Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Värdefull GDPR-info hos Sveriges kommuner och landsting

cover

Sveriges Kommuner och Landsting gör en gedigen insats för att informera och praktiskt stötta sina medlemmar i kommuner, landsting och regioner kring GDPR. Materialet är publikt och mycket intressant och användbart även för andra typer av företag och organisationer.

SKL har identifierat tio viktiga områden och låtit en arbetsgrupp med jurister och sakkunniga arbeta fram material till vart och ett av områdena. Gruppen har också haft en kommunikatör och arbetet har samordnats av Kvadratkonsulten Olof Raab.

Olof, ni har inte bara nått er målgrupp utan ännu fler – hur kommer det sig tror du?
– Genom SKL:s informationsinsats har vår arbetsgrupp kunnat ge praktiskt stöd till Sveriges kommuner, landsting och regioner vilket har varit mycket stimulerande. Materialet är publikt och vi har noterat att även andra organisationer använder vårt material, i och med att informationen är ett bra stöd oavsett bransch. Det finns till exempel kostnadsfria mallar för personuppgiftsbiträdesavtal, samtyckesmallar och gedigen information om vad som gäller för GDPR och kommunikation, personuppgiftsansvar, dataskyddsombud och så vidare.

Berätta lite om materialet och hur ni har jobbat!
– Det har varit stimulerande i och med att vi har använt oss av många olika sätt att kommunicera. Vi har tagit fram textinformation och användbart material till hemsidan och även gjort ganska många studioinspelningar med diskussioner och debatter som vi placerat i en Youtubekanal och även löpande spridit information via sociala medier.

Ert arbete har till och med blivit uppmärksammat utomlands – hur?
– Ja, ”the EU Agency for Fundamental Rights” kommer i sin årsrapport att ta upp SKL:s informationsinsats kring GDPR till sina medlemmar som ett bra och framgångsrikt exempel för övriga Europa att ta efter.

När man ska tillämpa GDPR praktiskt behöver man bland annat veta vilka roller som behövs och vem som ska ansvara för vad. I SKL:s material finns allt från övergripande juridiska diskussioner, till material som tagits fram specifikt för rollerna som dataskyddsombud, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Stödmaterialet omfattar bland annat checklistor, mallar och webinar.

Tack så mycket, Olof! Är du också nyfiken på Kvadrat? Här kan du läsa mer!


Se SKL:s informationssida om GDPR för mer information. Webinarierna är studioinspelade och har utformats på liknande sätt som debattprogram i tv. Är du nyfiken att titta, hittar du webinarierna här.


Olof Raab är en senior projektledare, utredare och samordnare med lång erfarenhet från såväl stora som små organisationer. Han har en bra balans mellan förståelse för verksamhetens behov, regelverksfrågor och teknikrelaterade områden. Olof har mångårig och gedigen erfarenhet inom riskhantering, regelverksfrågor och compliance, till exempel inom betalningar, PCI-DSS, mobila betalningar, försäkringssystem, e-handel, ATM-projekt & GDPR.