Hoppa till sidans innehåll

"Jag vill att människor kommer till sin rätt"

Camilla Persson hjälper företag och organisationer att skapa hållbar förändring. Hon anser att det är viktigt för att vi ska kunna utveckla ett hållbart samhälle där människor kommer till sin rätt.

Hej Camilla, vad arbetar du med?

− Jag är senior förändringsledare. Jag arbetar med verksamhetsledningar när de är i olika sorters förändringsprocesser. Min devis är att förstå, leva och leda förändring. Oftast är jag med när det ska göras kraftiga omtag i verksamheter i statlig, offentlig eller privat sektor. Jag jobbar som interim förändringsledare, föreläser, undervisar och coachar.

Att arbeta med förändring av verksamheter påminner om att renovera sitt hem. Man börjar med att fixa en del av huset. Genast upptäcker man något nytt som behöver fixas när det första är klart. Arbetet tenderar att växa. Det är större systemförändringar jag arbetar med.

Precis innan jul avslutade jag ett tre år långt uppdrag som interim förändringsledare hos ett företag i energibranschen. De byggde om sitt huvudkontor för att bli aktivitetsbaserat. En sådan förändring handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön. Den innebär att man behöver hitta ett annat sätt att arbeta på. Mitt jobb bestod i att utreda vad förändringen skulle kräva av ledarskapet. Jag har jobbat med både ledning och medarbetare för att få det nya att fungera. Jag kommer att fortsätta att hålla ett ledarskapsprogram hos det företaget.

Vad har du för uppdrag just nu inom Kvadrat?

– Nu har jag tre olika uppdrag som löper parallellt. Jag jobbar med EFL Executive Foundation. Det är starkt varumärken för utbildningar till yrkesverksamma. EFL är i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. De driver ett utbildningsprogram för ledare kallat Leading Impact. Jag är inkopplad för att hjälpa ledarna som deltar i utbildningen att knyta det de lär sig till deras konkreta verksamhet. Där är jag Impact Coach.

Jag arbetar tillsammans med ett företag i Malmö som heter Utmaningarnas hus. Tillsammans utvecklar vi ett koncept för upplevelsebaserat lärande kring förändring. Konceptet kallas Change Challenge. Också denna verksamhet riktar sig mot ledare. Vi planerar att lansera programmet i april-maj.

Under flera år har jag velat få tid till att ta fram egna koncept för förändringsarbete. Och nu äntligen har jag möjlighet att göra det! Jag håller just nu på att ta fram Fyra nycklar för framgångsrik förändring som vänder sig till förändringsledare. De Fyra nycklarna är mina svar på frågan: ”Vad skulle du vilja veta om förändring?” som jag under åren har ställt till de förändringsledare jag mött. Nycklarna är evidensbaserade vilket innebär att de är byggda både på  forskning och på vad jag lärt mig av eget och andras arbete med förändring. Syftet är att kunna få till faktisk beteendeförändring hos människor i olika verksamheter. Fyra nycklar för framgångsrik förändring kommer som bok och ges ut i höst på Mindboozt Publications.

Du har varit ansluten till Kvadrat sedan årsskiftet. Varför ville du bli Kvadratare?

– Det började för fem år sedan när jag startade eget bolag och blev konsult. Under mina år som ledare i olika verksamheter såg jag att det sätt vi driver förändring på idag inte fungerar. Inte minst för att det gör människor sjuka och utbrända. Jag ville bli egen för att kunna fokusera på själva förändringsarbetet.

Jag har en vision om ett samhälle där både människor och företag kommer till sin rätt. Där man jobbar med det man är bra på. Jag har sett så mycket av motsatsen att jag ville satsa på att bygga något annat. Traditionellt får många anställda bara arbeta med det de är bra på och gillar en liten del av sin arbetstid. Det är resursslöseri. Man får inte ut det mest optimala av medarbetarna. Därmed inte heller av verksamheten. Jag vill förhindra att det läcker så mycket motivationsenergi.

Traditionellt får många anställda bara arbeta med det de är bra på och gillar en liten del av sin arbetstid. Det är resursslöseri.

Jag träffade VD:n på Kvadrat Malmö redan när jag startade mitt bolag. Men då visste jag inte riktigt hur och med vad jag ville jobba. Så att gå med i Kvadrat var inte aktuellt. Sedan har vi träffats med jämna mellanrum. Både jag och Kvadrat har utvecklats under tiden som gått. Nu kändes det rätt att gå med.

Jag ville jobba tillsammans med andra men själv styra min tid. Vi i Kvadrat Malmö har en arbetsgrupp som fokuserar på affärsmannaskap. En gång i månaden träffas vi och jobbar ihop en halvdag. Dessutom hjälper vi varandra regelbundet. Det och samarbetet i Inkubik är vad jag verkligen gillar med Kvadrat.

