Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Ny på Kvadrat – Om skillnaderna mellan att vara anställd och konsult

cover

Harald Schwanborg är ny på Kvadrat Malmö och under hans 24 år långa karriär har han varit konsult i perioder. Harald menar att det finns både för- och nackdelar med att vara anställd och att vara konsult och att de olika arbetsformerna har passat honom bra i olika perioder av livet. Nu är han sin egen i samarbete med Kvadrat – något som gör att han känner sig fri och att han kan få ta helt och hållet eget ansvar för sitt arbete och sin framtid.

Hej Harald! Berätta – vem är du?
– Jag bor i Kävlinge och har en dotter på elva år som bor hos mig halva tiden. Jag är väldigt konstintresserad och ritar och målar själv. Förutom det så flugfiskar jag gärna och så håller jag på mycket med träning.

Du är ny på Kvadrat Malmö. Hur hittade du hit?
– Jag har varit konsult i olika perioder under en 24 år lång karriär och just nu arbetar jag med lösningsarkitektur hos IKEA. Det var faktiskt en tidigare kollega och vän som dök upp och började prata om Kvadrat. Jag gillade vad jag hörde och kom sen i kontakt med Vice VD på Kvadrat Malmö. Där och då kändes det som att jag hamnade i sällskap med rätt människor – i rätt element för mig och andra.

Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan att vara anställd och konsult?
– De största skillnaderna som jag har upplevt mellan att vara anställd och konsult, har i första hand handlat om tempot och tidsperspektivet. En karriär som anställd i ett bolag är en mer gradvis process där det gäller att bygga upp en närvaro i organisationen. Samtidigt gäller det att sätta karriärmål på lång sikt och att noga tänka efter vilka steg man bör ta på vägen dit. I det här sammanhanget ser jag det som ett personligt ansvar att bygga upp, bidra med och förvalta strukturkapitalet. I den aspekten värderas jag som anställd även högre än en konsult. Det är vanligt att inte tillsätta konsulter på nyckeltjänster. Jag kan som anställd ta tid på mig att utföra uppgifter grundligare. Å andra sidan så är jag, som anställd, förstås betydligt mer sårbar när det ska göras omställningar i organisationen, om tiderna är svåra.

 ”I det här sammanhanget ser jag det som ett personligt ansvar att bygga upp, bidra med och förvalta strukturkapitalet.” 

 

Som konsult tänker jag i ett kortare perspektiv och jag måste kompetensutveckla mig själv på ett mer behovsorienterat sätt. Något som kanske inte alltid går i en bestämd, övergripande karriärinriktning. Man kan även säga att uppdragens karaktär sätter agendan. Jag har, som konsult, i regel väldigt kort startsträcka i uppdragen och har därför tränat mig i att tillföra värde från dag ett, och jag jobbar därför med svåra problem mycket snabbt och effektivt. Jag behöver helt enkelt åstadkomma mer på kortare tid. Min roll liknar på många sätt en hyrd revolverman och när uppdraget är över så tar jag med mig strukturkapitalet och går. Jag är heller inte alls lika sårbar för omställningar i verksamheten, eftersom jag kan flytta mig någon annanstans och leverera mervärde tämligen omgående – utan att blinka. Men, självfallet får jag förlita mig på att ha kunnat bygga upp en bra likviditet i mitt bolag inför tider när uppdragen är färre.

Det finns förstås konsultuppdrag där jag agerar i en linjeroll, vilket på något underligt vis innebär att jag är både och; fast utan anställningskontrakt och förmåner. Jag känner betydligt starkare för konsultrollen nu och det bara tilltar med åren som går. Två av mina starkaste drivkrafter är frihet och personligt ansvar och det upplever jag att jag har i fulla drag som Kvadratare. Att vara anställd har passat mig bra när jag har varit på ett visst ställe i livet, till exempel som när barnen växte upp. När jag var relativt ny i karriären, och inte hade egen familj, så passade konsultlivet mig väldigt bra – vilket det även gör nu. Skillnaden mellan nu och då är ju att jag nu är min egen i samarbete med Kvadrat. Det gör att jag känner mig väldigt fri och kan få ta helt och hållet eget ansvar för vart jag tar vägen och hur jag gör det.

”Två av mina starkaste drivkrafter är frihet och personligt ansvar och det upplever jag att jag har i fulla drag som Kvadratare.”

 

Hur ser en vanlig dag ut i ditt arbetsliv?
– Mitt arbete består i mångt och mycket av koordinering av aktiviteter och av utvärdering av olika förslag och frågor – till exempel om GDPR och en lång rad tekniska ämnen. Det är högt och lågt och jag är som regel ledande i förstudier, lösningsförslag, roadmap-arbete och införskaffande av ny teknik. Jag råder verksamhet såväl som IT. Jag försöker dimpa ner på Malmökontoret lite då och då – mest i samband med evenemang. Den största delen av tiden spenderar jag hos kunden.

Vilka är dina bästa tips till en person som vill bli egenföretagare, men som kanske inte riktigt vågar ta steget?

1. Sätt igång och gör det.
2. Tro och lita på dig själv.
3. Ge inte upp vid motgångar.
4. Hitta någon som tror på dig.
5. Klargör dina värderingar och sätt mål.

Tack så mycket Harald! Är du nyfiken på Kvadrat? Här kan du läsa mer!


Harald Schwanborg är en hängiven problemlösare som bidrar till affärsmål genom att tillämpa sunda metoder och arbeta baserat på allmänt accepterad praxis. Han översätter affärsstrategi till termer av IT-förmågor för att möjliggöra och facilitera kopplingen mellan planering och exekvering för att uppnå affärsmål. Harald är alltid ute efter att tillföra mervärde i varje form för kunden och dess organisation.