Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Projektledarens viktigaste egenskaper

cover

En projektledares uppgifter är många och kan ofta variera från projekt till projekt. Men projektledarens övergripande uppgift, oavsett uppdrag, är alltid att se till att samtliga projektmedlemmar har projektets syfte och mål klart för sig, och att alla arbetar i samma riktning. Precis som titeln syftar till, så är projektledarens viktigaste roll alltså att vara just en ledare, och traditionella ledaregenskaper är således viktiga fundament för att lyckas i rollen. Sari Gustavsson har många års erfarenhet av att driva projekt, både i svenska och internationella organisationer, och vet vad som krävs för att driva ett lyckat projekt. Utöver ett starkt och tydligt ledarskap, har hon identifierat tre egenskaper som hon anser är avgörande för att lyckas i rollen som projektledare.

Trygghet
Ett projekt är en temporär organisation och för projektmedlemmarna kan detta ofta innebära arbetsuppgifter som de inte alltid riktigt vet hur de ska lösa. Den temporära organisationen innebär även, i många fall, nya arbetskamrater och en ny ledare som medarbetarna ska följa och känna tillit för. Tillsammans kan dessa komponenter göra att den basala tryggheten, som ofta finns i en linjeorganisation, kan upplevas som utebliven till en början. Samtidigt visar mätningar att trygghet är en av de faktorer som många rankar högst rörande vad som anses viktigt på en arbetsplats. Därför ser jag det som en avgörande egenskap hos en projektledare att kunna skapa trygghet i den temporära organisationen och bland dess medarbetare.

 

“Var positiv och tro på ditt projekt och din plan – ingen hoppar 2,42 meter i höjdhopp med inställningen att det är omöjligt”

 

Flexibel och snabbfotad
Ett projekt är i ständig rörelse och det finns sällan en rak och tydlig väg till det mål som ska nås och många gånger förändras planerade aktiviteter längs resans gång. Att vara flexibel och besitta förmågan att – på ett tryggt, lugnt och kontrollerat sätt – kunna göra ändringar och fatta snabba beslut, är därför väldigt viktigt för en projektledare. Samtidigt som du gör detta, är det också viktigt att du utstrålar trygghet och lugn. Det är inte lätt i alla lägen, och du som projektledare kommer att ställas inför svåra situationer. Men – att bli uppstressad hjälper ingen! Håller du dig bara lugn och samlad så kommer du att kunna lösa de problem du ställs inför, och samtidigt bevara lugnet i projektgruppen.

Strukturerad
Sist men inte minst så vill jag säga att en viktig egenskap för en projektledare är att vara strukturerad. Som projektledare måste du ha stenkoll på vad som har gjorts, vad alla arbetar med just nu och vad som ska göras. Denna information är inte bara viktigt när du för dialog med din projektgrupp, din styrgrupp och med andra intressenter, utan framförallt är den viktig för dig som projektledare för att kunna planera nästa steg i processen.

Vilka är dina bästa tips för hur man ror ett projekt i mål?
– Planera och omplanera – men var realistisk
– Ha en tydlig kommunikation och följ upp med dina projektmedlemmar
– Var inte rädd för att kavla upp ärmarna och hjälpa till där det behövs
– Var positiv och tro på ditt projekt och din plan – ingen hoppar 2,42 meter i höjdhopp med inställningen att det är omöjligt

 

Tack så mycket Sari för dina kloka tankar och tips. Vill du, precis som Sari, bli Kvadratkonsult så hittar du mer information här


projektledarens_egenskaper_ Sari_GustavssonSari är en erfaren projektledare och har drivit projekt både inom privata och offentliga organisationer, och hon har även lett internationella projekt. Hon har en bred kunskapsbas med erfarenhet från såväl kravledning, testledning och integrationer till migrering, prestanda, installation och utrullning, vilket ger henne en unik förståelse för de olika områdenas utmaningar. Saris styrkor finns bland annat i hennes strukturerade arbetssätt och enorma drivkraft, samt hennes sätt att kommunicera med sin omgivning.