker bakom detta – en allmänt förändrad inställning i samhället till entreprenörskap, att vi har fått fram ett antal spännande förebilder så som Spotify, Klarna, Skype och Mojang som kan liknas vid Björn Borg-effekten som uppstod inom tennisen. Dessutom har utländska investerare har fått upp ögonen för Sverige som investeringsland med många bra entreprenörer och ingenjörer.

Tack Rolf, Gabriella Framkalla och Pär på STING!


Här kan du läsa mer om frihet och flexibilitet i arbetet!