Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Så lyckas du som konsult

cover

Konsultbranschen är en bransch i stark tillväxt och just konsultrollen lockar allt fler. Magnus Collin är egenföretagande konsult och arbetar idag framförallt med verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering. Och det är just rollen som konsult som gått som en röd tråd genom hela Magnus yrkeskarriär. Han började som applikationskonsult och projektledare vid leverans av mjukvarulösningar, för att sedan fortsätta som ”intern konsult” till att idag driva sitt eget företag. Här delar Magnus med sig av sina tankar kring branschen, men han ger också sina bästa tips på hur du lyckas i rollen som konsult.


 

En bransch i stark tillväxt
– Det är ingen hemlighet att det skett en stark tillväxt i konsultbranschen under de senaste åren. Jag tror att detta till stor del har sin grund i industrins krav på ökad rörlighet och flexibilitet, men också att det skett en förskjutning när det kommer till inställningen till arbetet från allmänhetens sida. Frihet i arbetslivet är något som allt fler prioriterar högt, och många ser konsultbranschen som en möjlig väg till just ökad frihet. Kanske är det rentav så att vi står inför ett skifte där arbetsmarknaden är på väg att omdefinieras och omstruktureras i grunden. I USA kan vi exempelvis se att en stor del av dagens jobb är frilansjobb och det finns inget som pekar på att detta är en trend som håller på att vända – snarare tvärtom. Den frilansande arbetsformen ökar och även i Sverige ser vi tydliga tecken på att detta är något som börjar slå igenom på riktigt. Jag tror därför att vi behöver ta tillfället i akt och vara med och påverka detta för att skapa en eller flera modeller som fungerar på vår marknad. Kvadrat är en av de aktörer som är med och sätter standarden på marknaden, vilket var en stor anledning till att jag valde att ansluta mig dit när jag startade mitt eget bolag.

 

4 punkter att tänka på för att lyckas som verksamhetsutvecklande konsult:

 

1. Fokus på samarbete
När det kommer till konsultyrket så är det viktigt att långsiktigt vårda de relationer man skapar – både med kunder och potentiella samarbetspartners. Att se möjligheter och att skapa nya samarbetsformer är i sin tur en del av detta. I många större verksamheter krävs det ofta också att du har en god samarbetsförmåga och social kompetens för att navigera och driva förändringsarbete i parallella projekt-och matrisorganisationer.

2. Ärlighet
Var öppen och ärlig, både mot dig själv och andra, med vilken typ av uppdrag du är intresserad av. Fokuserar du på rätt saker får du också ofta roligare uppdrag, vilket i sin tur ofta leder till bättre resultat. En ärlig grundinställning bygger också förtroende i relationer, vilket öppnar upp för diskussioner – något som inte minst gynnar dig personligen då du får möjlighet att utveckla din kunskap och kompetens genom feedback och feedforward.

3. Flexibilitet
Verksamheten du jobbar med är under ständig förändring, så räkna inte med att ett uppdrag alltid förblir vad det är eller vad det var tänkt att vara. Detta är en del av utmaningen med att vara konsult. Låt dig inte skrämmas utan vänd det istället till din fördel och försök verka mer agilt!

4. Utmana
Var inte rädd för att utmana och bidra med en fräsch ”utifrån-och-in”-bild. Har du rätt uppdrag är du förmodligen – och förhoppningsvis – anlitad tack vare din erfarenhet och för att ha en åsikt, så våga uttrycka den!

Tack så mycket Magnus

Här kan du läsa mer om hur du går tillväga om du vill ansluta dig till Kvadrat.

 


 

Magnus Collin

Magnus har en bred erfarenhet av olika roller och ledande befattningar inom både mjukvaruutveckling och global tillverkningsindustri, med lång erfarenhet av stöd för R&D, kvalitetsledning och informationshantering. Magnus har ofta en ledande och drivande roll i förändrings- och digitaliseringsuppdrag där han skickligt fungerar som en brygga mellan verksamhet och IT. Med sin förmåga att se projekt i sin helhet och med strategisk skärpa och närvaro, coachar han team vid införande av förbättringar.