Vad är det som är bra med att vara Kvadratare?

– Kvadratandan, alltså öppenheten och generositeten med tid, kunskap och engagemang. Det är jättehäftigt, för det är verkligen så! Det går snabbt att komma in i samarbetsflow med Kvadratare. Och så gillar jag att alla är så ruggigt skickliga på det de gör.

Det är upp till mig hur det fungerar med Kvadrat. Det finns ingen gräns för hur mycket jag kan utvecklas. Tillsammans är en styrka inom Kvadrat. Samarbetet vi har är något att vara rädd om. Jag tycker om att vi korsbefruktar erfarenheter och kunskap.

Hur är livet som Kvadratare?

– Det skiljer sig egentligen inte så mycket från livet som solokonsult. Men det finns ett sammanhang att verka inom. Vi har himla kul ihop. Och man kan alltid ringa någon om det är något. Vi har dessutom ett mentor-mentorprogram där äldre Kvadratare hjälper de som är nya.

Vilken är din specialitet? Varför väljer kunder att arbeta med dig?

– Jag jobbar med fokus på mänsklig och affärsmässig hållbarhet. Hur hänger organisationens alla delar ihop? Från strategi och ledning till enskilda medarbetare ska det vara hållbart. Jag är certifierad SDG Business Consultant. SDG är FN:s hållbarhetsmål som slagits fast i Agenda 2030. Jag hjälper företag att kartlägga deras verksamhet i relation till Agenda 2030. Det gäller att se vilka av de 17 hållbarhetsmålen som är relevanta för respektive verksamhet.

Hur kom det sig att du kom in på det här spåret med hållbar förändring av verksamheter?

– Jag hade som chef varit med om att medarbetare blivit utbrända av sitt arbete. Jag ville förstå vad som behövde göras för att säkerställa att detta inte hände igen. Det stod klart att det till stor del berodde på att vi hade otydliga mål och otydlig verksamhet. Alla jobbade jämt men inte med rätt saker. Jag ville undersöka hur ett hållbart arbetsliv skulle kunna se ut.

Jag har också funderat kring affärsmässig hållbarhet alltsedan jag pluggade företagsekonomi med fokus på organisation och ledarskap i Uppsala. Då fick jag upp ögonen för hur mycket pengar som finns i näringslivet. De stora företagens omsättning är större än hela länders BNP. Därför måste man arbeta med näringslivet om man vill uppnå ett hållbart samhälle. Näringslivet måste till och med driva förändringen. När Agenda 2030 kom kändes det helt rätt för mitt sätt att tänka. Där kan näringsliv och samhälle göra gemensam sak. Affärsprocesser ställs mot FN:s hållbarhetsmål.

Hur ser du på kompetensutveckling? Fungerar det att få till i din konsultvardag?

– Utan min kompetens kan jag lägga ner mitt företag. Det är mycket viktigt att hela tiden utvecklas. Jag läser en väldig massa facklitteratur. Har alltid en-två böcker på gång. Jag ser också på många föredrag, till exempel TEDX-talks. Genom kompetensnätverket Close går jag på föredrag, luncher och frukostmöten. Så varje månad gör jag ett antal saker för att höja min kompetens.

Kan man vara lycklig på jobbet?

– Oh ja! Det är ens skyldighet att se till att vara. Som jag ser det handlar det om att människor ska känna sig omtyckta, respekterade och betydelsefulla. Man ska få arbeta utifrån sin kompetens och kunna bidra till något större. Det är verkligen viktigt att känna att man får göra det man är bra på.

Vad tycker du om att göra vid sidan av jobbet?

– Jag målar med acrylfärg. Ju större tavlor och ju mer färg, desto bättre. Jag har två barn, hus och man. Sonen spelar basket och dottern rider så det går mycket tid till det. Vår familj har husvagn och vi tycker om att vara ute i naturen. Husvagnslivet är så bra! Ingen bryr sig om status. Man kan vara helt incognito. I somras reste vi genom Europa i över fem veckor. Tre veckor var vi på en fantastisk camping utanför Venedig.

Tack Camilla!

Är du också nyfiken på Kvadrat? Läs mer här.

Kvadrat i siffror

 • 439

  Konsulter, kollegor och kompisar

 • 342

  Kunder senaste året

 • 4,6/5

  Kundnöjdhet sedan 2007

Vision

Världens lyckligaste yrkesmänniskor

Branscher

 • Bank och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Digitala produkter
 • Telekom
 • Utbildning/forskning
 • Medtech
 • Automotive
 • Retail
 • Logistik
 • Återvinning